Tillsammans för den personliga assistansen!

Kommentarer

#2001

Jag tycker det är viktigt att de som behöver hjälp skall kunna få det utan att vara oroliga att söka eller bli bättre eftersom de då skulle kunna förlora det lilla de har.

Johannes Eriksson (Eslöv, 2022-09-21)

#2004

Jag jobbar som arbetsterapeut inom LSS och funktionsstöd och ser att det är otroligt viktigt för individen att ha en väl fungerande personlig assistans och hur viktiga dessa personer är för individen.

Mathilda Söderdahl (Askersund , 2022-09-21)

#2005

Allas lika värde

Helen Torelli (Västerås , 2022-09-21)

#2011

Personlig assistans är ett otroligt viktigt arbete med stort personligt ansvar för att den enskilde ska få en assistans av god kvalité. De ska kunna få en lön efter sitt ansvar.

Ulla Persson (Kävlinge, 2022-09-21)

#2012

Sjukt att inte mer pengar går till det här istället för annat skit! Skärpning nu 👊

Håkan Säfström (Stockholm , 2022-09-21)

#2014

Jag har barn med funktionsvariation.

Petra Öhult (Vingåker , 2022-09-21)

#2016

LSS lagen är en rättighet och skall stärkas , inte förstöras!

shila ghelichkhan (stockholm, 2022-09-21)

#2017

Sverige skall vara rädd om assistansen. Alla skall ha lika värde vare sig man föds med en funktionsnedsättning eller om man får en förvärvad skada, De som är i behov av assistans skall få en bra assistans med bra utbildade assistenter som får en lön som de kan leva på.

Ann-Cathrine Wikholm (Sundsvall, 2022-09-21)

#2018

Jobbar som personlig assistent, har en lillasyster med assistans och min ex sambo dog i arbetet som personlig assistent.

Malin Magnussen (trollhättan , 2022-09-21)

#2020

Barn med funktionshinder av någon art ska naturligtvis ha allt stöd som dom behöver,

Monica Jonsson (Strömsund , 2022-09-21)

#2030

Jag skolar nu om mig pga dåliga avtal och usel lön inom personlig assistans

Ulrika Veide (Stockholm, 2022-09-21)

#2035

Alla människors lika värde. De människor som finns inom landets gränser är de vi primärt måste värna och hjälpa.

Viveca Wallin Bengtsson (Huaröd, 2022-09-21)

#2036

Jag tycker att mitt jobb är viktigt och jag tycker att min brukare förtjänar att leva med samma förutsättningar som mig. Det är mitt jobb.

Robin Laakso (Hedemora, 2022-09-21)

#2040

Alla handikappade ska få ha kvar sin asissterna

Marie-Louise Lindblad (Lilla Edet , 2022-09-21)

#2042

Beroendet av assistans är stort, svårt att få, omöjligt att få flera timmar trots behov, dessutom ge en skälig lön till anställda

Kerstin Hildingstam (Lönsboda, 2022-09-21)

#2045

Min brorson behöver assistans, livsviktigt.

Petrr Berg (Trollhättan , 2022-09-21)

#2046

Jobbar inom omsorgen och har en son som har npf

Carita Råberg (Nybro , 2022-09-21)

#2054

Vi behöver framtidssäkra assistansen.

Isabell Bolander (stockholm, 2022-09-21)

#2055

Jag är personligen engagerad i assistansens försämrade villkor och blivit utnyttjad av assistansbolag.

Lena Nordin (Norrtälje , 2022-09-21)

#2056

Jag arbetar som assistent.

Johan Rasmusson (Trollhättan , 2022-09-21)

#2057

Jag arbetar inom assistansen och det här behövs!

Rozanna Duneson (Kalmar, 2022-09-21)

#2059

Assistans en självklarhet.

Margaretha Willén (Enköping, 2022-09-21)

#2060

Tycker att alla har räty

Uffe Emtelin (Trosa, 2022-09-21)

#2063

Det är en självklar rättighet för änniskor med funktionsnedsättning att få vara en del av samhället på så normala grunder som möjligt. Ett fritt liv med livskvalité.

Mikael Vingård (Falun , 2022-09-21)

#2064

Självklart ska assistenter ha rimliga villkor. Varför behövs ens en namninsamling?

Dag Ahlse (Grödinge, 2022-09-21)

#2070

Rimliga villkor i den personliga assistansen

Gouhar Shirounezhad (Sollentuna, 2022-09-21)

#2075

Jag jobbar inom personlig assistans

Jill Kraft (Västerås , 2022-09-21)

#2082

Ett viktigt jobb med mycket ansvar som kräver ersättning därefter, det skriver jag under för.

Susanna Crafoord-Larsen (Jönköping, 2022-09-21)

#2083

Assistenterna har en så viktig uppgift att fylla.

Kristin Rudert (Mora, 2022-09-21)

#2087

En viktig fråga om ett vettigt liv.

Veronica Soldan (Katrineholm , 2022-09-21)

#2088

Som förälder till en vuxen kvinna med autism och intellektuell funktionsnedsättning är vi, hela familjen, fortfarande helt beroende av att kunna rekrytera och behålla assistenter för att Linda ska klara av sin dagliga livsföring. Vi ser hur det blir allt svårare och svårare att rekrytera eftersom lönerna vi kan bevilja är mycket låga. Alternativet gruppbostad, som är betydligt mer kostsamt både socialt och ekonomiskt blir påtvingade lösningar som en konsekvens av den låga lönenivån.

Mona Holmqvist (Kristianstad, 2022-09-21)

#2091

Jag tycker att alla har rätt att kunna delta i samhället även om man har behov av hjälp. De som utför denna hjälpen förtjänar en skälig lön.

Anne-Marie Pedersen (Tving, 2022-09-21)

#2094

Jag skriver under på grund av assistansersättningen har nedmonterats under decennier. LSS-reformen behöver upprättelse som den frihetsreform den var när den infördes 1994. Kostnadsutveckningen inom assistansersättningen har på intet sätt följt kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt. Höj därför kostnadsutrymmet inom assistansersättningen! För rimliga löner till det livsviktiga arbete som personliga assistenter utför. För kompetensutveckling m.m. TACK!!!

Gunilla Nord (Hässleholm, 2022-09-21)

#2096

Pga att jag är personlig assistent.

Rasmus Persson (Bromölla, 2022-09-21)

#2101

Alla har rätt till ett värdigt liv och till en värdig lön!

Annika Oljeqvist (Stockholm , 2022-09-21)

#2104

Det är absurt och under all kritik att man skurit ner på detta tidigare. Att inte lägga ned större resurser och fokus inom vården öht är oacceptabelt och skamligt.

Ciniz Jansson (Karlstad, 2022-09-21)

#2107

Mitt barnbarn är i behov dagligdags av assistans för att leva ett värdigt liv.

Pia Abrahamsson (Stallarholmen , 2022-09-21)

#2108

Jag arbetar med Personlig Assistans sedan 15 år och ser dagligen på nära håll hur många fler som behöver hjälp.

Eva-Lotta Kassel (Stockholm , 2022-09-21)

#2121

Den undermåliga hanteringen som bolagen ger min väninna som sitter fast i sin rullstol. Icke kompetenta assistenter, dålig personalpolitik till de anställda assistenterna. Att någon som är i beroendeställning pga skada/sjukdom ska ständigt känna oro för sin hjälp.
Nä se till att höja statusen i arbetet. Ställa krav på kompetens.
De anställda ska se sitt jobb/uppgift som något väldigt betydelsefullt och vara stolt över sitt uppdrag.

Helén Westman (Sollentuna , 2022-09-22)

#2123

Jag arbetar som personlig assistent ochvtycker våra avtal är under all kritik

Cherie Pallin (Sthlm, 2022-09-22)

#2125

Värdighet GENAST för vi som förtjänar bättre.

Maj Ericson (Stockholm, 2022-09-22)

#2128

Jag har en son som ska kunna leva säkert och rimligt när jag inte finns mer.

Charlotta Dalén (Häljarp, 2022-09-22)

#2129

Min dotter har dygnet runt assistans

Kim Månrud (Laholm, 2022-09-22)

#2131

Min dotter har assistans men vi har svårt att behålla assistenterna eftersom de alla förr eller senare måste söka sig vidare då lönen nästan inte går att leva på.

Linn Persson (Boden, 2022-09-22)

#2134

De otroligt värdefulla personer som väljer att jobba med andra människor måste primernas. Finns inte de, fungerar inte vardagen för andra.

Pernilla Andreasson (Landvetter, 2022-09-22)

#2135

Lönen för personliga assistenter är orimligt låg. I princip noll kronor nattetid. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera det?? Personlig assistans är ett oerhört viktigt arbete. Utan oss assistenter skulle livet för personer med funktionsnedsättning ha ett mycket begränsat liv. Dom klarar sig inte utan oss assistenter!

M S (Falun, 2022-09-22)

#2137

Personlig assistans är ett jobb som ska få rätt betalt för allt de gör! Utan de skulle andra inte ha möjlighet att finnas och synas i samhället!

Monika Valanciene (Tystberga, 2022-09-22)

#2138

Att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. LSS bör förtydligas så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen. LSS är en otroligt viktig frihetsreform och syftet med lagen från början var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva - inte bara överleva. Lagen behöver förnyas och bättre anpassas till dagens förhållanden. Det är därför som LSS-utredningen är tillsatt och ska komma med förslag. Det är viktigt att den framtida lagen blir förutsägbar och tydlig. Det är inte rimligt att domstolsutslag ska kunna ändra rättspraxis på de sätt som har skett med nuvarande lagstiftning. Under de senaste åren har många personer förlorat sin rätt till assistans, trots att de har har stora stödbehov. Det är mycket förargligt, så ska det inte vara. Man måste se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Jag vet att regeringen sedan tidigare har stoppat tvåårsprövningarna av assistansersättning och ändrat i lagen gällande väntetid och beredskap. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, det ska inte som idag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller nekats assistans ska få rätt stöd. Nu behöver långt ifrån alla med autism som behöver personlig assistans, men för dem som behöver det är det viktigt att lagen fungerar. Intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans.

Charlotte Claesson (Varberg, 2022-09-22)

#2139

Jag en dag kan komma att behöva assistans pga min MS
- att det är fel att skära ner på redan snålt räknade timmar

Madelene Roos (Nacka, 2022-09-22)

#2142

Är assistent o även anhörig

Inga-may Matsson (Falun, 2022-09-22)

#2149

Min vuxna son är helt och hållet beroende av dygnetrunt-assistans och den måste kunna vara stabil och trygg. Det kostar pengar. JA, men låt oss få möjligheten att ge honom ett värdigt liv, även den dagen som jag som mamma inte finns.

Lisbeth Funelid (Stockholm, 2022-09-22)

#2150

Har autistika barn

Milvio Diaz (Stockholm, 2022-09-22)

#2152

För allas rätt till ett självständigt liv.

Lena Nyblom Malmberg (Stockholm , 2022-09-22)

#2157

Det är viktigt i ett välfungerande samhälle. Alla har vi samma rätt till ett värdigt liv!

Lis-Lott Andersson (Lund, 2022-09-22)

#2158

Det är viktigt att kompetens får finnas hos de som behöver hjälp

Crister Carlsson (Karlstad, 2022-09-22)

#2159

Rimliga villkor måste på plats NU!

Per Olsson (Stockholm , 2022-09-22)

#2166

Mitt barnbarn har autism 2

Chatarina Johansson (Helsingborg , 2022-09-22)

#2169

Som god man och mamma ser jag hur systemet håller på att falera vilket innebär att snart kommer ingen att vilja arbeta som assistent till våra medmänniskor med funktionsnedsättningar!

Helena Schoegje (Huddinge, 2022-09-22)

#2173

De behöver höjas deras status

Ann-Catrin Dannberg (Umeå, 2022-09-22)

#2175

Jag jobbar som personlig assistent.

Gertrud Kindbwrg (Torsby, 2022-09-22)

#2178

Har en son med beviljad assistans

Sara Lundström (Stockholm , 2022-09-22)

#2182

Jobbar som personlig assistent, och vet vilket oerhört viktigt jobb vi gör.

Erica Wester (Munkedal , 2022-09-22)

#2186

Jag är uppväxt med assistenter runt omkring mig då min pappa hamnade i rullstol när jag var 13. Jag vet hur viktigt det är att ha långvariga assistenter.

Emilia Björkman (Göteborg, 2022-09-23)

#2188

Högre assistansersättning behövs för att Kunna ge rimliga löner för ett kvalificerat arbete

Helena Ljungblad (Luleå , 2022-09-23)

#2191

Jobbar som assistent
Svårt jobb med för dåligt betalt för så viktigt jobb
Som behövs
Det är livsviktigt

Erika Johansson (Trollhättan, 2022-09-23)

#2193

Arbetar som assistent

Heidi Heienbrok (Norrköping , 2022-09-23)

#2199

Jag är assistent

Dennis Blum (Malmö, 2022-09-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...