Låt Lovön leva - stoppa vägavstängningen!

Kommentarer

#4

Jag anser att FRAs expansion är ett hot mot Lovöns juridiskt skyddade kulturlandskap, inkl. Världsarvet Drottningholm. Men också mot Lovöns nuvarande befolkning och företagare.

Stina Odlinder Haubo (Drottningholm, 2022-05-27)

#5

Vi använder den vägen 10 ggr per dag. Det är en katastrof om den stängs av. dessutom var vägen där först och styrs av väglagen. allmän väg kan ej stängas av. Att myndigheter kringår lagen är ett riktigt dåligt tecken. Vad är nästa steg - för det kommer, var så säker. Stoppa eländet innan det växer ännu mer. FRA kan expandera utan att stänga av vägen eller hellre på annan plats än i naturvårds-/strövområdet - om nu verksamheten är så hemlig?

JAN KLINGSPOR (Drottningholm, 2022-05-27)

#10

Jag vill ha vägen kvar

Anita Sjönvall (Drottningholm, 2022-05-27)

#11

Jag vill ha vägen kvar!!

Jennifer Holgerson (Stockholm, 2022-05-27)

#14

Trafiksäkerheten kommer kraftigt försämras om förslaget går igenom!

Marianne Tenger (Stockholm, 2022-05-28)

#21

Viktigt att vägen är kvar för alla gårdar på Lovön!

Daniella Lundh Egenäs (Stockholm , 2022-05-31)

#25

Jag håller med om alla de argument ni anger som skäl till att inte stänga av vägen!

Monica Collin (Stockholm, 2022-05-31)

#33

Det är oromligt att stänga av Rörbyvägen.
Den är viktig pp så många punkter.

Anna Windborne (Stockholm, 2022-05-31)

#42

Jag vill fortsatt ha möjlighet att träna cykling.

Anders Wigzell (Vällingby , 2022-05-31)

#45

En viktig väg för Lovös befolkning och dess föreningsliv får inte stängas av.

Elin Rydström (Stockholm , 2022-05-31)

#49

Området värdefullt att bevara!

Solveig Winberg (Ekerö , 2022-05-31)

#60

Det kommer inte att fungera med bara ut&infart via Kanton till hela Norra Lovön.

Staffan Beck (Drottningholm, 2022-05-31)

#62

Jag använder den vägen ofta vilket även många andra gör dagligen. Att stänga av den hindrar många individer, samt trafiken och säkerheten.

Freja Tellström (Stockholm, 2022-05-31)

#65

Jag vill ha kvar buss 323

Susanne Bergfeldt (Stockholm, 2022-05-31)

#67

För mycket trafik som kommer störa djurlivet. Vägen är dessutom alldeles för smal och det är redan trångt när bilar och bussar möts. För att inte tala om alla motionärer såsom cyklister, skejtare och rullskidåkare samt gångare.

Lars Lindqvist (Drottningholm , 2022-05-31)

#71

Såväl cyklister i klunga som rekreations och arbets pendlare vill Självklart att vägen skall vara öppen för transport i alla dess former.

Michael Carlsson (Ekerö, 2022-05-31)

#74

Lambarö vattenskidklubbs medlemmar använder vägen vid varje träningstilfälle. Vi är cirka 80 medlemmar som tränar 2-5 ggr per vecka och medlem. Säsongen startar i början av april och slutar i början av november. Vi har cirka 60 ungdomar med i klubben.
Att tvinga oss till att köra omvägen tar inte bara längre tid utan det begränsar våra åktider. Dvs alla som vill träna kommer inte att hinna åka.
Tänker TRV och FRA kompensera oss med en annan sjö och anläggning att åka på?
Jag och klubbmedlemmarna protesterar mot förslaget.

Peter Hällström (Stockholm. Bromma, 2022-05-31)

#76

Jag skriver under pga att det inte tas någon som helst hänsyn till Lovö o dess status o tillgänglighet, utan endast en o en stor aktör lyssnas på. Värden för framtiden tas ingen hänsyn till.

Marie-Louise Widman (Stockholm , 2022-05-31)

#84

Jag skriver under då jag anser att vägavstängningen ej tjänar sitt syfte på något enda sätt. Det enda som händer är att försvåra för boende och besökare samt utryckningstrafik på Lovön.

Bo Liljegren (Lambarudd 3, 178 93 Drottningholm , 2022-05-31)

#86

Rädda Lovön

Anna-Kari Bill (Stockholm, 2022-05-31)

#87

Bor på ön och påverkas väldigt negativt av förändringarna.

Natasha Lindstedt (Drottningholm, 2022-05-31)

#93

Vi nyttjar vägen och ser ett problem om man inte kan åka förbi vid RFA med hästtransporter då vägen åt andra hållet är underdimensionerade för sådan trafik!
Man behöver breda och hugga ner allen förbi Rörbygård om man ska stoppa trafiken förbi FRA !

Michael Edelborg (Drottningholm , 2022-05-31)

#94

Lovö måste skyddas från exploatering, skövling och förstörelse av kulturarvet.

Marianne Gillberg Wallner (Stockholm, 2022-05-31)

#103

Jag skriver under för att jag värnar vårt världsarv!

Kerstin Kullmann (Drottningholm , 2022-06-01)

#106

Det är mycket dåligt förslag. Vägen används av många invånare för besök, boende, transport och tillgäng till Lovön. Det är trafikfarligt att hänvisa till den lilla vägen både för boende och transpot exv med hästsläp. Om FRA vill bygga ett Pentagon får de göra det på n annan plats och inte i ett naturreservat. Många hus har byggts med hänvisning till att de är tillfälliga. Det är bara ett sätt att kringå ordentlig utredning och beslut. Det är helt osannolikt hur detta får fortgå.

Sussanne Sundvall (Bromma, 2022-06-01)

#111

Jag cyklar mycket på Rörbyvägen förbi FRA för att komma ut på Lovön

Staffan Torssell (Bromma, Stockholm , 2022-06-01)

#119

Jag har själv skrivit en egen protest mot förslaget till Trafikverket och berörs personligen. Jag instämmer i alla argument som framförts.

Ann-Catherine Sandell (Drottningholm, 2022-06-01)

#122

Det viktigt att kunna komma fram denna väg

Christina Ahlerup Luruddsvägen 18 (Ekerö, 2022-06-01)

#123

Det är en av Stockholms finaste cykelvägar. Nästan ingen biltrafik gör att vi cyklister inte behöver störa biltrafiken i onödan vilket blir fallet om vägen stängs.

Johan Gustafsson (Bromma , 2022-06-01)

#125

Rädda cykelvägen Rörby! Används mycket!

Jörgen Tisell (Spånga, 2022-06-01)

#130

Möjligheterna att på ett smidigt sätt ta sig till alla fastigheter via kollektivtrafiken kommer förmodligen bli obefintlig då SL inte brukar vara särskilt samarbetsvillig när de gäller de boende. Dessutom försvinner en mycket omtyckt cykelslinga.

Maria Wallin (Stenhamra, 2022-06-01)

#132

Jag använder vägen varje dag till och från stallet. Åker också den vägen när man ska till tävlingar. Att åka med hästtransporten på den smala/kurviga vägen efter rörby kan bli väldigt farligt. Det går inte att mötas med en buss och en hästtransport på den vägen där av blir det väldigt problematiskt om man inte kan ta den vanliga vägen via FRA.

Ella Lindqvist (Stockholm , 2022-06-01)

#133

Främst det vansinniga och farliga i att alla måste köra/cykla/gå längs vägen mellan kyrkan och Rörby. Allt från långtradare med hästfoder till 11-åringar på cykel till skolan. Nej! Stoppa bygget av Förbifart Stockholm eftersom vi ska köra mindre bil i framtiden. Flytta hela FRA ner i tunnlarna där dom kan vara säkra. Återställ Lovö till det Kulturarv vi fått att förvalta åt kommande generationer.

Margareta Faringer-Thorsén (Drottningholm , 2022-06-01)

#134

Jag skriver under för att stoppa avstängningen av väg 825 vid FRA.

Cecilia Lindqvist (Stockholm , 2022-06-01)

#137

Vägen är en naturlig del av trafikflödet på Lovön och en avstängning skulle få omfattande konsekvenser framför allt för dom boende här men även all annan transport som sker. /Elias

Elias Abrahamsson (Drottningholm, 2022-06-02)

#138

Protesterar mot avstängning av Rörbyvägen.

Karin Ek (Drottningholm, 2022-06-02)

#142

Att stänga av denna väg som betyder så mycket för så många är helt enkelt vansinnigt! Vart är vi på väg? Lägg ner detta galna, horribla projekt!!!

Göran Lomaeus (Drottningholm, 2022-06-02)

#143

Jag instämmer med alla synpunkter som framförts mot en avstängning av Rörbyvägen vid FRA

Anders Florgård (Ekerö, 2022-06-02)

#148

Bor på Lambarudd och färdas dagligen på vägen över Rörby till Kungsgården/Drottningholm. FRA:s vägavstängning skulle avsevärt försämra min access till Ekerövägen

Göran Fagerberg (Drottningholm, 2022-06-02)

#150

Jag vill också att buss 323 som går till strömdal skall inskrivas för alla som behöver den!mvh Lena

Lena Cederlund (Hässelby/Lovön , 2022-06-02)

#155

Jag cyklar ofta på denna väg. Den är naturskön och nära Stockholm-den ger motion och naturupplevelse stadsnära. Det är flera mil transport bredvid väldigt trafikerad väg innan man når liknande väg. Det måste finnas möjlighet till stadsnära utomhusmiljö som främjar stadens friskvård, cykling på denna väg är mycket viktig för flera tusen personer!

Christine Fransson (Solna, 2022-06-02)

#160

Jag skriver under på att Rörbyvägen inte ska stängas av vid FRA då en avstängning skulle medföra en stor trafikfara när fler bilar, lastbilar, hästsläp, cyklister, gående mm ska ta den smala, kurviga vägen ut från Lovön.

Tina Bejfors (Drottningholm , 2022-06-02)

#166

Alla som färdas på den väg som nu ska bli den enda, förstår det bisarra i att den nu föreslås bli den enda. Jag åker den vägen dagligen, och även nu är den överbelastad , särskilt nu under ombyggnaden av Ekerövägen och Förbifarten.

Elizabeth Rydström (Drottningholm, 2022-06-03)

#167

Jag använder Rörbyvägen dagligen eftersom jag har häst på Lovön. Avstängningen skulle innebära en betydligt längre resväg vilket är oacceptabelt inte minst ur miljösynpunkt.

Ulrika Hjalmarson Neideman (Stockholm, 2022-06-03)

#168

Jag använder vägen varje vecka året om.

Fredrik Gunnarsson Ryrberg (Bromma, 2022-06-03)

#173

I use this road frequently as a cyclist and I think closing this road would be a sad news to all cyclists in stockholm

Victor Pinto (Stockholm, 2022-06-03)

#175

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-06-03)

#177

mot avstängning av Rörbyvägen

Jörgen Ek (Drottningholm, 2022-06-03)

#188

Jag skriver under eftersom jag promenerar fram och tillbaka genom FRA till jobbet varje dag vilket jag inte skulle kunna fortsätta göra om vägen stängs av. Blåljuspersonal får tydligt längre resväg i händelse av olycka till stora delar av ön om vägen stängs av vilket försämrar säkerheten för medborgare. Tillgängligheten för allmänheten till naturreservatet minskar drastiskt, näringsverksamheter kommer drabbas hårt. FRAs arbete syftar i grunden till att värna demokratin. Processen med FRAs beställningen av vägstängningen till Trafikverket har inte skett på det öppna och ärligt sätt som förväntas av ett demokratiskt samhälle. De ökade risker för allmänheten och boenden på ön i samband med olyckor som blir följden av en vägavstängning går helt mot hur utvecklingen borde se ut i ett öppet, demokratiskt välståndssamhälle. I och med en vägavstängning driver FRA och Trafikverket samhällsutvecklingen i samma riktning som sker i de länder som jag anser att FRA ska skydda oss mot. Om vi börjar göra inskränkningar i medborgarnas säkerhet, fri- och rättigheter pga rädsla och på ett inte helt demokratiskt sätt så blir FRAs verksamhet kontraproduktiv och dess existensberättigande minskar. Man låter de "onda krafterna" utifrån, som man påstår sig försvara oss mot, istället styra oss och driva vårt samhälle i helt fel riktning. Och det gör mig rädd, besviken och arg!

Ola Renman (Drottningholm, 2022-06-08)

#192

Att behöva åka många km runt ön för att komma till Rörby från Drottningholm verkar helt orimligt. Hur försvarar man det? Om inte möjlighet finns att komma ut på Ekerö vägen med rödljus finns kvar kommer man inte ut på vägen alls! Vi behöver kunna köra förbi runt FRA. Gör en ny väg förbi i så fall.

Birgitta Ekstrand Söör (Drottningholm, 2022-06-09)

#193

Allemansrätten
Tillgängligheten till Lovön
Trafiksäkerhetssynpunkt
Värna om kulturmiljön.
Flytta FRA till Skavsta istället!

Dev Malhotra (Drottningholm, 2022-06-09)

#198

Helt galet att tanken bara finns!
Tung bred trafik får köra långa omvägar på smala vägar. Boenden på ön likaså.
Säkerhetstänk ang trafiken verkar inte finnas över huvudtaget!
Listan på anledningar till att förkasta förslaget om stängning av vägen pga FRA kan göras oändlig!!!

AnnaCarin Mases (Stockholm, 2022-06-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...