Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Kommentarer

#1

För att värna det omtyckta naturområdet Hôrstebacke, är en sluttning i lä som använts för utflykt och rekreation sedan åtminstone tidigt 1900-tal. Sedan dess har träd vuxit upp, och en glänta formats med fin rumslighet. Denna fungerar även som entré till det större orörda strövområdet på norra Öckerö. Denna plats är ett av få sammanhängande skogsområden i ett annars kargt landskap, och det enda större sådant på Öckerö som är lättillgängligt. Det är inget mindre än skandal om platsen bebyggs, och det påverkar även den natur som väl blir kvar mycket negativt sätt då denna blir fragmenterad.

Olof Antonson (Göteborg, 2022-04-28)

#8

Hörste backe är en omtyckt och helt unik plats på Öckerö. Den har genom decennier varit till glädje och nytta för alla åldrar, ett omtyckt rekreationsområde. Beslutet att skövla denna plats kom till allmänhetens kännedom när Kommunstyrelsen redan fattat beslut om byggnation. Öborna är bedrövade och ledsna och känner sig överkörda av Kommunen.

Elisabeth Bjerger Antonson (Öckerö , 2022-04-28)

#9

För att det är så viktigt att bevara vackra, värdefulla naturområden. Om de förstörs går det aldrig att återskapa dem.
Snälla kommunstyrelsen: Tänk om och tänk bättre!
Visa hänsyn!

Sigridur Ingvason (Hönö, 2022-04-28)

#16

Hörstebacke är av ett sammanhängande natur, rekreation och aktivitetsområde. Bara sluttningen i sig som pulkabacke finns inte många i kommunen. Att jämföra med Ersdalens naturvårdsområde. Bygg först på alla rivningstomter och centrumnära områden.

Sandra Osberg (Öckerö , 2022-04-28)

#18

Det är ett område jag ofta går till och där vi var mycket när barnen var små. Vi behöver strövområden av olika sorter för att må bra.

Catarina Magnusson (Hälsö , 2022-04-28)

#20

Uppvuxen i Långesand på Öckerö. Hörstebacke var en ovärderlig plats för oss barn, det är fortfarande en plats jag alltid åker till när jag hälsar på min familj på öarna.
Helt vansinne att bygga på denna vackra, historiska plats.

Viktoria Strömberg (Forshaga, 2022-04-28)

#22

Beslutet att bygga hus i Hörstebacke måste rivas upp omgående. Det är ett av få naturområden som finns kvar i kommunen. Dessutom behövs det byggas hyresrätter och inte villor.

Lena Persson (Löberöd , 2022-04-28)

#24

Favorit för sin natur/miljö
https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ockero.se/download/18.59435b0a178d36f801446479/1620041271721/A095098-02-4-001-Natuv%25C3%25A4rdesinventering-%25C3%2596cker%25C3%25B6.pdf&ved=2ahUKEwiy1dW2xbf3AhUGrYsKHfniA1EQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw3cJhT8dUKtHJX6kN5UsM_a

Bengt Karlsson (Öckerö, 2022-04-28)

#26

Horstebacke är som naturområde unikt på Öckerö där karga klippor annars dominerar. Tänk på framtiden, skövla inte de få naturområden som finns kvar!

Sofia Utbult (Öckerö, 2022-04-28)

#30

Det är höl i hövvet att förstöra detta området.

Markus Silfverblad (Göteborg, 2022-04-28)

#35

Tycker verkligen att det finns annan mark att bygga på innan att ta detta fina grön område i anspråk. Vad hände med hamnplan? Den rivna skolan där det skulle byggas som blev parkering!

Madeleine Bober (Öckerö , 2022-04-28)

#36

Inte bebygga hörstebacke på öckerö

Fredrik Olsson (Fotö, 2022-04-28)

#39

Jag använder området dagligen för rekreation för kropp o själ. Lyssnar till ljuvlig fåglekonsert varje morgon när jag går morgonrundan med min hund. Mina barndomsmarker, då bara en dungen, nu en tät skog med både löv-och barrträd. Tänk om o gör rätt! Bevara vår fina natur.

Catrine Johansson (Öckerö , 2022-04-28)

#44

Detta är en plats med ett rikt djurliv och ett uppskattat naturområde. Det är viktigt att bevara området, både ur ekologiska hänseenden men också med tanke på områdets betydelse för människors rekreation. Många barn leker i pulkabacken. Låt även andra generationer få utnyttja miljön.

Patrik Nilsson (Öckerö, 2022-04-28)

#46

Vill inte ha detta bygge NEJ TACK! Bevara våra öar

Ewa Rosberg (Hönö , 2022-04-28)

#47

Vi behöver våra grönområden.

Jennie Karlsson (Hönö, 2022-04-28)

#48

Jag skriver under för att stället är en underbar plats för stora som små. Jag och min familj är där under hela året och njuter av naturen och den soliga gläntan

Karin Elfström (Öckerö, 2022-04-28)

#52

Bevara den natur vi har kvar i kommunen.

Elliott Bäcklund (Hönö, 2022-04-28)

#58

Finare natur får man leta efter, låt den vara!

Janet Bryngelståhl (Hönö, 2022-04-28)

#59

Det finns bättre områden att exploatera än grönområdet vid Hôrstebacke

Markus Hammar (Öckerö, 2022-04-29)

#65

Vill inte se fula moderna betongkomplex slås upp på vackert naturområde

Tor Randgaard (Hönö, 2022-04-29)

#72

Det är en så sjukt dålig idé att bygga bort grönområden när det finns annan tomt att bygga på!!!

Philip Dellgren (Hönö, 2022-04-29)

#75

Jag är uppvuxen i kommunen och kommer fortfarande ofta endast för att kunna gå i naturen. Man kan inte bygga överallt !!!!!

Martina Rench (Falkenberg , 2022-04-29)

#76

Helt vansinnigt att förstöra de få små naturområden vi har kvar :(
Man kan inte bara bygga o bygga på en ö, den är begränsad.
Men politikerna säljer sin själ för att få in lätta skattepengar :(

Gina Fredriksson (Öckerö, 2022-04-29)

#90

Viktigt att värna om djuren i området,

Edvin Nilsson (Öckerö , 2022-04-29)

#91

Jag är uppvuxen på Långesandsvägen på Öckerö och vet hur oerhört uppskattat detta område är. Både som barn och vuxen har jag vistats mycket här. Och att nu att vilja bebygga denna dyrbara plats tycker jag är märkligt. Det är en naturlig väg ut i naturområdet bakom också som gör att även det blir tillgängligt för ALLA!!!!
All bygga på denna plats och få ut så få bostäder låter väldigt ”dyrt” med tanke så lite bostäder det genererar.
När jag berättar om öarna så återkommer jag alltid till detta område och hur man sedan kunde gå ut över bergen, det är en av Öckerös finaste pärlor, förstör inte detta!!!

Anna Frendin (Mölndal, 2022-04-29)

#93

Det är Öckerös enda skogsområde kvar, den utgör hem till väldigt många djur. Om dessa djur inte har någon stans att bo kommer dom också försvinna. Det är djur som bär upp ekosystemet här på Öckerö, inte vi. Utan ett välfungerande ekosystem så kan vem som helt saknar ut att livet för oss människor här på ön inte kommer bli detsamma.

I den nuvarande klimatkrisen verkar det ju vättigt att bevara den natur vi har kvar. Öckerö kommun har inte gjort speciellt mycket för att rädda upp situationen angående klimatet, men det är ju faktiskt dags att öppna ögonen och börja ta steg i rätt riktning.

Vi som bor på denna ö älskar den just som den är nu. Med naturen nära. Om ni bygger på varenda kvadratmeter så är inte detta en ö jag vill bo på längre.

Kära kommunpolitiker, öppna ögonen, sluta tänk på bara pengar, lyssna på oss som bor här!

Adam Nilsson (Öckerö, 2022-04-29)

#95

Jag kommer från öarna och bott där större delen av mitt liv. Det stora värdet på öarna är just naturen, det behövs gröna delar för hälsa och välbefinnande. Tänk om och visa ansvar för den naturen som finns kvar. Skapa långsiktiga hållbara mål. Använd mark som redan är exploaterad.

Ann-Kristin Nilsson (Göteborg, 2022-04-29)

#101

Beslutet att offra Hörstebacke är illa förankrat bland öborna. Vi saknar transparens i hela förfaringssättet.
Jag vädjar till våra politiker att lyssna in och ta till sig öbornas förfäran över byggnation på detta helt unika område.
Till hösten har vi Val!

Lars Antonson (Öckerö , 2022-04-29)

#109

Naturen skall bevaras

Dennis Islander (Öckerö , 2022-04-29)

#122

Att bygga bostäder och påstå att de är till för barnfamiljer på ett område som barnfamiljer behöver för barnens lek och fritid är oerhört dumt. Att bygga bostadsrätter är också dumt då barnfamiljer givetvis inte får lån och inte bör skuldsätta sig och eventuella föräldrar som kan gå i borgen. Och, naturområden som dessa ska skyddas enligt den miljölagstiftning vi har och om vi vill bevara miljön för de barn kommunen vill ska bo här. Solklart!

Ulla Berg Svedin (Öckerö, 2022-04-29)

#125

Jag tycker att det är helt vansinnigt att bebygga ett av de få vackra skogs och naturområden som finns kvar på Öckerö. Var finns miljötänkande. Ska vi inte bevara vår fina miljö?

Marie Nord (Öckerö, 2022-04-29)

#132

Jag tycker att man skall spara naturområden och inte bygga hus överallt. Om våra öar skall ha något värde måste det finnas fria grönområde och vackra berg där man kan vandra omkring och njuta av den lilla orörda natur som finns kvar!

Ing-Marie Ivarsson (Öckerö, 2022-04-29)

#133

Ni måste vara klokare: värna den biologiska mångfalden och värna de mycket begränsade områden vi har kvar för rekreation i kommunen.

Anna Bonde (Öckerö, 2022-04-29)

#135

Det måste få finnas något grönområde kvar. Vi behöver ha detta område kvar det finns inte så många grönområden här på Öckerö. Måste finnas andra ställen att bygga hus på..

Inga-Maj Gustafsson (Öckerö , 2022-04-29)

#138

Det är sorgligt att kommunen inte värnar mer om de ytterst få ganska orörda platser med träd och natur vi har kvar i Öckerö kommun.
Träd absorberar CO2, kväve, samlar upp vatten, är boplats åt fåglar, djur och insekter, som får det allt svårare i vår sargade värld.
För kommande generationer säger jag nej till denna galenskap

Susanne Öien (Hönö , 2022-04-29)

#139

håller helt och hållet med det som står i texten!

Ingela cederholm (Hälsö, 2022-04-29)

#144

Bevara detta naturområde

Göran Grimmark (Öckerö, 2022-04-30)

#156

Marie Pettersson

Marie Pettersson (Öckerö , 2022-05-01)

#159

Vi måste bevara naturen som gör våra öar så fantastiska .

RoseMarie Larsson (Öckerö , 2022-05-01)

#164

Ett underbart naturområde som behöver bevaras

Maria Klarin (Vara, 2022-05-01)

#167

För att jag vill att det bevaras så som det är!
Skamligt att bygga mer på det området

Jennie Gustavsson (Götp, 2022-05-02)

#170

Det är ett uppskattat naturområde

Karin Engströmer (Öckerö , 2022-05-02)

#179

Är född och uppvuxen på Öckerö, hörstebacke är en väldigt fin plats där man varit mycket och njutit, åkt pulka mm

Karl-Hugo Hermansson (Mölnlycke, 2022-05-03)

#180

Det finns så lite av fri natur med skogskänsla på öarna. Här är så vackert och fullt av fåglar och växtlighet. Låt Hôrstebacke leva vidare orörd!

Annkie Fridström (Hälsö, 2022-05-03)

#181

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-05-03)

#182

Trist om ett fint och populärt skogsområde skall bebyggas.

Ronny Sveum (Västra Frölunda, 2022-05-03)

#184

Bevara en av få skogslungor i kommunen, det borde vara straffbart att rasera område med natur formad ända sedan inlandsisen och dess unika flora och rika fågelliv.
Tänk om och gör rätt, det finns andra områden att bebygga i kommunen.

John Ohlsson / Hälsö

John Ohlsson (Hälsö, 2022-05-03)

#188

Naturen måste prioritarias

Elena Pizarro Ferrero (Göteborg , 2022-05-04)

#197

Har vart där å promenerat minst 1ggr/ vecka i 10år. Vill få behålla nån orörd natur här ute tack!
//Niclas

Niclas Kling (Hönö, 2022-05-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...