Bevara Valhallabadet

Kommentarer

#4

Valhallabadet är en viktig kulturhistorisk
Inrättning och ska bevaras för framtiden

Katarina Nordström (Göteborg , 2022-04-27)

#6

Det omtyckta och välbesökta Valhallabadet i centrala Göteborg hotas av rivning. Göteborgs beslutfattare och näringsliv borde börja bygga blandstad på riktigt. Att bevara Valhallabadet skulle vara ett steg i rätt riktning i arbetet med att förverkliga blandstadsambitionerna. Centrala GBG saknar även lokala idrottsanläggningar för vardagsmotionen/vardagsidrotten. Anläggningen är därför viktig att bevara utifrån ett socialt perspektiv. Valhallabadet finns även upptaget i Göteborgs stads bevarandeprogram "Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: Ett program för bevarande, del I" och utgör därmed en viktig del av stadens kulturhistoriska bebyggelse. Återstarten efter pandemin innebär förhoppningsvis, att vi tar med oss nya insikter om klimathotet. Framtiden handlar därför om att laga, återbruka och återvinna det befintliga i mycket större omfattning. Ambitionerna i Agenda 2030 och i Parisavtalet är högt ställda och det gäller nu för Göteborgs stad att ansvar gentemot sin omvärld och visa vad man gör i praktiken för att minska klimatavtrycket!

Torbjörn Lindstedt (Göteborg, 2022-04-27)

#10

Vill ha kvar vår älskade bad-och simhall!

Josefin Ström (Göteborg, 2022-04-27)

#11

Valhallabadet är ett kulturarv. Mosaikväggarna i 25-metershallen är unika. Det vore en skam för Göteborg om detta fantastiska bad revs!

Erik Kristenson (Göteborg , 2022-04-27)

#12

För att jag brukar bada där och för att byggnaden representerar ett stycke fin 50-talsarkitektur med omistliga värden.

Leif Fredén (Göteborg, 2022-04-27)

#18

Jag skriver under för att jag älskar Valhallabadet - det är så vackert och har en själ! Är urless på att man fortfarande river vårt kulturarv - vi borde ha lärt oss vid det här laget av tidigare misstag. Vi behöver våra gamla byggnader i staden, både för stadens och vår identitet, och för att staden blir så oerhört trist och stel med bara nytt.

Ilona Stehn (Stockholm , 2022-04-27)

#21

Valhallabadet är en del av Göteborgarnas hjärta lika symbolisk som Feskekörka, varvskranarna på Hisingen, poseidon.

Lars Kraemer (Göteborg , 2022-04-28)

#22

Riv inte det som är så viktigt och värdefullt! Kulturhistoria!

Ritva Hult’en (Göteborg , 2022-04-28)

#25

Det vore vansinne att riva en sådan värdefull byggnad på alla sätt och vis.

Therése Sköldén (Kungälv, 2022-04-28)

#26

Ett viktigt kulturminne som måste bevaras

Helene Stendahl (Göteborg, 2022-04-28)

#29

Valhallabadet är en oerhört viktig del av Göteborgs kulturarv!

Dan Lorén (Brännö, 2022-04-28)

#32

Valhallabadet är en del av Göteborgs historia. Utveckla, inte avveckla!

Sara Lundström (Göteborg, 2022-04-28)

#35

Bevara Valhallabadet

Sofia Boström (Göteborg , 2022-04-28)

#36

Valhallabadet är en kulturskatt o det finaste integrerings stället i Göteborg

Marie Söderberg (Göteborg, 2022-04-28)

#37

Valhallabadet har rätt att överleva

Lena Almung (Göteborg , 2022-04-28)

#38

Valhallabadet är byggt i en vacker arkitektonisk och tidstypisk modernistisk stil som är värd att bevaras för eftervärlden! Rädda Valhallabadet!

Daniel Bäcklund (Göteborg, 2022-04-28)

#45

Vill ha kvar det vackra klassiska badet valhalla i Göteborg

Susanna Lindqvist (Göteborg , 2022-04-28)

#46

Kulturhistoriskt arv för framtiden. Design, konstverk och arkitektur i skön blandning. Viktigt att bevara. Restaurera. Hållbar arkitektur.

Pita Skogsén (Göteborg, 2022-04-28)

#48

Ett viktigt kulturminne

Anna Gustavsson (Göteborg, 2022-04-28)

#49

Valhallabadet är unikt! En ovärderlig kulturskatt och ett fantastiskt komplement till nyare badanläggningar. Det kommer aldrig att byggas nåt liknande igen. Bevara!

Anna Sellius (Göteborg, 2022-04-28)

#54

Valhalla är en fungerande kulturinstitution i en byggnad som bör bevaras som kulturminne.

Annika Malm (Göteborg , 2022-04-28)

#57

Göteborg förlorar en stor del av sin identitet om Valhallabadet försvinner. Vi behöver uppvärdera och lyfta våra gamla fina byggnader och mötesplatser i den här staden. Inte riva dem.

Karin Faxén Sporrong (Grebbestad, 2022-04-28)

#60

Badet har stort kulturhistoriskt värde och renovering av badet är billigare för skattebetalarna.

Lars-Olof Karlsson (GÖTEBORG, 2022-04-28)

#62

Valhallabadet är en kulturhistorisk pärla och river man det kommer det inte gå att göras ogjort. Bygg gärna nytt men vi behöver det äldre med. Plus att det vore på gränsen till kriminellt att förstöra Nild Wedels fantastiska mosaikväggar.

Karin Persson (Göteborg, 2022-04-28)

#66

Hej. Det är vansinnigt att riva det vackra besjälade badet. Ge er nu, ni som vill ha ytterligare shabrak i stan!

Jonna Ekdahl (Göteborg, 2022-04-28)

#67

jag vill förstås att Valhallabadet ska finnas kvar, älskar mosaikväggen vid 25-metern.

Eva Gramnes (Göteborg, 2022-04-28)

#73

Valhallabadet är en historisk kulturskatt, en av få i Göteborg.

Pia Eriksson (Göteborg, 2022-04-28)

#74

A building of such quality, that means much to so many, must be preserved

James Hughes (Alingsås, 2022-04-28)

#80

Jag älskar Valhallabadet som det är nu! Vill inte ha ett äventyrsbad att motionssimma i. Bra läge också.

Gunhild Skåreby (Göteborg, 2022-04-28)

#83

Valhalla borde K-märkas!

Sara Rebecka (Göteborg , 2022-04-28)

#85

Vi kan inte fortsätta att riva och riva……

Carina Lindgren (Göteborg, 2022-04-28)

#97

Valhallabadet är ju både ett fantastiskt minnesmärke och ett fortsatt bevis på nyttan med motion och människors gemenskap men oxå förstås en konstnärlig och arkitektonisk grundpelare i staden Göteborg.

Tomas Levin (Falun, 2022-04-28)

#120

Bevara denna fantastiska miljö och renovera istället!!!!

Maria Magnusson (Göteborg , 2022-04-28)

#138

Borgarna tror att det kan sno det som är vårt, fy som om ni inte har mer än oss, avgå ni är inte till för folket ni är bara till för er själva!

Alvaro Rueda Chifflet (Göteborg, 2022-04-28)

#143

Det behövs FLER badhus i Göteborg, men att börja riva befintliga som dessutom är av kulturvärde och en instution för oss göteborgare som inte vill att ALLT i denna stad skalll vara nytt nytt nytt... behöll något för en gångs skull så man känner igen sig i staden .... just nu håller ALLT på stt bara efterlikna andra städer med tråkiga kontorsbyggnader på höjden. Vi som bor i staden behöver få ha lite kvar för OSS också.

Rusta upp romerska lite också! Gör det som förr därnere. Jag kan hjälpa till För att få till det. Med så få kallbadhus i staden kan vi väl få behålla valhalla och romerska med Göteborgs anda över sig.

Skärp till er ni som vill riva. SKÄRP er NU

Jessica Brannefors (Göteboeg, 2022-04-28)

#148

Jag tycker att det är vansinne att riva för att bygga nytt!

Anna Källström (Göteborg , 2022-04-28)

#157

Endast Valhallabadet har ett bassängdjup som duger för dykträning och höga hopp från 10m. Om man bygger ett nytt bad så kommer detta att gå förlorat och man får ännu ett lek-bad med vattenrutschbanor etc men inte de kvaliteter som finns på Valhalla med Romerskt bad, Ligghytter, och möjlighet till dykträning! Har gått på badet sedan 1958.

Bo Lorentzon (Kungsbacka, 2022-04-28)

#158

Renovera och spara koldioxid, kulturvärden och sociala sammanhang.

Amanda Rydenstam (Göteborg, 2022-04-28)

#168

Jag vill behålla Göteborgs kultur.

Ilona Iliza Ray (Göteborg , 2022-04-28)

#171

Vansinne att ta bort Valhalla

Lindberg Sarah (Göteborg , 2022-04-28)

#177

Vill bevara Valhallabadet!

Elisabet Nevalainen (Göteborg, 2022-04-28)

#180

Ett av världens vackraste badhus får inte rivas. Det är vårt kulturarv.

Andreas Graube (Göteborg, 2022-04-28)

#188

Bevara Valhallabadet!!! Det är en så vacker och öppen plats, som bär på mycket historia och kultur - något som måste få upplevas av kommande generationer.

Agnes Faxén (Göteborg , 2022-04-28)

#189

Det är ett kulturarv!

Algot Allansson (Göteborg , 2022-04-28)

#191

Självklart ska denna kulturhistoriskt ovärderliga byggnad bevaras för framtiden!

Max Reijer (Göteborg, 2022-04-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...