Nej till vindkraft vid Stormossen!

Kommentarer

#1

Skriver på för att vindkraftverket kommer att störa naturbilden. Det kommer att störa morgonljuset, sänka värdet på bostäderna, störa djurlivet och ge ifrån sig en rörelse och ett ljud som inte passar in. Framförallt så kommer människorna som bor i Dalgränsen inte längre trivas! Det borde finnas platser mycket längre bort från bebyggelse som lämpar sig. Det nu tilltänkta stället lämpar sig mycket illa.

Madelaine Hårsta (Sandviken, 2022-04-25)

#7

Äger fastighet i närområde

Richard Armandt (INGARÖ, 2022-04-25)

#9

Jag anser att vindkraft inte är e hållbar lösning.

Wallin Kenny (Ekerö, 2022-04-25)

#12

Min sambos föräldrar har stuga i Dalgränsen och vi brukar vistas mycket i skogen just där vindkraftverken ska byggas. Det vore väldigt tråkigt att förstöra en så fin miljö och även förstöra Dalgränsen som kommer påverkas betydligt av vindkraften.

Jenny Fernberg (Uppsala, 2022-04-25)

#20

Fruktansvärt att förstöra denna vackra natur samt dess djurliv! Ställ vindsnurror efter motorvägar istället där det redan är konstant ljud!

Helena Sköldebrink (Örebro , 2022-04-25)

#28

Vindkraften är ett stort misstag som förstör miljön för minst 100 år framåt. Bygg ut kärnkraften och utnyttja de vatten- och kärnkraftverk vi har effektivare!

Håkan Bengtsson (Horndal, 2022-04-26)

#29

Fritidshus vid Oppsjön

Sofie Nordin (Sandviken, 2022-04-26)

#31

Då vårt sommarhus i Dalgränsen kommer att ligga c:a 2 km från närmaste masten på 290 m
tror jag inte att ljudnivån kommer under det rekommenderade bullervärdet på 40 dBA med nuvarande skog. Vid framtida skogsdrift som kan resultera i ett "kalhygge" ökar bullernivån.

Bo Häggström (Sigtuna, 2022-04-26)

#43

Jag vill inte att naturen skövlas när det samtidigt inte innebär nån positiv effekt på landets energisystem

Stefan Beronius (Gävle , 2022-04-26)

#44

Vindkraft inte bara ökar våra co2 utsläpp och förstör enorma arealer natur, berg och våtmarker samt är en helt oanvändbar strömförsörjning för ett land, det är även sammantaget oerhört mycket dyrare än kärnkraft.

Göran Rask (H, 2022-04-26)

#45

Jag har skrivit under detta på grund av att jag är emot all vidare utbyggnad av vindkraft på land. Bygg gärna till havs, men då skall vindkraften stå för alla kostnader inklusive anslutning till befintligt elnät på land.

Nils Wallin (Eskilstuna, 2022-04-26)

#46

Vill inte förstöra naturen med gifter och oväsen

Majlis Hed (Lindesberg , 2022-04-26)

#49

Jag är helt emot dessa miljöförstörande vindkraftverk.

Eva Bergström (Björklinge, 2022-04-26)

#56

Vindkraft är ej ett hållbart alternativ. Bara 15 - 20 års livslängd. Vad händer sen?

Joe Bengtsson (Sysslebäck, 2022-04-26)

#60

Jag vet för jag är redan drabbad av eländet.

Jan-Erik Lundberg (Väddö , 2022-04-26)

#62

Nej till vindkraft och detta övergrepp på naturen

Jonas Andersson (Hofors , 2022-04-26)

#67

Vindkraft är en usel energilösning, tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt!

Jan Erik Dackmar (Visby, 2022-04-26)

#69

Stat/kommun ska inte investera skattepengar i verksamhet/vkv som inte ger avkastning på satsat kapital.

Pernilla Hagström (Ulricehamn , 2022-04-26)

#70

Vi behöver ingen vindkraft,
Vi behöver KÄRNKRAFT.

Torbjörn Johansson (Ulricehamn, 2022-04-26)

#73

Det innebär försämringar för djur, natur och boende i närområdet.

Stefan Halldén (Österfärnebo, 2022-04-27)

#80

Stoppa detta övergrepp på vår fantastiska natur och djurliv. Vindkraft är inte en bra lösning.

Thomas Zetterman (Stockholm, 2022-04-28)

#86

Bevara vår natur!

Niclas Blyberg (Torsåker, 2022-04-29)

#87

Om denna vindkraftpark skulle byggas enligt nuvarande plan skulle väldigt många människor som bor i både Dalgränsen & angränsande områden påverkas enormt mycket. Vindkraftverken skulle både synas & höras från ett flertal bebodda områden. Därmed förstörs den idyll & det lugn som finns där idag! Djurlivet skulle påverkas och vi vet att det finns björnar, vargar & lodjur i just de skogarna som är tänkta att exploateras för dessa vindkraftverk.

Det borde vara självklart att i möjligaste mån använda skog där människor, djur & natur inte påverkas på ett så här omfattande sätt. Detta skulle förstöra & försämra många människors dagliga liv & vackra oförstörda vyer!

Det är ju uppenbart, men det skulle även bli en värdeminskning på fastigheterna i alla berörda områden.

Jag hoppas verkligen att det går att lägga vindkraftparken på en plats som är lämpligare för ändamålet!

Charlotte Sandberg (Torsåker, 2022-04-29)

#99

Storskalig vindindustri är inte lösningen på elbristen, utan vindkraft skapar mer problem än den löser!

Lena Trosell (Gävle, 2022-04-30)

#114

Jag anser att vindkraft är ett dåligt sätt att producera el på!
Om man tar bort den statliga subventionen finns det ingen som helst lönsamhet för vkv! Även de stora ingreppen i naturen är en tung negativ anledning till att inte välja vkv!

Leif Rydh (Siljansnäs, 2023-03-18)

#117

Det är känslig mark, området och närliggande områden är mycket artrikt. Lugnet, mörkret och tystnaden är unik. Vi har rikt fågelliv, fladdermöss 2000 meter från de planerade verken. Gästrkeleden går genom området och mycket gammal industrkulturmark. Val av storlek och plats av VKV för så kort tid av produktion kommer inte falla väl ut. En tragedi helt enkelt.

Björne Rääf (Torsåker, 2023-08-15)

#118

Jag har sommarstuga i området och har tidigare vistats i liknande miljöer med vindkraft och drabbas alltid av huvudvärk, som direkt försvinner när jag åker därifrån!

Laila Margareta Kraft (Skärholmen, 2023-08-15)

#119

Vi ser tornen nu i Österfärnebo som byggs i Ängsnäs och de som byggs utanför Horndal efter sjön Rossen . Hur ska det inte bli om det får byggas 32 till i området Stormossen . Dom är ju ändå högre än de som byggs nu . Ca 10 -12 km fågelvägen till Österfärnebo , Granne med Färnebofjärdens nationalpark , 5 st fina natur reservat med häckningsområden för många sjöfåglar tranor svanar mm på Bredmossens reservat och så Gästrikeleden som går precis rakt igenom Stormossen område . Kårsbergens reservat med Sten och klippformationer , vars Berg har rasat ut , ett välbesökt område .

Mats Carlsson (Östergärnebo, 2023-08-15)

#120

Jag vill bevara landsbygden

Annika Sjögren (Torsåker, 2023-08-15)

#121

Vill inte ha sånt i min närhet. Bara en massa ojud

Kjell Åke Edlund (Dalgränsen , 2023-08-15)

#122

Vill bevara landsbygden

Andreas Gustafson (Borlänge , 2023-08-15)

#123

Vi ska inte ha några fula vindkraftverk och förstöra våran fina natur för djuren och oss människor

Anna Johansson (Sandviken , 2023-08-15)

#125

Jag vill inte ha dem där!!!!

Jonas Zetterman (Sollentuna, 2023-08-15)

#128

Nej till att försörja naturen utan att få något tillbaka.

Sylvia Sörfjäll (HORNDAL , 2023-08-15)

#129

Jag är mot vindkraftverk på Stormossen.

Marika Muursepp (Sandviken , 2023-08-15)

#131

Min fädernäsgård från slutet av 1800-talet är belägen 3km från den planerade vindparksindustrin.Industrin kommer att förändra allt i negativ bemärkelse. Ljud,ljus,värdeminskning och inte minst förödelse för naturlivet. Vi har besök av havsörn vid Långsjön, gott om fladdermöss och för övrigt ett rikt fågelliv. Ett stort fördärv på miljö och svensk natur.

Margareta Lexander (Österfärnebo, 2023-08-15)

#135

Vårt lantställe med anor från slutet på 1800-talet ligger 3 km från vindkraftsparken och skulle påverka vår miljö avsevärt till det sämre. Djur, natur och vi människor skulle fara väldigt illa av denna placering av vindkraftsindustrin. Hoppas beslutsfattare förstår den långsiktiga problematiken som kommer att uppstå vid ett beslut att godkänna byggandet av detta projekt!

Per-Olof Borgh (Österfärnebo , 2023-08-15)

#136

Vi har stuga vid Oppsjön och tycker det är förfärligt om detta går igenom.

Erik Wrethling (Sandviken, 2023-08-15)

#137

Jag bor nära, men oxå för att det kommer förstöra naturen och skadorna kan aldrig repareras. Det är miljöförstöring.

Maria Rääf (Bro , 2023-08-15)

#138

Har stuga i området och vill ej att naturen ska förstöras!

Erik Alphov (Gävle, 2023-08-15)

#139

Vill bevara naturen för framtiden.

Marita Westerlund (Torsåker, 2023-08-15)

#141

Vindkraften är lågproducerande och kortlivad. Vår natur skövlas utan hänsyn till allt levande, människor som djur och står för vår tids värsta miljö och kapitalförstöring.

Ingrid Hörlin (Malmö, 2023-08-15)

#143

Vansinne att förstöra natur och miljö med vindkraftsindustri. De negativa konsekvenserna är enorma och att då i en tid när naturen behöver allt skydd den kan få, förstöra den med vindindustri som är klassat som miljöfarlig verksamhet är fel och inte i enlighet med miljömålen.
Sveriges har 2023 gjort åtagande för att nå målen i EU:s strategi om biologisk mångfald och då ska det också följas.

Pia Hagfors (Ramnäs, 2023-08-16)

#147

Det påverkar miljö, djur människor finns inte tydlighet kring ansvarsfrågan kring nedmonteringen. Stora arealer skog avverkas. Osäker elförsörjning ekonomiska vinster slutar oftast hos andra intressenter som kina mm. Ok

Lilian Tillqvist (Sollentuna , 2023-08-16)

#148

Det är vansinne att förstöra ett naturområde på detta vis!

Peter Augustsson (Töllsjö, 2023-08-16)

#149

Vindkraft är inte lösningen! Den är oförutsägbar och skapar balanseringsproblem i nätet.

Lars B Lundqvist (Vittinge, 2023-08-16)

#150

Den miljöpåverkan vindturbinerna kommer att ha på djur, natur och människor är oacceptabel. De förstör horisontlinjen, skapar väldigt lite el och kräver en gigantisk yta där ingenting annat kan existera.

Paulina Wennerlund (HORNDAL, 2023-08-16)

#159

Förstörelse av skog o våtmarker

Bertilsson Rolf (Avesta , 2023-08-16)

#162

Förstörande av skog / djurliv och naturvärden som går till spillo till ingen nytta.
Dessutom kostar det ofantliga summor och är ineffektiva el leverantörer

Birgitta Wennerlund (Horndal, 2023-08-16)

#163

Sandvikens kommun har en otidsenlig översiktsplan som pekar ut den västra delen av kommunen som lämpliga för vindbruk. Översiktsplan behöver ses över innan ny vindkraft byggs. Närboende ska kompenseras. Större miljöhänsyn måste tas. Därför måste KF ta sitt ansvar mot kommuninnvånarna och lägga in sitt veto mot projektet.

Anders Wiklund (Bro, Hosjön, 2023-08-16)

#164

Jag skriver under för att jag tycker vindkraftverken ska stå där elen saknas, d v s nära Stockholm, förslagsvis i skärgården för där blåser det oftast mer än i inlandet. Och det är inte vi på landsbygden som behöver mer ström. Dalälven har många vattenkraftverk i närheten av oss.

På något sätt börjar det kännas som unket koloniseringstänk. Sätt saker man själv inte vill se vid sina sommarstugor i skärgården på landsbygden, dem kan man köra över, de är ju bara lantisar.

Hamnar de nära Stockholm behöver man inte dra så många nya ledningar uppifrån Norrland, då kan elen gå direkt dit den behövs.

Agneta Björk (Österfärnebo, 2023-08-16)

#165

Vill inte se avfolkning av landsbygden. Vill inte ha dessa gigantiska byggnader nära bebyggt område.

Eva Peterskog (Upplands väsby , 2023-08-16)

#166

Det är helt åt helvete att förstöra sånn fin mark för dessa jävla vindproppelrar.

Lotta Wikström taubert (Fors, 2023-08-16)

#167

Jag bor i närområdet, jag är ofta i naturen och omgivningen för att fiska, vandra i naturen, fotograferad!
Jag har märkt att djuren har fått ett annat beteende runt de VKV som finns i dag!
Ljudet från de befintliga VKV är irriterande och störande!

Magnus Karlsson (Sandviken, 2023-08-16)

#168

Jag vill inte förstöra naturen med vindkraft

Ann-Charlotte Israelsson (Åkersberga , 2023-08-16)

#169

Vill inte ha!

Krister Larsson (Storvik , 2023-08-16)

#170

Man panikbygger vindkraft utan eller med ringa hänsyn till den biologiska mångfalden. Dessutom så monteras den i huvudsak på platser där elproduktionen inte behövs eller kommer till nytta för lokalbefolkningen.

Jan Magnesved (Täby, 2023-08-16)

#174

kraftigt emot det övergrepp på natur, människor och djur som dessa marknadsdrivna projekt innebär.

Jennie Johansson (Gävle, 2023-08-16)

#175

En massa negativa påverkningar på natur och oväsen för människor och djur

Per-Olov Lock Almquist (Lumsheden , 2023-08-16)

#178

Vi har en fastighet på Brobyvägen i Storvik. Har varit vid vindkraftverkspark och
ljudet är fruktansvärt. Marken kommer att förstöras och kommer aldrig att kunna återställas och djurlivet försvinner gnm stympning och förgiftning.

Christina Eriksson (Vallentuna, 2023-08-17)

#179

Ingen har lyckats övertala mig om att det inte kommer att ha effekt på djur och natur, i närområdet. Jag vill kunna fortsätta njuta på mitt lantställe, av fåglar, blommor, vilda djur som strövar omkring.

Monica Sallhed (Torsåker, 2023-08-17)

#180

Ovärderligt natur- & djurliv utraderas. Ej samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart om hela produktionskedjan vägs in i bedömningen.
Enbart politiskt motiverade projekt för att kompensera en fullständigt havererad svensk energipolitik.

Sven-Erik Wiklund (Korsån, 2023-08-17)

#181

Jag tycker de står för nära bebyggelsen.

Anders Mild (Upplands Väsby , 2023-08-17)

#182

Allt annat är skonsammare mot miljön än vindkraft. Kraftvärmeverk, gas, olja mm.

Jörgen Brorson (Mönsterås, 2023-08-17)

#183

Dom kommer att hämna nära där jag bor

Daniel Westerlund (Österfärnebo , 2023-08-17)

#184

Vill inte ha vindkraft nånstans

Morgård Olle (Kolmården, 2023-08-17)

#185

Jag är emot vindkraft på land.

Ingrid Kallberg (Lumsheden, 2023-08-17)

#186

Bor i dalgränsen och är mycket på skogarna runt ikring, skogarna är redan förstörda vill inte se något sådant mer. Det är våran rekreationsmiljö

Anita Andersson (Torsåker , 2023-08-17)

#187

Miljöförstöring med vindkraft

Monica Huss (Stockholm , 2023-08-17)

#188

Det är ett omtyckt naturområde med bad i Oppsjön och skulle påverka alla fast- och fritidsboende i området. Skadorna på naturen vid byggandet är enorma och ingen vet hur det påverkar djurlivet.

Karin Jacobsson Ö (Österfärnebo , 2023-08-17)

#191

De alldeles för höga vindkraftverken kommer ödelägga värdefull natur för människor och djur:

Annika Roth (Stockholm , 2023-08-18)

#192

Vi blir uppbundna av utländska ägare som kan bestämma var elen skall levereras till. All elproduktion i Sverige skall i första hand gå till Svenska konsumenter å staten bestämmer användningen.

Olov Lindroth (Hedesunda , 2023-08-18)

#194

Det är för nära bebyggelse och unik skogsmiljö med rikt djurliv. Bor i närområdet,

Eva-Lena Lundin (Torsåker , 2023-08-19)

#195

Vill verkligen inte ha några vindkraftverk som förstör naturen

Stefan Magnusson (Avesta, 2023-08-19)

#196

För att sätta upp vindkraftverk så förstörs en massa skog och mark och detta klassas miljövänligt det är ren bullshit för hur mycket blir inte förstört för att frakta in och sätta upp dom där jäkla grejerna. Sen alla djur som drabbas också!

Angelica Linderdahl (Horndal, 2023-08-19)

#197

Dessa slumpgenerator förstör vår natur och är ett stort gissel i våra elsystem.

Anders Lundberg (Avesta , 2023-08-19)

#198

Jag tycker de är bara fel när man ska värna om miljön men ändå så ska man riva skog och mark och göra vägar och skit för att ta sig fram till de området man ska bygga dom där onödiga sakerna helt dumt tänkade politikerna har allt för att lägga en slant i sig egna fika äckel

Ted Linderdal (Horndal, 2023-08-19)

#200

Är stark emot vindkraft

Anette Hansson (Horndal, 2023-08-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...