Skriv under till stöd för ”Nej till Vindkraft i Rämma!”

Kommentarer

#2

INGEN skall drabbas av vindkraften och dess negativa verkningar både hälsomässigt och personligt ekonomiskt!

Görel Willén (Soederbaerke, 2022-04-10)

#5

Vindkraft är dåligt för elnät, klimat (släpper ut 4 ggr mer CO2 än ett kärnkraftverk/tillverkad kWh) och människor som tvingas leva med dess verk omkring sig.

Anders Karlsson (Lödöse, 2022-04-10)

#15

Jag bor nära den tänkta platsen och kommer påverkas mycket negativt utav det här.

Erik Andersson (Kode, 2022-04-10)

#30

Vindkraft är en föråldrad olönsam teknik som fördärvar välstånd och natur.

Svenning Ericsson (Gothenburg, 2022-04-11)

#34

Min underskrift kommer sig av att jag är emot den nuvarande- och framtida planerade svenska vindkraftutbyggnaden då vindkraft skapar ett stort antal, såväl tekniska som miljömässiga, negativa konsekvenser.
Dock är "grundproblemet" att utbyggnaden sker med hänvisning till de klimatförändringar som mänskligheten påstås förorsaka genom fossil förbränning och de efterföljande CO²-utsläppen.
Varken den svenska- eller övriga värdens vindkraft kan- eller behöver "rädda" klimatet!

Christer Janson (Mölndal , 2022-04-11)

#37

Det är helt vansinnigt att förstöra denna natur

Peter Hultstrand (Kode, 2022-04-11)

#42

Vill inte ha ett miljömässigt ogenomtänkt vindkraftverk uppbyggt i vår mark.
Både för djur och natur till skada samt ett ej återvinningsbart material som kommer ligga vår natur till last i framtiden

Rose marie Nilsson (Jörlanda, 2022-04-12)

#51

Jag anser att vindkraftverken är för stora, alldeles för nära bebyggelse och kommer störa ljudmässigt, störa solljuset genom blink, det vita högintensiva ljuset på toppen kommer lysa upp inne på nätterna. Låser dessutom upp massa mark som inte får bebyggas med vanliga hus för boende.

Torgny Axelsson (Jörlanda, 2022-04-12)

#56

Det hjälper inte om man bygger tusen nya vindsnurror om det inte blåser blir det ingen el,,stor risk för detta om det blir en vargavinter då brukar det blåsa som minst eller frysa fast.
För att veta om el leveransen fungerar måste man räkna timme för timme inte hur mycket det produceras om året
Och det fördärvar våran vackra natur

Magnus Ternehäll (Jörlanda , 2022-04-12)

#60

Vindkraft är olönsamt, ostabilt, dödar fåglar, miljöovänligt (sprider massa plast i naturen), bidrar till att utlänsk makt får inflytande i vår infrastruktur, mm. Tillräckligt många anledningar till att avveckla vindkraft. Utveckla kärnkraften i stället.

Bengt Ljungholm (Stenungsund, 2022-04-13)

#67

Vindkraft är en skövlande och naturvidrig industri som är förfulande och dessutom inte ger en pålitlig och stabil energi försörjning. Återställande av mark efter vindkraftverken; vem har ansvaret?

Karin Ax (Jörlanda , 2022-04-14)

#69

Jag vill verkligen inte ha några vindkraftverk i Rämma.
För det ger avsevärt ljud från sig hela dygnet sedan ger det skugg bild över landskapet
Det förfular när miljön och boendemiljön på verkars mycket
Älgen lämnar området
Vindkraft i kode kareby står still mestadels av dagen även vid blåst!
Kan skriva mera.

Lars - Owe Gustafsson (Kode, 2022-04-14)

#72

Jag bor nära där det är planerat att stå

Niklas Henriksson (Jörlanda, 2022-04-14)

#73

Protest mot vindkraft i Rämma.

Stellan Larsson (Stenungsunds kommun, 2022-04-15)

#76

Förstör inte orörd natur! Det lilla som finns kvar här. Bygg där det redan är förstört. Sätt upp solceller på era tak så minskas el-beroendet lite. Funkar vid ljusinstrålning såsom vindkraften funkar när det blåser. Mina "celler" ger även när vindkraften sår stilla...

Thomas Iseland (Vämneröd,Nolby 260/Kode, Guntorp, 2022-04-16)

#84

Vindkraft förstör miljön

Eva Schwarzvogel (Varberg , 2022-05-04)

#87

Är emot vindkraft. Måste göras mer övergripande miljökonsekvensanalyser.
Djur, natur, människor drabbas på många sätt. Dessutom måste det byggas lika mycket "stabila" kraftkällor för att täcka upp vid vindstilla. Vindkraft = meningslös kapitalförstöring.

Tony Berg (Slättanäs , 2022-05-19)

#92

Tagit del av relevanta skäl mot byggandet av vindkraft i området.

Stig Svensson (Kode, 2022-06-27)

#93

Har följt inlägg o argument och säger ett absolut NEJ till vindkraft.

Astrid Svensson (Kode, 2022-06-27)

#94

Jag avskyr vindkraftverk och den förstörelse som följer eländet

Gil Johansson (Hedemora , 2022-06-27)

#97

Bor inom berört område.

Brita Åberg (Kode , 2022-08-21)

#98

Förfular vår bygd, stora ingrepp i natur i förhållande till nytta, boende får värde på fastigheter sänkt, fåglar dör som kolliderar m verken, dålig ekonomi för svenska skattebetalare.

Tomas Palm (Jörlanda, 2022-10-08)

#100

Det är farligt och troligen olagligt.

Hans Häggqvist (Spekeröd, 2023-04-04)

#102

Vindkraften sänker fastighetsvärdet, skapar mycket buller och försämrar livskvaliteten för både människa och djur. Den förstör vår fina natur och är inte planerbar. Den ska vi inte ha i Rämma!

Martin Telinius (Kode, 2023-04-04)

#103

Vindkraft har inte de egenskaper som krävs för att få ett stabilt elnät. Dessutom har vindkraft kraftigt negativ påverkan på miljön.

Peder Österlöf (Linköping, 2023-04-04)

#104

Anser att det kommunala vetot används i politiskt syfte och politikerna är lurade av vindindustrin. Politikerna har ej heller tillräcklig kunskap i energifrågan för att inse att de ej förstår. Kommunen har ej varit mottaglig för information och ignorerat att kommunicera med dem/det som de ska beskydda.

Sven Albinsson (Kungälv, 2023-04-04)

#106

Vindkraft är opålitlig och overksam.
Vindkraften påverkar svenska skattebetalare
Trots alla vindkraftverk i landet ger det ca 2/3% el om året.
Påverkar fastighets ägare negativt

Stefan Nilsson (KungÄlv, 2023-04-05)

#107

Naturen och människan behöver inte ytterligare förstörd miljö.

Janne Franzén (Floda, 2023-04-05)

#108

Jag vill inte ha vindsnurrorna så nära där jag bor den närmaste är bara 600 meter från mig förstör vårt land med det här. Kärnkraft och solenergi är den rätta vägen. Räcker det inte med motorvägen som jag har 300 m från min bostad. Och inte bara det bostäderna runt omkring kom gå ner i värde.
Det är ingen som vill bo här, och jag får inte en krona för att leva med oväsen och infraljud och strålar. Det är för jävligt!!!!!
rent ut sakt.

Berth Ivarsson (Kode, 2023-04-05)

#110

Jag säger NEJ TILL VINDKRAFT i Rämma

Ann-Christin Ihre’n (JÖrlanda, 2023-04-05)

#111

Vindkraftverk är ur miljösynpunkt förkastligt och kan innebära psykisk ohälsa, värdeminskning på närliggande fastigheter, djurlivet påverkad negativt, mkt hög dödlighet bland fåglar. Listan kan göras lång.

Ingela Johnsson (Kode, 2023-04-05)

#113

Nej till vindkraft i Rämma

Ove Ihren (Jörlanda , 2023-04-05)

#114

Vind kraft borde inte finnas för miljön o
Återvinning finns ej

PERCY Hellström (Stenungsund , 2023-04-06)

#115

Stor besvikelse över de valda kommunpolitiker som i bla kommunfullmäktige visar på stor okunnighet vad gäller vindkraftverkens negativa påverkan på oss drabbade fastighetsägare vad gäller hälsa och ekonomi, tex microplaster, buller och hur vår närliggande natur drabbas. Dessutom uppger flera folkvalda felaktiga uppgifter ang.vindkraften, vilket visar på att de är dåligt pålästa.

Pia Forsberg (Kode, 2023-04-06)

#118

Vill ej ha dom här

Joachim Belin (Tortorp, 2023-04-07)

#119

Vindkraften sprider mikroplaster, nanoplaster, BPA, PFAS & hormonförstörande reproduktionshämmande bisfenol i naturen!!
(Barn går i puberteten tidigare o fertilitet motverkas).
PFAS bryts inte ner det bara ökar i naturen!!!
Forskning i Sthlm varnar nu!!! Riktlinjerna för Pfas har sänkts i Usa så nu är allt regnvatten osäkert att dricka!!!
I Danmark har man nu hittat plast/PFAS i korna, köttet måste slängas!!
De har också infört förbud på andjakt!
Mikroplast har nu hittats i danska eko-ägg!
Microplast har hittats i 80% av testade människors blod: The Guardian.

Sprider glasfiberrester nästan lika cancerframkallande som asbest.
Ett par hundra kilo/vinge/år = 6-9000 kg/vindkraftverk!!
Extra ledningsdragning för vindkraft gör att kommer ut livsfarlig  kvicksilver i naturen, försvinner aldrig bara ökar!!

Vindkraft är klassad som miljöfarlig verksamhet av länsstyrelsena!

Mycket farlig för människor, djur, natur mm.
Dödar ett 50tal fågelarter speciellt rovfåglar, dödar fladdermöss, dödar enorma mängder viktiga insekter, 1200 ton i Tyskland!!

Vindkraftverk dödar en miljon fladdermöss om året bara i Nordamerika. Varje tysk turbin dödar 35 fladdermöss i månaden(Ridley).

Enligt Vindval dlr 2.3-7.3 fåglar/vindsnurra, * 4500 = 33 000 fåglar/ år!
40% av insektsarter på väg å dö ut, utan insekter dör jorden!!
Skrämmer bort fåglar, renar, fiskar, utrotningshotade tumlare mmm.
Misstänks störa orrar, tjädrar, laxens lek mm.
Gtbg universitet funnit att stör REM-sömn!

Går åt jättemycket material balsa, betong, järn, plast, jordartsmetaller, olja mm och markytor mm.
Avskogningen i Amazonas har ökat pga balsa.
Vindel går åt 20 ggr mer stål o 70 ggr mer cement än kärnkraft/kWh!
Går åt 1000 ton/verk plus fyllning.
25-200 kg mycket giftig neodym/MW.
Håller bara 20 år, Ingen återvinning!
Tar 1-2% av Sveriges yta!!

Vindkraft 300-500% mer CO/CO2-utsläpp än kärnkraft!!!
Utomlands är reservkraften kol, olja, gas, släpper ut jättemycket CO2...
(Ca 4000 dör i Sverige varje år pga luftföroreningar)

I Sverige vattenkraft, sliter extra på turbiner, strandkanter, vattennivå åker jojo, erorderar älvarna.

Elledningar i vatten har visat sig skada fiskar rejält! (GB)
Vkv gör att Myrmark torkar o släpper ut enorma mängder växthusgaser!!
T havs gör luften fuktigare o ändrar flödet.
Kallas Wakw-effekten, glr osså att syret i havet minskar tex i Östersjön där det redan är syrebrist!
Runt de nya verken röjs jättestora ytor, mellan verken dras 20 meter breda vägar, myrmark dikas ut!
De som satsat på vindkraft har enorma CO2-utsläpp, pga när det inte blåser måste de använda gas, olja, kol!!
Frankrike byggde kärnkraft gick t 48% fossilfritt på bara 10 år!
Danmark   hållt på med vindkraft i 50 år o har bara nått 10%!!!
Tillverkningen sker oftast utomlands o verken transporteras hit tex fr Kina m ännu mer CO2...

Vinter: de fungerar ej när komner is på från fuktig kall luft.
Avisning sker m helikopter o glykol...
Stora isklumpar kan kastas iväg 500 meter i enorm hastighet!

Vkv till havs:
SU: stör fåglarna!
Påverkar vindarna, strömmarna o även fuktbslansen lokalt och globalt
 stör fisken, förstör fisket för all framtid, mikroplaster på havsbotten liknar plankton vilket kan va väldigt allvarligt! Nanoplaster kan gå igenom cellväggar o hamna i fiskarnas hjärna! Mikroplaster har nu hittats i bröstmjölk.

350 Rätvalar riskerae dö ut totalt.
Riskerar störa fisklek tex  Makrill, lax.
18 valar dog på 2 mån i Norge!
Stör isbrytarna i Bottenviken o Bottenhavet.
Det behövs 1000-tals m ton m offeranoder av aluminium som är giftigt för allt levande!

Ljudstörningar i vatten kan störa djur: detta är inte utrett!!!
En Tysk studie visade på infraljud 20 km bort.
Inga miljökonsekvensutredningar behöver göras o görs ej heller!!!
Osv osv osv... 
Och det kan dyka upp nya problem som man inte känner till idag...
Nästa Homoslyr/Teckomatorp?

researchers reported that their "results provide evidence that the ongoing off shore wind farm developments can have a substantial impact on the structuring of coastal marine ecosystems on basin scales."

Ken Rundqvist (Göteborg , 2023-04-08)

#120

Vill inte att fina skogsområden skall förstöras av vindkraftsverk

Daniel Gustafsson (Jörlanda, 2023-04-08)

#121

Jag vill inte ha ett vindkraftverk nästintill i trädgården

Ann Ivarsson (Stenungsund, 2023-04-08)

#122

Jag är drabbad av att i framtiden inte kunna bo utan störning och nyttja allemansrätt och ekosystemtjänster runt Håvatten. 150-200 åriga tallskogsbiotoper försvinna. Skog och vattendrag i området förbi oss boende kommer att förorenas och biologisk mångfald förstöras.

Lena Nicklasson (Jörlanda, 2023-04-09)

#123

Jag vill inte bo i närheten utav vindkraftverk.
Jag har ju valt att på som jag gör utav en anledning, naturskönt, Lugnt å skönt.
Just därför vill jag absolut inte se eller höra nått vindkraftverk där jag bor.

David Hermansson (Jörlanda , 2023-04-09)

#125

Jag anser vindkraft är dåligt för miljön, djurliv o människor. Vindkraft är också en dålig investering……

Jens Garby (Fagerfjäll, 2023-04-10)

#127

Vindkraftverket hamnar för nära bebyggelse.

Christian Lööf (Jörlanda, 2023-04-20)

#129

Har stuga i postkod Kode.

Ulf Sjöstrand (Stockholm, 2023-05-29)

#130

Jag tycker det förstör mer miljö än vad det räddar. Microplast, ljud, skuggor etc
Ingen sån skit i våra skogar

Håkan Skoger (Kode, 2023-08-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...