Bevara Hitis sjöbevakningsstation

Kommentarer

#12

Behålla tryggheten för både fastboare, sommargäster och övriga som rör sig inom området när nöden är framme.

Anton Nervander (Västanfjärd, 2022-03-29)

#22

Sjöbevakningen är livsviktig för alla som vistas eller bor på Hitis och i den närbelägna skärgården!!

Benny Paulsson (Kemiönsaari, 2022-03-29)

#23

Har stuga på Rosala och vet hur viktig stationen är för området

Anna Toivonen (Karis, 2022-03-29)

#28

Vi har på Biskopsö och i hela Hitis östra skärgård många gånger fått snabb och livsviktig hjälp av Hitis sjöbevakning: vid sjukdomsfall, polisiära uppdrag, menföresproblem, drunkningsolyckor och andra akuta situationer. Bevakningsområdet är stort och Hitis ligger strategiskt bra placerat mellan östra och västra delen av skärgården. Det är många gånger fråga om mänskoliv och då är varje minut dyrbar!

Gunilla Granroth (Biskopsö, Hitis , 2022-03-29)

#30

Uppvuxen under alla somrar på Kasnäs och Biskopsö samt numera sommarboende pensionär på Kasnäs

Tom Ullner (Sala, 2022-03-29)

#31

Hitis sjöbevakninsstation behövs för ortsbefokningens, de växande antalet fritidsbosattas, sommargästernas och båtfolkets trygghet!

Sonja Knuts-Söderlund (Raseborg/Hitis, 2022-03-29)

#32

Sjöbevakningsstationen behövs, för den ger trygghet åt fastboende och somargäster. Vår familj har bott i Rosala i 11 år. Då vår yngsta dotter bröt armbågen, fick hon transport med sjöbevakningen från Hitis till Kasnäs, var ambulansen väntade.

Marita Lindholm (Salo, 2022-03-29)

#34

Hyvin tärkeä asema. Pitää säilyttää.

Juhani Kytö (Espoo, 2022-03-29)

#41

Vi har sommarstuga på Hitis o jag vill gärna se att hjälp finns att få oxo ute på öarna!

Katja Salmelin (Esbo, 2022-03-30)

#42

Sjöbevakningen är väldigt viktigt för den Hitis brandkår speciellt vid första respons utryckningar. En flytt skulle innebära längre väntan för att hitis enhet får stöd i form av transport av patienter/ ambulans ppersonal och säkerhet vid våldsamma fall.

Viktor Holmström (Ekenäs , 2022-03-30)

#43

Jag skriver under dörför att sjöbevakningen är en trygghetsfaktor i skärgården. Sjäbevakningen i Hitis har ofta skött sjuktransporter till fastlandet då förbindelsebåten Aurora inte varit tillgänglig. Min egen familj har några gånger fått hjälp med sjuktransport av sjöbevakningen.
För säkerheten på sjön och sjöräddningen i den här delen av Skärgårdshavet har sjöbevakningen en annan livsviktig funktion. Sjöbevakningsstationen i Hitis bör absolut finnas kvar.

Eva Högnäs (Åbo, 2022-03-30)

#46

Den bör definitivt vara kvar i Hitis. Skärgården blir otroligt avkapad från världen utan den.

Strandberg Sussie (Kyrkslätt, 2022-03-30)

#49

Min familj har släkt i Hitis.

Inge Hakkarainen (Kyrkslätt, 2022-03-30)

#52

Elintärkeä olla toiminnassa,alueella asuvia ajatellen,paljon myös ympäri vuoden "mökkiasujia",kesäisin valtava määrä turismia

Mari Savolainen (Helsinki, 2022-03-30)

#62

Hitis sjöbevakning behövs

lars nylund (pargas, 2022-03-30)

#63

Tryggheten i skärgården är viktig.

Sixten Granroth (Vanda, 2022-03-30)

#71

Har fått hjälp av dom och vill ha säkerhet på havet. Bor på Rosalaholmen under sommaren.

Karl Salmelin (Esbo, 2022-03-30)

#77

Har stuga i hitis skärgård och sjöbevakningsstationen är en trygghet och förutsättning för snabb hjälp.

Tanja Wigell (Esbo, 2022-03-30)

#86

Föddes i åbolands skärgård och vet hur viktigt jobb sjöbevakningen utför 💛💙

Agneta Teir (Kristinestad , 2022-03-30)

#90

Min åsikt är att Hitis Sjöbevaknings-station uttryckligen hör hemma i skärgårdsmiljö och bör bevaras på sin nuvarande plats. Sjöbevakarna utgör en stor trygghetsfaktor för den bofasta lokalbefolkningen och för boare på de omkringliggande öarna. Hitis Sjöbevakningsstation bör bevaras!

Anna-Lisa Rosenqvist (Rosala, 2022-03-30)

#91

Vi har stuga i trakten och anser att sjöbevakningsstationen ökar tryggheten för både sjöfolk och andra. Det blir långt till nästa station utan Hitis.

Josefine Hackman (Helsingfors, 2022-03-30)

#97

Viktig för en levande skärgård

Ann-Kristin Holmgård (Rosala , 2022-03-30)

#98

Sjöbevakningen här i skärgården är viktig för oss

Ann Lauren (Dalsbruk, 2022-03-30)

#102

Jag skriver under då jag anser att sjöbevakningen ska vara lokal och en trygghet för öriket och samtidigt en av samhällets grundpelare.

Kristina Norrgård (Salo, 2022-03-30)

#112

Sjöbevakningsstationens placering på Hitis är avgörande för att lokalbefolkningen ska kunna få hjälp i tid i en nödsituation. FBK kan inte ensam svara på alla behov.

Camilla Lumme (Hitis, 2022-03-30)

#124

Bor halva året i Åbolands skärgård och ser vilket värdefullt jobb sjöbevakningen gör. Problemen med vilda semesterfirare på sommaren i båtrafiken och svåra vinterförhållanden för fastboende samt hotet från öst, tycks öka år för år.

Lilian Hagsten (StKarins, 2022-03-30)

#128

Sjöbevakningen är viktig.

Walter Fortelius (Esbo, 2022-03-30)

#130

Stationen på Hitis BEHÖVS!

Monica Lunden (Finby(Salo), 2022-03-30)

#132

Jag skriver under för att jag har många vänner på ön samt att vi som besöker har möjlighet till snabb hjälp.

Nanne Westerlund (Ingå, 2022-03-30)

#134

Stationen behövs på sin nuvarande plats för att hjälpen tillräckligt snabbt skall nå nödställda i alla väderförhållanden under alla årstider.

Jörgen Holmström (Hitis, 2022-03-30)

#156

Sommarboende på Högsåra och uppskattar den trygghet som sjöbevakningen bidrar till.

Stefan Bernström (Oskarström , 2022-03-30)

#162

Deltidsboende på Biskopsö (Kimitoön) ca 6-7 månader om året.

Kari Puustinen (Esbo, 2022-03-30)

#165

jag vill bevara de statliga arbetsplatserna i vår ända av skärgården och tycker att sjöbevakningen som mångsysslande myndighet kan ge trygghet skärgården 365 dagar i året väldigt bra just från den nuvarande stations plasten.

Peter Fihlman (HITIS, 2022-03-30)

#166

Understöder Hitis byaförenings rf motion fullt

Henri Koskivirta (Hangö, 2022-03-30)

#171

Det är välitän viktigt

Ulla Kuusela (Helsingfors , 2022-03-30)

#179

Har sommarställe utanför Kasnäs och upplever att Hitis sjöbevakningsstation uppfyller ett stortbehov

Lena Holmström (Raseborg, 2022-03-30)

#184

Allmän säkerhet i skärgården

Calle Sundström (Hangö, 2022-03-30)

#193

Sjöbevakningens fysiska närvaro i Hitis är livsviktig för att garantera tryggheten för lokalbefolkningen men även för sommar-och deltidsboare.Snabba båtar och ny teknik hjälper inte om en olycka sker när det är hård storm eller menföre

Elvi Johansson (Åbo/Hitis, 2022-03-30)