Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Kommentarer

#402

Att detta med vilthängn har prövats av andra förut och dem läcker djur tex gris som jag inte vill ha i trädgårn i annars inga synnpunkter

Joel Öhman (Trosa, 2022-04-19)

#404

Allemansrätten är viktigare än vilthägn. Varför hägna in viltet, det är bara vansinne.

GunBritt Mikalsen (Boden, 2022-04-20)

#411

Jag och min familj äger året-om-friluftsboende på Korsnäsudde och skriver under som protest av etiska, moraliska och personliga skäl då tomten och skogen är en stor del av varför jag tillbringar mycket tid i Trosa.

Jenny Borg (Borås, 2022-04-22)

#414

Staket i vägen för mig. Tror djuren kan komma skadas inne i hägnet. Kan tillfällig vapen ansamling.

erik ahrsjö (stockholm, 2022-04-22)

#431

Hvalfiskens planer är helt vidriga, ett brott mot allemansrätten, djurs rättigheter och naturen själv.

Tyra Wigg (Stockholm, 2022-04-28)

#437

Naturen bör bevaras för de djur och människor som har tillgång till detta område idag.

Eva Grimstedt (Västerljung, 2022-05-14)

#441

Jag kan inte se någon vettig anledning att inplantera fler hjortar mm för att ”turister” ska komma hit och skjuta dem. Inte heller att inhägna ett så stort område och därmed hindra friluftslivet. Trosas närområden för friluftsliv blir färre trots att befolkningen ökar. NEJ TILL WHALFISKENS PLANER

Marina Fallai (Trosa, 2022-06-16)

#444

Som jägare är det enligt min uppfattning en oetisk form av jakt som kommer enbart att bedrivas av kommersiella intressen.

Mika Sundholm (Trosa, 2022-07-14)

#445

Att förstöra möjligheterna till vistelse i detta stora område med högt stängel, massor med inplanterade djur och jägare så man inte vågar vistas i eller nära området är direkt skadligt för alla utom de som ansöker. Avslå i alla instansen!!!

Lars Forsman (trosa, 2022-07-15)

#446

Att inhängnad 356 ha i ett område som används för rekreation av massor med folk är en begäran som är helt orimlig. Att dessutom plantera in massor med djur för nöjesjakt och befolka området med jägare som sätter skräck i bygden räknar man med att det avslås omedelbart och en reprimand utfärdas för kommande korkade begäran som bara orsakar onödigt arbete.

Eva Landerfors (Trosa, 2022-07-15)

#447

Vilthängnet kommer förstöra orörd natur, ändra den naturliga sammansättningen av biotoper & smådjur. Det kommer medföra risk att vildsvinen sprider sig ytterligare och debile redan stor skada. Kommersialiseringen av vilthängnet kommer även öka biltrafiken i naturområdet.

Katarina Åhlberg (Trosa, 2022-07-15)

#448

Allas rörelsefrihet begränsas i populärt friluftsområde med Roslagsleden och cykelleder. Något vi och många med oss nyttjar året om.

Claes Åström (Trosa, 2022-07-17)

#449

Kommer förstöra våra naturområden

Alexander Åström (Stockholm, 2022-07-17)

#457

Rädda allemansrätten undan oligarkerna

Torleif Malm (Vagnhärad, 2022-10-25)

#462

Ett viktigt strövområde försvinner

Peter Fitger (Täby, 2023-02-03)

#463

Allemansrätten, att vilda djur ska kunna röra sig fritt, buller pga gevärsskott , skotträdda hundar kommer att lida, oestetiskt med ett 2m högt viltstängsel. Nära bebyggelse.

Thomas Lundberg (Ensked, 2023-02-04)

#471

Har fastighet på korsnäsudde

Hans Gasslander (Skärholmen, 2023-03-28)

#472

Jag värnar om den vackra naturen vid korsnäs

Linda Wikström (Trosa, 2023-05-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...