Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Kommentarer

#209

Starkt emot uppsättande av stängsel som kraftigt minskar tillgänglighete till området. Speciellt med cyklar då det finns inga grindar närmast alla husen

Carl-Olof Wejdmark (Trosa, 2022-04-02)

#212

Jag anser att projektet är horribelt utifrån alla synpunkter, som nämnts i FB-gruppen liksom Hvalfiskens tidigare projekt såsom Energiskogarna. Det är inte rimligt att ett företag, som inte ens har sitt säte i Trosa, får våldföra sig på naturen, friluftslivet, jordbruksproduktionen, människorna o djuren, som bor här!

Arne Ekstrand (Trosa, 2022-04-02)

#214

Bevara befintlig natur

Bo Petrén (Trosa, 2022-04-02)

#220

Jag vill ha en öppen natur.

Kent Hosselton (Järfälla, 2022-04-03)

#221

Jag är emot Jonas Wahlströms förslag på inhängnad.

Jaana Rundberg (Trosa, 2022-04-03)

#228

Det känns inte rimligt med ett vilthägn 5 m från vår fastighetsgräns. Vi har en mindre gård med smådjur och några hästar som kan komma känna av jakten som är tänkt i hägnet.

Carolina Norén (Trosa, 2022-04-03)

#231

Begränsa inte tillgängligheten till detta område. Måste vara en fantastisk naturupplevelse att jaga i ett hägn. Nästa Kolmården!!

Per Örn (Trosa, 2022-04-03)

#232

Det hindrar allas rörlighet inom naturen.

Yvonne Östergren (Trosa, 2022-04-03)

#233

Det kommer begränsa det rörliga friluftslivet.

Tove Wrande (Trosa, 2022-04-03)

#234

Kan inte vara lämpligt med vilthägn och jakt så nära villabebyggelse.
Det blir även stora begränsningar för rörelse och promenader i området.

Jan Nilsson (Trosa, 2022-04-03)

#235

Verkar helt vansinnigt! För vem är detta bra? Inte för oss som bor där, inte för allemansrätten,inte för djur innanför eller utanför stängslet och inte för naturen!

Mia Jeborn (Trosa, 2022-04-03)

#238

Jag vill absolut att Wahlströms vilthägn ska stoppas!

Michael Enwall (TROSA, 2022-04-03)

#243

Vi behöver natur att ströva i, både vi som bor i kommunen idag liksom morgondagens invånare. Tureholmshalvön är därför viktig genom sitt tätortsnära läge.

Gunnar Stening (TROSA, 2022-04-04)

#250

Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthäng på Tureholmshalvön utanför Trosa stoppas!

Kerstin Stenberg (Trosa, 2022-04-04)

#252

Jag anser att detta stora vildhägn kraftigt begränsar tillgången till stora naturområden!

Anna Stenström (Västervik , 2022-04-04)

#253

allemansrätten får inte begränsas

Birgitta Åström (Västerljung, 2022-04-04)

#255

Vi vill att hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön utanför Trosa stoppas!

Bert Nilsson (Trosa, 2022-04-05)

#259

Jag skriver under på grund av att jag ogillar Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön

Nils Lundberg (Trosa , 2022-04-05)

#263

Vill ej att området blockeras för oss fritidsmänniskor. Stoppa denna etablering !

Jan-Erik Johnsson (Horn, 2022-04-05)

#265

Jag skriver under på grund utav att jag har en sommarstuga i Åshorn och strövar ofta längre sträckor i skogen på halvön.

jan pettersson (Hofors, 2022-04-05)

#268

Låt oss ha tillgång till skogen och naturen på Tureholmshalvön.

Ann Pettersson (Solna, 2022-04-05)

#271

Jag skriver under på grund av att det tänkta vilthägnet kommer att hindra det rörliga friluftslivet

Kerstin Stenström (Stockholm, 2022-04-05)

#273

Jag är emot vilthägnet då jag är fastighetsägare i närheten av det samt att jag vistas mycket i skog och mark.

Lars Pettersson (Söråker, 2022-04-06)

#277

Av Trosa kommun utpekade viktiga viltstråk stängs av. Fina cykelvägar stängs av. Den enda cykelvägen in till Trosa stängs av. Området är viktigt för oss boende i närheten som strövområde och för hundpromenader.

Eva Wejdmark (Trosa, 2022-04-06)

#280

Området är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Gäller det bara ungdomar som kan klättra på en stätta?

John Stenström (Vänge och Viksnäsviken, 2022-04-06)

#282

Jag vistas mycket i området och skogen med mina hundar och vill fortsätta med det. Sen det viktigaste är att det inskränker på vår fina allemansrätt.

Anders Hangren (Trosa, 2022-04-06)

#283

Djur i hägn som dödas för nöjes skull, hemsk affärsidé. Djurplågeri !

Lennart Burman (Trosa , 2022-04-06)

#284

Närboende på sommarhalvåret och nyttjar ofta stigar och vägar på halvön för friluftsaktiviteter, det borde alla ha möjlighet att göra utan inskränkning

Maria Khalili (Uppsala, 2022-04-06)

#287

Det begränsar friluftslivet och vi tycker inte detta är en riktig jakt då djuren är instängda.
Vi befarar också att vildsvinen tar sig ut under stängslen.

Viola och Björn Gustavsson (Trosa, 2022-04-06)

#289

Anser att det inkräktar för mycket på tillgängligheten till friluftslivet och ser en fara med 280 instängda vildsvin om dessa känner sig trängda!

Hela idéen känns lite Jurassic Park, där dom rika kan gå in och skjuta sig ett Mufflon eller två.

Björn Stenström (Älvsjö, 2022-04-06)

#291

Anser att detta får en orimligt stor negativ påverkan på djurliv och naturliv.

Karin Stenström (Älvsjö, 2022-04-07)

#292

Vi bor nära det planerade vilthägnet och brukar ofta besöka området för promenader, svampplockning osv. med hund, barn och barnbarn. Det vore mycket olyckligt om det stängdes av. Tänker även på risken för inavel bland de instängda djuren.

Karin Örn (Trosa, 2022-04-07)

#294

Jag bor i närheten och nyttjar skogen vaje helg! Detta är helt oacceptabelt

Ludvig Bjärkeback (Johanneshov, 2022-04-07)

#297

Är permanentboende nära det planerade vilthägnet och brukar ofta besöka området för promenader med barnbarn.
Ytterst olyckligt om området, klassat som ett riksintresse, stängs av. Trolig risk för inavel bland de instängda djuren.

Per-Olof Fahlander (Trosa , 2022-04-07)

#303

Jag vill inte ha jägare springa runt och skjuta djur så nära mitt hem!.Sen vill jag att människor och djur ska kunna röra sig fritt i skogen här som dom gjort i många tusentals år.

Kjell Jonsson (Trosa, 2022-04-08)

#305

Förslaget att etablera denna Skansen/Gröna Lund liknande nöjespark är oseriöst. Det planerade vilthägnet kommer att locka till sig hobbyjägare och bidra till en smygurbanisering av naturen på bekostnad av den lokala befolkningens fria rätt att nyttja naturen. Det får inte tillåtas

Robert Benson (Trosa, 2022-04-09)

#321

Det är viktigt att det finns rekreationsområden med möjlighet till promenader och svamp o bärplockning. Med vilthängnet försvinner den möjligheten för alla Vi som har hus på Lagnö.

Ulf Dahlberg (Stockholm, 2022-04-10)

#323

Jag bor i området och vill kunna fortsätta nyttja naturen där jag bor som strövområde, ridturer och hundpromenader.

Katarina Jurstedt (Trosa, 2022-04-10)

#326

Området är ett viktigt friluftsområde för närboende, både på halvön men även för alla Trosa Kommunbor (och utanför). Hur kommer tillgängligheten bli? Vilka risker finns?

Katrin Almefors (Trosa/Stockholm, 2022-04-11)

#330

Reducerat nummer av vilt på andras mark

Albin Åström (Ulm, 2022-04-12)

#333

Vilda djur ska ströva fritt

Ida Neiberg (Trosa, 2022-04-12)

#339

Man ska vandra fritt i skogen

Michael Hedgren (Trosa, 2022-04-12)

#342

Vi ska ALLA värna om ALLEMANSRÄTTEN, det ska vara fritt att enkelt kunna vandra i mark och skog. Inte tvärtom!!
Även djur måste kunna få röra sig fritt utan begränsningar och i ett vilthägn som detta, ökar sannolikheten/risken för inavel. En form av djurplågeri.

Lise Schlyter (Trosa, 2022-04-13)

#346

Ett av de galnaste förslag jag någonsin sett, bygg en MMA bur på 15 x 15 m och släpp in en obeväpnad skjutglad tillsammans med ett vildsvin eller två, det blir nog roligare att ta del av. Så många som sedan barnsben kunnat nyttja halvöns natur också skall det byggas ett Kolmorden för jakt, helt galet.

Claes Lembrin (Trosa, 2022-04-13)

#350

Vi äger fastigheterna Sköttedal Skogslyckan och Nedre Sköttedal och kommer direkt att påverkas av viltstängslet då det kommer att gå endast några få meter från vår tomtgräns. Dessutom kommer allemansrätten att begränsas kraftigt för många om man ska klättra över höga stättor.

Anneli Heintz (Trosa, 2022-04-13)

#351

Det skulle kraftigt begränsa mina möjligheter att promenera, ströva runt, plocka svamp och njuta av naturen

Anna Reimers (Bromma, 2022-04-13)

#355

Jag skriver under för att jag är orolig för hur detta ska påverka de vilda djur som ska leva utanför hägnet, rådjur, älgar, grävlingar mm som bara kan röra sig bland bebyggelse.

Mona Gejer (Stockholm , 2022-04-14)

#356

Jag är tomtägare på Korsnäsudde och vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön utanför Trosa stoppas!

Margareta Hjorth-Vlasic (Trosa, 2022-04-14)

#357

Har hus i närheten av planerat vilthägn.
Är starkt emot det. Fel att ha vilthägn på en udde. Förstörd svampskog, tränger undan normalt vilt, inavel m m m m

Torgny Hjorth (Hägersten , 2022-04-14)

#360

Jag tycker väldigt mycket om att vara i den här skogen och vill att den ska fortsätta vara tillgänglig för alla!

Ulrika Ahrsjö (Stockholm, 2022-04-14)

#363

Det låter helt sjukt att det tänks byggas en stängsel runt en skog väldigt nära där vi bor, bara så att det kan samlas en mängd av djur som senare kommer bli jagades och skjutna ihjäl. Samt att detta kan hända att våra husdjur och barn kan komma till skada, dessutom om vuxna vill plocka bär eller svamp eller bara gå i naturen kan det ske att vi blir skadade. Oacceptabelt

Ayame Hounslow (Trosa, 2022-04-15)

#366

Helt fel med ett hägn i naturresarvat.

Fredrik Gottlieb (Stockhoom, 2022-04-16)

#367

Det känns olustigt med jaktmarker så nära tomter samt att detta hägn kommer påverka de vilda djurens möjligheter att röra sig utan att påverkas av civilisationen.

Jennifer Jeborn (Trosa, 2022-04-16)

#368

För att värna allemansrätten.

Agneta Lembrin von Sneidern (Trosa, 2022-04-17)

#373

Inga hägn på våran halvö, det skall vara fritt för alla (även rörelsehindrade) att vistas och njuta av den fina natur vi vant oss vid.

Victoria Lembrin (Trosa, 2022-04-17)

#380

Ser en stor risk med våda skjutningen i tätbebyggt område. Där mycket folk rör sig i området.

Carin Eklöf (Trosa, 2022-04-17)

#381

Förstör vår fina plats!

Victoria Roos (Trosa, 2022-04-18)

#383

Vi behöver orörd mer natur!

Carl Reimers (Stockholm, 2022-04-18)

#392

Detta är vansinne!

Sara Carlsson (Alingsås, 2022-04-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...