Stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen, projektet Gläntan

Kommentarer

#1

Håller helt med. Varje större byggprojekt på Näset lägger en fortsatt grund för att helt radera ut vår närnatur och friluftsområden. Det förtätar och påverkar våra lugna boendemiljö negativt. Trafiken ökar och planerna blir alltid mer omfattande än vad man utlovat.

Daniel Johnsson (Skanör, 2021-11-20)

#4

Att förtäta Näset ytterligare innebär ännu mer trafik och ännu fler fällda träd som inte går att ersätta. Näset charm ligger i naturen som kommunen tillåter förstöras genom alla okontrollerade nybyggen.

Annika Sellgren (Malmö, 2021-11-20)

#5

Överexploatering.
Trafikproblem.
Naturområde försvinner

Fredrik Renå (Höllviken , 2021-11-20)

#10

Barnperspektivet och naturperspektivet måste få styra i detta ärende, inte ekonomi.

Emelie Greisson (Skanör , 2021-11-20)

#11

Stoppa alla vansinniga byggnadsplanerna som Vellingemoderaterna fördärvar Näset med.

Niclas Påhlsson (Falsterbo , 2021-11-20)

#15

Tycker det har tenderat att bli höga byggnader som inte passar in på Näset, tråkig utveckling. Däremot kan jag förstå att kommunen vill göra något, men tänk om och gör rätt.

Stefan Wendel (Höllviken , 2021-11-20)

#18

Jag vill stoppa överexploateringen.

Christine Andersson (Skanör , 2021-11-20)

#19

Denna unika natur och miljö som vi valt att bo och leva i, offras bit för bit. Till gagn för vem? Att styrande politiker förefaller ointresserade av kommuninvånarnas synpunkter är anmärkningsvärt.

Britta Sellgren (Ljunghusen, 2021-11-20)

#20

Området Gläntan har från början varit tänkt att vara för fritidsändamål, det är viktigt att det respekteras och får fortsätta vara det! Det finns väldigt få ytor som är fria för barn inom den delen av Höllviken. Det är i princip det enda området där det är möjligt att bedriva olika former av aktiviteter på. Bygg inte dyra bostadsrätter på bekostnad av detta!

Angela Everbäck (Höllviken, 2021-11-20)

#21

Värnar om naturen vid kanalen och att vi redan i dag har för mycket trafik på näset.

Marianne Hedblad (Höllviken , 2021-11-20)

#24

Det som finns kvar av Falsterbonäsets unika natur, måste bevaras och beskyddas.
Planeringen för Gläntan, gör inget av detta.

Nina Ekman (Malmö, 2021-11-20)

#25

Varför bygga, bygga, bygga till varje pris? Inte mer utbyggnad på bekostnad av naturen. Moderaterna i Vellinge kommun verkar världsfrånvända och ”utvecklar” bebyggelsen trots att det är en avveckling av naturen som vi behöver så väl för vår överlevnad.

Birgitta Schmitz (Falsterbo , 2021-11-20)

#28

Här lägger scouterna grunden för ett livslångt intresse för natur och friluftsliv, en verksamhet som kommunen inte har kunnat hitta en ersättande plats för, eftersom den platsen inte finns i kommunen. Marken uppläts av kyrkan för att ge möjlighet till fritidsaktiviteter på ideell bas, inte för att exploatera den för privata vinster. Kommunen behöver mer natur tillgänglig för dess invånare, inte tvärt om.

Jonathan Ståhl (Vellinge, 2021-11-20)

#34

Uppvuxen vid Kanalskogen. Vill inte se bebyggelse som förstör naturområdet samt scouternas verksamhet och plats!

Alexandra Grue Roodenburg (Hököpinge, 2021-11-20)

#53

Bygg inte bort naturområden! Alldeles för många och höga hus. Många träd kommer att behöva fällas för att bygga och även om man planterar nya, kommer det inte att se ut som på bilderna, att husen ligger i skogen och trädtopparna sticker upp över. Ändrar mycket karaktären på orten. Trafiksituationen redan besvärlig bla vid ljuset nära bron och för pendlare.

Karin Lynnér (Höllviken , 2021-11-20)

#56

Jag stöder helt argumenten som förs fram i uppropet.

Håkan Wernersson (Höllviken, 2021-11-20)

#57

Denna natur är unik och är dessutom viktig för mikroklimatet i Höllviken.

Gunilla Kronvall (Malmö, 2021-11-20)

#63

Jag skriver under pga att jag varmt understödjer att kommunen SKALL samplanera Näsets utveckling tillsammans med medborgarna

Sussie Nosslin Kyle (Göteborg, 2021-11-20)

#64

Vi bor på näset pga naturen, ser ogärna att den skövlas

Torbjörn Grimsholm (Skanör, 2021-11-20)

#68

Orimligt att fortsätta öka befolkningen på Näset och därmed trafiken på vägarna. Tryck inte in höga hus på all ledig mark. Höllviken är tillräckligt stort.

Kaj Persson (Lund, 2021-11-20)

#69

Förtätningen är olycklig och förändrar ortens karaktär och känsla på negativt sätt.

Fredrik Bengtsson (Höllviken, 2021-11-20)

#70

Bevara kommunens naturvärden.

Karl-Johan Persson (Östra Grevie , 2021-11-20)

#71

Opponerar mig på höjden på byggnaderna ….
Varför ska alla projekt vara så ”stora”
Stämmer ju inte alls med nuvarande bebyggelse och definitivt inte med namnet Gläntan!

Britta Pattenden (Höllviken , 2021-11-20)

#72

Ett mycket dåligt förslag. En bygghöjd om 4 våningar är definitivt ingenting som smälter in i den miljö som gjorde att vi valde att bosätta oss här på näset. Dessutom att tränga bort övriga verksamheter såsom scoutföreningen är ingen lösning. Om inte det här är nog så kommer definitivt inte trafiklösningen bli bättre.

Jörg Seeberg-Elverfeldt (Höllviken, 2021-11-20)

#74

Jag har besökt Höllviken, Falsterbokanalen och näset regelbundet i över 50 år. Det är en underbar och unik natur som måste skyddas! Därför skriver jag på denna namninssamling.

Hugh Williamson (York, 2021-11-20)

#77

Det finns andra ställen att bygga på istället för ett unikt naturområde.

Bertil Kroon (Malmö, 2021-11-20)

#79

Stoppa exploateringen av vår fina natur.

Annelie Björkhagen (Höllviken, 2021-11-20)

#85

Det är vansinnigt att förstöra vår fina natur här nere det är ju därför vi vill bo här

Rickard Svensson (Ljungskogen , 2021-11-20)

#87

Jag vill värna naturen och förhindra en trafikinfarkt vid kursgården.

Kent Benediktsson (Höllviken, 2021-11-20)

#92

Rusta upp scoutgården. Kan göras om till en liten förskola och bygg då samtidigt en liten lekplats.

Emma Rönngard (Höllviken, 2021-11-20)

#94

Fäll inte fler träd, låt sjöscouterna vara kvar , försämrad trafikföring, för hög byggnad

Bertil Wilén (Höllviken, 2021-11-20)

#102

Tycker att kommunens vulgära och överexploaterande förslag totalt fördärvar det fina, återhållsamma och unika Näset.
Okänslig planering grundad på ekonomisk girighet.

Anna Dennis (Höllviken, 2021-11-20)

#104

Otroligt hur man exploaterar! Sluta med det!

Anna Persson (Mellan-grevie, 2021-11-20)

#119

Det är orimligt att ytterligare förtäta område som är känsligt både i natur och trafiksynpunkt

Margareta Svensson (Skanör, 2021-11-21)

#121

Har bott på Näset sedan 1968 och nu får det vara nog med att förstöra den lilla natur som finns kvar. Låt oss behålla vår fina kanalskog som den är idag. Vi bor nu med tomt som gränsar till skogen och ser dagligen hur den används av barn, hundägare ,hästar, motionärer och ser också alla fina djur som faktiskt lever i skogen. Ni borde skämmas om ni verkligen har för avsikt att förstöra denna fantastiska skog vi har.

Jeanette Bribing (Höllviken, 2021-11-21)

#133

Jag skriver under ihopp om att bevara den fantastiska naturen på Falsterbonäset och stoppa exploateringen

Cecilia Nilsson (Ljunghusen , 2021-11-21)

#136

Önskar att vår natur bevaras och inte sönderexploateras. Vill man bo tätbebyggt ligger Malmö nära.

Kirsten Ahlgren (Höllviken, 2021-11-21)

#138

Vi kör nte behöver bygga alls i gläntan

Martin Rugfelt (Ljunghusen, 2021-11-21)

#139

Jag skriver under för att som sagt är alldeles för mycket trafik redan som det är. Höllviken in och utfarter är inte skapta för mer än vad det redan är.
Bevarandet av vakttornet är en sak som kommunen bör eftersträva istället för att riva och bygga på .

Johan Strand (Höllviken, 2021-11-21)

#142

Behålla vår natur här nere…

Malin Areskog (Vellinge , 2021-11-21)

#143

Anser att exploateringen förstör områdets särart.

Lars-Åke Severin (höllviken, 2021-11-21)

#144

Jag skriver under för att det är viktigt att behålla vår underbara natur och inte bygga sönder den med bostäder som leder till att man måste bygga ännu mer. Ond cirkel som måste ta slut!!

Cecilia Eriksson (Ljunghusen , 2021-11-21)

#148

Bevarandet av naturnära skog

Lisbeth Jönsson (Höllviken , 2021-11-21)

#150

Bevara vår fina natur

Steen Hansen (Höllviken, 2021-11-21)

#151

Vår miljö klarar inte högre belastning.

Åsa Böcker (Stockholm , 2021-11-21)

#157

Vill låta området vid kanalen vara för allmänheten och ej till nya villor som förmodligen minst hälften kommer att vara sommarbostäder.

Britt Larsson (Skanör, 2021-11-21)

#168

Natur och fria grönområden utgör en viktig del av näsets karaktär.
Vi behöver mer natur och fria ytor inte mindre.

Martin Kramer (Höllviken, 2021-11-21)

#171

Jag vill ha naturen kvar i Höllviken. Vi halvkul flyttat hit pga av detta, inte för att det ska byggas ut på naturens bekostnad!

Mia Ekberg (Höllviken, 2021-11-21)

#172

Hur blev det i rondellen i Höllviken, JM bygget. Infarten till vårt samhälle. Jag har inget emot bostäderna men vem har godkänt den utformningen? Inte klokt. Ser ut som att du kommer till ett samhälle i öststatsblocket. O själva rondellen ska vi inte ens prata om. Gör om och gör rätt. Därför litar jag inte på kommunen och deras beslut här heller.

Louise Markvi (Höllviken , 2021-11-21)

#176

Hållbar utveckling på alla plan är enda vägen framåt. Borde väl alla förstått vid det här laget?!?

Kristina Nilsson (Ystad, 2021-11-21)

#179

Låt oss bevara det lilla som finns kvar. Det är alldeles för trångt redan.

Anna Wahlqvist (Höllviken, 2021-11-21)

#182

De eviga exploateringen förstör charmen i denna vackra kommun, ingen yta verkar kunnas lämna orörd. Vad är slutmålet?

Johan Falk (Höllviken, 2021-11-21)

#183

Jag vill inte att man ska förstöra vår natur.

Gun Lundkvist (Höllviken, 2021-11-21)

#193

Hela näset förstörs av alla byggnader och detta är det enda område som fortfarande klarat sig från bebyggelse. Det är dessutom naturreservat. Skäms. Låt oss slippa bli en betongby.

Eleonore Ljungblad (Höllviken, 2021-11-21)

#198

Det är en mycket olämplig plats att bebygga, både ur estetisk och infrastrukturell synvinkel. Bandet mellan Kämpinge strandbad och kuststräckan norrut är ett värdefullt naturområde för rekreation, som bör bevaras för framtiden. Bostäder fördärvar intrycket och upplevelsemiljön för såväl bofasta som besökare.

Annika Skoog (Höllviken , 2021-11-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...