Bevara Gröna Vallens Kulturmiljö - säg NEJ till innevarande byggnadsplan!

Kommentarer

#8

Jag bor på vallen!

Philip Svenninghed (Göteborg, 2021-10-28)

#10

Jag värnar den unika miljö som finns vid Gröna Vallen.

Lidebo Svenninghed Evelyn (Göteborg, 2021-10-28)

#11

… det skulle förstöra stadsbilden med en sådan byggnad här. Bygg någon annanstans! T ex vid Älvsborgsbron södra fäste.

Lindgren Gunnar (Göteborg, 2021-10-28)

#12

Ska man komplettera en unik stadsmiljö med en gammal genomtänkt stadsplan, ska man anpassa byggnaderna till befintlig stadsstruktur varsamt och inte låta exploatörer få härja fritt.

Mats Savolainen (Göteborg, 2021-10-28)

#14

Jag är emot denna utbyggnadvid Maj allen.

Lena Irvall (Göteborg , 2021-10-28)

#15

Okidokis förslag stämmer inte in i den kulturskyddade miljön. Förtätning sker redan runtomkring. Gröna Vallen behövs som en fri yta som används av många olika grupper

Bodil Hildeman (Göteborg , 2021-10-28)

#22

Jag tycker att området Gröna Vallen ska behållas öppet som det är!

Filipson Randi (Göteborg, 2021-10-28)

#25

Det är viktigt att Gröna Vallen finns kvar med utrymme för alla åldrar!

Elin Boardy (Göteborg, 2021-10-28)

#26

Gröna vallen behövs som öppen yta, förtätning sker på andra ställen i kungsladugård

Ingman-dahlberg Ingvor (Göteborg , 2021-10-28)

#33

Jag tycker det ser ut som en mycket dålig byggnation med slutna väggar utån övriga området. Noll % samklang med Majorna.

Kristina Ros (Göteborg, 2021-10-28)

#36

Jag flyttade till området i april 2021 för att det ser ut att vara ett trivsamt och lugnt område.
Det passar verkligen inte med ett p-hus i anslutning till en fotbollsplan där många minderåriga vistas, risken för trafikolyckor ökar om trafiken i området ökar pga p-platser.
P-hus hör inte hemma i ett bostadsområde, hellre nere vid parkeringsytan intill Shell. (Karljohansgatan 81) Intill en större genomfartsled är en bättre placering för p-hus. Där påverkas inte boende i samma omfattning då enda intill-liggande byggnaden är systembolaget och husen på andra sidan Karl Johansgatan.
Lämna bostadsområden utanför utökningen av biltrafiken tack.

Ulla K (Göteborg, 2021-10-28)

#37

Här har jag gått med min Farfar som bodde på Strandridargatan. Min pappa har spelat fotboll med Gunnar Gren här. Jag har tagit mina barnbarn till den nya fina lekplatsen här. Bevara!!

Barbro Tistrand (Göteborg , 2021-10-28)

#41

Jag tycker inte en sådan byggnad passar in i vårt område bland våra fina landshövdingshus . Det är illa nog med det som byggs vid Sannabacken.

Linda Björklund (Göteborg , 2021-10-28)

#43

Bevara vår stadsdel

Eleonor Lysell (Göteborg, 2021-10-28)

#46

Det behövs grönområden och fria ytor i bostadsområden.

Lindqvist Susanna (Göteborg , 2021-10-28)

#49

Miljön runt gröna vallen är kulturhistoriskt intressant och den kommer att påverkas negativt av den byggnad som planeras. Om ett hus skall byggas så finns alternativ.

Lisabet Larsson (Göteborg , 2021-10-28)

#51

Jag skriver under för att det är ett helt absurt förslag.

Kristensson Tanja (Göteborg , 2021-10-28)

#53

Tycker inte man ska förstöra ett kulturskyddat område!

Ingegerd Treutiger (Stockholm, 2021-10-28)

#59

Jag bor precis vid Gröna Vallen och vistas där med mitt barn där flera gånger om dagen. Jag flyttade hit till stor del av den öppna och trevliga miljö som finns NU. Om det här bygget görs kommer den förutom den lilla bollplanen tas bort samt att det inte kommer vara lika fint som det var innan. Jag är orolig för mitt barn som är litet med tanke på den ökade trafiken.

Josefine Soto Jansson (Göteborg, 2021-10-28)

#66

Beslutet är inte genomtänkt

Jonas Bolin (Göteborg , 2021-10-28)

#67

Bevara uppenheten och slippa få in mer trafik bland husen ,biltrafik och aktiva barn går inte hand i hand

Ove Bolin (Göteborg , 2021-10-28)

#69

Gröna vallen är en oas som inte får förstöras

Boardy Göran (Göteborg, 2021-10-28)

#71

Vill inte att det fria området förstörs av opassande byggnad.

Jonas Stenman (Göteborg, 2021-10-28)

#75

Jag bor bredvid gröna vallen

Annelie Segerblad (Göteborg, 2021-10-28)

#77

Jag skriver under för att bevara och vårda vår historia, för om vi inte klarar av det vad blir det då för sorts framtid?

Lindgren Robert (Göteborg , 2021-10-28)

#78

Kommunen ska inte bygga sin budget på att kränga mark. Kommunens budget ska bygga på skatteintäkter.

Jonas Olausson (Göteborg, 2021-10-28)

#81

Stötta idrotten och fysisk aktu

Johan Paulsson (Göteborg , 2021-10-28)

#83

Detta bygge kommer att påverka all fotboll i Göteborg och i synnerhet alla fotbollsföreningar i Majorna negativt.

Finns redan planer för 2 hallar till i Majorna som inte påverkar annan idrott samt boende och omgivningen.

Peter Forsblad (Göteborg , 2021-10-28)

#88

Gröna Vallen är bra som den är. Vi vill inte få hit mer trafik, få se en stor ful byggnad som inte passar in och sedan blir lekplatsen av med sin bollbinge och blir betydligt mindre totalt sett .
En idrottshall passar bättre nere i hamnområdet eller vid systemet .

Margaretha Rutherford (Göteborg, 2021-10-28)

#92

Jag skriver under för att jag är emot den tänkta byggnaden på Gröna Vallen!

Lisa Fernold (Göteborg , 2021-10-28)

#96

Liggande förslag är fult, opraktiskt och bryter helt mot övrig bebyggelse. Jag har absolut inget emot utveckling av Majorna men detta är fullständigt horribelt.

Olle Bengtsson (Göteborg, 2021-10-29)

#103

Hemskt förstöra och förfula vårt fina Göteborg

Annchristin Andreasson (Göteborg , 2021-10-29)

#105

Helt otroligt dåligt att det ska byggas här

Elisabeth Nilsson (Göteborg , 2021-10-29)

#116

Jag bor vid Gröna Vallen, ett ljust, öppet, lugnt o fint område, vill bevara det för framtiden!

Ulla-Carin Östling (Göteborg, 2021-10-29)

#118

Vill inte få staden fördärvad utan bevarad i nuvarande skick. Den som kommit på idén att det skulle byggas och förändras borde skämmas .Låt folk få trivs i det gamla härliga Majorna och förstör inte mer än vad som redan är gjort .Man har rätt att känna igen sig.

nadia johnsson-bivestam (Gothenburg, Sweden, 2021-10-29)

#121

.Man blir upprörd och ledsen över denna totala brist på förståelse för den unika bebyggelsen i området. Måste man förfula och förtäta denna miljö som utnyttjas av så många boende?

Angelica Larsson (Göteborg, 2021-10-29)

#126

För att jag vill bevara kungsladugård och dess kulturarv. kungsladugård är unikt och vi behöver öppna platser med ljus, ni måste sluta förtäta bygg på andra ställen! Okidokis förslag är skamligt och kommer förstöra ett vackert område med vackra hus.

Melina Nyman (Göteborg , 2021-10-29)

#133

Hela miljön runt Gröna Vallen kommer förstöras. Mer förtätning gör att människor mår sämre psykiskt. Öppna ytor i bostadsområden är hälsosamt för människor. Byggnaderna som är planerade kommer inte smälta in i övriga bebyggelsen.

Schultz Catrin (Göteborg , 2021-10-29)

#136

Bor i närområdet, och ser helst att Gröna Vallen får förbli en öppen plats för barn och andra. Det är för mycket förtätning av stadsdelen som det är, med de nya husen på Majstångsgatan, bygget i Sannaparken osv.

Claes Andersson (Göteborg, 2021-10-29)

#142

Jag protesterar mot planerna på att störa och förstöra den vackra miljön som Gröna Vallen är. Måtte någon ha förstånd på att bevara denna unika plats för framtiden.

Krister Bivestam (Gothenburg, Sweden, 2021-10-29)

#143

Bevara gröna vallen

Yvonne Aloba (Göteborg , 2021-10-29)

#145

Vill inte områdets unika miljö ska försvinna.

Humayun Kaisar (Göteborg, 2021-10-29)

#148

Gröna vallen är bra som det är och det känns tryggt. Gröna Vallen är dessutom Göteborgs äldsta fotbollsplan och bör vara kulturminnesbevarat....låt det vara lite luft för de redan befintliga landdhövdingehusen, det skapar botrivsel....

Agneta Palm (Göteborg , 2021-10-29)

#149

En fruktansvärt ful byggnad.
Förstör ett fint område med vackra byggnader.
Förstör för fotbollen.

Ingvar Kullenstekn (Göteborg , 2021-10-29)

#155

Vill bevara, viktigt för människan med en sådan plats.

Ingvor Antonsson (Göteborg, 2021-10-29)

#156

Är stark motståndare till den nuvarande detaljplanen både vad utseende och innehåll beträffar.

Sofia Axelsson (Göteborg, 2021-10-29)

#157

Västergöteborgare till döden skiljer mig åt

Nana Sund (Borås , 2021-10-29)

#160

Jag tycker det är en dålig ide att bygga bebygga området överhuvudtaget. Anlägg ett utegym, fruktträdgård,odlingslotter. Men inte en stor hög byggnad som förstör.

Åsa Granath (Gbg, 2021-10-29)

#163

För att jag självkart tycker att Gröna Vallen ska vara kvar!

Ann-Christine Nordin (Gbg, 2021-10-29)

#166

Minska inte längden på 11-mannplanen. Förstör inte den vackert sammanhållna kulturbebyggelsen runt gröna vallen.

Wejstål Stig (Göteborg, 2021-10-29)

#168

Låt gröna Vallen vara.
Nu är det barnen och ungdomarna som gäller. Även många vuxna där.
Göteborg behöver inte förtätas mer.
Tänk all tung trafik som kommer att köra runt Gröna Vallen och runt om i Majorna i två år.

Johnsson Margret (Göteborg , 2021-10-29)

#170

Jag vill rädda Grönavallen

Hasse Carlsson (Göteborg , 2021-10-30)

#172

Denna plats var en stor del i min uppväxt där vi alla barn träffades och spelade fotboll, umgicks och och blev vänner för livet. Dör fostrades vi till att bli de människor vi är i dag. Låt Gröna Vallen förbli som den är för kommande generationer.

Lundström Bengt (Tranås, 2021-10-30)

#174

För att dom rika ska sluta förstöra Göteborg.

Mikael Ljungström (Göteborg , 2021-10-30)

#177

Bevara möjligheter till aktiviteter på Vallen.

Lagerstedt Margareta (Göteborg, 2021-10-30)

#185

Bevara den fina miljön som finns på Gröna Vallen!

Hult’en Ritva (Göteborg, 2021-10-30)

#196

Jag vill bevara vår unika miljö här i kungsladugård!!!!

Bhutia österström Helen (Göteborg , 2021-10-30)

#198

Ser ju sjukt ut! Ta bort grönskan och alla ungdomar / barn föräldrar mm som vistas där på sommaren. På riktigt aldrig i livet, vad är det för en sjuk jäkla människa som ens kommit på denna idé ??

Linda Johansson (Göteborg , 2021-10-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...