Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Kommentarer

#1009

Jag vet av personlig erfarenhet hur viktigt det är med en trygg plats för kvinnor och ickebinära under pågående behandling. Det är extremt svårt att läka och tillfriskna i sin beroendesjukdom om man ständigt blir påmind om sina trauman som involverat män. Det kan räcka med att tvingas vistas i samma rum som en man för trigga en sådan svår ångest att ett tillfrisknande blir omöjligt. Så svåra trauman har vi varit med om. I det här känsliga stadiet när man är beroende och vill tillfriskna så är det viktigt att man får känna sig trygg under hela processen. Beroendemottagningar för kvinnor är då det är det enda stället man kan vända sig till och få den hjälp som behövs

Isabelle Sonesson (Göteborg , )

#1019

Jag skriver på för att det finns alldeles för lite av hjälp att få i Göteborg.

Helen Knutzon (Alingsås, )

#1022

För att det är en unik och livsviktig verksamhet

Åse Wenzelius (Göteborg , )

#1030

Den är viktig

Eva Svensson (Sundsvall , )

#1031

Vi behöver dessa mottagningar mer än någonsin då beroendet är ett problem som drabbar fler o fler...

Lotta Hellgren (Göteborg , )

#1033

Vården behövs.

Helen Wedham (Hönö, )

#1035

Stäng inte för Guds skull. Nu får det vara slut på nedmonteringen av vårt samhälle.

Mia Öberg (Skällinge, )

#1038

Beroendemottagningen måste finnas kvar

Helen Fritiosson (Göteborg , )

#1042

Samhället är så hårt drabbat tillräckligt, som det är idag.
All hjälp behövs för utsatta människor, det bara ändras om o skjutsas vidare med allt som berör "att hjälpa/ta hand om" och många hamnar mellan stolarna.
Ingen kan göra allt, men många kan göra något.

Helène Landgren (Skurup, )

#1049

Självklart ska den vara kvar!

Lotta Johansson (Mölndal , )

#1061

Vi är mer utsatta än män

Nina valdemarsson (Varberg, )

#1062

Jag skriver under på grund av att kvinnors behov sätts på undantag åter igen utifrån bristande kunskap och förståelse för de konsekvenser besluten ger. De som tar de här besluten borde ha bättre kunskap om vad de beslutar om.

Gun Edvinsson (Göteborg, )

#1065

För att sånt här kan vi inte spara på. Kvinnor i en utsatt situation behöver detta.

Hedlund Malin (Grängesberg , )

#1078

Kvinnor med beroende är extremt utsatta i samhället. Det behövs en egen mottagning där kvinnor känner sig helt trygga.

Joanna Larsson (Göteborg , )

#1082

Gör inte detta när ni inte har ett fullgott o fungerande alternativ

Logenius Anna (Göteborg , )

#1083

Detta är helt katastrof åter igen ska de på som redan har det fruktansvärt svårt trampas ner ännu med! Nu får det vara bra!!

Linda Johansson (Göteborg , )

#1092

Jag skriver självklart under för att stoppa nedläggning av en verksamhet som hjälper utsätta skadade personer till ett bättre liv! Hur kan man göra så mot folk som lider. Har samhällets beslutfattare ingen medkänsla!

Pernilla Larnefeldt (Stockholm , )

#1096

Kvinnor med beroendeproblematik är en extremt utsatt grupp och behöver allt stöd de kan få för att få en dräglig tillvaro.

Michaela Stenman (Torslanda, )

#1098

Inte rättvist!

Abdulcadir Najma (Göteborg , )

#1099

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vaenersborg, )

#1107

Anser att det är så viktigt !!!

Mattsson Harriet (Norrtälje , )

#1114

Jag skriver under på grund av att jag arbetar med personer som går till Beroendemottagningen för Kvinnor i Olskroken. Jag tror att många kvinnor inte alls skulle känna samma trygghet och bli erbjudna samma stöd om de skulle hänvisas till annan mottagningen. Dessa skulle förmodligen falla djupare in i missbruket och ta emot andra insatser.

Nordström Jasmine (Göteborg , )

#1115

Det finns redan lite platser för kvinnor med missbruk/psyk att vända sig till.
Detta ser jag som ett sätt att minska kostnader på kort sikt då min bedömning är att kostnaderna istället kommer att öka om människor inte får det stöd som de behöver.

anette persson (Göteborg, )

#1121

Det får ju bara INTE hända, det vore att dra undan mattan totalt för de individer som är i otroligt stort behov av denna stöttning och hjälp på så många sätt!! Självklart skriver jag under och delar så att det når fler människor 🙏🏼

Caroline Sivertsson (Kungsbacka , )

#1139

SÅ VIKTIGT ATT MOTTAGNINGEN FINNS KVAR?!

Angelica Hansson (Göteborg , )

#1141

Hur gick det efter de la ner Lillhagen! Hur går det med nerlagd öppen psykiatriska mottagningar! Nedskärningar på ALLT inom psykiskt ohälsa?!? Vart kan man vända sej om man vill bryta ett beroende/missbruk!!! Vart ska dom som har en känsla och genuin känsla av medmänsklighet kunna dela med sej av erfarenhet med människor som har en missbruks problematik...
"Ni" kan gömma er bakom de KAOSET som vi narkomaner, beroende eller medberoende SLÅSS MOT VARJE DAG.

Till dom som kommer att fortsätta göra livet svåra och svårare för så många mer än mej
-Ni kommer att få det ni förtjänar!!

Noomi Eriksson (Skara, )

#1144

Jag skriver under för att jag inte accepterar besparingar inom Beroendemottagningen Team Kvinnor!!!!!

Anna Andersson (Stockholm, )

#1149

Att stänga mottagningen utestänger kvinnor från adekvat hjälp och möjliggör fortsatt utsatthet för våld och hot.

Anna Andersson (Göteborg, )

#1150

Beroende är ett stort problem här i Sverige och kvinnor är väldigt utsatta i just den miljön så ett ställe där kvinnan kan känna sig trygg är viktigt

Patrik Johansson (Kungsbacka, )

#1169

Det är självklart att denna mottagning ska ha fortsatt öppet för dessa utsatta kvinnor!!!!

Charlotta Gurestam (Stockholm , )

#1184

Människor som redan är utsatta och sjuka mister vård de är i behov av.

Vallbom Mira (FALUN, )

#1188

Beroendemottagninen för kvinnor är nödvändig för kvinnorna ska få det stöd de har rätt till.

Elisabet Oljons (Stockholm, )

#1189

De första neddragningsbesluten drabbar genomgående kvinno-specifik vård. Denna diskriminering måste upphöra!

Helene Gladsaxe (Stockholm, )

#1196

Därför kvinnor behöver skydd i vårt patriarkala samhälle

Annika Nylén (Stockholm , )