Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Kommentarer

#402

Alla har rätt till stöd och hjälp, för en ny chans i livet!

Ida Theren (Värnamo, )

#407

Jag bryr mig!

Sara Lord (Älmhult, )

#411

För att jag kan och vill.

Wessman Signe (Göteborg, )

#419

Kvinnor måste ha tillgång till vård utifrån deras behov, det är mänsklig rättighet och är i samspel med artikel 12 av Kvinnokonventionen. Artikeln handlar om kvinnors rätt till god hälsa och Kvinnokonventionen är ratificerad i Sverige sedan 1981. Kvinnors behov till anpassad vård finns med bland prioriterade områden i EU:s handlingsplan för 2021-2025 och kan inte ignoreras av svenska staten.

Janina Engström (Stockholm, )

#423

Jag skriver under på grund av att de svagaste rösterna i vårt land, dem som ingen vill se eller höra - kvinnor i missbruk HAR rättigheter och behöver ”sin” mottagning där de hörs, syns och lyssnas på. En trygg miljö där omsorg och vårdnad är högsta prioritet samt utbildad/pedagogisk personal som vet hur de ska bemötas. Med värdighet och genuin omsorg.

J V E (Malmö , )

#429

Arbetar med målgruppen och anser att nedskärningar på denna målgrupp igen, inte är acceptabelt.

Åsa Hasselblom (Göteborg , )

#440

Jag har arbetat som behandlingsassistent inom missbruksvården tidigare och hur detta räddar liv och är samtidigt kraftigt underfinansierat. Stoppa denna nyliberal nekropolitik. Investera i vård och solidaritet

daniel terres (Göteborg, )

#452

Jag tycker det ska finnas öppna resurser för kvinnor i missbruk. Det gör skillnad och bör vara en möjlighet för alla kvinnor

Veronika Jonsson (Göteborg, )

#453

Det måste finnas mansfria rum för kvinnor, särkilt de utsatta!

Gösta Zachrisson (Göteborg , )

#458

Har arbetat med kvinnor med missbruk, mottagning för enbart kvinnor är viktigt

Pettersson SOLVEIG (Gråbo, )

#459

För att jag vet hur viktig denna insatsen är för kvinnor med beroendeproblematik

Leo KOSKINEN (Borås , )

#466

Kommit ur missbruk o psykiskt mående via lp väst mm vi behöver kvinnoställen utan makt män över. O även stigbergsliden stadsmissionen som verkligen gör skillnad

Inger Kjellin (Göteborg , )

#482

Jag arbetar med beroendesjukdomar, vet hur otroligt viktigt det är med stöd för tillfrisknande. Kvinnor är dessutom en väldigt utsatt grupp. ,

Annika Snarberg (Vänersborg, )

#487

Jag skriver för att det är fruktansvärt att politikerna hyvlar bort stöd för en av del allra svagaste och mest utsatta grupperna i samhället! skäms på er alla politiker i Västra Götalandsregionen.

Elisabeth råberg (Äspered, )

#498

Jag skriver på för att sjukvården är till för alla och för att betoendesjukdom är en sjukdom och inget annat.

Jessica Sandberg (Kalix , )

#518

Dom räddar liv

Lynn Backlund (Göteborg, )

#523

Jag anser inte att det är acceptabelt

Sussanne Pärlerbrink (Köping , )

#530

Hur tänker ni? Pandemitid, ensamhet, ökat våld i nära relation, psykisk ohälsa ökar. Berondevården behövs mer än någonsin för båda könen. Vill ni spara pengar titta långsiktigt och inte så långt näsan räcker. Mer vårdplatser ökad chans att lyckas.

Jonsson Kristina (Hudiksvall , )

#552

Jag skriver under för att detta är otroligt inhumant slag mot dem allra mest utsatta i vårat samhälle.

Gwynn Jago (Göteborg, )

#559

Har själv levt ett hårt liv i missbruk o utsatthet, ALL hjälp för oss kvinnor behövs o bör absolut INTE läggas ner!! 🙏🏻❤🙏🏻

Sjögren Yvonne (Trelleborg, )

#561

Viktig vård för kvinnor med denna problematik, bra för dem utsatta att inte blandas med män!

Annika Bäckström (Göteborg, )

#567

Jag tycker att ämnet är otroligt viktigt och kräver respekt!

Thunberg Eva (Sundsvall, )

#572

Beroendemottagningen Kvinnor är en mycket välfungerande mottagning som har hjälpt hundratals kvinnor med beroende, psykisk ohälsa och svåra erfarenheter av våld i nära relation. Stäng inte denna mottagning som räddar liv!

Elisabeth Danielsson (Göteborg , )

#574

Jag har jobbat på betoendekliniken i 13 och sett behovet av en speciell mottagning för kvinnor

Wennberg Lisbeth (Alingsås , )

#575

För att det är väl självklart att det ska få finnS kvar kvinnor är minst lika viktiga❤🙏

Anna Gillberg (Alingsås , )

#582

Det här är ett ökande problem och inte ett minskande, d.v.s. vi behöver ökade insatser, inte att insatserna tas bort.

Sara Lindlöf (Ramsberg, )

#594

Vi kan inte lägga ner verksamheter som stöttar de svagaste o mest utsatta i samhället. Dessa verksamheter räddar liv, stöttar och lyssnar, hjälper och vårdar, de är en trygg punkt för just de kvinnor som inte har nån trygghet.

Therése Lundström (Göteborg, )

#599

Det räcker nu för de utsatta kvinnorna

Karlsson Ann-Chatrin (Ytterby , )