Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Kommentarer

#202

Politiker måste vakna

Björn Åslander (Göteborg , )

#225

Kvinnor är en utsatt grupp i vårt samhälle ur många aspekter.

Jaana Laitala (Göteborg, )

#236

Det är inte meningen att en av samhällets mest utsatta grupper ska behöva drabbas av nedskärningar när det istället är satsningar som behövs. Nej till nedskärningarna!

Malin Isaksson (Stockholm, )

#241

Vi behöver utöka beroendevården inte ta bort insatser från människor som behöver det som mest!

Ida Hammarström (Göteborg , )

#248

Därför jag tycker att det är fel att spara in på vård för några av samhällets mest utsatta.

Magdalena Lindstrand (Göteborg, )

#249

Särskilda mottagningar och avgiftningar för kvinnor behövs för att de ska kunna, våga och orka söka hjälp samt få den hjälp som fungerar!

Louise Hemmingsson (Stockholm , )

#277

Det går snabbt att rasera en fungerande organisation men kräver omåttligt engagemang och resurser att bygga upp igen

Anita Mellberg (Halmstad , )

#278

Jag ser dagligen i mitt arbete vilket viktigt arbete just denna beroendemottagning gör. Kvinnor i missbruk är en extremt utsatt grupp som jag upplever i högre utsträckning utsätts för sexuellt våld. De behöver en egen mottagning dit de kan gå utan risk att möta sin förövare.

Jenny Skoglöv (Göteborg, )

#292

Att minska resurser för en grupp som behöver mer resurser är helt enkelt inte anständigt.

Eliasson Kärstin (Ydre, )

#297

Anslag för vård och stöd till denna grupp bör öka, inte minska! En särskilt utsatt målgrupp sett till våld och övergrepp.

Claesson Frida (Västra Frölunda , )

#321

Behandling av kvinnor har och har fortfarande alldeles för låg prioritet. Inte minst utifrån att nyrekrytering av kvinnor i missbruk är en ständigt växande grupp. Behandling av kvinnliga missbrukare har länge baserat sig på erfarenheter från manligt missbruk trots att det finns stora skillnader i hur missbruket startar och stora skillnader hur kvinnligt missbruk ser ut jämfört med manligt. Därför bör också behandling av kvinnliga missbrukare utvecklas utifrån de skillnader och behov som finns.

Britta Lusi (Stockholm , )

#322

Man kan inte bara stänga ner en sånhär samhällsfunktion, det är undermåligt och försätter just en av samhällets mest utsatta grupper i mer fara.

Louise Bäckemo Johansson (Göteborg , )

#331

Skärpning, vad är det som händer, ska dessa människor /kvinnor som mest behöver hjälp bli utan, nu får det vara nog. Allt som fungerar tas bort och allt ska vara under samma tak, det är inget vackert samhälle vi får när vi lämnar dom som är sårbarast ute, det får vara nog nu!

Helen Karlsson (Göteborg , )

#332

För jag tkr det är rent ut sagtförjävligt att man ens går i tankar om att stänga ner en sån viktig funktio

Rasmus Åhman (Göteborg, )

#336

Skamligt att försöka spara pengar på en redan så utsatt grupp. Besparingarna är dessutom väldigt kortsiktiga.

Andersson Annelie (Göteborg , )

#339

Jag skriver under på grund av att jag arbetar inom Stadsmissionen och ser att detta kommer kosta i liv och lidande!

Rebecka Petersson (Göteborg, )

#341

Det otroligt viktiga jobbet som inga andra instanser fyller!

Lindgren Sandra (Stockholm , )

#342

Det är vansinne att lägga ner vård för dom som behöver det så väl!

Anna-Lena Marnoch (Göteborg, )

#343

Kompetensen för att hjälpa kvinnor i ett beroende behöver ökas inte minskas. Det är annorlunda att vara kvinna i att vara beroende än en man. Det är allt för lite kunskap inom denna problematik.

Kristina Tillenius (Avesta , )

#345

Mottagningen är mycket viktig för många kvinnor.

Christina Claesson (Göteborg , )

#350

Arbetar med målgruppen o vet hur viktig o värdefull den mottagningen är för våra patienter. Lägg för guds skull inte ner en välfungerande mottagning som inriktar sig på kvinnor

Camilla Midborn (Hovås , )

#353

De nedskärningar som sker inom beroendevården är skrämmande. Jag arbetar med just detta och upplever att våra patienter blivit sjukare och mår sämre nu sen covid sköljde in över oss. Kvinnorna på vår avdelning är sköra. Många går undan eftersom vi har mer män på avdelningen. Männen är ofta stora starka och kvinnorna används som redskap i förhandlingarna om droger även utanför sjukhusets väggar. Kvinnorna behöver stöd och hjälp. Det är inte mänskligt att beröva den möjligheten genom att ta bort en så betydelsefull enhet. Människor dör.

Mariama Jassey (Göteborg , )

#357

Anser att det är förjävligt att det skall besparas på missbruksvården som är ett så stort problem i vårt samhälle idag.

Jessica Hansson (Sjövik, )

#362

Den här mottagningen är livsviktig för en väldigt utsatt grupp i samhället och det kommer få grava konsekvenser om den stängs ner

Viola Eklund (Stockholm, )

#365

Jag skriver under för att jag är en medmänniska med känslor och empati.

Anita Midborn Ekerfors (Hovås, )

#371

Forskning har visat vikten av att samhället erbjuder ”beroendemottagningar” speciellt riktade till kvinnor. Underlättar för kvinnor att söka för beroendeproblem och bidrar till specialistkompetens inom området. Det är inte nedläggning av kvinnomottagningar samhället behöver utan fortsatt utveckling av desamma. Oförsvarbart att ta beslut om nedläggning av aktuell kvinnomottagning.

Persson Liljegren Barbro (Göteborg , )

#374

Att stänga Beroendemottagningen för kvinnor är ett ödeslag mot kvinnor som behöver stöd. De ska inte behöva möta sina förövare. Dessutom är den planerade stängningen en urholkning av vården som behövs mer än någonsin. Utöka istället!

Karin Pütger (Göteborg, )

#398

Jag skriver under på grund av att jag är trött på att kvinnors rätt till vård och vård riktad specifikt till kvinnor är något som inte tas på allvar och därför ses som något man kan dra ner på eller helt lägga ner.

Sofie Eidem (Sandviken, )