Folkuppropet för rättsstaten Sverige (2022-09-11)

Kommentarer

#8

Att det är stora grundläggande strukturfel i förvaltning, social- och äldreomsorg, domstolar
för att skydda enskildas mänskliga rättigheter enl Europakonventionens artiklar.

Inden Pia (Uppsala, 2021-10-19)

#11

Självklarheter

Ingegerd Jernberg (Umeå, 2021-10-19)

#23

Jag tror på en bättre rättsstat och att Miljöpartiet försvinner ur politiken

Lars-Erik Kullberg (Angered , 2021-10-20)

#25

För att Sverige håller på att sjunka

Johansson Soren (Göteborg , 2021-10-20)

#31

Förövaren måste få det straff som brottet förtjänar. Brottsoffren måste tas mer på allvar. Om flera varit med om att döda en annan människa, måste alla dömas lika skyldiga.

Lennart Einald (Hönö, 2021-10-20)

#36

Jag är av den uppfattningen att det finns överväldigande bevis för att beslut som idag tas av myndigheter saknar stöd i lag eller strider mot gällande lagstiftning.

Jo Hannes (Höör, 2021-10-21)

#42

Bo Andersson

Andersson. Bo (Öckerö kommun , 2021-10-21)

#44

Vi måste göra något för vårt land och för det våra förfäder byggt upp!

Carina Jansson (Höganäs, 2021-10-21)

#48

Vi ska ha en demokrati kvar,rimliga förhållanden, kärnkraft och minimala bränsle kostnader

Lampinen Leif (Boden, 2021-10-21)

#50

Tron på rättssamhället urholkas löpande. Det måste bli ett slut på det och en återgång till ett rättvist rättssamhälle.

Österlund Dan (Västra Frölunda, 2021-10-21)

#54

Rättsstaten ska fungera och vara lika för alla. Det har blivit för många politiska ställningstagande där lag och rätt åsidosatts.

Halvarsson Ulla (Göteborg , 2021-10-21)

#57

Jag blivit nekad ersättning från FK trots sjukdom. Gjorde IVO anmälan i samband av misskötsel av min mor på äldreboende. Är idag själv bostadslösa och får ej boende.Lever på en usel pension efter 45år i arbete.

Lilian Eklund (Ekolsund, 2021-10-21)

#68

Tjänstemannamissbruket ökat. Och att boende i Sverige inte får det stöd, de enligt svensk lag har rätt till.

Ann-Christin Kristiansson (Stockholm Järfälla, 2021-10-22)

#69

Hela Rättsystemet har havererat, mycket på grund av vänskapskorruption som pågått i flera årtionden. Systemet där Domarnämnden föreslår kandidater till de högre domar- och juristtjänsterna inom statsapparaten, förkastades av Riksrevisionen för ett antal år sedan men än idag har vi samma system utan transparens. Tittar man på vilka elitjurister som innehar högre tjänster inom Rättsväsendet, så är det en liten klick personer som byter jobb med varandra när deras förordnande gått ut. Korrupt och kriminellt!

Björn Dahlqvist (Fjälkinge, 2021-10-22)

#70

Rättsväsendet känns alltför opålitligt numera.

Conny Freij Larson (Helsingborg, 2021-10-22)

#73

Sverige ska vara en rättsstat!

Håkan Nilsson (Stockholm, 2021-10-22)

#74

Då vår regering och riksdagspolitiker har svikit folket och samhällskontraktet utan att ta hänsyn till folkets säkerhet mm skriver jag på detta.

Micael Brattefelt (Billeberga, 2021-10-22)

#75

Sverige måste bli normalt igen

De La Rosée Eva-Lotta (Stockholm, 2021-10-22)

#76

Självklart!

Eriksson Anette (Degerfors , 2021-10-22)

#78

Att jag är bekymrad över rättsstaten..o rättsväsendet..

Elisabeth Andersson (Göteborg, 2021-10-22)

#84

Sveriges rättsystem är under all kritik !!👎😡😩

Åke Ekholm (Gävle, 2021-10-22)

#91

Måste visa vad vi vill!

Pettersson Monica (Tranås, 2021-10-22)

#93

För få bryr sig om offren

Torsten Erik Victor Skoglund (Stockholm, 2021-10-22)

#100

Tror inte att dessa politiker kan rätta till det de har ställt till med. Folket måste stå upp för en förändring.

Hedberg Agneta (Åkersberga, 2021-10-22)

#103

Vi har ingen rättsstat.

Torbjörn Öhman (Uppsala , 2021-10-22)

#106

Jag gör allt som krävs för att få bort denna inkompetenta regering

Nordered Annica (Hägersten, 2021-10-22)

#110

Det svenska ”rättsystemet” har havererat totalt. Vi kan inte längre kalla oss rättstat då brottsoffren lämnas skyddslösa samtidigt som förövarna mer eller mindre belönas eller döms till ”straff” som inte är värda namnet.

Coombes Lill (Malmö, 2021-10-22)

#113

Landet får inte fortsätta gå i fel riktning säkerhetsmässigt

Rosén LeIf (Knutby , 2021-10-23)

#114

Sverige är på väg totalhaverera.

Urban Larsson (Motala, 2021-10-23)

#120

Håller med på alla punkter.

Timo Nordberg (Immeln, 2021-10-23)

#123

Jag anser att Sverige behöver en författningsdomstol som säkrar attt myndigheter, domstolar, regering m.fl följer svensk och internationell lag.

Carl-Gunnar Johnsson (Danderyd, 2021-10-24)

#128

gravt missnöjd med rådande situation

christer sjöberg (södertälje, 2021-10-25)

#129

Dagens rättssystem fungerar inte alls.

Susanne Eriksson (Åsbro, 2021-10-26)

#134

Sverige är moraliskt ruttet

Json Ildiko (Lund, 2021-10-31)

#137

Sverige har blivit ett totalt rättslöst land.
Länsstyrelsernas djurskyddsenheter utför systematisk tortyr mot djurägare och manipulerar Förvaltningsdomstolar med rena påhitt och lögner.

Gabriel Ekman (Norrtälje, 2021-12-12)

#138

Jag skriver under p g a att jag själv fick mitt liv havererat av det s k 'rättsväsendet' för ca 20 år sedan.

Rolf Jonsson (Uppsala, 2021-12-23)

#139

Det har gått för långt!

Sandra Lilja (Skene, 2021-12-23)

#146

Jag vill se en ändring i systemet, att de som styr agerar rättvist

Lena Olsson (Stenkullen, 2022-06-17)

#147

Jag vill ha en granskning av rättssäkerheten

Henrik Johansson (Helsingborg, 2022-07-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...