Ge eleverna på Sigfridsborgsskolan i Älta sin planerade aktivitetsyta

Kommentarer

#9

Barnen behöver en idrottsplan!

Jennie Knutsson (Älta, 2021-10-09)

#21

Så klart barnen ska ha en fotbollsplan för liv och rörelse, spel o lek, spontant eller planerat.

Carina Lidbeck (Älta, 2021-10-09)

#24

En vetenskapligt bevisad förutsättning för barns inlärning är rörelse. Att begränsa möjligheten till rörelse avviker från allt sunt förnuft och beprövad erfarenhet. Ge barnen den yta de har rätt till och skapa möjligheter för barnen att bli både mer fungerade i skolan men också mer välmående som individer!

Maria Havaas (Älta, 2021-10-10)

#30

Klart barnen ska ha en fotbollsplan även när skolan byggts om.

Ola Holmgren (Älta, 2021-10-10)

#33

Ryktet säger att Nacka kommun bara jagar antalet boende i kommunen och struntar i barnens potentiella rörelseaktiviteter och välbefinnande.

Stefan Hedenström (Nacka, 2021-10-10)

#37

Det är viktigt att kommunen håller vad man lovat. Min som saknar fotboll, bandy och en yta att få röra sig på under rasterna. Han behöver rörelse det för att må bra. Att gå i skolan på en byggplats i flera år är inte kul, sveket blir dubbelt om efterlängtade planen uteblir. På kvällar kan vi bedriva organiserad verksamhet eller bara låta barnen få lira och leka.

Lotta Lundbäck (Älta, 2021-10-10)

#47

Idrotten måste prioriteras!

Erik Mattsson (Älta, 2021-10-10)

#56

Det är en stor tillgång att ha en fotbollsplan vid en skola - både för rastverksamhet och mer organiserade aktiviteter. Det vore ju riktigt dåligt att missa chansen när man planerar en anläggning vid skolan!

Anne-Charlotte Lundbäck (Stockholm, 2021-10-10)

#63

Självklart behöver barnen få möjlighet att utöva sina idrottsbehov!

Jessica Sandbacka (Älta, 2021-10-10)

#64

Min son älskade att spela fotboll på rasterna. För 2 år sedan, när det fanns plan att spela på.
Sedan dess har dem spelat på små asfaltsytor där det mest blivit dålig stämning enligt honom.

Samtidigt har han pratat om ”när vi får den nya skolan ska vi få en konstgräsplan bredvid!”
Han och kompisarna har längtat i 2-3 år efter detta.
Och nu gäller det inte längre???
Snacka om att inte prioritera för framtiden!
Usch va besviken jag blir om detta är sant!
Och min besvikelse är enda bara en bråkdel av barnens…

Olle Lundbäck (Stockholm, 2021-10-11)

#65

Jag stöttar såklart våra barn till mer rörelse i vardagen, en fotbollsplan är det minsta vi kan ge dem!

Johanna Hill (Älta, 2021-10-11)

#71

Barn behöver alla möjligheter till fysisk aktivitet!

Björn A Borg (Stockholm, 2021-10-11)

#83

Vikten av att skapa ytor för spontanidrott hos våra barn såväl i skola som på fritiden!

Inger Bohlin (Älta, 2021-10-13)

#84

Därför att gröna ytor gör att barn och vuxna rör sig mer. Spontanidrottandet ökar både under och efter skoltid. Dessutom behövs alla fotbollsplaner för den organiserade fotbollen också.

Mia Moisander (Älta, 2021-10-13)

#86

Det är en självklarhet att eleverna behöver denna yta för att främja fysisk aktivitet och hälsa på en annan trång skolgård.

Elin Ekblom Bak (Älta, 2021-10-14)

#105

För att det är ett enormt svek mot barnen och ungdomarna!

Andreas Tiritiello (Älta, 2021-10-14)

#112

Det behövs

Fredrik Westblom (Älta, 2021-10-14)

#121

Barnen behöver och har rätt till en yta som uppmuntrar till rörelse.

Emma Blomqvist (Älta, 2021-10-14)

#127

Det behövs

Johan Isaksson (Älta, 2021-10-14)

#128

Det är extrem brist på idrottsytor i Älta och det blir inte bättre när Älta växer.

Calle Hedenström (Stockholm, 2021-10-14)

#139

Att investera i barn och ungdom ger mångdubbelt tillbaka så en ”no brainer” hör av er om ni inta har bra inköp på själva mattan så fixar vi inköpspris från Polen via vår leverantör Pavisorte.

Carl-Henrik Slderström (Älta, 2021-10-14)

#148

Vi behöver akut fler bollplaner i Älta och även hela Nacka kommun

Marcus Klass (Älta, 2021-10-14)

#152

För att barnen ska kunna spela fotboll/andra aktiviteter på konstgräs på rimliga tider i närheten av sitt hem och skola.

Alexandra Malm (Älta, 2021-10-14)

#160

Barn behöver fler konstgräsplaner

Karin Walgeborg (Älta, 2021-10-14)

#163

Det behövs fler konstgräsplaner.

jens Wadsten (Älta, 2021-10-14)

#165

Ökad användningsgrad->idrott främjar hälsa

Kristian Palmquist (Älta, 2021-10-14)

#173

Det är en självklarhet att barnen ska ha en fotbollsplan med konstgräs. Fysisk aktivitet och rörelse ska uppmuntras.

Susanne Meckbach (Älta, 2021-10-14)

#175

Behovet är stort och eleverna har nu väntat i flera år på den nya skolgården där en fotbollsplan kändes självskriven

Gabriel Eriksson (Älta, 2021-10-14)

#179

Aktuella studier från Folkhälsomyndigheten visar på hur extremt viktig fysisk aktivitet är också för den psykiska hälsan, se gärna https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/skola-och-psykisk-halsa/insatser-for-fysisk-aktivitet/

Barnen har dessutom längtat i tre år efter en fotbollsplan…

Maria Melin (Älta, 2021-10-14)

#181

Främjar spontanidrott och att stimulera barns rörelse

Niklas Köhlmark (Älta, 2021-10-14)

#194

För att få rätt förutsättningar för träning för alla barn, när de idrottar och leker spontant.
Även för att grusplaner inte används, exempel Hedvigslunds!

Neslihan Ohlsson (Älta, 2021-10-14)

#195

Det är viktigt för barnens välmående.

Johanna Blomqvist (Stockholm , 2021-10-14)

#200

Det behövs fler, inte färre, fotbollsplaner i Älta.

Anna Lundberg (Älta, 2021-10-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...