UPPROP FÖR SJUKHUSBIBLIOTEKETS BEVARANDE

Kommentarer

#401

Biblioteket är en viktig del av tillfrisknandet!

Larry Åström (Väse, 2021-10-17)

#405

Det är viktigt med ett sjukhusbibliotek främst för patienter som behöver tänka på annat än sin sjukdom/skada
och även för deras anhöriga samt oxå för personalens skull

Liselotte Eriksson Tryggvesson (Kil , 2021-10-18)

#407

Jag tycker det är viktigt att ha ett bibliotek, så man kan låna och bli lite mer kulturell.

Henric Rothlin (Harbo, 2021-10-18)

#408

det är viktigt med en fysisk plaats som erbjuder kultur och kunskapsutbyte i form av littertur och DVD.

irene edmundsson (östersund, 2021-10-18)

#409

Patienterna måste få tillgång till låna böcker att läsa eller lyssna på. Det är en viktig del för att deras välmående ska kunna förbättras inom psykiatrin.

Nathalie Lenéll (Uppsala, 2021-10-18)

#411

Att få möjlighet till läsning via sjukhusbiblioteket är av stort värde, därför behövs sjukhusbiblioteket vara kvar. / Inger Arvidsson Gimo.

Inger Arvidsson (Gimo, 2021-10-18)

#414

Arbetar inom den affektiva vården , vet hur viktigt ett bibliotek är för våra patienter.

Jonna Åkersén (Enköping, 2021-10-19)

#418

Sjukhusbiblioteket är en viktig faktor för patienters möjlighet till rehabilitering under inskrivning på avdelning, både inom psykiatri och somatik.

Margar Jidhamre (Uppsala, 2021-10-20)

#426

Jag tycker att biblioteket på psykiatrins hus i Uppsala är både viktigt och bra.

Malena Jäder (Uppsala, 2021-10-23)

#433

Jag arbetar som ssk. på psykiatrins hus och sjukhusbiblioteket har varit viktigt både för mig privat och för patienterna på vår avdelning.

Jonatan Stanczak (Uppsala, 2021-10-30)

#434

Ett Sjukhusbibliottek behövs i Sveriges fjärde stad. Underlaget till nedläggning är taffligt. Antal boklån under pandemin är otillräckligt när biblioteket dessutom var stängt. . Ett bibliotek är mer än bokutlån
Social plats för sjukhusets patienter, anhöriga, anhöriga, medföljande etc. Datorer,filmutlån,dagstidningar från hela landet,tidskrifter, faktaböcker, bokvagnar på avdelningar. Möjlighet att fråga personal etc. Mitt förslag: Låt infoteket flytta in så sparas det på resurser och blir t.om. bättre tillgänglighet för berörda användare av biblioteket och högre kompetens.

Cecilia Staland (Uppsala , 2021-11-01)

#437

Det är viktigt med litteratur

Fredriksson Yvonne (Råå, 2021-11-06)

#439

Biblioteket behöver vara kvar !

Kajsa Mattsson (Länna , 2021-12-06)