Change the legal grounds of permanent residency for doctoral students and other researchers in Sweden

Kommentarer

#1404

jag det är dålig för svenska skattebetalare och svenska staten

Oleksii Pasichnyi (Stockholm, )

#1414

Så som svensk medborgare berör detta inte mig direkt, men indirekt blir jag påverkad. Detta kommer utarma den svenska vetenskapens och industrins konkurrenskraft på lång sikt.

Arvid Norlander (Örebro, )

#1416

Det är orimliga krav som ställs på doktorander.

Camilla Gamrell (Tyresö, )

#1425

Den nya lagen kommer att få en negativ effekt på både kvalitén och förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för icke-EU/EEA-doktorander samt vidare även på hela den svenska forskningsmiljöns attraktivitet internationellt.

Torbjörn Lundberg (Lund, )

#1427

Detta är något som påverkar kollegor. De hade det redan svårt att utföra sina arbetsuppgifter som inkluderar resor, då migrationsverket vägrar behandla ansökningar i tid. Detta är helt klart ett steg i fel riktning för vår kvalificerade arbetskraft som vårt land skriker efter.

Martin Sjölund (Linköping, )

#1434

With other opportunities elsewhere, the possibility to gain permanent residency status in Sweden upon completion of my PhD played a role in my choice of choosing Sweden. Many of us have uprooted ourselves and had planned for the long term. Thus, the recent changes of the Aliens Act have made important considerations by those affected irrelevant, as if it meant nothing.

Arief Ahmad (Uppsala, )

#1450

I am signing this petition because I feel it will effect me for my future stay in Sweden being an international PhD student.

Vinitha Puthanveed (Uppsala, )

#1459

Giving someone a five-year Ph.D. education and then making it virtually impossible to stay in Academia if they also want to stay in Sweden is not a great idea.

Anders Vilhelmsson (Lund, )

#1464

It is ridiculous to be putting up barriers to highly skilled researchers, academic work is highly precarious and very unlikely to meet the requirements specified.

Joshua Ratcliffe (Vindeln, )

#1467

Sverige behöver högutbildad arbetskraft och kompetenta forskare och anställningsvillkor för forskare är ofta korta kontrakt eller provanställning under 6 månader innan fast anställning kan fås.

Marika Jonsson (Alingsås, )

#1478

Jag skriver under för att jag tycker att det är mycket viktigt att vi behåller den kompens som vi utvecklar i Sverige. Det är ju mycket konstigt att personer utbildar sig i 5 år och erhåller en doktorsavhandling, och att man sen kaster ut hen.

David Broman (Sollentuna, )

#1486

Jag skriver under på grund av att denna lagstiftning är helt idiotisk och ofantligt dåligt implementerad. Ofantligt mycket bra och viktig arbetskraft som Sverige har utbildat och investerat pengar i, blir tvungna att lämna Sverige.

Ludvig Svedlund (Göteborg, )

#1487

Disappointing that once again Migrationsverket focuses on how to make their jobs easier by ignoring the differences between employments in Sweden, disguised under the name of fairness. Anything that is left up to Migrationsverket to interpret ends up being interpreted in the way that makes their jobs easier, not fairer to society, as they generally don't care who/how it affects. Once again they have to be forced to do the right thing, like we forced them to do the right thing back in 2014 when they again whined and moaned about doing their jobs fairly.

Ali Soltani (Göteborg, )

#1492

It is unfair for this law to be applied on current PhD students. I would have liked to know that before starting my PhD. We had other countries to choose from before coming here. The previous migration law that allowed us to obtain PR after 4 years was one of the main reasons why we are here now.

Mohamed Eldeeb (Lund, )

#1495

I am a postdoctoral researcher affected potentially affected by this

Raksha Ramakrishna (Stockholm, )

#1496

I sign because I am directly affected by the new legislation, which in my view is unfair for the immigrant group of researchers due to the fact of short term contract employment prevalence in academia that should be taken into consideration.

Dang Nghiem Vo (Lund, )

#1498

I am a foreign PhD Student in Sweden

Shivam Mehta (New Delhi, )

#1517

I sign because I don't want to see professionals with higher education flee away from Sweden.

Lei You (Sollentuna, )

#1522

It is important for PhD candidates in their individual development to have Sweden as an option for their long run development as researchers. It is also extremely important for the global flow of talent and new ideas and for for Sweden as a country, if it still has the ambition to be a welcoming top research nation.

Jerker Holm (Malmö, )

#1526

Vi skall ta till vara på de som erhåller bra utbildning på högnivå

Peter Nymberg (Helsingborg, )

#1532

All the tax payers in this country should have equal right&obligation. The doctoral students should not be in the category who pay tax but have no equal right when concerning residence permit status.

Junchun Yu (Borås, )

#1535

I sign because non-European citizens should not be systematically excluded.

Laura Duran Lozano (Lund, )

#1540

It is unfair for people who came to Sweden aware of the existing terms. Changing it half-way through someone's program is not ethical and it's not a correct way to transition into a new scenario.

Filipe Gouveia (Lund, )

#1545

Jag tycker att det är viktigt att behålla våra duktiga kompetensa doktorn studenter. För att de kan utveckla vetenskapliga kompetens hos andra medborgare både i skolan och i samhället. Vi behöver att använda deras kunskap och kompetens nu och i framtiden. Den enda som vi kan göra åt dem är det att bygga ett tryggt samhälle för att de kan bosätta sig här i Sverige och jobba i lugn och ro.

Marzieh Karlsson (Tumba, )

#1546

Migration increase population size and economic strength as well as social capital. Moreover here, science is important!

Torbjörn Larsson (Uppsala, )

#1549

Jag är själv inte direkt påverkad av den här lagändringen, men de nya reglerna kommer onekligen negativt påverka mitt personliga yrke som forskare och Sveriges position i internationell forskning. Doktorander bidrar med en avgörande del i forskning och det är viktigt att vi kan locka hit talangfulla doktorander från alla världens länder. Att doktorera är stressigt och sker ofta vid en ålder då man börjar fundera på familj och permanent boende. Den nya lagen bidrar till stor ovisshet hos doktorander under deras mest stressiga period, och kommer leda till att fler framgångsrika doktorander söker sig till andra länder än Sverige.

Det värsta är att den nya lagen påverkar nuvarande doktorander. Man har dragit mattan under fötterna på doktorander som kommit hit med löftet om permanent uppehållstillstånd efter doktorandsperioden. Många av de här personerna måste nu ändra på sin livsplan, och detta som sagt under den stressigaste perioden innan disputationen. Det sättet man har gått tillväga sätter ett farligt prejudikat om att Sverige inte håller sina löften och inte värnar om högkvalificerade personer, vilket har en risk att ha bestående konsekvenser för Sveriges forskning och akademi långt framöver, då högkvalificerade person väljer att söka sig till andra länder med tydligare och pålitligare regler.

Hans Chen (Mölndal, )

#1555

I am in support of my fellow foreign doctoral students who seek to remain in the Swedish workforce following their PhD work. An 18 month post-doctoral work contract as required in the recently changed guidelines for PhD students seeking permanent residence is an extremely difficult requirement to obtain. Many PhD students are offered shorter, 6-12 month contracts following their studies and longer contracts often require permanent residence. As such, we feel the recent migration guidelines are unfair.

The doctoral programs in Sweden are certainly educational experiences, but they more than that; we are paid a salary to conduct high quality research and to educate other university students. Sometimes we conduct outreach to the local community. By the time we complete our PhD work we are highly competitive workers in our chosen fields with our names on several peer-reviewed research papers in collaboration with other academics and/or Swedish industry. In addition, we are certified educators in Swedish higher education. Lastly, as salaried workers we contribute to the Swedish tax base during and—when we remain—after our studies. The current legislation makes it very difficult for us to continue to contribute to Swedish society following our PhD studies. We believe this is not only unfair to us, but to Sweden as a whole.

Erik Janzon (Uppsala , )

#1559

I don't think it's fair.

Sicong Wang (Uppsala, )

#1563

I do not agree with this new rule and I did a lot of work and put effort during my research work that contribute to this country and I expect some respect from this country.

Shamnath Thajudeen (Jönköping, )

#1569

This change in the migration law negative impacts my future career and living goals in Sweden. I have been a PhD student in medical sciences since 2019. Ultimately a waste on Sweden's part investing in training me here just to make it almost impossible for me to contribute to the research community here post training.

Megan Mulholland (Malmö, )

#1579

Jag skriver under för att det är bara skadligt för landet att utbilda kompetenta människor under en längre tid för att sedan utvisa dem, istället för att integrera in dem bland folket och bidra till ett bättre land, vilket är precis det dem gör.

Alvin Combrink (Göteborg, )