Change the legal grounds of permanent residency for doctoral students and other researchers in Sweden

Kommentarer

#804

I am a doctoral student and I am affected by the change in the law

Shravan Kumar (Stockholm, )

#806

Svenska universiteter kommer att drabba allvarlig av en konsekvens av dessa ormlig strikta reglar.

Dirk-Jan de Koning (Uppsala, )

#811

Att utbilda nya forskare är att framtidsäkra vårt samhälle. Doktoranders anställning är en tidsbegränsad och därav blir dessa nya regler helt fel för denna gruppen.

Martin Jarl (stockholm, )

#814

Som prefekt på en institution där majoriteten av doktoranderna kommer från andra länder, ofta utanför EU, har detta redan blivit ett problem

Stefan Jansson (Umeå, )

#821

The new law requirements for permanent residency for PhD students are unrealistic and incompatible with the type of positions that a freshly graduated PhD student can get. This law could potentially drive young scientists away from the country, and negatively affect the academic environment in Sweden.

Anna Darlene van der Heiden (Uppsala, )

#848

I sign this petition because I am also a PhD student. I am highly impacted by this decision. When I chose Sweden to pursue my doctoral studies, being able to get a permanent residency after 4 years of residency to stay and work in Sweden was one of the main two factors in my decision to come to Sweden.

Reza HosseinpourAshenaabad (Uppsala, )

#859

Doctoral students are important source for society.

Jun Mei Frisk (Uppsala, )

#865

Den belastning som de nya reglerna lägger på utländska doktorander är helt oresonlig. Jag är själv svensk medborgare och har inget egenintresse i frågan, men det synes mig uppenbart att de nya förordningarna är både moraliskt och pragmatiskt vidriga.

Mattias Sjö (Lund, )

#866

In solidarity with foreign researchers that contribute greatly to our higher education institutions and Swedish society.

Sebastian Ols (Stockholm, )

#887

I sign because this new regulation is absolutely unfair and will result in brain drain in a short while, and just put all PhD students and researchers in unbelievable stressful condition over all stresses that we have for thesis writing, publications, our private life, etc. Generally, I feel extremely disappointed or even betrayed by the Swedish government.

Yousef Rahimi (Uppsala, )

#918

Jag skriver på grund att det är viktig för Sverige att ha bra personer att stanna i här efter deras studier är klart. Reglerna är nu svårare för dem att stanna och tänker inte på akademiska miljö.

Kristina Andersson (Bromma, )

#930

Jag påverkas direkt av dessa förändringar.

Adriana Canales (Göteborg, )

#946

Doktorand född i Sverige, och lagen påverkar mig trots att jag inte är målgruppen i och med att många av mina kollegor är direkt påverkade. Att dränera Sverige på intelligens på detta sätt, både genom att se till att de som kommit hit inte stannar och att många nu väljer att inte ens söka sig hit, är ett stort slag mot vårt forskningsklimat. Skämmes. Ogenomtänkt, oansvarigt, och oseriöst.

As a PhD student born in Sweden, this still affects me severely as many if not most of my colleagues are directly effected. Draining Sweden on intelligence like this, both directly and indirectly, is an incredible blow to our research climate. Skämmes.

Adam Dahlgren (Umeå, )

#950

Jag arbetar som lärare och hela mitt yrke går ut på att lära ut och undervisa forskarbaserad fakta till ungdomar, därför känner jag att detta är extra angeläget att skriva under

Ville Haikka (Göteborg, )

#955

Genuin tvång från min vän.

Datam Torabpour (Göteborg , )

#961

Det är viktigt att akademiker får möjlighet att stanna i Sverige och att lagen utformas utefter arbetslivets verkliga förutsättningar för akademiker så att Sverige kan fortsätta att vara en kunskapsnation.

Erik Gustafsson (Handen, )

#968

Detta är otroligt viktigt att lösa för att inte riskera framtida kompetensförsörjning inom svensk akademi samt industri. Det gäller framförallt inom mitt ämne (materialteknik/metallurgi) där stora kompetensbehov redan idag måste fyllas m.h.a. utomeuropeiska doktorer utbildade i Sverige.

Viktor Sandell (Luleå, )

#972

I am the other victim of this rule. while I am in the last months of PhD that I should focus on my papers and thesis writing and prepare myself for defense, I should find a job with a fixed contract, which is impossible. It's a real tragedy for all well-educated people in Sweden and definitely affects the long-term plan of your master's students that want to start their PhD in Sweden later on. Dear government if you hear our voice, at least think about the future of Sweden if you don't care about our time that was lost here.

yasaman zahedi (stockholm, )

#981

I sign because this affects me as a doctoral student.

César Soto Valero (Stockholm, )

#985

One of the most important parameters for me to choose Sweden as the country where I want to start my doctoral studies was the advantage of gaining permanent residency readily.

Ali Beikmohammadi (Stockholm, )

#994

This is a very important matter.

Sima Rahimi (Göteborg , )

#1000

Jag vill leva i en solidarisk värld.

Lina Reimer (Storvreta, )