Upprop mot en av Nordens största vindkraftsparker i Finspångs kommun

Kommentarer

#8

Vill inte ha ljuset, ljudet, bisfenolet, skogsskövlingen, synen av dem öht, förstörelse av viltliv/fågelliv, alla utsläpp när det ska grävas och fraktas. Och alla stora autobahns i skogen.

Barbro Anderssson (Grytgöl, 2021-08-30)

#9

Att jag månar om naturen och lugnet vid Ålsjön samt att min familj haft landställe där sedan 1959. Jag tänker också på ljud och ljus samt förfulningen som kommer att störa så väl djur, natur så som åretruntboenden i området.

Karin Osterman (Sigtuna, 2021-08-30)

#17

Vill inte bidra till en framtida naturförstörelse. Fokusera istället på att MINSKA elförbrukningen än att skapa nya megastora elintensiva industrier!

Torbjörn Fjeldgård (Rejmyre , 2021-08-30)

#20

Lugn o ro, här vill man bo - Regna/Igelfors

Michael Hammerman (Linköping, 2021-08-30)

#25

Jag skriver under pga att jag vid flertal tillfällen under längre perioder bott på hotell i närheten av vindkraftverk, både i Tyskland, Nederländerna och på Gotland! Jag vet hur dåligt man sover dels beroende på oljudet, men även det eviga blinkandet från varningsljusen. Ingen av vindkraftsivrarna bor själva i närheten av dem, men de vet att uttala sig i goda ordalag!

Michael Johansson (Finspång, 2021-08-30)

#35

Vill inte förstöra vår natur och vårt boende med industriområden som skapar ljusföroreningar , ljudföroreningar och microplaster.

Ola Johansson (Rejmyre, 2021-08-30)

#36

Bor i Landskrona, men är född i Finspång som ligger mig varmt om hjärtat. Är där och hälsar på släkten med jämna mellanrum.

Lasse Brunius (Landskrona , 2021-08-30)

#39

Jag är född och uppvuxen i Finspång och har tillbringat mina barndoms somrar och en stor del av mina vuxna somrar också, i Ingestorp vid Ålsjön. Det vore väldigt sorgligt om parken skulle byggas och den vackra naturmiljön med ovanliga fåglar som storlom och fiskgjuse, påverkas negativt.

Malin Osterman Hallare (Vaxholm , 2021-08-30)

#43

Jag bor i Regna och vill inte ha vindkraftverk i våra fina skogar . Definitivt inte i närheten av Naturreservatet som ska invigas , dom har fått 122 miljoner kronor av Norrköping och Örebros tror kommuner. Tror jag det var .Allt djur liv blir rubbat och fåglar och insekter dör.

Susanne Jensen (64399 Högsjö, 2021-08-30)

#44

Jag bor i närområdet.

Mathilda Liebgott (Finspång, 2021-08-30)

#45

Att det är så illa att förstöra naturen där när dessutom FNs rapport visar att kärnkraft av nya generationer är lösningen med användning av så kallat förbrukat kärnbränsle behöver inte bryta o upparbetade nytt och kan då sänka jordens medeltemperatur med 1,5 grader per omgående.

Roger zwosta (Norrköping , 2021-08-30)

#46

Jag bor för nära, för att inte höra dom. Dessutom förstör dom naturen o djurlivet i omgivningen. Dom är inte så långgivande o förstör tillfartsvägar under byggtiden. Denna el som produceras kommer att säljas utomlands så vi får ingen nytta av den. PS Har själv solceller. Tack för ordet.!!!

Rune Larsson (64399 Högsjö, 2021-08-30)

#47

Detta vansinnet är varken miljövänligt eller ekonomiskt försvarbart.

Horst Pock (Norrköping, 2021-08-30)

#50

Vindkraftverk förstör vår natur ock ger många andra negativa konsekvenser utan att ge pålitlig el

reidar svedahl (norrköping , 2021-08-30)

#60

Rädd att djurlivet påverkas alldeles för mycket av detta

Anna Larzon (Åby, 2021-08-30)

#61

Vindkraften förstör vår natur och orsakar stora störningar för de som bor i närheten.
Jag har barn, svärson och två barnbarn alldeles i närheten så jag anser mig, för barnbarnens skull, ha rätt att protestera.

Björn Hindrum (Uddevalla , 2021-08-30)

#69

Jag skriver under på grund av att vi har sommarstuga i det aktuella området, vilket skulle innebära att närmaste mast skulle komma ca 1000 m.

Stefan Tjernström (Norrköping , 2021-08-30)

#77

Detta påhitt är endast av vinstintresse. Naturen kommer aldrig till gagn genom detta.

Henrik Gustafsson (Kimstad, 2021-08-30)

#81

Vindkraftverk förstör för både djur natur och människor

Susannah Meidell (Åby, 2021-08-30)

#82

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-08-30)

#88

Vi bor i området som är berört. Förutom förstörelsen av våra skogar och boende miljö oroar ljudnivån/infraljudet samt varningsljusen som ska blinka dygnet runt. Och det kommer att synas långt .

Ann-Christin Sandeberg (Norrköping, 2021-08-30)

#91

Idiotiskt förstör för fastighetsägare och fåglar ser för jävligt ut

Peter Björnqvist (Katrineholms , 2021-08-30)

#93

Är tyvärr inte insatt i just detta vindkraftprojektet.
Men eftersom vindkraften är direkt skadlig och inte hör hemma varken bland djur, natur eller människor så ska den självklart inte finnas i Sverige över huvud taget.
Det är mycket tragiskt att se landet förfalla pga. okunskap hos de som fattar viktiga beslut.
Och allt detta bara för att någon en gång påstod att vindkraft är grönt…
Hoppas min röst räknas.

Ni beslutsfattare som i slutändan ska läsa detta innan bläckpennan fattas är välkomna att höra av er om ni önskar veta mer om sanningen bakom den ”gröna” döden för Sverige.

Martin Lindroos (Norrköping , 2021-08-30)

#95

inte miljövänligt

thomas wilhelmsson (finspång, 2021-08-30)

#96

Storskalig vindkraft är en exercis i miljöförstöring och slöseri med skattepengar.

Thomas Kjellberg (Norrköping, 2021-08-30)

#99

Sunt förnuft

Charlotta Mary-ann (Stockholm, 2021-08-30)

#101

Sluta att utrota djuren i vår natur! Vi vill lämna skogen så som vi fick den av våra förfäder!!

Max Carlsson (Finspång , 2021-08-30)

#102

Pga den enorma påverkan dessa planerade verk skulle ha på boende och natur i närområdet!

Ola Palmkvist (Finspång , 2021-08-30)

#103

Stoppa detta bisarra projekt, bor i Kalbo och där ska Holmen slå upp 77 VKV..
Tillsammans kan vi

Lasse Westblad (Köping, 2021-08-30)

#112

Man vill ha kvar den natur som finns, katastrof att ersätta den med vindkraftverk. Finns smartare lösningar om man vill producera grön el!

Viktor Sjöqvist (Finspång, 2021-08-30)

#115

Vinskatft är inte framtidens energiförsörjning på lång sikt

Monika Lantz Skogh (Grytgöl , 2021-08-30)

#122

Jag äger ett av husen som troligen kommer sjunka i pris pga denna dumhet att göra en vindkraftpark här. Ingen vill bo så nära.

Hanna Björk (Grytgöl, 2021-08-30)

#124

Allt detta vansinne måste få ett stopp.

Lars Wallström (Åby, 2021-08-30)

#127

För att jag vill ha min skog kvar!
Att vandra, plocka svamp, jaga i!

Joakim Söderberg (Rejmyre , 2021-08-30)

#131

Bor och driver verksamhet i berört område.

Viktor Vilidu (Igelfors , 2021-08-30)

#132

Vi bor och driver verksamhet i berört område.

Anna Vilidu (Finspång, 2021-08-30)

#133

Jag vill inte att vår vackra natur blir förstörd med vindkraft. Jag såg en gammal havsörn i skogen vid Malthult. Fascinerande det får man aldrig se levande med vindsnurrorna i bruk.

Ingalill Hansson (Finspång , 2021-08-30)

#138

Vindkraftsindustrin är miljövidrig i alla dess aspekter. Det enda förnyelsebara är vinden. Den förstör elnätet med sin intermetenta eltillskott. Satsa å på kärnkraft och utvecklingen av 4:e generationen av kärnkraft.

Arne Gunnarsson (Finspång, 2021-08-31)

#140

Om vindkraftsplanerna blir verklighet trots de boendes yttrande förloras förtroende för kommunpolitiker som bortser från de boendes synpunkter och bara ser till bidrag/inkomster från Statens Energimyndighet som betalas ut till de kommuner som godkänner mest producerad el från vindkraftverk.

Elisabeth Fredriksson (Vetlanda, 2021-08-31)

#143

Alla djur som häckar där

Pontus Andersson (Skärblacka , 2021-08-31)

#155

Det är idiotiskt!!!!

Henrik Berg (Vänersborg , 2021-08-31)

#161

Jag tror inte på vindkraftverk som ett hållbart alternativ då det är skadligt för natur och djur

Hans Hansson (Finspång, 2021-08-31)

#169

Jag vill hjälpa miljön och förhindra att världen förstörs ännu mer

Luise Zachariae (Braunschweig, 2021-08-31)

#172

Natur förstörs, boende störs, fåglar skadas, och vinden är en osäker källa till energi.

Arja Andersson (Grytgöl , 2021-08-31)

#176

Det är en självklarhet att skriva under detta. Här drabbas mängder av arter och djur av alla slag och inte minst människor skor som bor i området. Vindkraftverk är ett otyg och särskilt mot fåglar. Hoppas många engagerar sig mot detta och andra miljöförstörande idiot projekt. Vi måste stå upp för mångfalden och det välbefinnandet det ger oss människor!

Syver Ekbrant (Charlottenberg , 2021-08-31)

#180

Vindkraft är viktigt, men det måste gå att hitta en bättre plats som ej påverkar ekosystem och viktig natur!

Tom Sörensen (Enköping, 2021-08-31)

#181

Förstör inte våran fina natur tack!

Charlotte Eriksson (Linköping, 2021-08-31)

#182

Jag anser att den negativa påverkan på djur- och naturliv, samt påverkan på boende i närheten, tyvärr är mycket större än det positiva med vindkraft! Anser också att det finns långt bättre och mer klimatsmarta lösningar för att utvinna energi!

Cissie Gillberg (Finspång, 2021-08-31)

#184

Jag skriver under pga Vindindustrier är natur- och miljöförstörande verksamhet samt ett hot mot den biologiska mångfalden. Det är även ett hot mot närboende människors hälsa pga av bl.a ljud, infraljud och ljusföroreningar samt ett hot mot boendes ekonomi pga fastigheters värdeminskning.

Anna Doggsen (Norrköping, 2021-08-31)

#189

För djur och naturs skull

Johanna Palm (Sundbyberg, 2021-08-31)

#197

Rädda djurarterna!

Nina Juréen (Stockholm , 2021-08-31)

#199

Vindkraftsindustrin ödelägger samma miljöer som binder och lagrar kol och metan samt stör och stressar människor och djur med sina solskuggor, buller, infraljud och konstanta blinkande.

Susanne Fuchs (Årsta, 2021-08-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...