NEJ till vindkraft i Perstorp!

Kommentarer

#5

För att vindkraft är förfulande, resurskrävande och intermitent.
Detta gör att vi måste bygga dubbla elsystem.
Dyrt, konkurrenshämande, onödigt.
Kort sagt vår sämsta energikälla.

Kent Ivarsson (Perstorp, 2021-07-15)

#6

Jag vill inte ha vindkraftverk i Perstorp.

Charlotta Wendt (Perstorp, 2021-07-15)

#7

Att ha förmånen att bo i denna vackra natur som Perstorps kommun har vill jag inte ska fördärvas med stora vindkraftverk. All den negativa påverkan dessa vindkraftverk gör på människor vill jag inte uppleva, men godkänner Perstorps kommun att de får lov att byggas så kommer jag och min familj drabbas hårt då vi bor i Hönsholma. Precis som många andra kommuninvånare kommer att göras då det ska byggas på flera ställen i kommunen. Nu måste vi hjälpas åt att stoppa bygget av vindkraftverk i Perstorps kommun.

Marie Andersson (Perstorp, 2021-07-15)

#8

Det kommer vara förödande för naturen och för huspriserna

Mattias Nilsson (Perstorp, 2021-07-15)

#9

All industriell vindkraft bör stoppas i Sverige pga stor negativ inverkan på natur, djur, biologisk mångfald, människors hälsa och livsmiljö samt sjunkande fastighetspriser.

Ulla Heine (Norrköping , 2021-07-15)

#10

Vindkraftverk hör inte hemma i våra vackra skogar.

Mona Jönsson (Perstorp, 2021-07-15)

#15

Vindkraft är en styggelse. Slaktar skogen med kalhyggen för vindkraftsparker och servicevägar. Dödar fåglar. Ger litet energi, ger för de boende ikring störande buller dygnet runt och sömnproblem. Aldrig tyst. Som störande fläktar. Tar mer energi att tillverka och frakta än de ger energi. Teknologin är dyr! Kostnaden för att nedmontera dem när de är uttjänta ligger på markägaren.

Gunilla Genberg (Västra Torup, 2021-07-15)

#30

Som tidigare Perstorpsbo tycker jag det är förfärligt att den vackra, lugna och biologiskt mångfaldiga naturen ska förstöras av sådana här byggnationer.

Vindkraft Ja tack. Men inte i Perstorps Skogar.

Daniel Dertner (Svedala , 2021-07-15)

#31

Jag vill att mina barn ska ha samma tillgång till oförstörd natur, som jag själv hade, när jag växte upp i Perstorp.

Loke Juul (Perstorp, 2021-07-15)

#33

Jag är emot vindkraftindustrier som skövlar vår natur och gör livet till ett helvete för människor i dess närhet.

Anders Jelander (Perstorp, 2021-07-15)

#41

Tystnaden är en bristvara idag och jag vill behålla den vackra naturen i Perstorp. Rovfåglar och andra djur ska få finnas kvar här.

Annelie Linhed (Perstorp , 2021-07-15)

#43

Jag vill inte förstöra naturen

Catharina Henriksson (Perstorp , 2021-07-15)

#45

Vinkraftsplanerna i Perstorp är ett fullständigt vansinnesprojekt för miljön i kommunen. Även underhållskostnader och spridning av mikroplast från slitage på vingarna är ett miljöproblem. Man låtsas glömma att en vinge har en väldigt begränsad livslängd.

Kent Hamacek (Perstorp, 2021-07-15)

#46

Låt naturen runt Perstorp förvaras som den är

Magnus Olofsson (Perstorp, 2021-07-15)

#47

Vi bor precis utanför gränsen där planerade vindkraftverk är planerade och jag vill inte ha dessa i närheten av oss samt fågel livet kommer försvinna.

Hampus Folkesson (Perstorp, 2021-07-15)

#49

Jag motsätter mig få försämrad livskvalitet, fördärvad natur, försämrat fastighetsvärde

Tord Hansson (Perstorp, 2021-07-15)

#52

Jag vill inte ha vindkraft runtomkring i Perstorp och vi hade varit drabbade av dessa vindkraft och kunnat se dem från huset. Låt Vår natur vara ifred.

Anna Johansson (Perstorp, 2021-07-15)

#53

Jag anser att vindkraft är inte rätt väg att gå.

Jimmie Karlsson (Perstorp, 2021-07-15)

#54

Nej till vindkraft i Perstorp

Niklas Andersson (Perstorp , 2021-07-15)

#56

Personer, som bor i skogrika områden i norra Sverige där vindkraftverk byggts vittnar om att djurlivet förändras. Fåglarna och även vilt försvinner från områdena. Personerna uppger också att ljudet från vindkraftverken är så pass högt att de inte längre kan vistas ute på sina tomter och i naturen utan att störas av ljudet.
Skogen är och ska vara en rofylld plats för både djur och människor. Bygg hellre vindkraftverken till havs eller på mark där de inte påverkar djurlivet på samma sätt som det gör i skogrika områden.

Marianne Olsson (Svenstorp, Västra Torup, 2021-07-15)

#62

Jeg ønsker ikke at naturen og miljøet omkring Perstorp skal ødelægges af privat økonomiske grunde

Carsten Andersen (Svenstorp, 2021-07-15)

#63

Jag skriver under pga att jag inte vill att min fina ort Perstorp där jag lever och bor med min familj ska bli förstörd. Jag vill få leva i vårt lugna samhälle.

Gunilla Zellman (Perstorp, 2021-07-15)

#65

Jag har bott här i skogen söder om Perstorp 14 år nu och älskar detta område. Jag flyttade hit från Köpenhamn på grund av att det är så fint här. Jag sökte i två år efter det perfekte ställe och hittade det, här i Guvarp. Varför vill någon förstöra det? Vad är det för människor som absolut vill ta sönder det med fula, störande vindkraft? Flera har försökt innan och nu håller dom på igen. När kommer människor förstå att pengar inte är viktigt. Det är tragiskt :(

Heidi Skulima (Perstorp/Klippan, 2021-07-15)

#66

Vill helt enkelt inte ha skiten här.

Tobias Ljunggren (Västra torup , 2021-07-15)

#70

För att omgivningarna runt Perstorp är fulla av liv och jag har sett hur det ser ut i vindkraftsparker,det är verkligen naturförstöring och produktionen blir mindre på förut bra marker. Även för att ingen har visat någon plan på nedmontering och återställningsplan när bästföredatumet är passerat!

Tommy Sjöstedt (Ljungbyhed, 2021-07-15)

#78

Av den infon jag vet så är det bara fabrikerna som vill pressa ner sina kostnader....Är fel

Johan Andersson (Drammen, 2021-07-15)

#79

Ønsker at bevare ro og fred i skovområderne omkring Perstorp. Og at bevare dyrelivet og de mange fugle i området.
Vil derfor ikke forstyrres af lyd fra vindkraftverk i vores naturskønne stille område.

Hanne Andersen (Svenstrup, Västra Torup, 2021-07-15)

#84

Självfallet är jag emot ingreppen som planeras för vår fina natur

Lars Andersson (Perstorp , 2021-07-15)

#86

Jag är emot vindkraft

Ivan Baad (Perstorp, 2021-07-15)

#87

Jag är emot vindkraft och vill bevara Perstorps fina natur

Hanne Baad (Perstorp , 2021-07-15)

#88

Sverige har sedan kärnkraftsutbyggnaden i början av 80-talet en klimatneutral och effektiv elförsörjning. Att ersätta den med vindkraft ger inte de klimatfördelar som vindkraftslobbyn hävdar. Det enda det åstakommer är dyrare och mindre tillförlitlig elförsörjning med större påverkan på miljön. Vindkraft behövs inte. Inte i Perstorp och inte någon annanstans heller.

Bo Samuelsson (Enskede, 2021-07-15)

#89

Det är vansinnigt att satsa på ett energislag som förstör miljön. Sedan att de ineffektiva och skadliga för människor och djur. Det är dags ha slå till handbromsen. Samt byta ut regeringen. Så vi kan få en nykter energipolitik i Sverige.

Mats Eriksson (Hörby, 2021-07-15)

#95

Jag bor i närheten och är orolig för min egen och övriga invånare hälsa. Sedan kommer det att förstöra vår fina by och sänka värdet på våra bostäder.

Johanna Larsson (Perstorp, 2021-07-15)

#96

Vill ha kvar vår fina natur

Jennifer Pedersen (Perstorp, 2021-07-15)

#103

Naturens o människans hälsa

Helen Jarlsson (Perstorp , 2021-07-15)

#104

Vindkraft ÄR döden i grytan, oavsett. Lägg ner respektive riv vindkraften i Sverige. Period !

Thomas Jakobsson (SKÄRHAMN, 2021-07-15)

#108

Jag skriver under på grund av att jag kommer få vindkraftverken väldigt nära mitt hem.

Jessica Ljunggren (Perstorp , 2021-07-15)

#110

Industrialiseringen av landsbygden måste stoppas. Det pågår en katastrofal ödeläggelse av vårt land. Svensk landsbygd och natur måste värnas, det är den största tillgången vi har.
Perstorp är nästgårds med min ”hemkommun”, Örkelljunga.

Thomas Hylander (Linköping, 2021-07-15)

#111

Om det skapar ohälsa är valet lätt.

Lars Olsson (Perstorp , 2021-07-15)

#112

Vindkraft må kallas för ”grön el”, men jag ser ingen värre naturförstöring. Ett mycket kraftfullt ingrepp i djur- och naturliv!

Johan Olsson (Perstorp, 2021-07-15)

#116

Vindkraftindustrin är vår tids stora misstag med katastrofala följder för miljö, människa, flora och fauna. Genomförs utan konsekvensanalys.

Ann-Eva Christensen (Lund, 2021-07-15)

#132

Jag skriver under för jag är motståndare till den miljöförstörande och allt annat än hållbara gröna energin, den skapar oreparerbara sår i vår vildmark, kulturlandskap, biologiska mångfalden och människors psykiska och ekonomiska hälsa.

Boo Nyman (Malmö, 2021-07-15)

#137

Jag skriver under för jag inte vill ha vindkraft här.

Veronica Möller (Perstorp , 2021-07-15)

#138

Ren naturförstöring

Jonas Egelholm (Perstorp , 2021-07-15)

#144

Jag älskar Perstorps underbara natur. Dessutom anser jag att energihela konceptet med vindkraft är en gigantisk återvändsgränd. Vi kan inte bygga ett samhälle på energi som bara fungerar ibland.

Inge-Gerd Olsson (Perstorp, 2021-07-15)

#149

Jag är stor motståndare till vindkraft i Perstorp
Stoppar all kommande utbyggnad av bostäder inom Perstorps tätort om utbyggnad sker vid Spjutseröd Hönsolma
Och Tussjöholm

Lena Björnstedt (Perstorp, 2021-07-15)

#150

Vill stoppa miljöförstörelsen och skydda naturen.

Hans Dahlström (Blentarp, 2021-07-15)

#154

Förgätmigej att fördärva för människor och djur

Annica Halen (Perstorp , 2021-07-15)

#156

Vill inte ha vindkraftverk in på gården

Michael Ljunggren (Perstorp , 2021-07-15)

#160

Min gamla hemkommun

Linus Blomberg (Örkelljunga, 2021-07-15)

#167

Låt vår fina natur va orörd!. Går väl för fan att få fram el på annat sätt. Bor ganska nära några tilltänkta vindkraftverk.

Mats Lindahl (Perstorp , 2021-07-15)

#168

De statliga myndigheternas agerande i bullerfrågorna har redan orsakat stora hälsoproblem och mörkläggningen av infraljudets effekter kan i ett värsta scenario få stora konsekvenser för våra sjukvårds- o socialsystem. Sömnstörningar och infra”ljudens” depressiva och patologiska effekter på hjärna, hjärta, lungvävnad och blodkärl är vetenskapligt dokumenterade. De har hittills bara drabbat marginaliserade glesbygdsbor, men når nu stora medborgargrupper långt in i många centralorter. Här finns ett stort forskningsfält som måste utvärderas av medicinska experter, i enlighet med WHO Guidelines for European Noise 2018.

Vindkraft är ur många perspektiv mindre hållbar och i ett kortare perspektiv mer klimatfarlig än andra energiformer.
Och kan således få irreparabla effekter på ekosystemen som utgör den existentiella basen för kommande generationer.

Peter Hjorth (Perstorp, 2021-07-15)

#169

Vill ABSOLUT INTE ha detta i vår by!!!

Maria Thrana (Perstorp, 2021-07-15)

#177

Jag skriver under pga att jag vill definitivt inte se sådan styggelse i min hemtrakt.

Jeanette Hansen (Perstorp, 2021-07-15)

#183

Jag bor nära planerade vkv samt att vindkraft är dyr och förstör naruren

Thomas Olsson (Perstorp , 2021-07-15)

#184

Vill ej ha vkv i mitt närområde.

Nils Arne Andersson (Västra-Torup, 2021-07-15)

#194

Jag är generellt emot vindkraft.
Ankarsrum omgivning från Blackstad till Hjorted ska också förstörs av denna monster!

Axel Hegemeister (Ankarsrum, 2021-07-15)

#195

Har hört att det blivit problem på andra ställen där vindmöllorna står för nära beboeligt område.

Karin Frisk (Perstorp, 2021-07-15)

#196

Dyrt, fult och förstör för både människor o djur

Kenneth Axelsson (Perstorp , 2021-07-15)

#197

Jag åker till vår stuga i Åstratorp för att uppleva tystnaden i naturen och slippa artificiellt buller

Karin Winzell Bülow (Staffanstorp , 2021-07-15)

#199

Vill ej ha detta i vår vackra natur

Jesper Paulsson (Perstorp, 2021-07-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...