NEJ till exploatering av Görarp Norra!

Kommentarer

#2

Inte klokt att kommunen väljer ett område så när bostadsområde för att bygga transportintensiva verksamheter! Vansinnigt!

Mia Walldow (Helsingborg, 2021-06-21)

#5

Exploateringen av bästa åkermark måste upphöra. Snart har vi bara industrier och bostäder på all öppen mark.

Jessy Wernersson (Helsingborg , 2021-06-21)

#6

Håller med, ingen industri i Görarp!

Elizabet Dabrzalski (Helsingborg , 2021-06-21)

#7

Trafiken och miljön i närområdet skulle drabbas negativt om detta förslag slår igenom

Peter Jörgensen (Helsingborg, 2021-06-21)

#18

Ingen industri i Görarp!

Ann-Louise Knutsson (Helsingborg , 2021-06-21)

#24

Förstör inte Bårslöv och Görarp med en massa lastbilstrafik och stora lagerbyggnader. Fortsätt byggandet runt Långeberga och liknande område. Inte mellan bostadsområden.

Christel Stigert (Helsingborg (Mörarp), 2021-06-21)

#28

Behålla ett lantligt Görarp

Marianne Evald (Helsingborg, 2021-06-21)

#35

Jag vill inte att den vackra bygden runt Görarp och Bårslöv ramas in av stora lådbyggnader och lastbilar.

Fredrik Cederhagen (Helsingborg , 2021-06-21)

#38

Det är bra som det är idag, här bor familjer och vi värnar om vår omgivning ❤️

Maria Ellingsen (Helsingborg , 2021-06-21)

#41

Det kommer att inverka menligt på boendet i både Görarp och Bårslöv men trafik natt och dag. Dessutom kommer förmodligen lastbilschaufförer övernatta på området och innebära en sanitär olägenhet.

Yvonne Liljegren (Helsingborg, 2021-06-21)

#45

Jag anser att Helsingborgs stad inte ska få tränga undan medborgare till förmån för Transportintensiva verksamheter, med allt vad det innebär för negativa effekter. Det vill väl ingen ha mitt över gatan från sitt hus där det bor barn! Staden måste värna lika mycket om alla medborgarna och inte bara om de i populära områden. Det finns annan mark att tillgå.

Lisa Hassel (Helsingborg, 2021-06-21)

#46

Jag inte vill ha mer trafik, oljud och avgaser nära mitt hem.

Jonas Östander (Helsingborg , 2021-06-21)

#47

Förstör inte vårt grönområden! Vill inte ha mer tung trafik än som redan belastar våra vägar vid Bårslöv!

Christel Persson (Helsingborg, 2021-06-21)

#48

Jag bor i Bårslöv och inte vill att vår vackra vy och natur samt djurliv ska försvinna.

Jessica Jarl (Helsingborg, 2021-06-21)

#58

Vill inte ha det så nära bostadsområde.

Annika Holmberg (Helsingborg , 2021-06-21)

#73

Det är helt fel område att industrialisera. Koncentrera den transportintensiva branschen till de område man redan har där det finns utrymme att expandera. Lämna småbyarna i fred.

Kerstin Stenberg (Lerberget, 2021-06-21)

#79

Jag bor i Görarp och jag vill inte bo i ett industriområde.

Louise Lakota (Helsingborg , 2021-06-21)

#86

Dom kan bygga på andra platser bygg borta på långverkande eller på andra sidan om E6 postnord samt ohlssonsåkeri

Kent Larsson (Helsingborg , 2021-06-21)

#89

Jag bor i området och vill INTE ha ett transportintensivt område in på knutarna! !!

Eva Wolf (Helsingborg , 2021-06-21)

#90

Jag är själv uppvuxen i bårslöv och min bror skall snart flytta till görarp också! Så vill helt klart behålla görarp!

Thea Rosqvist (Helsingborg , 2021-06-21)

#93

Bördig mark bör tas väl hand om.
Kommunen borde tänka hållbarhet i helhet.

Jenny Linderos Nilsson (Helsingborg, 2021-06-21)

#99

Vi bor väldigt nära det aktuella området och vill inte ha mer avgaser, tung trafik och buller tätt inpå oss!

Annika Palmér (Helsingborg, 2021-06-21)

#108

Jag är ledsen, arg och besviken över att man förstör mer och mer åkermark, natur och miljö för att uppföra lagerbyggnader och distributionslokaler.

Lisbeth Fleur (Klippan , 2021-06-22)

#113

Jag berörs av den ökade trafiken

Lena Kvist (Påarp , 2021-06-23)

#115

Ingen vill detta, bara lägg ner det direkt

Felix Ericsson (Helsingborg, 2021-06-23)

#125

Görarps alla delar är bland den finaste mark vi har, Inga industrier hör hemma här!

Pernilla Ekolin (Helsingborg , 2021-07-01)

#126

Vill ha görarp som de e idag med djur o natur

Ulrika Strandberg (Helsingborg (bårslöv), 2021-07-01)

#128

Tycker att det finns lämpligare områden för denna typ av bebyggelse.

Anita Kurucz (Bårslöv, 2021-07-01)

#130

Bevara Bårslöv och Görarps identiteter som avgränsade lantligt belägna byar och bygg ej samman med ett industriområde. Detta kommer väsentligt försämra landskapsbilden och bidra till mer trafik, buller och nedskräpning. Redan nu står flertalet lastbilar parkerade i närheten av rondellen och nedskräpning är där omfattande. Känns otryggt om ännu fler lastbilar kommer att stå parkerade likt i Bruces skog -fruktansvärt!
Förstklassig jordbruksmark tas ianspråk och närheten till Råådalens naturreservat är oroande med tanke på att det redan idag är stora problem med förorenat dagvatten från Ättekulla. Minskad biologisk mångfald, större belastning för klimatet med fler transporter och hårdgjorda ytor.
Sannolikt kommer det innebära att fastigheterna blir mindre attraktiva när byarna gränsar till ett industriområde.

Linda Aronsson (Helsingborg, 2021-07-01)

#137

Har bott i Görarp, och tycker detta förslaget är helt tokigt , att lägga så nära bostäderna är ingen bra ide.

Lena Möller (Kågeröd, 2021-07-01)

#143

Tycker inte det är bra med tungtrafik så nära bebyggelse

Magnus Jacobsson (Helsingborg , 2021-07-01)

#146

Tycker inte att det ska byggas mer industri på denna sidan av stan vi Görarp när det redan börjat att byggas en del längs e4:an närmare Väla och tippen. Det är bättre att fortsätta där då det inte är lika attraktivt att bo nära tippen på grund av dess lukt. Fortsätt att bygga där det finns och förstör inte Bårslöv/Görarp/Påarp som bostadsområde.

Disa Hallin (Helsingborg, 2021-07-01)

#148

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-07-01)

#150

Synnerligen olämplig verksamhet som föreslås. Måste HELA Helsingborg låsas in med industrier och lastbilstrafik med allt negativt som detta för med sig? Betänk också att föreslaget område för vårt nya sjukhus kommer att ligga strax norr om föreslaget område. Råådalens skyddade område kommer att förstöras av väntande chaufförer och då vet vi från Bruces skog vad resultatet blir.
Helsingborg siktar på 180 000 invånare. Varför det? Har stan inte nog med bekymmer som det är? Liten stad - små bekymmer. Stor stad - STORA BEKYMMER.
Tänk om och TÄNK RÄTT!!

Kaj Persson (Helsingborg Bårslöv, 2021-07-01)

#155

Vill inte ha mer lastbilar här

Mattias Holmberg (Påarp , 2021-07-02)

#158

Låt bli vår fina natur och vackra vyer!

Linda Berglund (Påarp, 2021-07-02)

#168

Jag skriver på grund av att det blir förmycket tung trafik

Jenny Turban-Maginius (Helsingborg , 2021-07-02)

#171

Jag skriver under pga att jag bor i Bårslöv och tycker det är vansinnigt att bygga industriområde mellan två bostadsområden. Vi ska värna om bra åkermark och miljöerna som finns här. Bygg ut på de ställen där stora lagerbyggnader redan finns istället.

Adis Ridic (Helsingborg, 2021-07-02)

#177

Vill inte ha ett logistik center så nära vår boendemiljö. Detta är ett villasamhälle med barn och familjer som valt att bo här pga den fina miljön, och så vill vi fortsätta att ha det.

Eva Appelqvist (Helsingborg , 2021-07-02)

#183

Den föreslagna placeringen av ett logistikcenter är helt olämplig och ett ingrepp i både en historisk miljö, en naturmiljö och en bondemiljö av följande skäl. Bårslöv är en historisk plats och det tänkta området innehåller fornlämningar. Den åkermark som finns på platsen är av högsta kvalitet och behövs för vår livsmedelsförsörjning. I Görarp och i Bårslöv är bostäder för tusentals personer som kommer att utsättas för störningar från lastbilstrafik och verksamheter dygnet runt, året om. Detta är en helt olämplig plats för ett logistikcenter. Behövs fler byggnader för nya verksamheter, placera dessa vid befintliga anläggningar på Långeberga eller vid Vasatorp öster om motorvägen. Helsingborgs kommun för fram medborgaredialog som ett viktigt verktyg för samverkan med invånarna. Här är ett ypperligt tillfälle att visa att man menar allvar.

Olle Appelqvist (Helsingborg, 2021-07-03)

#184

Det er synd at ødelægge byen og dens indbyggere trivsel.

Connie Schou Nielsen (StoreHeddinge Danmark, 2021-07-03)