Rädda Vasaskolan

Kommentarer

#3

Jag skriver under för att jag vill rädda en fantastisk skola - Rädda Vasaskolan

Gustaf Ljunggren (Djursholm, 2021-06-09)

#4

Jag vill rädda Vasaskolan

Maria Ljunggren (Djursholm, 2021-06-09)

#14

Att Vasaskolan fortsatt bör vara kommunal och bedriva undervisning för låg- såväl som mellanstadieelever

Sophia Stål (Djursholm, 2021-06-10)

#15

Det är otroligt sorgligt det som händer med Vasaskolan och vi vill ha den kvar!

Annette Gårdö (Djursholm, 2021-06-10)

#19

Jag vill att Vasaskolan ska finnas kvar!

AnnaKarin Demirian (Danderyd , 2021-06-10)

#20

Jag vill se satsningar på Vasaskolans skolverksamhet!

Stefan Demirian (Danderyd , 2021-06-10)

#22

Skolan måste finnas kvar!!!

Peter Fallenius (Djursholm, 2021-06-10)

#29

Vi vill ha våra 4 barn kvar- jag har haft 5 barn sen tidigare och även jag gick på Vasaskolan

Suzanne Ryttinger (Djursholm , 2021-06-10)

#38

Vi måste rädda Vasaskolan

Alexander Ahlqvist (Djursholm, 2021-06-10)

#39

För att ge tillbaka Vasaskolan till rektorn och att det får vara en skola för alla barn igen

Daniel Andersson (Djursholm, 2021-06-10)

#49

Vasaskolan måste räddas.

Petter Enander (Djursholm , 2021-06-10)

#52

Att det är förskräckligt att kommunen tvingar bort den rektor som tagit på sig det väldigt tunga uppdraget att rädda Vasaskolan och som har gjort det med bravur! Vore så förskräckligt om hon försvinner och förmodligen därmed några av de fantastiska lärarna som faktiskt har stannat i skolan under en längre, dyster period.

Elin Anger (Djursholm, 2021-06-10)

#55

Fyra av våra barn går i Vasaskolans och vi har sett en tydlig förbättring av skolan det senaste året men oroar oss för framtiden.

Mårten Skogö (Danderyd, 2021-06-10)

#56

Jag skriver under detta pga att jag är arg och ledsen över hur skolsituationen är i kommunen

Marie Louise Björkman (Djursholm, 2021-06-10)

#60

Jag har två barn i vasaskolan som i nuläget trivs otroligt bra. Men oroligheterna/nedskärningarna som just nu äger rum att drabbar eleverna på ett negativt vis . Detta måste få ett stopp nu.

Emm Unckel (Djursholm, 2021-06-10)

#69

Har barn på Vasaskolan.

Juliana Nystedt (Stockholm, 2021-06-10)

#71

Mina barnbarn är elever i Vasaskolan.
Skolan hade äntligen erhållit en handlingskraftig rektor, och nu har bildningsförvaltningen troligtvis bränt ut henne.
Viktigt att vi även agerar för att ge Catarina mod till att fortsätta med sitt genuina engagemang med barnen.
Byggnaden intill särskolan avvecklades, sedan var det särskolan, nyligen fick man veta att förskoleklass ej skulle finnas tillgänglig, Catarinas avhopp med en besynnerlig skrivelse kring detta från skolledningens sida, fritids skall flyttas till en extern byggnad då byggnaden som bär lågstadiet skall fyllas med än fler klasser.

Manijeh Pishdadi (Djursholm, 2021-06-10)

#79

Rädda Vasaskolan

Therese Synnerstad (Djursholm , 2021-06-11)

#80

Det är oerhört viktigt att Vasaskolan värnas och får vara kvar. Sörjer att vår så kompetenta rektor lämnar efter bara ett år. Beslut att lägga ned Vasaborg och utförsäljning av Svalnässkolan till privat aktör som nu skapar två, och inte bara en, förskoleklass har dragit undan mattan för Vasaskolan. Den politiska majoriteten har fattat helt felaktiga beslut. En skandal. Med vänlig hälsning, Lovisa Eriksson (c)

Lovisa Eriksson (Djursholm , 2021-06-11)

#81

Av många olika anledningar. Har och har haft alla mina barn i vasaskolan, har själv gått i vasasolan. Vore en fullständig katastrof för kommunen Danderyd om Vasaskolan skulle läggas ner. Svalnässkolan är redan stängd. Nu får det vara NOG!! Förstör inte mer. Låt inte friskolorna få ytterligare utrymme och snart vara det enda valet för boende i Djursholm.

Sandra Looft (Djursholm, 2021-06-11)

#91

Det är viktigt att kommunen satsar på de kommunala skolor som finns och prioriterar dessa.

Sara Clason (Stockholm, 2021-06-11)

#95

Vi vill ha en fungerande skola i närområdet.

Jonas Litborn (Djursholm, 2021-06-11)

#96

Anna Laestadius

Anna Laestadius (Djursholm, 2021-06-11)

#98

Jag skriver under då jag sett en otrolig förbättring under det senaste året med den nya rektorn. Vill gärna stötta den positiva utvecklingen.

Har resp har haft 2 barn på Vasaskolan.

Jacqueline Oker-Blom (Djursholm , 2021-06-11)

#116

Vasaskolan är världens bästa!!!

Anna Sandberg (Djursholm, 2021-06-11)

#117

Jag skriver under för att jag själv har gått i Vasa och mina barn. Skolan är en stor del av Djursholms identitet och historia så väl som en viktig funktion för våra barn.

Joachim Nordwall (Djursholm, 2021-06-11)

#122

Vill stödja vasaskolans framtid.

Mitra Pedersen (Stockholm , 2021-06-11)

#124

Klart att skolan ska vara kvar

Stäng inte samhället genom att inte tänka långsiktigt

Per Lilliehöök (Djursholm, 2021-06-11)

#126

Rektor Catarina ska stanna på Vasaskolan.

Hanna Malmström (Djursholm, 2021-06-11)

#130

Vasaskolan has stort stöd i hela kommunen

Henri De sauvage (Djursholm, 2021-06-11)

#132

Vill ha kvar Vasaskolan

Beatrice Nordwall (Djursholm , 2021-06-11)

#134

Vasaskolan har en fantastisk lärarkår, fritidspersonal och elever som verkligen trivs! Utöver det ett helt fantastiskt skolkök, idrottshall, slöjd, hemkunskap o simhall. Vad mer kan man önska? Tröttsamt med kortsiktigt beslut från politikernas och utbildningsförvaltningens sida! I denna kommun satsas det hårt på allt som syns; ridhus, hamn o parker, men man sparar in där det verkligen bör satsas; på skolan!!

Cecilia Jakobson (Danderyd , 2021-06-11)

#135

Jag instämmer i att majoriteten har misskött Vasaskolan under lång tid. Denna mandatperiod har Vasaskolan, tillsammans med alla skolor i Danderyd, inte fått de resurser som behövs för att kunna säkerställa att skolornas uppdrag kan genomföras med förväntad kvalitet. Detta har åsamkat onödig press och stress på personal, föräldrar och elever. Majoriteten måste upphöra med att skapa underskott i verksamheter för att genomföra förändringar som inte är önskade av Danderydsborna och som inte har aviserats i vallöften.

Maria Mandahl (Djursholm, 2021-06-11)

#140

Idrottslärare på Vasaskolan i 28 år.
Vi var en populär skola med en lärarkår med lång erfarenhet, många traditioner som återkom årligen.

Eva Busch (Stockholm/Djursholm, 2021-06-11)

#144

Rektorn måste stanna kvar. Hon är fantastisk på alla sätt.

Birgitta Berg (Djursholm, 2021-06-11)

#149

Jag är så ledsen att rektorn Catarina Olsson sagt upp sig, hon har gjort ett fantastiskt jobb på kort tid! Olyckligt att hon uppenbarligen inte fått den stöttning & förutsättningar från kommunen, skolan & föräldrar som hon behövt. Önskar hon vill tänka om! Därför skriver jag under här!

Victoria Denie (Djursholm, 2021-06-11)

#154

Jag har barn på skolan som trivs mycket bra.

Annika Karlsson (Djursholm , 2021-06-11)

#167

Det måste finnas ett bra kommnalt alternativ. Jag gick själv i Vasaskolan

Gustav Guggenheimer (Stockholm, 2021-06-11)

#180

Vasaskolan fyller en mycket viktigt funktion som mellanstadium för Djursholm och Danderyd. För drygt 10 år sedan tillsatte kommunen en repressiv och inkompetent rektor som satte igång en negativ spiral av lärarflykt och elevtapp med försämrad ekonomi som följd.
Vi är många föräldrar till barn som snart ska gå i mellanstadiet som kräver att politiker och tjänstemän på kommunen tar frågan om Vasaskolans kvalitet på största allvar och nu kraftsamlar för att tillsätta en högpresterande rektor och ge denne bästa tänkbara förutsättningar att lyckas vända trenden och skapa en långsiktigt hållbar skola.

Matthias Kjellberg (Djursholm , 2021-06-12)

#182

Det viktigaste i livet att vi har bra skolor för våra barn.

Gunilla Friis (Djursholm, 2021-06-12)

#185

Vasaskolan är en superbra skola som är värd att kämpa för. Catarina har gjort ett fantastiskt jobb.

Carolin Der Gregorian (Täby , 2021-06-12)

#186

Vasaskolan är värdefull för alla som bor i kommunen!

Christoffer Schreil (DJURSHOLM, 2021-06-12)

#189

Barn i Vasaskolan

Nina Almgren (Djursholm, 2021-06-12)

#191

Skolan är viktig. Det oroar mig att Vasaskolans uppskattade rektor nyligen sade upp sig, efter endast ett år. Det oroar mig att vasaborg lades ner. Det oroar mig att skolan i Danderyd inte erbjuds rimliga ekonomiska villkor. Jag hoppas att föräldraföreningen kan höra nytta.

Eva Lindman Marko (Danderyd, 2021-06-12)

#196

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...