Vårt svar på uppropet till världens konstnärer och artister från våra palestinska kollegor

Kommentarer

#13

Palestier är också människor.

Anna Ardin (Stockholm , 2021-06-06)

#16

Förtrycket på de palestinska folket måste upphöra!

Ramtin Parvaneh (Göteborg, 2021-06-06)

#28

Solidaritet med de palestinska folket

Torsten Ju re l l (Stockholm, 2021-06-06)

#33

Soporta Palestina

Sarai Alvarez (Stockholm , 2021-06-06)

#39

Jag skriver under för att det är självklart, för att det är en plikt, för jag är en tänkande människa, för att visa solidaritet, för att en dag kanske kanske kanske occupation en är över och Palestina blir fritt!

Furat Jari (Göteborg, 2021-06-06)

#46

Hilal drghma

Helal Daraghma (Göteborg , 2021-06-07)

#50

Tycker inte om orättvisoe

Ahmad Hassan (Eslöv , 2021-06-07)

#55

Frihet rättvisa kärlek är mina vänner

George totari Totari (Göteborg , 2021-06-07)

#67

Jag har i många år följt palestiniernas kamp för sin rätt till ett eget land. Jag har besökt Ramallah, Betlehem och Jerusalem och under mina vistelser har jag blivit förfärad över förtrycket som Israel utövar. Ockupationen och kontrollutövandet måste få ett slut!

Anna Ottertun (Göteborg , 2021-06-07)

#72

Det är helt uppenbart att Israels regim (inte judar i gemen) agerar apartheid! Så absurt och sorgligt!

Viveka Olofsson (Malmö, 2021-06-07)

#84

För att vi alla är vittnen

Mariama Jobe (Stockholm, 2021-06-07)

#99

Så viktigt att sprida

America Vera Zavala (Stockholm, 2021-06-07)

#106

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-08)

#109

Det är dags att bojkotta Israel.

Erik Backlund Spartakuskören (Göteborg, 2021-06-08)

#117

Palestine must be free

Monic Rogberg (Örebro , 2021-06-08)

#118

Medlem i Spartacuskören

Anita Ahlerup (Göteborg, 2021-06-08)

#121

Jag skriver under för att denna fråga är en av vår tids största orättvisor och denna etniska rensning och apartheidpolitik som staten Israel sedan sitt bildande har fört mot det palestinska folket är en folkmordspolitik som jag fördömer Sverige som stat måste
agera och våga stå upp för att försvara palestiniernas rättigheter mot den israeliska till tänderna beväpnade ockupationsmakten.

Lisbeth Nowotny (Göteborg, 2021-06-09)

#126

I solidaritet med det palestinska folkets kamp för självständighet och mänskliga rättigheter, och mot de koloniala och imperialistiska övergrepp de så länge utsatts för från Storbritannien, USA och den Israeliska staten.

Mats Lundälv (Göteborg, 2021-06-09)

#128

För att rädda liv

Sofia Hagstrom (Göteborg , 2021-06-10)

#132

Den israeliska ockupationen av Palestina måste upphöra!

Bernt Andersson (Göteborg, 2021-06-10)

#139

Ner med Israel

Kajsa Ekis Ekman (stockholm, 2021-06-11)

#140

... ingen är fri förrän alla är fria.

Mårten Promoe Edh (Brösarp, 2021-06-11)

#141

Ockupationen och blockaden mot Gaza måste upphöra samt alla flyktingars rätt att återvända enligt FN Resolution #194

Tjatte Hedlund (Arlöv, 2021-06-11)

#147

Det måste bli ett slut på förtryck och desinformation också i svenska medier om Palestina/Israel! Det palestinska folket har utsatts för så många övergrepp under så lång tid. Blockaden av Gaza är omänsklig och illegal. Den etniska rensningen av Jerusalem på palestinier är både rättsstridig och inhuman.

Sören Sommelius (Helsingborg, 2021-06-12)

#150

Kulturen är det viktigaste motståndet!

Birgitta Ehlin (Malmö, 2021-06-13)

#152

Sluta !!!

Svante Gärdek (Eksta , 2021-06-13)

#159

Vi i Falu Fredskör har varit på turné på Västbanken och upplevt det hemska apratheidssystemet i Israel. Inte minst i Sheikh Jarrah. BDS stöder vi sedan länge. Idag har vi enhälligt beslutat att underteckna detta som kör.

Falu Fredskör (Falun, 2021-06-13)

#164

Situationen är horribel för palestinier. Det är oacceptabelt att världen står och tittar på utan att agera. 7

Marianne Holmboe (Göteborg, 2021-06-14)

#166

Av solidaritet med Palestina!

Agneta Gustavsson (Prässebo, 2021-06-14)

#171

Honest people can not support the Israeli crimes.

Gösta Zachrisson (Göteborg , 2021-06-14)

#173

Stor solidaritet med Palestina och mot Israels apartheid

Paul Ingemansson (Malmö, 2021-06-14)

#195

Israel måste sluta med alla militära attacker på Gaza

Teresa Hedborg (Göteborg , 2021-06-15)

#198

För good

Mohamad Arouki (Göteborg , 2021-06-15)

#200

Free Palestine

martani moenandar (Goteborg, 2021-06-15)