Rädda Finska klasserna i Stålhamraskolan!

Kommentarer

#2

Jag önskar att Stålhamraskolan fortsätter den finska undervisningen som bedrivs idag.

Jenna Laakso (Södertälje, 2021-05-19)

#6

Låt våra Finska klasser vara kvar!

Taina Vähäkuopus (södertälje, 2021-05-19)

#24

Bevara finska klasserna

Natalie Riekkinen (Södertälje , 2021-05-19)

#32

Gått i finsk klass själv, jätte bra för de som har finska familjer osv. Mer lärorikt.

Patricia Kuusisto (Södertälje , 2021-05-19)

#36

Jag har gått där när jag gick från årskurs 1-6 och skulle vilja lägga mina framtida barn in i finska klassen.

Sebastian Fransman (Södertälje , 2021-05-19)

#39

Jag är själv från Finland

Kirsi Lilja (Södertälje, 2021-05-19)

#45

Finska är minoritets språk och dessa barn förtjänar sin ursprungs språk.
Att gå i en vanlig svensk klass kommer innebära av automatik att den dör ut mer och mer trots föräldrars engagemang. Idag är många familjer fler språkiga med båda föräldrar från olika länder.

Janica Amante (Södertälje , 2021-05-19)

#47

Jag är FINSK.

Tomi Lottonen (Strängnäs , 2021-05-19)

#53

Södertälje har en stor andel finskättlingar som varit med och byggt upp denna fina stad. Det är otroligt viktigt att det finns möjlighet för alla ättlingar att föra det finska arvet för vidare.

Peter Elmala (Södertälje , 2021-05-19)

#54

Finska är ett erkänt minoritetsspråk. Självklart ska det finnas hemspråksundervisning

Paula Boman (Stockholm , 2021-05-19)

#59

Tycker det är viktigt att det finska språket och klasserna ska få fortsätta. För alla barns skull

Janita Nyman (Södertälje, 2021-05-19)

#61

Jag gick själv där på 70-talet. Bara goda minnen och tack vara den finska klassen pratar jag flytande finska.

Merja Appelkvist (Hölö, 2021-05-19)

#63

Jag vill att mitt barnbarn ska kunna gå i finskspråkig skola om hon vill det.

Marita Kitterfeldt (Göteborg , 2021-05-19)

#64

Gick i finska klassen på stålhamraskolan och skulle vilja att mina framtida barn gör detsamma...

Nico Riekkinen (Järna, 2021-05-19)

#73

Jag har en gång tidigare, när min äldsta dotter skulle börja på skolan, stridit för att behålla klasserna som även då skulle tas bort. Jag har kunnat se att det faktum att dottern fick gå sina första tre skolår i tvåspråkig klass (innan vi flyttade) samt hela förskoletiden på Sverigefinska förskolan har gynnat hennes finska språk.

Johanna Niiranen (Enhörna, 2021-05-19)

#77

Har själv gått i finskt låg och högstadie som gjort att mitt finska språk har bevarat sen dess. Viktigt för barn som har en finsk förälder att kunna ta del av språket och gemenskapen.

Mikko Nilsskog (Södertälje , 2021-05-19)

#89

Jag anser att det är av största vikt att individer i Sverige ska få ha möjligheten att vårda sitt modersmål. Som pedagog på en förskola vet jag att få ha möjlighet att ha en stark anknytning till sitt modersmål endast gagnar den fortsatta språkutvecklingen även på andra plan. Dessutom tycker jag att människor ska få ha en möjlighet att ha en anknytning till flera av sina kulturella uttryck då det endast kan hjälpa till att stärka en individ.

Elin Carlsson (Knivsta, 2021-05-20)

#97

Det är viktigt att bevara & ta vara på språket som finns i staden & kunna fortsätta erbjuda eleverna finska klasser för att stärka det finska språket.

Johanna Rantanen (Södertälje, 2021-05-20)

#98

Har själv gått i den skolan och är finländare. Viktigt att bevara alla olika kulturers ursprung.

Tommi Suomala (Södertäljr, 2021-05-20)

#104

Tanja Tynkkinen

Tanja Tynkkinen (Södertälje , 2021-05-20)

#106

Catherine

Catherine Forsgren (Södertälje, 2021-05-20)

#117

Jag tycker att vi finsktalande ska ha rätt till finska klasser för våra barn som också vill behålla modersmålet.

Henrietta Jonnemar (Södertälje , 2021-05-20)

#122

Viktigt med att både stödja och bevara kulturella och språkliga värden, bevara det mångkulturella. Finländare är en stor folkgrupp i Sverige.

Ulla Leino (Södertälje, 2021-05-20)

#126

Barn ska ha rätt till lärande och utveckling samt att finska klasserna funnit i x antal år så låt som vara!

Monica Lönnfors (Södertälje , 2021-05-20)

#128

Viktigt att ha kvar

Annika Baydono (Solna, 2021-05-20)

#132

Viktigt

Sakari "Acke" Virtanen (Södertälje , 2021-05-20)

#146

Klasserna måste räddas

Joakim Granberg (Södertälje, 2021-05-20)

#149

Viktigt att behålla möjligheten att gå i finskspråkig skola/klass.

Marjo Rosenberg (Södertälje , 2021-05-20)

#152

Bevara finska språket

Niklas Corin (Södertälje, 2021-05-20)

#153

Det är ju fantastiskt möjlighet för finska elever kunna välja att gå i en finsk klass . Tycker verkligen att den ska vara kvar .

Tuulikki Renhult (Södertälje , 2021-05-20)

#166

Viktigt att barnen får finska i skolan. Tex mina barn som bor nu i Finland har haft nytta av finskan, dom gick i Stålhamraskolan finska klasser.

Miska Lindström (Södetälje , 2021-05-20)

#167

Jag vill att finskafolkets ättlingar har möjligheten läsa också med båda språk.

Pirkko Hagert (Järna Södertälje, 2021-05-20)

#174

Min dotter går på sverige/finska skolan

Napoleon Ej (Södertälje , 2021-05-20)

#177

Viktigt att bevara sitt hemspråk.

INGA HEDBERG (Lingbo, 2021-05-20)

#180

Jag vill att finska undervisning fortsätter iStålhamraskolan. Mina egna barn har
studerat finska klassen,äldsta sonen gick från 1-9 finska klassen och han har så bra ordförråd både finska och svenska språket.

Virpi Laukkanen-Junttila (Södertälje, 2021-05-20)

#182

Det är viktigt för barnen att kunna utveckla sitt tvåspråkighet. Forskningen har visat att båda språken har bra nivå och betygen överlag också. Samhället och arbetsmarknaden behöver språkkunniga, även tankeförmågan vidgas. Min dotter har gått sin grundskola i Stockholm tvåspråkigt och har stor nyttta av sina språkkunskaper. Det är lättare även att lära sig även andra språk.

Päivikki Jokirinne (Helsinki , 2021-05-20)

#191

Detta är en laglig rättighet ! Följ barnkonventionen!!

Jaana Isokoski (Borås, 2021-05-20)

#195

Det är dags att börja inse värdet i att behärska sitt modersmål för att kunna kommunicera och bygga på den starka grunden i sitt lärande.

Är det här genomtänkt? Vad kommer förskolelärarens uppgift att vara? Är det här verkligen ett alternativ till det som finns nu? Förskolebarn har helt andra behov från 8 åringar, 11 åringar, det vet alla föräldrar, hur kommer det sig att kommunen inte inser det?

I övrigt att slå samman klasser har ingen långsiktig nytta, och vill endast bidra till kortsiktigta besparningarna.

Helt fel!

Johanna Harju (Göteborg , 2021-05-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...