Stoppa Korridor Mölnlycke!

Kommentarer

#802

En tunnel under Mölnlycke skulle ge mycket stor påverkan för många människors hälsa och välmående under många generationer. Kortsiktigt sprängningar i ca 10 år sedan stomljud och ev. vibrationer i generationer framöver. Halverade huspriser, bergvärme som behöver ersättas av något annat dyrare uppvärmningssystem, risk för radon. Skolbarn som får sin hälsa förstörd med regelbundna sprängningar samt vuxna kan inte jobba hemifrån längre under byggtiden. I direktdialog med Trafikverket så förmedlas att i princip ingen kompensation är att förvänta. Detta vore ett förödande projekt för hela samhället om det genomförs. Det måste stoppas till varje pris.

Carl Nalin (Mölnlycke, 2021-06-10)

#806

Jag vill inte ha någon tågtunnel under Mölnlycke.

Iréne Sundberg (Mölnlycke, 2021-06-10)

#807

Min familj bor på Skogsvägen i Mölnlycke inom det utredningsområdet för planeringen av en ny järnväg.
Jag har dessutom en tomt i Landvetter som jag kommer att bebygga och bo på inom ett 3-10 års perspektiv. Därför är jag emot detta projekt och plan på tunneln under Mölnlycke

mikael Kimmelid (Göteborg, 2021-06-10)

#808

Vi bor på Björkvägen och är oroliga för att under resten av vårt liv behöva bo över ett tunnelbygget, samt att få drastiskt reducerade huspriser i framtiden.

Björn Sundberg (Mölnlycke, 2021-06-10)

#817

Jag tror att buller och vibrationer kommer att förstöra min boendemiljö för alltid.

Ulf Eliasson (Mölnlycke, 2021-06-11)

#819

Man har redan skövlar och förstört tillräckligt.

Lennart Porsche Rosén (Mölndal, 2021-06-11)

#821

En höghastighetsjärnväg ter sig inkonsekvent under rådande tid. Coronapandemin har gjort att människor inte behöver resa inom landet i samma utsträckning som före pandemin. Kostnaden för höghastighetståg korrelerar inte med behovet. Människor kommer i högre utsträckning att arbeta hemifrån. Ffa för att det sparar pengar för arbetsgivaren. Egna företagares främsta mål är att tjäna mer pengar, vilket man gör när man får mindre hyreskostnader resp. Reskostnader.
Det är inte ekonomiskt försvarbart med den enorma kostnad för järnväg för höghastighet mellan Gbg- Stm, där man skulle vinna en dryg halvtimma i restid. Ur klimatsynpunkt är det bra med utbyggd järnväg. Men. Då bör man satsa på renovering av nuvarande sträckning.
Den tänkta sträckningen mellan Gbg och Borås innebär att det inte skulle bli ngt stopp i Mölnlycke. Mölnlycke är ett stort samhälle där merparten av vuxna människor är yrkesverksamma. Dessa arbetar i hög grad i Gbg alt i Borås stad.
Självklart ska järnväg byggas så att dessa människor i högre grad än nu ska kunna åka pendeltåg TUR till Gbg el Borås.
Plan:
1: Pendeltåg med dubbelspår med nuvarande sträckning Gbg-Borås.
2: Renovering av befintlig järnväg Gbg-Stockholm. Alternativ ny järnväg parallellt med befintlig motorväg, vilket minskar nya miljöproblem, buller för omgivning.
Man bör lägga alla upptänkliga pengar i statens regi för att förbättra klimatmålen enl. Parisavtalet. INTE på en höghastighetsjärnväg!

Ingeli Andreasson (Mölnlycke, 2021-06-11)

#828

Järnvägsprojektet är onödigt och kostar med än nyttan plus att boendemiljön förstörs vad gäller otrivsamhet, miljö och skador på byggnader. Trafikverket måste tänka i "nya banor" ovh inte i "gamla spår". Ta in ny tänkare som ser framtidens möjligheter, exempelvis att lägga snabbjärnvägen på pelare ovanför Riksväg 40 och visare över E4an till Stockholm. Något sådant nytänkare har vi inte sett från "gammelteknokraterna" på nuvarande Trafikverket. Satsa istället på "Nya Trafikverket" som ger markfria transportmöjligheter utan att gräva ner sig i tunnlar med mallar från den gamla romartiden, med undantag av akvedukterna, där låg man före Trafikverkets modeller.

Karl-Gunnar Ekström (Mönlycke, 2021-06-11)

#829

Ett dyrbart o onödigt projekt. Naturen förstörs och jag bor i korridorområdet där det kan påverka mitt boende.

Ann-Christin Ekström (Mönlycke, 2021-06-11)

#831

Det kommer försämra boendemiljön för många familjer med potentiellt buller och vibrationer, förutom detta påverkar det även många familjers ekonomi med värdeminskning av fastigheter och påverkan av bergvärme för alla de som borrat för och planerar att borra för bergvärme

David Byrén Claesson (Mölnlycke, 2021-06-11)

#832

Jag är övertygad om att detta är ett förslag med betydande negativa konsekvenser för ett stort område och många invånare samt att det inte kan vara den bästa eller mest framtidssäkra lösningen på dagens kommunikationsproblematik.

Katrin Palm (Mölnlycke, 2021-06-11)

#835

The Social Democrat run government cannot even deport those criminals scheduled to be expelled, protect the most vulnerable in our society: the elderly who are treated like garbage, and children who are exposed to crime/violence in school, the healthcare system is collapsing, pensioners live in poverty AND they are raising taxes and will tax small savings accounts and will now increase the 'recycle' taxation for paper (so the newsprint media won't have to!). BUT THEY HAVE 295 BILLION to build a train? ALL the while destroying what TINY, SMALL amount of nature left in this collapsing society?
NO WAY. Memphis of Riksdag had complained that it was elderly people who stressed the health care system, and that it cost 60 billion crowns a year to "take care" of them (including PENSION) - but they will blow 295 BILLION crowns, destroying the environment AND the lives of ALL who will most likely become so stressed from noise they will have to take sick leave & probably just die.
I hate this government! Why do people keep voting for these elitist politicians who clearly think they're more like royalty and we are the peasants!? They do not CARE about the environment or the people who live here, only putting money into the pockets of their cronies the 'builders/developers" and spending other people's money!

Rebecca Smith (LINKÖPING, 2021-06-11)

#837

Är emot att man förstör samhällen, byar, natur, vadhelst man gör för "utvecklingens" skull som går ut på att skövla.
Passar på att ge en skopa avsky till snabbtågen! Det gör mig riktigt, jäkla förbannad! Vilken SKIT!

Gabrielle Scholander (Mariestad, 2021-06-12)

#840

Jag bor i det påverkade området och är mycket oroad över konsekvenserna.
Vinsterna överväger inte den negativa påverkan.

Helen de Boer (Mölnlycke, 2021-06-12)

#843

Jag skriver under för att det är viktigt att bevara skogen för den har höga naturvärden som aldrig går att återskapa. Det är ett stort misstag att byta detta mot lite snabbare tåg. Storlimmen , tjädern och spillkråkan kan inte skriva på därför gör jag det.

Hanna Roos (Göteborg , 2021-06-13)

#845

Jag är emot förslaget. Det får för stor påverkan på både natur och boende.

Sofie Gustafsson (Göteborg , 2021-06-13)

#846

Vi måste bevara den unika skog med runt Yxsjön med sitt rika djurliv

Daniel Roos (Göteborg, 2021-06-13)

#848

det känns fullständigt idiotiskt att förstöra den oas mölnlycke är för en tveksam nytta

victor westlin bernhardsson (mölnlycke, 2021-06-14)

#852

Fruktansvärt om detta blir verklighet. Har politikerna verkligen frågat folket om det är något folket vill ha? Lägga så mycket av våra gemensamma skattepengar på något som väldigt få kommer att ha nytta av. Sjuk politik som troligen eftervärlden kommer att se på som total felprioritering. Nu har samhället utvecklats och vi behöver inte resa kors och tvärs för olika jobbrelaterade möten längre. Vi kan spara miljön och vår natur genom att skrota den här totala felsatsningen!! Snälla snälla förstör inte underbara natur på den här sträckan!!

Karin Havenstigh (Mölndal, 2021-06-15)

#853

Järnvägen förstör natur till en otrolig kostnad. Rusta upp den befintliga järnvägen så kanals samhällen leva.

Ros-Marie Carlsson (Rävlanda, 2021-06-16)

#855

Det här projektet kostar skattemedel, förstör värdefull natur och ger inga klimatvinster. Det är ett fåfängt projekt av politiker som vill gå till historien. Blir det verklighet så kommer de att gå till historien som de som försökte rädda planeten på bekostnad av planeten. Lägg ner. NU

Jonas Ahnesjö (Höör , 2021-06-17)

#860

Bygg ut och modernisera befintliga tågförbindelser. Ta tillvara på det vi har innan ännu ett bygge påbörjas!

Anders Olofsson (Mölnlycke, 2021-06-27)

#869

Utan station i Mölnlycke tappar järnvägen sin poäng. Vi behöver en fungerande attraktiv spårbunden regionaltrafik, då kan man inte bortse från ett stopp i Mölnlycke samtidigt som dess invånare ska betala ett högt pris i allt vad spårdragningen kommer innebära för invånarna, till noll egennytta.

ingelsten Ia (Mölnlycke , 2021-11-04)

#872

Snabbtåg är olönsamma i Sverige satsa på den tunga godstrafiken och arbetspendling.

Hans Thoren (Mölnlycke , 2021-11-28)

#873

Jag skriver under stoppa korridoren /Erika Haglöf

Erika Haglöf (Landvetter, 2022-04-13)

#874

Det är så mycket Djur som lever i och vid denna korridor och vi måste värna om de som själva inte kan säga sin röst/ göra sin röst hörd.
Gå in och titta på artportalen.

Tina Rydén (Landvetter, 2022-04-29)

#875

Rädda miljö och ekonomi 👍

Anders Jansson (Mölnlycke , 2022-05-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...