Stoppa Korridor Mölnlycke!

Kommentarer

#410

Förstör inte vår fina natur i Mölnlycke/Härryda

Monica Hjerpe (Göteborg/Mölnlycke , 2021-05-23)

#414

Vi behöver värna om de fantastiska naturvärden som finns här, det kommer aldrig att kunna återskapas!

Ann Sandén (Mölnlycke, 2021-05-23)

#418

Jag är emot Tunnelbygget genom korridor Mölnlycke eftersom det kommer att fördärva hela vår närmiljö. Det är konstigt att man väljer att passera ett tättbebyggt område.

Masoud Nouparvar (Mölnlycke, 2021-05-23)

#429

Stoppa korridor Mölnlycke!

Peder sjögren (mölnlycke, 2021-05-23)

#433

Stoppa vansinnet med byggnation av korridor Mölnlycke.

Lars Rådhall (Mölnlycke, 2021-05-23)

#434

Jag är oroad av de störningar/miljöpåverkan som tågtunneln medför både under själva bygget och därefter.

Zoltan Kuthy (Mölnlycke, 2021-05-23)

#438

Det finns rödlistade arter i området.

Helena Hertz (Falkenberg, 2021-05-23)

#444

Jag vill stoppa detta vansinniga påhitt!!

Christina Melin Johansson (Mölnlycke, 2021-05-23)

#452

Detta är vansinne.

Sofia Göthe (Mölnlycke, 2021-05-24)

#455

Jag skriver underfrivilligt och därför att jag anser att detta är fel

Jonas Aspman (Mölnlycke, 2021-05-24)

#459

Bevara Mölnlyckes vackra natur!

Åsa Andersson (Torslanda , 2021-05-24)

#461

Jag anser att det inte är nödvändigt med höghastighetståg. Det blir en alltför dyr (ekonomiskt) investering i förhållande till vad man får. Anser att man kan upprusta och modernisera befintliga spår.
Naturen och människorna runt om den nu planerade sträckningen med tunnel under Mölnlycke kommer att få betala ett högt pris i många år framåt, om den kommer att genomföras.
Personligen vill jag inte heller ha höghastighetståg rusandes under min fastighet.
Jag säger bestämt NEJ till den planerade utbyggnaden!

Margareta Örndahl (Mölnlycke, 2021-05-24)

#463

Barnens skola samt mitt hus kommer drabbas

Susanna Tunberg (Landvetter, 2021-05-24)

#470

Vill ej ha tågräls genom Mölnlycke. Förstör natur, bostadsområde och skolområde!

Emma Magnander (Mölnlycke, 2021-05-24)

#473

Jag brukar gå ut i skogen med mitt barnbarn för att njuta av lugnet samt att det är en sällsynt välskött skog . Bara själva skogen är en upplevelse i sig. Hemma har dom skövlat nästan all skog. Har vi inte en tankeställare från covid att inte ha bråttom

Gun Andren (Kungälv, 2021-05-24)

#475

Förutom det som nämns i huvudtexten, vill jag också påpeka att vi i Mölnlycke (och många andra orter langs järnvägen) får väldigt lite nytta från den nya banan, eftersom ingen station kommer att byggas i vår ort. Vi kommer fortfarande att pendla till Göteborg (eller Mölndal) för att kliva in på tåget, alltså vi vinner väldigt lite, men tappar ganska mycket.

Aleksandrs Berdicevskis (Mölnlycke, 2021-05-24)

#483

Att dra järnvägen där Härryda kommun är som mest tätbefolkad verkar dumt. Hur kunde man efter så många års utredningar hitta på något så korkat?

Peter Bung (Mölnlycke, 2021-05-24)

#486

För naturens och ekonomin skull bygg inte järnvägen. Risken är att järnvägen är omordern innan den är färdigbyggd. Bygg inte en ny "Göta kanal"!

Joakim Nilsson (Mölnlycke, 2021-05-24)

#492

Jag skriver under för att jag tycker förslaget är förkastligt och ogenomtänkt. Varför vill man dra ett höghastighetståg rakt under ett stort samhälle när det finns andra, rimligtvis billigare och i allt övrigt bättre förslag?

Ulrik Gran (Mölnlycke, 2021-05-24)

#495

Viktigt att naturen bevaras!

Jan Fridh (Särö, 2021-05-25)

#497

Vansinne rusta upp befintlig järnväg

Marie Scholander (Mölnlycke , 2021-05-25)

#503

Vill inte förstöra idyllen i Mölnlycke. Har fått nog av allt byggande! Måste vi ha då bråttom hela tiden. Är helt nöjd med den nuvarande tiden för resa till Stockholm. Behöver inte komma fram snabbare

Stefan Garyd (Mölnlycke , 2021-05-25)

#505

Jag anser att vår kommun är för lten för underjordstrafik helt vansinnigt

Lena Hallman (Mölnlycke , 2021-05-25)

#506

Det behövs inget höghastighetståg. Människor jobbar hemifrån. Konferenser sker lika bra via distans. Varför detta stressande. Åk en timma tidigare itstället.

Lisbeth Johanson (Mölndal, 2021-05-25)

#514

Magkänslan...

Anders Karlsson (Mölnlycke , 2021-05-25)

#515

Jag skriver under på grund av att vårt hus ligger i korridoren och vi kommer att drabbas negativt. Vi har bla bergvärme. Vem ersätter den. Vi bor lugnt och bra idag. Vi vill inte ha ngn förändring till det sämre.

Elisabeth Karlsson (Mölnlycke , 2021-05-25)

#518

Jag skriver under på grund av att korridor Mölnlycke innebär en total förlust av det lugn som naturen i och kring Mölnlycke erbjuder. Jag bor här av exakt den anledningen. Ett höghastighetståg rakt igenom kommer att förstöra allt detta och livskvaliteten för oss som bor här kommer att försämras avsevärt.

Monika Ruzek (Mölnlycke , 2021-05-25)

#519

Jag tror att miljökonsekvenserna av att bygga är förödande. Bara för att vi människor ska spara några minuter när vi reser ska vi förstöra miljön. Det här är idioti!!

Anneli Bengtsson Ek (Mölnlycke, 2021-05-25)

#521

Ljud i huset p.g.a. passerande tåg i tunnel låter som något jag vill slippa.

Leo Fyrsten (Mölnlycke, 2021-05-25)

#523

Jag tror att den negativa påverkan på miljön och människorna blir större än förväntat.

Susanne Vallgren (Mölnlycke , 2021-05-26)

#525

Bygg absolut inte Korridor Mölnlycke som förstör bostadsområden och vår underbara natur!
Välj istället att bygga ut och modernisera
befintliga tågförbindelser.

Margaretha Harmsen (Mölnlycke, 2021-05-26)

#535

Detta förslag saknar grund i verkligheten. Det är oekonomiskt och kommer att förstöra miljön för människor och djur istället för att förbättra den.

Elisabeth Carlén (Göteborg , 2021-05-27)

#536

Jan-Erik Tell

Jan-Erik Tell (Mölnlycke , 2021-05-28)

#537

Folk har sökt sig till Mölnlycke, där det är fantastisk natur med skog o sjöar o mycket lugnt, vad händer med skog o mark o vårat djurriket, nä stopp för detta, bygg där det redan finns motorväg.

Louise Apelberg (Lidköping, 2021-05-28)

#538

Min bergvärme blir drabbad och ingen likvärdig ersättning finns tillgänglig.

Kristian Wijk (Mölnlycke , 2021-05-28)

#539

Det är en förlegad teknik och det kommer inte att gynna miljön och ge den effekt man tror. Det är även hemskt att rycka upp från sina drömhem.

Anna-Karin Lundin (Onsala, 2021-05-28)

#541

Stoppa höghastighetståget. Reparera befintliga järnvägsspår. Satsa på pendeltåg till Borås med hållplats i Mölnlycke och
Landvetter!!

Leif Johanson (Mölndal, 2021-05-28)

#544

Det är galenskap att placera tunnelns utlopp så nära ett sedan länge bebyggt område som förstör en rik fauna av liv där vi som bor här nyttjar. Och all buller och störningar det kommer att medfölja, inte bara under byggnationen men även då allt är klart. Och sen gällande kommande miljömål, kommer flyget inte att vara något för framtiden.

Peter Ryden (Mölnlycke, 2021-05-30)

#545

Jag tycker att dragning av höghastighetståg är helt fel, de går ju igenom tätbebyggt område samt att området runt Finnsjön där vi får vårt dricksvatten är vattentäckta område.

Andreas Enström (Mölnlycke , 2021-05-30)

#565

Jag inte vill bo i ett hus med stomljud och vibrationer dygnet runt. Eller ens en timma om dagen om så skulle vara fallet...

Peter Hidenbäck (Mölnlycke, 2021-06-01)

#570

Vill inte att boende miljön skadas för all framtid. Vill absolut inte ha en tåg tunnel under Mölnlycke.

Markus Bernhardsson (Mölnlycke , 2021-06-01)

#575

Jag vill stoppa den enorma miljöförstöring för boende, som det innebär att bygga för tågtrafik enligt trafikverkets förslag "korridor Mölnlycke"
genom skogenområdet.

Kent Bernhardsson (Mölnlycke , 2021-06-01)

#577

Jag värnar om miljö, närområde, min fastighet. Det finns en järnväg genom Mölnlycke, utveckla den.

Peter Dunberger (Göteborg, 2021-06-01)

#578

Jag skriver under av anledning att bygga en höghastighetsbana som går igenom tättbebyggt bebyggelse kan inte vara det bästa vägvalet.
Mölnlycke gynnas inte av en höghastighetsbana.

Kent Persson (Mölnlycke , 2021-06-01)

#583

Lyssna på de boende!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-06-02)

#591

jag vill fortfarande gå mina promenader

Kerstin Blidh (Mölnlycke, 2021-06-02)

#592

Jag är mycket starkt emot ett tunnelbygge under Mölnlycke centralort.

Thomas Åsén (Mölnlycke , 2021-06-02)

#594

Projektet är idiotiskt! Och bör inte genomföras

Peter Åsén (Mölnlycke , 2021-06-02)

#595

Jag äger en fastighet i korridoren som eventuellt avses

Thomas Ingman (Mölnlycke, 2021-06-02)

#599

Påverkarn på befintlig bergvärme under byggnation och färdigställd tunneln

Mats Pettersson (Mölnlycke, 2021-06-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...