Stoppa Korridor Mölnlycke!

Kommentarer

#1

Jag är emot höghastighetståg genom Mölnlycke!!!

Suzanne Rudolvsson (Mölnlycke, 2021-05-17)

#7

Det finns bättre lösningar som drabbar färre husägare.

Märta von Mentzer (Göteborg , 2021-05-17)

#8

Ett helt galet dåligt och ogenomtänkt förslag ihop med dess konsekvenser !!!

Richard Johansson (Mölnlycke , 2021-05-17)

#11

Fullständig galenskap att bygga ett transportmedel som gynnar så få, förstör för så många och kostar så ofantligt mycket! Satsa hellre på ny teknik och inte sonder är tänkt, teknik från 1800-talet

Johan Pettersson (Mölnlycke, 2021-05-18)

#12

Tågtunnelns utformning enligt trafikverkets förslag har negativ inverkan på det mesta som jag idag värdesätter med Mölnlycke. Tunneln skulle störa och förstöra miljö och natur på ett sätt som är omöjligt att reparera i framtiden. Se till att stoppa felet innan det är försent.

Patrik Thorin (Mölnlycke, 2021-05-18)

#13

Detta kommer förstöra boendemiljön för tusentals redan boende i Härryda kommun. Inte ok!

Anders Jonebring (Mölnlycke, 2021-05-18)

#15

Detta alternativ skulle drabba vårt närområde inkl naturskyddsområde på ett oerhört kraftfullt och sorgligt sätt.

Helena Östlund (Mölnlyckr, 2021-05-18)

#19

Jag vill få stopp på detta vansinniga projekt som kommer att påverka en hel tätort med ca 20 000 invånare under minst 10 års tid. För 100-tals hushåll som är belägna i direkt anslutning till tunnelmynningen kommer den negativa effekten att bestå för all framtid.

Linda Thorin (Mölnlycke, 2021-05-18)

#20

Som boende i Nya Långenäs valde jag att flytta hit till detta område av den enkla anledningen att jag älskar skogen och naturen. Snälla förstör den inte genom att dra höghastighetståg rätt igenom - ovärderlig natur och djurliv kommer definitivt att påverkas negativt.

Nina Jansson (Mölnlycke , 2021-05-18)

#23

Vi behöver naturen för att må bra.
Bygg järnvägen längs motorvägen

Ing-Marie Höglund (Mölnlycke , 2021-05-18)

#30

Jag skriver under på grund av att jag bor i ett hus som kommer att ligga nära en av tunnelns öppningar. Boendemiljön kommer under bygg- och driftstid bli kraftigt försämrad och all investering vi har gjort i vårt nybyggda hus kommer iom värdeminskning försvinna. Detta för en järnväg som jag inte ens kan nyttja då stationen finns i Mölndal. Förslagsvis byggs då även järnvägen över Mölndals kommun.

Jessica Wallén (Mölnlycke, 2021-05-18)

#31

Det kommer att påverka så mångas boende och livsmiljö, underlaget utgår från gamla utredningar som inte längre stämmer.

Gun-Britt Engström (Mölnlycke, 2021-05-18)

#32

Tänk om tänk rätt!

Johanna Gärdsfors (Mölnlycke, 2021-05-18)

#38

Ger Fullständigt oacceptabel miljöstörning och boendemiljö!

Monika Beiring (Mölnlycke , 2021-05-18)

#39

Jag anser att de stora kostnaderna och skadorna på vår boendemiljö och miljön för övrigt långt överskrider behovet av höghastighetståg.

Sofia Bäckemo (Mölnlycke , 2021-05-18)

#40

Oerhört dyrt projekt!
Förstör boendemiljö samt natur nära delaljplanerat område såsom Bortre skogen i Mölnlycke!

Titti Jacobson (Mölnlycke, 2021-05-18)

#43

Jag skriver under på grund av flera orsaker.
- vilka ska åka detta tåg? Fler och fler jobbar hemifrån och färre kommer pendla.
- det är inte smidigt för alla att åka tåg, man ska ta sig till och från tågstationen från hem och till jobb. Känns inte motiverat med tåg.
- förstör otroligt mycket för oss som bor i mölnlycke. Vi har redan tagit oss en högre boendekostnad för att bo närmre göteborg, ska vi betala för de som bosätter sig i Borås och planerat att pendla till Göteborg?
- bullerskador och vibration kan leda till allvarliga hälsoproblem, omedveten stress av kropp som leder till hjärtproblem

Maria Gink Lövgren (Mölnlycke, 2021-05-18)

#44

Förstör närområdet för mig som boende, samt ger inga som helst vinster för området.
Sjö, natur och skog runt hörnet är orsaken till varför mölnlycke är det perfekta boendet för mig. Järnvägen skulle förstöra allt detta.

Andreas Härdner Lennartsson (Mölnlycke , 2021-05-18)

#47

Korridor Mölnlycke förstör den tysta och orörda naturmiljö som skogen söder om Långenäs utgör.

Carl Fridh (Mölnlycke, 2021-05-18)

#50

Beslutet om korridor Mölnlycke är helt galet för boende här. Utred korridorer mer logiskt placerade utan att förstöra för så många som korridor Mölnlycke resulterar i.

Fredrik Edendahl (Mölnlycke, 2021-05-18)

#54

Vill inte få förstörd boendemiljö

Cathrine Sandberg (Mölnlycke, 2021-05-18)

#57

Viktigt att bevara vår natur.

Hasti Naderifar (Mölnlycke , 2021-05-18)

#58

Jag vill bo på det sättet jAg valde då jag en gån flyttade hit. Naturskönt nära skog där jag kan vandra och uta vibrationer el ev inlösen pga försämringar. Har haft marken efter min mormor o morfar som köpte den för mer 100år sedan. Inte bara att flytta!

Ann-charlotte Norin (Mölnlycke, 2021-05-18)

#59

En höghastighetsjärnväg kommer förstöra hela omgivningen som en gång i tiden fick mig att investera i ett boende i Mölnlycke.
Rekreationsområdet söder om Landvettersjön, som kommer förstöras, är en stor tillgång för alla boende i Mölnlycke.
Vi som bor ovanpå den ev tunneln och nära tunnelmynningen, kommer få se våra fastigheter rasa i värde, något som Trafikverket inte kommer kompensera oss för

Jonas Thompson (Mölnlycke , 2021-05-18)

#60

Frivilligt

Angelica Jansson (Partille, 2021-05-18)

#62

Jag håller med det som skrivs i texten

Ludvig Wikman (Mölnlycke , 2021-05-18)

#63

Bevara naturen kring Yxsjön samt Finnsjöns område

Magnus Kjellberg (Mölnlycke , 2021-05-18)

#64

Jag vill ha kvar den miljön och boendesituation som vi i Mölnlycke valde när vi valde att flytta hit

Erica Lindblom (Mölnlycke , 2021-05-18)

#77

För att det är oacceptabelt att förstöra fantastisk skog och äventyra hur hus skulle påverkas av att ha en tågtunnel med 16 tåg i timman under sig.

Annika Thorén (Mölnlycke , 2021-05-18)

#79

Vill ej ha tåget in i Mölnlycke
Undrande till nyttan av tåget överhuvudtaget

Ulf Byberg (Mölnlycke , 2021-05-18)

#80

Föråldrad planering som behöver revideras. Med tanke på pandemiåret och vad det har skapat i form av digitala möten kommer detta minska resandet avsevärt.

Helen Hellström (Mölnlycke, 2021-05-18)

#82

Jag skriver under pga att jag tycker detta förslag är helt förkastligt med stor påverkan på människor, djur och natur.

Lene Hellgren (Mölnlycke, 2021-05-18)

#84

Behöver vi verkligen höghastighetståg för otroligt höga kostnader (nuvarande budget ligger på 295 miljarder) och som skapar nya avsevärda miljöproblem? Dessutom finns det alternativ som har mycket mindre miljöpåverkan, och som inte drabbar i närheten av så många människor:

Bygg ut och modernisera befintliga tågförbindelser
Bygg bort dagens flaskhalsar
Bygg järnväg utmed motorvägar
Satsa på miljövänliga fordon
Låt inte politikerna driva igenom ett prestigebygge som går emot miljöbalken, gynnar väldigt få, men där väldigt många, både människor och natur, måste betala ett väldigt högt pris.

Jenny Anderson (Mölnlycke , 2021-05-18)

#85

Jag vill inte att järnvägen går under mitt hus!!

Christina Turesson (Mölnlycke, 2021-05-18)

#96

Jag skriver under för att:
Det finns varken buller, stomljud eller vibrationer från tåg och liknande idag och vi önskar naturligtvis att det ska förbli så.
Allt sammantaget så planerar Trafikverket ta ifrån oss en av de största anledningarna till att vi bosatte oss i Mölnlycke.
Trafikverkets anställda borde själva fundera på vad man skulle tyckt om att bli påtvingade dessa olägenheter i form av buller/stomljud/vibrationer både inomhus och utomhus, som försämrar våra fastighetsvärden och utsätter oss för tung byggtrafik under väldigt många år med allt vad det innebär för boende miljön och istället arbeta för en lösning där människan får gå före nyttan.

Vi är självfallet helt emot att man medvetet förstör vår boende miljö och våra ekonomiska värden genom de negativa följder en tåg tunnel genom Mölnlycke tätort medför och kommer därför med alla tillgängliga medel strida för att så inte kommer att ske.

Christian Scheel (Mölnlycke, 2021-05-18)

#98

Staten bör bygga ut och modernisera befintliga tågförbindelser.
Statens järnvägar bör alltfort vara och förbli en bred folkets järnväg och inte en järnväg för en exklusiv skara med få av- och påstigning vid ett begränsat antal stationer.

Tord Ireblad (Mölnlycke, 2021-05-18)

#100

Onödigt dyrt projekt som dessutom förstör den vackra naturen i stor del av Mölnlycke.

Lars-Olof Johansson (Mölnlycke , 2021-05-18)

#101

Korridoren ligger under närområde och påverkar andra frekvent besökta områden

Niclas Björnfot (Mölnlycke, 2021-05-18)

#104

Jag anser inte att Sverige är i behov av en höghastighetsbana. Det kommer inte att innebära några ekonomiska-, miljömässiga- eller mänskliga vinster, tvärtom. Beräkningarna är gjorda för många år sedan och stämmer inte överens med dagens verklighet.

Hanna Rohdin (Mölnlycke, 2021-05-18)

#105

Jag bor i området och drabbas och tror inte att detta är en riktigt genomtänkt plan!

Sten Bryngelsson (Mölnlycke, 2021-05-18)

#106

Låt tåget gå långt ifrån befolkade områden istället för att störa oss som redan har hus på plats.

Oskar Zielinski (Göteborg, 2021-05-18)

#107

Jag bor i nya långenäs och det kommer förstöra vårt område

Luke Dickens (Mölnlycke, 2021-05-18)

#110

All natur i nya långenäs förstörs, det som man gjorde att man flyttade till mölnlycke.

Camilla Flood (Mölnlycke , 2021-05-18)

#111

Instämmer till fullo!

Tåg mellan Göteborg och Landvetter Flygplats hade inte skadat. Men detta kan ske genom upprustning av befintlig järnväg, alternativt ny järnväg längs motorvägen. Behöver absolut ej vara höghastighetståg. Förövrigt funkar pendelbussarna utmärkt till flygplatsen, då kanske vore det bättre att satsa på att bygga till en fil på riksväg 40 om det finns en flaskhals där. Mycket billigare, och med framtida elbussar troligen miljövänligare än tåg om man räknar med anläggningsutsläpp.

Nils Jacobson (Göteborg, 2021-05-18)

#116

Jag skriver under pga att jag är boende i Mölnlyckekorridoren och anser att det är helt förkastligt att bygga för ett höghastighetståg inom tättbebyggt område och förstöra boendemiljön för sina kommuninvånare

Annika Tolling (Mölnlycke, 2021-05-18)

#117

Tycker man antingen ska dra genom mölnlycke med station. Annara kan man dra söder om finnsjön/tulebo för att ej bygga i tätbebyggt omrade(inkl tunnel)

Marcus Strandman (Mölnlycke, 2021-05-18)

#120

Jag vill definitivt stoppa Korridor Mölnlycke! Helt otroligt och sanslöst dumt att förstöra boendemiljön för så många människor! Förräderi av kommunen mot sina invånare!

Karl Tolling (Mölnlycke, 2021-05-18)

#126

Detta vansinnesprojekt kommer bara att orsaka onödigt lidande för oss i Skogenområdet. Vi kommer inte att gynnas av denna tågtunnel som kommer att minska värdet på våran och andras fastigheter.

Stefan Kristo (Mölnlycke , 2021-05-18)

#128

Korridoren är inte en bra alternativ till oss som bor här. Använda den offentliga spår istället eller hitta en annan väg.

Orlando Recinos (Mölnlycke , 2021-05-18)

#130

Idioti med snabbtåg.

Jonas Lundqvist (Bålsta, 2021-05-18)

#139

Jag vill inte ha en tågräls i Mölnlycke. Varken över eller under marken.

/Maria

Maria Novotny (Mölnlycke , 2021-05-18)

#140

Galenskap att dra en höghastighetsbana genom ett stort bostadsområde.

Ingrid Lindekrantz (Mölnlycke, 2021-05-18)

#143

Förlegat tänk, när duyyyrt orojekt som detta kan börja användas i ”skarpt läge” har övriga trafikslag redan behövt ställa om till miljövänliga alternativ.
Släpp prestige och se projektet för vad det är - inte försvarbart ur någon aspekt!

Annika Kristo (Mölnlycke , 2021-05-18)

#149

Järnvägen kommer drabba boendemiljön och den lokala bostadsmarknaden mycket negativt. Konsekvensen för den sociala och miljömässiga hållbarheten är alltför stor och negativ för att kunna legitimera järnvägen såsom den är föreslagen i Mölnlycke-korridoren.

Daniella Troje (Mölnlycke, 2021-05-18)

#152

Jag har häst,hund och barn i Mölnlycke och vill behålla miljön.

Josefine Lundkvist (Mölnlycke , 2021-05-18)

#153

Jag bor i Nya Långenäs och mitt och min familjs boende och miljön där vi valt att bosätta oss kommer att bli kraftigt negativt påverkat.

Johanna Silfwerbrand Bendroth (Mölnlycke, 2021-05-18)

#154

Ogenomtänkt förslag med stor negativ påverkan för hela Mölnlycke.

Patrik Jensen (Mölnlycke, 2021-05-18)

#163

Jag tycker det blir förstöra miljökonsekvenser, den borde byggas utefter motorvägen där påverkan blir minimal, denna dragningen är inte i Mölnlyckes allmänytta

Mikael Tilander (Mölnlycke, 2021-05-18)

#170

Jag vill inte ha någon järnväg!

Therése Karlsten (Mölnlycke , 2021-05-18)

#178

16 höghastighetståg i timmen...hade ni som driver detta projekt velat ha det genom ert bostadsområde? Tror inte det. Tänk om och hitta lösningar som inte förstör boendemiljön för andra.

Katarina Adolfsson Gran (Mölnlycke, 2021-05-18)

#192

Ogenomtänkta förslag med mer negativa konsekvenser än positiva, oavsett alternativ

Andreas Bengtsson (Mölnlycke, 2021-05-18)

#198

Jag tycker att järnvägen kan följa motorvägen.

Marlene Olsson (Mölnlycke , 2021-05-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...