RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#1604

Jag jobbar i området och skulle se en rivning av de gamla industrifastigheterna som en förstörelse av platsens historia.

Louise Kvarby (Hägersten, 2021-05-17)

#1605

Bevara kulturarvet! Att riva denna fantastiska byggnad vore skam. Restaurera och vårda istället. En fantastisk plats, ja läget dessutom.
Äldre byggnader ger karaktär till områden, inte bara "platt och trist" som med all nybyggnation.
Bevara! Tänk om, gör rätt! Enkelt ;)

Orlando Boström (Stockholm, 2021-05-17)

#1609

Låt lövholmen bli en stadsdel där det gamla bevaras och integreras med det nya!

Elin Salomonsson (Johanneshov, 2021-05-17)

#1611

Viktigt att behålla ett antal äldre byggnader för att området ska får en karaktär och inte bara nytt.

Håkan Dalvik (Stockholm, 2021-05-17)

#1612

Jag värnar om området, ser fram emot den nya bebyggelsen men hoppsastegen på att man skall våga/vilja bevarande mycket som möjligt av det gamla

Sandra Lindgren (Stockholm, 2021-05-17)

#1615

Att denna byggnad inte får leva vidare om än med annan verksamhet känns inte bra i ett samhälle som värnar om hållbarhet/återanvändning.

Göran Lundqvist (Stockholm, 2021-05-17)

#1620

Tänk om almstriden aldrig ägt rum. Hur skulle då Kungsträdgården sett ut. Tänk om politikerna lyssnat på protesterna mot den okänsliga rivningen av Klarakvarteren, hur skulle då Stockholms innerstad sett ut. Politiker … Tänk om! Gör något attraktivt, unikt av Lövholmen. Vi vet hur det ser ut när JM andra byggaktörer far fram gå till Liljeholmskajen och titta. Allt blev väl inte så bra. Politiker! Tänk om ni inte var så inlåsta i era positioner, om ni kunde tänka bara aningen lite utanför boxen, kan vi inte skapa något som bevarar karaktären av industriområdet? Skapa sådana miljöer som många av oss älskar när vi kommer till storstäder i andra länder. Varför kan vi inte ha en sådan miljö på hemmaplan?

Malvin Karlsson (Stockholm, 2021-05-17)

#1631

Gör inte Lövholmen till ännu en Liljeholmskaj!!! Tänk nytt. Ta chansen!!

Carina Wesslund (Stockholm , 2021-05-17)

#1637

Byggnaden är bevarandevärd i sig, men hela platsen tjänar på att denna byggnad bevaras som en signatur och fond för vattnet och en samlingsplats i området. Chansen kommer aldrig tillbaka att upprätta denna industrikaraktär som alltmer uppskattas internationellt. Det värdet går aldrig att omskapa när byggnaden är riven.

Malin Zimm (Stockholm, 2021-05-17)

#1643

This area has a rich history, not least in its architecture. To not preserve the fabric of this BEAUTIFUL brick building would be a crime!! It’s great that this industrial area will be developed for residential life but PLEASE don’t allow it to become another souless, characterless suburb!!

Julie Gunn (Gröndal, Stockholm, 2021-05-17)

#1645

Har alltid gillat den byggnaden.

Fredrik Leijonhufvud (Hägersten, 2021-05-17)

#1648

Staden är en berättelse om vilka som bott här och vilka som bor här. Den utgör en väv av berättelser vars varp sträcker sig från forntid till nutid. Nitrolackfabriken är en del av Stadens varp. Den bär berättelser från människor i dåtid och här kan nya berättelser vävas in från människor som lever idag. Det blir en vacker och intressant väv av tid och rum.

Johanna Järte (Stockholm, 2021-05-17)

#1649

Utan historia blir människan ett fån.

Charlie Westlund (Sandviken, 2021-05-17)

#1657

Det bidrar till ett vackrare område att ha kvar fler av de klassiska tegelstenbyggnaderna!

Hedwig Kajblad (Stockholm, 2021-05-17)

#1663

Det är ett område som är värt att bevara.

Hedvig Lohm (Stockholm , 2021-05-17)

#1666

För att historia behöver bevaras.

V. O. Nederberg (Mariehamn, 2021-05-17)

#1668

Tycker att huset är fantastiskt fint o charmigt

Margareta Brattvall (Göteborg , 2021-05-17)

#1670

Byggnaden är en så viktig del av platsens karaktär, och skulle även framgent skänka så mycket karaktär åt det nya som kommer att uppföras på Lövholmen. Det räcker inte med att bevara Färgfabriken och Beckers kontorshus. Nitrolackfabriken är en platsens signatur ut mot sjösidan!

Anders Söderberg (Sthlm, 2021-05-17)

#1685

Jag skriver under för att en viktig del av vårt kulturarv bör integreras med den växande staden. Se på norra Djurgårdsstaden tex.

Carl Fredrik Kindgren (Stockholm , 2021-05-17)

#1687

Det är viktigt att värna gammal god byggnadskonst - gäller inte minst industribyggnader. Dessa byggnader kan hjälpa till att ge nya bostadsområden en själ.

Maria Fernstedt (Nacka, 2021-05-17)

#1691

Byggnader med en historia ger karaktär till ett område. Skapar förbindelse mellan nu och då.
Byggtekniker o material också värda att bevara och lära av.

Elisabeth Bredberg (Uppsala, 2021-05-17)

#1692

Renoverade industribyggnader ger karaktär åt området och skulle dessutom bli mycket attraktiva bostäder. Ett bostadsområde med en synlig historia förädlar staden.

Hans Cogne (Stallarholmen, 2021-05-17)

#1699

Stoppa gentrifieringen

Tommy Johansson (Vänersborg, 2021-05-18)

#1711

En mycket god idé att spara och återanvända en byggnad till restaurang mm.

Marianne Gröndahl (Ålberga, 2021-05-18)

#1713

Man är alldeles för snabba med att riva istället för att bevara och snygga upp och försöka skapa trivsamma miljöer.

Ingrid Ehrenkrona (Stockholm, 2021-05-18)

#1716

Bevara den gamla byggnadshistoria

Attila Forsman (Sölvesborg (Blekinge), 2021-05-18)

#1717

Som Samhällsplanerare ser jag verkligen värdet i att bevara ett kulturlandskap oavsett typ. Här finns grogrund för kultur. Samt varför riva ett robust tegelhus.

Filip Bengtsson Roskvist (Stockholm , 2021-05-18)

#1724

Det är en vacker byggnad vars närvaro förankrar Lövholmen.

Gunnar Liljas (Norrköping, 2021-05-18)

#1727

Förstör inte historien.

Lennart Odhstrom (las palmas, 2021-05-18)

#1737

Vad historien har lärt oss är att det är viktigt att ta tillvara våra befintliga värden. Tidigare rivningar av centrala delarna i Sveriges städer är fortfarande en stor sorg som vi bär med oss och lider av idag. Denna byggnad bär på områdets historia och är väldigt vacker. Gå från fina ord till handling och ta tillvara byggnaden!

Ilona Stehn (Stockholm , 2021-05-18)

#1739

Jag är uppväxt i området och jag tycker att platsens historia och de fina byggnader som finns kvar skall bevaras.

Josefin Stehn (Stockholm, 2021-05-18)

#1740

Jag värnar om historiska miljöer. Och miljön i sig.

Liselott Lövström (Stockholm, 2021-05-18)

#1741

Vore fint om så många av de gamla byggnaderna som möjligt kunde bevaras.

Rasmus Erlandsson (Stockholm , 2021-05-18)

#1743

Det är inte ekologiskt hållbart att riva en gedigen tegelbyggnad av detta slag.
Byggnaden i sin omgivning har skönhetsvärden som är oersättliga, nutida byggindustri klarar inte att nå denna nivå.
Byggnaden i sin omgivning bär på sociala/historiska värden som är viktiga för människors psykosociala hälsa.
Stadsbyggandet har allt att vinna på att istället ta tillvara äldre byggnader, utveckla dem och hitta nya användningar. Att arbeta in ny bebyggelse i ett samspråk med och en samstämmighet med den äldre bebyggelsen - inte med skriande kontraster och brutala brott - det är vägen framåt! Det är framtiden!

Louise Naversten (Stockholm, 2021-05-18)

#1745

Områden som Sickla och Norra Djurgården får karaktär när äldre industrilokaler bevaras. Jämför med Hagastaden som helt saknar karaktär. Närheten till vacker natur och intressanta byggnader kommer ge området ett starkare varumärke.

Nina Landerholm (Stockholm , 2021-05-18)

#1759

Vill inte ha en homogen och historielös hemstad

Tove Grönroos (Stockholm, 2021-05-18)

#1766

Att riva funktionsdugliga byggnader är resursslöseri och innebär även i detta fall ett utraderande av en viktig årsring och del av Lövholmens historia. I stadsutvecklingsprojekt är befintliga byggnader del av framgångsfaktorn som bidrar till att skapa intressanta och berikande stadsmiljöer. Tänk om denna gång och bevara Nitrolackfabriken!

Helena Granting (Stockholm, 2021-05-18)

#1771

Jag gillar industriområden.

Roger Österlöf (Stockholm , 2021-05-18)

#1774

Vackra kulturbyggnader ska bevaras

Elinor Lybeck (Nyköping, 2021-05-18)

#1778

Rivningarna i Stockholm ligger idag på en nivå som liknar rekordårens. Detta är oförsvarligt av flera skäl: hållbarhet, en levande och varierad stadsmiljö, bevarande av kulturhistoriska miljöer bland annat. Gör inte om 60-talets misstag. Visa sans och förnuft.

Jakob Nobel (Stockholm, 2021-05-18)

#1782

Jag värnar om vårt kollektiva minne. Bygg gärna nytt men utgå från den bebyggelse som finns. Det berikar!

Caroline Trolle (Uppsala, 2021-05-18)

#1783

Rivning av industrimiljöer suddar ut stadens historia på ett oåterkalleligt sätt och klipper kontakten mellan tidigare generationer och framtidens Stockholmare. Bevara denna tjusiga byggnad och ge den nytt liv! Skapa platser där människor kan mötas, inte bara bostadsrätter åt låntagare utan mötesplatser för medborgare! Med vänlig hälsning, ännu en arkitekt.

Teodor Nilson (Stockholm, 2021-05-18)

#1789

Att bevarandet av industriella miljöer som knyter samman framtid med vår historia är viktigt!

Thomas Wallin (Landskrona, 2021-05-18)

#1790

Jag skriver under för att jag vill att det ska ske en varsam utveckling av området. Behåll nitrofabriken och andra byggnader som går att använda.

Ola Norén (Stockholm, 2021-05-18)

#1795

Är trött på allt vårdslöst rivande.

Filip Warga (Kungsbacka, 2021-05-18)

#1796

Jag bor i området och tycker Nitrolackbyggnaden är väldigt vacker och historisk intressant. Om man skulle rusta upp den skulle den kunna bidra till ett kulturhistoriskt intressant och coolt Lövholmen som skulle höja standarden på hela närområdet.

Rita Nordström (Stockholm, 2021-05-18)

#1799

Bevara lövholmens karaktär, gör stockholm mer spännande

Alexander Bönke (Stockholm, 2021-05-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...