RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#601

Arkitekturhistoriska och miljömässiga aspekter.

Sten Grass (Åkersberga , 2021-05-10)

#603

Jag skulle gärna se detta vackra industriområde bevaras men få lite liv i sig. Jag älskar idéen om att göra det Berlininspirerat, eller varför inte titta på hur de gjort i Pllek och NDSM-Werf i Amsterdam? Så tråkigt med alla nya fyrkantiga bostadshus om de inte beblandas med lite gammal, spännande arkitektur.

Gabriella Westman (Stockholm , 2021-05-10)

#606

Jag bor i närheten och promenerar ofta i området. Jag vill gärna att lite av atmosfären bevaras.

Bo Emmerik (Stockholm , 2021-05-10)

#610

Samma åsikt som initiativtagare

Robert Flinkenbro (Stockholm, 2021-05-10)

#611

Jag bor i området och älskar atmosfären, jag promenerar här dagligen och blir så glad när jag ser alla gamla industribyggnader. Det är verkligen en kulturskatt värt att bevaras, eller jag skulle vilja säga : vi är skyldiga att bevara denna kulturmiljö som är så ovanlig att se idag. Jag flyttade från en annan stad, hit till Lövholmen som jag förälskat mig i, jag vill behålla min förälskelse, riv den inte!

Lena Erlandsson (Stockholm , 2021-05-10)

#612

Det är viktigt att bevara fina kulturbyggnader.Människan behöver estetik för att må bra och lokaler att träffas i vilket skulle kunna bli verklighet i detta område. Gröndal saknar sådana lokaler. Det räcker med höghus, så fint att man kan se ner till vattnet när man gåt förbi.

Helena Gummesson (Stockholm , 2021-05-10)

#620

Det är ett riktigt bra förslag!👍🏻

Lena Almroth (Stickholm, 2021-05-10)

#624

Aldrig Mehr, så skuta riv. Gör ngt nytt coolt med gammalt som är kvar.

Cecilia Westman (Stockholm , 2021-05-10)

#625

Blandstad är bäst! Det jämnar ut den hiskliga skala som nyproduktion alltid görs numer!

Eva Minoura (Stockholm, 2021-05-10)

#626

Fantastiskt vackert område, vore hemskt tråkigt med ännu något som rivs och blir tråkiga nybyggda hus. Om en får drömma fritt skulle kulturverksamheter och klubbar få vistas i lokalerna.

Jacob Birath Hasselgren (Hägersten, 2021-05-10)

#627

Det vore oförlåtligt om denna byggnad försvann.

Felix Aneer (Stockholm, 2021-05-10)

#629

Jag vill bevara historiska byggnader för att de har själ o ger liv o karaktär. För många nya hus skapar ingen känsla alls. Bara glas o Sten.

Åsa Ström Hildestrand (Stockholm , 2021-05-10)

#630

Mycket viktig kulturhistoriskt!!

Anne Siöcrona (Stockholm, 2021-05-10)

#631

Det finns något vackert levande i en stadsmiljö där historien finns kvart. Dessutom finns det en hållbarhetsaspekt både rent praktiskt och filosofiskt i att byggt är byggt.

Per Wallgren (Stockholm, 2021-05-10)

#636

Jag vill bevara gamla fina byggnader

Pia Ek (Stockholm, 2021-05-10)

#637

För en roligare mer blandad stad med liv!

Susanna Andersen (Stockholm, 2021-05-10)

#640

Fin byggnad med stor potential i ett område där mycket rivs!

Andreas Robbe (Stockholm , 2021-05-10)

#649

Jag tycker om gamla industribyggnader och tycker byggnaderna är värda att bevara. Nybyggda områden är ofta väldigt lika och opersonliga. Genom att bevara byggnaderna skulle området få mer karaktär.

Cecilia Nirstedt (Älta Stockholm, 2021-05-10)

#655

Jag skriver under för att rädda en viktig byggnad och miljö.

Mats Hårsmar (Stockholm , 2021-05-10)

#661

Mer människovänlig och spännande arkitektur önskas. Finns mer känsla och värde i gamla byggnader.

Nana Heilmann (Stockholm , 2021-05-11)

#664

Jag bor i området och vill bevara husen

Nina Westman (Stockholm , 2021-05-11)

#667

Jag vill se att Gröndal växer till en härligare stadsdel men inte enbart bostäder utan även restauranger och kulturliv.

Francesca Vilches (Stockholm, Gröndal , 2021-05-11)

#670

I andra delar av världen uppskattas historiska byggnader som del av en levande och attraktiv stad - hög tid att Stockholm inser att man inte kan få nya värden utan också äldre hus.

Monica Pourshahidi (Stockholm , 2021-05-11)

#672

Vi måste stoppa detta resursslöseri och värna om miljö och natur, låta bli förfulning och exploatering.

Catharina Dässman (Stockholm, 2021-05-11)

#673

Jag vill att de fina byggnaderna bevaras. Hela området har en fantastisk karaktär med industriminnes- och kulturhistoriska värden som inte får gå förlorade!

Christoffer Eriksson (Hägersten, 2021-05-11)

#679

Vi måste bevara vår historia och göra något nytt i byggnaden

Gunilla Löfgren (Stockholm , 2021-05-11)

#692

Det är viktigt att bevara läsbarheten av Stockholms stadsdelars olika karaktärer. Just Lövholmen bör få behålla sin industriprägel.

Michael Berglöf (Sigtuna, 2021-05-11)

#693

Bevara Lövholmens unika särart!! Stoppa rivningsraseriet. Ingen idiotisk kvartersstad här också!

Elisabet Fredriksson (Stockholm , 2021-05-11)

#694

Jag vill bevara karaktären på området

Ali Muquri (Stockholm, 2021-05-11)

#697

Jag ser ett större miljövärde i att rusta upp dessa byggnader och skapar ett område dit man vallfärdar på fritiden och att bostadsområdet inte ska bli för kompakt.

Eva Wahrberg (Stockholm, 2021-05-11)

#698

Jag skriver under på att bevara och utveckla byggnaderna på Lövholmen då de har stor utvecklingspotential när dt gäller kultur, föreningsliv m m

Max Tomsby (Sköndal, 2021-05-11)

#699

Jag tycker Sthlm behöver miljöer som berättar historier. Det finns alldeles för lite miljöer av det här slaget bevarade.

Carina Wahlberg (Berlin, 2021-05-11)

#701

Jag tycker hela området av fabriker är spännande och vackert. År 2006 målade jag en akvarell av Nitrolackfabriken innan den hade förfallit så mycket.

Elisabeth Ahlström (Stockholm, 2021-05-11)

#705

Låt detta fina område bevaras!

Emma Vitale (Solna , 2021-05-11)

#706

Vill att detta fina hus skall sparas!

Peder Blom (Rimbo, 2021-05-11)

#708

Det är viktigt

Axel Högberg (Stockholm, 2021-05-11)

#711

Tycker att det är en cool byggnad som har mycket personlighet. Många nya byggnader i orådet är fula och ser lika dana ut , så fint om man bevarar det som har lite mer själ!

Louise Kvarnsmyr (Stockholm, 2021-05-11)

#724

Dessa byggnader måste bevaras det kan bli kontor eller saluhallar, caféer, konsthallar. Byggnaderna är unika i sitt slag och smälter in i ett gammalt såväl som nytt arkitekturlandskap.

Liknande konsttuktioner byggs inte längre och dessa byggnader ger ett djup i kontrast till det nya som byggs. Bevara tegelfabriksbyggnaderna vid Kolsyrefabriken. Rusta upp de.

Peter Widerberg (Stockholm, 2021-05-11)

#728

Lövholmen har en unik chans att få en blandad bebyggelse från olika tidsepoker där dess historiska kontext tillvaratas och får ge karaktär åt platsen. Vi behöver mångfald i arkitektur, gatustruktur och byggnadsfunktion. Detta är ett fantastiskt tillfälle!!!

Tobias Pravitz (Stockholm, 2021-05-11)

#731

Gröndalsbo som håller med er och uppskattar allt ni gör! Kämpa på!

Måns Dohns (Stockholm, 2021-05-11)

#736

Stockholm borde utnyttja många fler äldre industribyggnader i stadsomvandlingar bl.a för att skapa platser för kultur och lokaler som inte behöver ha samma kostnadsläge som nya byggnader.

Louise Robinson (Stockholm, 2021-05-11)

#741

Ett område blir mycket mer intressant för boende och besökare med inslag av kulturhistoriska byggnader. Det höjer värdet på nybyggnationen. Ett homogent byggt område har ingen själ.

Anna Sandberg (Stockholm , 2021-05-11)

#747

Bevara levande historia. Renoveringar av historiska byggnader ger en levande bild av en stads bakgrund. Låt dessa historiska bitar liva upp omkringliggande nybyggnationer. Det går mer värde åt helheten.

Thomas Karlsson (Stockholm, 2021-05-11)

#748

Det är viktigt att bevara känslan i området som också ligger i anslutning till Gröndals charmiga kvarter. Det nya området som kommer att växa fram skulle bli mycket mer attraktiv om förslagen om att bevara de fina industribyggnaderna gick igenom. Det finns så många bra exempel på när äldre byggnader fått skapa en charm i nya områden. Älskar detta förslag om att skapa en Berlinkänsla i området som redan nu för tankarna på Berlin!

ida Bokegård (Stockholm , 2021-05-11)

#750

Område med stor potential som jag vill bevara.

Frida Bergkvist (Stockholm , 2021-05-11)

#753

Jag vill bevara den klassiska industrikänslan i Liljeholmen Gröndal.

Lovisa Falk (Stockholm , 2021-05-11)

#756

Jag anser att Nitrolacfabriken bör bevaras. Det är en av stockholms vackrare byggnader.

Lisa Deurell (Stockholm, 2021-05-11)

#769

Vi måste såklart bevara vårt vackra Gröndal

Anja Linåker (Gröndal, 2021-05-11)

#771

Varför upprepa samma misstag om och om igen när vi idag vet bättre? Jag skriver under eftersom jag anser att rivningshetsen inte sker på hållbara grunder - inte heller ekonomiskt.

Ebba Landén Helmbold (Stockholm, 2021-05-11)

#776

Dessa skatter skall bevaras och höras till funktionella byggnader . Tex bostäder .

Susanne Resmark (Ängelholm , 2021-05-11)

#777

Jag vill att vi ska bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader! Stadsbilden blir så ointressant med bara nybyggt.

Maria Kruse (Hägersten, 2021-05-11)

#779

Klimatet och kulturhistoria

Anna-Karin Nilsson (Stockholm, 2021-05-11)

#783

En del av vår industrihistoria håller på att rivas bort för alltid. Lövholmen är unikt. Bevara områdets karaktär genom att värna åtminstone en del av den ursprungliga bebyggelsen. Riv inte Nitrolack utan bevara istället och utveckla.

Lena Lagerlöf (Stockholm, 2021-05-11)

#785

Fantastiska byggnader som det skulle vara en stort förlust att riva. Miljön på Lövholmen bör bevaras och restaureras för att skapa en levande stadsmiljö. Dessutom ett enormt resursslöseri.

Susanne Engström Ryberg (Farsta , 2021-05-11)

#788

Bevara de vackra byggnaderna och bygg lägenheter på insidan. Tänk Norrköpings industrilandskap.

Anders Ek (Stockholm, 2021-05-11)

#789

Bevara och förnya samtidigt. Viktigt behålla delar av staden i sin karaktär!

Anna Johansson (Stockholm , 2021-05-11)

#791

Bevara Nitrolackfabriken för kultur/scenkonstverksamhet!

Viktoria Dalborg (Stockholm , 2021-05-11)

#795

Hej

Stina Gustafsson (Stockholm , 2021-05-11)

#798

Håller med om att den är viktig att bevara. Förslaget Saluhall tycker jag låter jättebra. Var i Höganäs i deras saluhall i "gamla keramikfabriken". Fantastiskt fin!
Bor i Gröndal. Och undrar samtidigt varför den fått stå så länge oskyddad och bli så otroligt förstörd.... Så sorgligt. Äntligen har de två andra byggnaderna rivits. De blev en skamfläck för Gröndal eftersom den fick stå kvar så många år efter att den blivit vandaliserad.

Kristina Håkansson (Stockholm , 2021-05-11)

#799

Jag har bott i Norrköping och jobbat på Norrköpings kommun. Industrilandskapet håller UNESCO världsarvs-klass och det har jag hört med egna öron från stadsarkitekt och stadsplanerare! Samma tjänstemän och politiker som för ett antal decennier sedan hade velat riva, är nu så stolta så de spricker. Lövholmen är såklart inte Norrköping, men potentialen är enorm för ett fantastiskt häftigt område! Dyrt nu att renovera kanske, men det är en mycket god investering i framtida generationers glädje, tacksamhet, stolthet och Stockholms varumärke! Stockholms stad - nu har ni chansen att göra något bra som vi och ni kan vara stolta över!

Gustav Palmqvist (Stockholm, 2021-05-11)

#800

Hållbarhetsskäl

Torborg Klingsell (Stockholm , 2021-05-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...