RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#202

Ta inte bort själen, historien och hjärtat i området! Det är det som ger riktigt värde och känsla i ett område. Sudda inte bort allt! Utgå ifrån det istället så blir det suveränt fint och med respekt för tidigare epok.

Andreas Lindmark (Karlstad, 2021-05-06)

#205

Nitrolack är en starkt karakteristisk byggnad på platsen, vars huvudsakliga gestaltning och karaktär enkelt bör kunna bevaras vid en restaurering som syftar till att ändra byggnadens användningsområde till tex bostäder, kontor, hotell eller annan centrumverksamhet. Jag är övertygad om att ett bevarande skulle vara värdeskapande för området i stort och påverka områdets och alla nybyggda byggnaders attraktivitet starkt positivt. Idag råder konsensus kring att återbruk i byggbranschen är en nyckelfråga för att nå de mål som formulerats i Parisavtalet. Att riva kvalitativa befintliga byggnader är ett säkert sätt att missa 1,5-gradersmålet - gör inte det.

John Pantzar (Stockholm, 2021-05-06)

#215

Området och dess byggnader är bevaransvärda ur ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Lövholmen är ett av mycket få, kvarvarande stadsnära industriområden. De vittnar om en period i stadens utveckling och är en viktig "årsring" i läsningnen av den urbana utvecklingen och Stockholms historia.

Siri Fritzon (Stockholm, 2021-05-06)

#217

Jag älskar den gamla byggnaden och den har ett historiskt värde som borde bevaras.

Louise Fägerblad (Stockholm, 2021-05-06)

#220

Det kulturhistoriska värdet och risken för att allvarligt skada dess karaktär och avläsbarhet historiskt.

Lenore Weibull (Stockholm , 2021-05-06)

#221

Framförallt vill jag att det ska bli en park mellan Färgfabriken o vattnet !!

Ulrica Jalkenäs (Stockholm, 2021-05-06)

#222

Att bevara Gröndals historia är viktigt. Stora, moderna och tråkiga bostadsområdet har vi redan mer än tillräckligt av. Bevara fler gamla hus och integrera varsamt med nybyggnation som smälter in i vårt fina Gröndal.

Anders Linåker (Stockholm (Gröndal), 2021-05-06)

#231

Jag vill bevara industrikänslan

Andreas Wehler (Stockholm, 2021-05-07)

#246

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-05-07)

#250

Jag önskar att staden tog sitt förnuft tillfånga och hantera området med varsamhet och respekt. Det finns många historieläbärande byggnader i området vars charm skulle kunna utgöra en koppling till platsens historia om den tillåts stå kvar och blandas med ny stadsutveckling.

Jonathan Hummelman (Stockholm, 2021-05-07)

#257

En stad, en boplats, måste bevara sin historia och växa runt denna, inte ta bort kopplingen. Rötter är viktiga, de ger tillhörighet och bygger kunskap.

Annika Vonck (Stockholm, 2021-05-08)

#262

Det är viktigt att utveckling av ett område med sådan speciell industrihistoria som Lövholmen sker med varsamhet. Bygg gärna bostäder och möjliggör t.ex. konstnärsverksamhet men se till att äldre bebyggelse bevaras och att nytt inte alltid behöver innebära ett utplånande av det som varit.

Magdalena Gyllenlood (Stockholm , 2021-05-08)

#265

Jag önskar att de gamla byggnaderna får vara kvar och ge en mångfald, historia och minne över Gröndal/lövholmen. Så mycket har gått förlorat redan i denna stad av historien. De nya huset är otroligt fyrkantiga och tråkiga...

Helene Almqvist (Stockholm , 2021-05-08)

#267

Klassisk vacker industrifastighet som bör bevaras och varsamt rustas.

Anders Hallek (Stockholm , 2021-05-08)

#272

Gröndals unika karaktär ska bevaras. Gröndal är Gröndal och inte en variant av Kungsholmen.

Birgitta Fransson (Stockholm, 2021-05-08)

#274

Man bör inte bygga bort kultur och historia. Det blir mer levande med blandning av gamla och nya byggnader.

Samuel Gezelius (Stockholm, 2021-05-08)

#278

Viktigt att återbruka och göra spännande, attraktiva och unika bostadsområden. Här finns fantastiska möjligheter till det.

Ingrid Widing (Stockholm, 2021-05-08)

#282

Jag värnar boendemiljön och bevarandet av den unika historiska miljön

Love Nordenmark (Stockholm , 2021-05-08)

#288

Bevara Sveriges gamla industrimiljöer och gör något kreativt av dem i stället. Vi har rivit och förstört tillräckligt i vårt land.

Pia Gabrielsson (Stockholm , 2021-05-08)

#293

Men låt stadsdelen ha en själ!

Åsa Gustafson (Umeå , 2021-05-08)

#297

Bevara karaktären av området

Gordon Gordon (Stockholm , 2021-05-08)

#302

Jag vill bevara byggnaderna

Ulla Manns (Hägersten , 2021-05-09)

#306

Vacker byggnad

Elias Kvarnsmyr (Sthlm, 2021-05-09)

#315

Det är enfin byggnad som man borde kunna återanvända på något bra sätt, matvarubutik, saluhall eller boenden

Annika Skoog (Stockholm, 2021-05-09)

#317

Ja det säger sig självt...det är rivnings hysteri i Stockholm. Vi måste bevara våran industrihistoria.

Peter Betzholtz (Stockholm , 2021-05-09)

#319

Håller med om att industrimiljön behöver bevaras för mångfald i staden!

Helena Lindstedt (Hägersten, 2021-05-09)

#323

Sluta slösa, återanvänd istället! Vackra byggnader måste få vara kvar.

Riikka Ylijukuri (Stockholm, 2021-05-09)

#325

Eftersom vi behöver bevara de vackra vi redan byggt

Ivar Melchior (Stockholm, 2021-05-09)

#326

Jag vill att den industriella historian ska bevaras.

Daniel Sundell (Stockholm, 2021-05-09)

#329

Jag anser att vi bör bevara det gamla som går att bevara av historiska skäl. Låt Liljeholmen förbli Liljeholmen!!

Susanne Carlsson (Stockholm, 2021-05-09)

#336

Jag bryr mej om vår stad, dess historia, samtid och framtid.

Annika Enlund (Stockholm, 2021-05-09)

#342

Tycker att en blandning nytt och nytt i stadsmiljön är viktig för att visa ett områdes historia och framtid.

Hans Letterblad (Stockholm, 2021-05-09)

#347

Vacker byggnad med mycket karaktär. Tegelbyggnaderna borde få vara kvar allihop. För snabb exploatering och nya stora lägenhetskomplex kräver att det först finns förskolor och skolor i området, där alla får plats. I dagsläget finns det inte tillräckligt i Gröndal/Liljeholmen på grund av annan ogenomtänkt nyproduktion.

Malin Hansson (Stockholm, 2021-05-09)

#351

Det blir inte 80-talets Berlin (Bowie) eller 60-talets NYC (Reed) för att byggnaderna är av tegel. Det handlar om billiga hyror och att ingen, ingen lägger sig i. Kreativiteten blomstrar före övrigt redan i Orten. Oavsett hur medelklassen approprierar.

Thomas Nathorst-Böös (Stockholm, 2021-05-09)

#356

Bevara allt som går att bevara och låt det inte bli ett område lika själlöst, fyrkantigt och fritt från grönska som Sjöviksvägen vid Liljeholmskajen.

Andreas Nilsson (Stockholm, 2021-05-09)

#363

Vill bevara historiska miljöer och värna särart

Maja Bellem (Stockholm, 2021-05-09)

#365

Jag skriver under så helhjärtat stödjer bevarandet av dessa unika gamla industribyggnader.

Henric Lindqvist (Stockholm. , 2021-05-09)

#380

Byggnaden är vacker i form och material och proportion och tillför ovärderlig karaktär och sammanhang till området. Riv ej! Bli offentlig byggnad!

Charlotte Bredberg (Stockholm , 2021-05-09)

#387

Det byggs alldeles för mycket nya bostäder. Gröndal behöver även sociala platser att umgås på.

Stina Laggren (Stockholm, 2021-05-09)

#394

Bevara en så intressant historisk byggnad. Låt inte Lövholmen tappa hela sin historia! Låt byggnaden bli kulturhus/restaurang/företag/hantverk.

Maria Schön (Stockholm, 2021-05-10)

#398

Stoppa rivningshysterin och ta tillvara kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte kan återskapas

Cia Olsson (Hägersten, stockholm, 2021-05-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...