RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#2208

Jag vill bidra till att stoppa rivningsraseriet.

Elisabet Haglund (VADSTENA, 2021-05-21)

#2210

En framåtblickande och ansvarsfull politiker kan inte rösta för rivning. Vi står inför stora klimatutmaningar och ett snabbt sätt att drastisk minska klimatpåverkan är att sluta riva. Att förstå detta skiljer en framtids politiker från dagens. Lövholmen med bland annat Nitrolackfabriken hjälper oss att läsa Stockholms utveckling och är en av få kvarvarande områden som fortfarande går att avläsa samlad. Byggnaden som de flesta av byggnaderna i området är utförd med hög arkitektonisk kvalité och kan återbrukas på ett sätt som skapar långsiktiga värden för Stockholmarna. Området har stor betydelse för Stockholmarnas förståelse av sig själva. Professor Lone-Pia Bach

Lone-Pia Bach (Stockholm, 2021-05-22)

#2222

Bevara byggnader med karaktär som gör hela området vackrare ist f utplåna och bygga nytt. Ta tillvara det gamla. Vi kan inte få det igen.

Maria Westman (Enskede gård, 2021-05-22)

#2226

We also have similar problems here, so it's important for me to give support in this case!

Alexander Gorodinski (Minsk, 2021-05-22)

#2235

Det är viktigt att bevara Stockholms historia i form av byggnader.

Henrik Fältström (Årsta, 2021-05-22)

#2242

Vi behöver mångfald. Kulturarv och historia

Tord Olsson (Sigtuna, 2021-05-22)

#2243

Jag är konstnär och lokalerna borde användas till konstnärs ateljéer. Byggnaderna har också ett kulturhistoriskt värde.

Solveig Hörnfeldt (Härnösand, 2021-05-22)

#2251

Jag instämmer med initivativtagarna till denna protest mot att riva detta så historiskt viktiga objekt.

Guy Kedborn (Boxvik, 2021-05-22)

#2254

Det skulle bli så coola lägenheter genom stt bevara de gamla historiska byggnaderna. Ekonomiska intressen får inte gå före kulturarv!!

Anna Tholen (Bromma, 2021-05-22)

#2255

hej bevara gamla fina industribyggnader john bevegård.

john bevegård (bromma, 2021-05-22)

#2256

Bevara kulturen

Lena Berglund (Stockholm , 2021-05-22)

#2263

Jag tycker att vi bör bevara de äldre kulturhusen i Stockholm

Sofia Eriksson Ekman (Stockholm , 2021-05-22)

#2265

Jag skriver under för att det är viktigt att bevara vår historia och gamla kulturhus. Rivningsraseriet måste stoppas!
Annars har vi bara fula betonghus kvar som ser likadana ut överallt och får åka utomlands för att se hur andra länder bevarar det gamla som kommer stå kvar längre än det vi bygger i dag.

Eva Eriksson (Stockholm, 2021-05-22)

#2266

Skicklig stadsutveckling ska involvera historisk förankring

Åsa Wilke (Stockholm , 2021-05-22)

#2267

Jag har länge varit emot detta eviga rivande. Jag anser att det är fel att jämna med marken o bygga nytt, något som verkar särskilt okej i samhällets ögon när det handlar om industribebyggelse. Som om den inte skulle vara värd nånting. Jag tror på förändring där man istället respekterar vad platsen har varit förut, annars är det som om man inte respekterar de människor som använt platsen förut. Vare sig de haft det bra eller kämpigt där. (Tänker att det många gånger varit tufft att vara arbetare i industrimiljöer) Jag tycker det berikar att kunna se den nuvarande platsen i sin historiska kontext. Det ger en sinnlig koppling till människor i tidigare generationer och även man inte direkt tänker på det så uttalat som här så tror jag man upplever det. Det är på det sättet platser där man har bevarat det gamla och omvandlat det till att få en ny funktion blir så speciella och uppskattade. Jag tror även att detta på sikt skapar ett större ekonomiskt värde utöver de upplevelsemässiga värdena som jag känner att jag främst vill argumentera för, då dessa verkar ignoreras så ofta.

Josefine Svensson (Linköping , 2021-05-22)

#2269

Ser ett stort värde i fastigheten , bygg gärna om men inte riva

Jan Sääsk (Stockholm , 2021-05-22)

#2271

Jag bill rädda fina gamla byggnader
Var rädd om miljön

Charlotte Christiansson (Sherborne , 2021-05-22)

#2288

Nej ni får inte riva byggnaden på lövholmen omvandla bostäder! Läggav!

Johan Hörnfeldt (Botkyrka, 2021-05-23)

#2291

Jag anser att vi bevara delar av vår historia och inte riva alla gamla byggnader. Det ger oss en intressantare livsmiljö.

Ove Wattle (Stockholm, 2021-05-23)

#2298

Det skulle gå att göra otroligt coola lägenheter om man bevarade dessa byggnader!!

Linus Dunér Axelsson (Stockholm, 2021-05-23)

#2301

Jag är född och uppvuxen i Gröndal och vill att det ska bevaras.

Andre Hangaard (Stockholm, 2021-05-23)

#2328

En stads historia måste synas i arkitektur och miljö.
Annars blir det en stad utan bottnar och själ.

Johan Österberg (Stockholm, 2021-05-23)

#2332

Bibehållande av vårt kulturarv för att skapa en levande stad

Kristin Strandberg (Stockholm , 2021-05-23)

#2337

Jag bor i Gröndal och ser hur viktig byggnaderna och tillgängligheten vid vattnet runt omkring färgfabriken är för områdets identitet. Byggnaden syns också från flera platser på andra sidan vattnet, vilket ytterligare ökar anledningen att bevara byggnaderna.

Vilde Stampe (Stockholm, 2021-05-24)

#2338

Jag vill bevara kulturhistoriska byggnader i Stockholm. Denna vackra byggnad bör vara kulturmärkt, anser jag och renoveras istället för att rivas!

Susanne Peyre (Stockholm , 2021-05-24)

#2339

Vacker på sitt sätt. Och den väcker minnen.

Tomas Tiberg (Sundsvall, 2021-05-24)

#2343

Bevara och utveckla gamla byggnader. Det är det som skapar en stad.

Elisabet Modee (Stockholm , 2021-05-24)

#2344

Det är resursslöseri

Tekla Severin (Stockholm , 2021-05-24)

#2346

En varierad bebyggelse med blandat nytt och historiskt skulle gynna platsen. Både för de som kommer bo där, men också för att dra dit flera besökare och för att vyn från t.ex Gröndalshamnen och Reimers Holme blir intressantare med en varierad och småskalig bebyggelse ner mot vattnet. Varierad funktion skapar liv och rörelse i området, till skillnad från rena bostadsområden.

Mari Owrenn (Stockholm, 2021-05-24)

#2348

Både av miljöskäl att vi måste se till det som redan finns istället för resursslöseriet med att riva och bygga nytt.
Men också för att behålla karaktärer i området. Det är viktigt att bevara historiska byggnader och inte skapa nya karaktärslösa områden. Det är en vacker och omtyckt byggnad som vore tråkigt om den försvann.

Jennie Grute (Stockholm , 2021-05-24)

#2360

Byggnaden kan bevaras och har stor potential för att exempelvis inhysa kultur eller sport-verksamhet.
Renovera före rivning!

Marcus Jonsson (Leksand, 2021-05-24)

#2374

Gammal industrimiljö behöver också bevatas

Håkan Hessel (Stockholm, 2021-05-25)

#2376

Det är en underbar byggnad, även i sitt nuvarande skick, med en historia som måste få finnas kvar. Det finns teknik idag för att bevara utsidan och modernisera insida och infrastruktur.

Lars Sjödin (Stockholm, 2021-05-25)

#2377

Fint tegelhus
Går att omvandla till bostäder

Clara Carlsson (Stockholm, 2021-05-26)

#2379

Vi kan inte riva all historia

Åsa Eriksson (Stockholm, 2021-05-26)

#2380

Jag är uppriktigt ledsen över hur Sverige behandlar allt ang sin historia och kultur.

Monika Gustafsson (Grums, 2021-05-26)

#2385

Bygg nytt, förtäta, men ta vara på existerande strukturer. Kulturella och arkitektoniska värden ska gå före enskilda byggherrars vilja att inkomstmaximera varenda kvadratmeter. Detta måste gå att kombinera, och det är detta som politiken är till för.

Erik Uppenberg (Stockholm, 2021-05-27)

#2392

Jag vill att vi ska bevara lite själ i området och inte bara sätta upp nya anonyma standardiserade hus som det mesta man ser i Årstadal och Hammarby sjöstad. Bygg gärna om huset för folkliv, restauranger, café, kultur.

Johan Eliasson (Stockholm, 2021-05-27)

#2394

Bevarade av den historiska viktiga byggnad och den industriella stadsbilden och industriella siluetten.

Fredrik Virgin (Stockholm, 2021-05-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...