Opinion mot nybebyggelse på Knivsta Tarv 2:1 på åkern mellan Västa Ängby och Åby.

Kommentarer

#3

Knivsta är snart sönderbyggt . Vill behålla den natur som finns !

Isabella Söderström (Knivsta, 2021-05-04)

#4

Som blivande biolog värnar jag om naturen och den biologiska mångfalden. De åkrar och naturområden som finns är jätteviktiga för både små och stora djur. Snälla ta inte ifrån oss den nära natur som finns och förstör inte djurens hem.

Linnéa Bergström (Knivsta , 2021-05-04)

#6

Förslaget är helt vansinnigt och förstör vårt vackra Knivsta.

Susanna Persson (KNIVSTA, 2021-05-04)

#7

Bevara vår landsbygd och djurliv.

Filip Juhlin (Knivsta , 2021-05-04)

#9

Jag skriver under mot nya byggnader i vänstra ängby och mot vassunda

Тuyara Heed (Knivsta , 2021-05-04)

#18

Knivstas vansinniga exploatering måste få ett slut.

Magnus Kärn Hampus (Knivsta, 2021-05-04)

#19

Jag tycker det byggs alldeles för mycket i Knivsta redan nu och vill att man lämnar grönområden. Är mycket i Ängby då mina barn bor där.

Åsa Kärnebro (Knivsta, 2021-05-04)

#22

Vi flyttade ut på landet för att bo på landet vill absolut inte ha bebyggelse och hamna i stadsmiljö

Robert Vargö (Knivsta , 2021-05-04)

#24

Man bygger inte på ev. åkermark

Mia Pettersson (Knivsta, 2021-05-04)

#29

Därför att jag tycker att det räcker nu!
Knivsta har fått hybris och känslan av lugn som fanns hos mig 2002 när jag flyttade hit är borta.
Det var inte så här jag ville ha det.
För mig är Knivsta redan tillräckligt förstört, gör det inte värre.
Värna om vår vackra natur för den är magisk. Lyssna för en gångs skull.

Sara Krezic (Knivsta, 2021-05-04)

#33

Det är oacceptabelt att exploatera det naturområde som ligger till grund för att flera av oss flyttat hit.

Johannes Sköldengen (Knivsta, 2021-05-04)

#35

Behålla naturen.

Adam Bashore (Knivsta , 2021-05-04)

#44

jag skriver under därför att mark runt om i Knivsta bör bevaras obebyggd.

Monica Liljenström (knivsta, 2021-05-04)

#46

Jag tycker det är vansinne att bebygga de fina ängarna mellan V Ängby och Åby! Låt oss få behålla lite av den fina natur som finns runt Knivsta, det byggs mer än tillräckligt inne i Knivsta. Det fina samhället håller på att försvinna!!

Ruth Ljungberg (Knivsta, 2021-05-04)

#48

Knivsta kommun har tappat vettet och folket behöver stå upp mot dem

Erik Bashore (Uppsala, 2021-05-04)

#59

Området används flitigt av människor som promenerar, springer, rider eller cyklar. Vintertid används det för skidåkning eller barn som blir dragna i pulka. Djurlivet är rikligt med älg, rådjur och räv för att nämna några. Denna vackra omgivning ger en bra rekreation och är alldeles för värdefull för att bebyggas ur den synpunkten. Lägg därtill att det är åkermark som kan odlas i framtiden för att säkra vår inhemska matproduktion.

Tobias Henricson (Knivsta, 2021-05-04)

#65

Jag vill inte heller att Knivsta ska bli en tät förort. De är landsbygdskänslan som ger Knivsta sin charm!

Frida Albrektsson (Knivsta, 2021-05-04)

#70

Det är en underbar natur och ett område som till varje pris bör skyddas, detta för alla människors välmående och rekreationsmöjligheter. Knivsta byggs ut på alla håll men en del orörd natur måste få vara kvar för att orten skall vara fortsatt attraktiv att flytta till

Lars Persson (Gualöv, 2021-05-04)

#72

För att jag bor precis vid ängarna. Flyttade hit för närheten till naturen

Veronica Sandqvist (Knivsta, 2021-05-04)

#77

Jag promenerar på fälten och i skogen dagligen med vår hund. Hela familjen använder området ofta och året runt för promenader, skidåkning, små utflykter och lek och det betyder mycket för oss.

Karin Reuterdahl (Knivsta, 2021-05-04)

#84

Man kan fortsätta bygga i Alsike och Knivsta och låta bli landsbygd, skog och åkermark så länge som möjligt. Vi vill ha tillgång till naturen - det var ju därför vi flyttade hit från början.

Carola Svahn (Knivsta, 2021-05-04)

#88

Området är mkt viktigt för det rörliga friluftslivet och har även biologiska kvaliteer. Jordbruksmarken kan bli av betydelse i en nära framtid för att producera mat och foder till djur.

Karin Ek (Knivsta, 2021-05-04)

#90

Jag skriver under för att jag är uppväxt på dessa åkrar, vi bodde där och mina föräldrar bor där fortfarande för att ha närhet till natur. Inte massa bostäder

Fredrik Vargö (Knivsta, 2021-05-04)

#91

Kommunen ska inte tillåta bebyggelse på viktiga tätortsnära friluftsområden. Dessa ängar är jätteviktiga för Östra och Västra Ängby!

Kaisa Raitio (Knivsta, 2021-05-04)

#98

För att visa mitt motstånd till att bebygga åkern. Bevara den naturen!

Ida Franzén (Knivsta , 2021-05-04)

#102

Jag vill att denna åkermark som är betydelsefull för både min familj och många andra Ängbybor bevaras. Den här platsen är viktig för rekreation, motion, lek och djurliv.

Hanna Sjöstrand (Knivsta , 2021-05-04)

#106

Jag inte vill se mer utbyggnad som tar av Knivstas grönområden och den charm Ängby har.

Said Hodzic (Knivsta, 2021-05-04)

#109

En förtätning i detta område skulle förstöra möjligheter till friluftsliv i Knivsta. Dessutom inverka på fauna i området. Att man dessutom tycks planera en genomfartsled genom tättbebyggt området (Apelsin-/Päronvägen) där många barn rör sig vänder jag mig starkt emot.

Ulrika Söderberg (Knivsta, 2021-05-04)

#110

Jag har själv bott i Västra Ängby, Knivsta och önskar så att förstörelsen av denna då så fina by ska få ett slut. Det räcker nu!

Ann-Margrethe Hanéll (Uppsala, 2021-05-04)

#115

Varför ska det vara så svårt att acceptera att de som bor och trivs i Knivsta vill fortsätta att göra just det? Alltså seriöst, varför ska man fortsatt envisas med att förstöra vår vackra kommun?

Veronica Näslund (Knivsta, 2021-05-04)

#119

Sluta bygg sönder Knivsta

Jennie Bengtsson (Knivsta , 2021-05-04)

#123

Jag håller med! Va rädd om den natur vi har idag, tråkigt det byggs så mycket som det görs idag.

Sofia Leijonhufvud (Knivsta, 2021-05-05)

#131

Behåll Knivstas natur landskap De räcker med hus nu

Birgitta Lindell (Knivsta, 2021-05-05)

#136

Detta område är ovärderligt som motionsområde, rekreation. Har valt att bo i den del av Knivsta som är mest lantlig och ändå gångavstånd till centrum. Där finns stadsnära åkermark som ej bör bebyggas utan bevaras som säkerhet i kristider, samt för hållbarhet.
Viktiga naturvärden; djur och växter som bör bevaras, t ex ovärderlig ängsmark med flora som håller på att försvinna.

Lisa Ring (Västra Ängby, 2021-05-05)

#140

Vi har inte möjlighet att bygga ut pga avloppsfrågan. Sen byggs det aldelescför snabbt

Lars Ört (Knivsta, 2021-05-05)

#143

Det vore fruktansvärt att förstöra detta underbara naturområde.

Anneli Skäre (Knivsta, 2021-05-05)

#146

Vill ha kvar naturen nära.

Elin Okfors Iliadis (Knivsta, 2021-05-05)

#147

Jordbruksmark är skyddad och ska bevaras enligt lag.

Mats Jonsson (Knivsta, 2021-05-05)

#149

För att jag vill att det fina området med skog och åker ska få vara kvar!
Det är ett område som används av många, man åker skidor på åkern på vintern, förskolorna i närheten använder området.

Cecilia Lönn (Knivsta, 2021-05-05)

#150

Jag skriver under för att jag vill värna om det friluftsliv,Djurliv och det fina som Knivsta med omnejd förmedlar med att vara en liten ort på landet och inte byggas upp till ännu en förort. Jag flyttade till Knivsta just för att slippa att bo i en förort som jag tidigare gjort.

Bo Stagman (Knivsta, 2021-05-05)

#155

Jag sätter högt värde på de centrala grönområdena och naturen inpå det redan bebygga området. Vill att Knivsta ska ha kvar de få skogar och åkrar som finns i närheten utan att behöva ta bilen till naturen. Allt för både djur, natur och människa, i nutid och för framtiden.

Therese Pihl (Knivsta, 2021-05-05)

#157

Bevarandet av naturen som gör området till något speciellt.

Anders Ernlund (Knivsta, 2021-05-05)

#158

Naturen är viktig!

Hanna Öberg (Göteborg, 2021-05-05)

#161

Vill inte ha någon bebyggelse på ett viktigt frilufts och rekreationsområde med rikt och viktigt djurliv !!

Linda Jansson (Knivsta, 2021-05-05)

#169

Jag ej vill att mer bostäder ska byggas och vill ej få mindre fri, öppen och fin natur.

Matilda Jakobsson Blom (Knivsta , 2021-05-05)

#172

Ett ogenomtänkt förslag och en utbyggnad som inte tar hänsyn till de problem som skapas i och med byggandet och inte heller beaktar de problem som vi redan har i Knivsta och som kommer att späs på om detta förslag klubbas.

Marcus Ersbrant (Knivsta, 2021-05-05)

#176

Jordbruks måste behållas som jordbruksmark. Sverige måste bevara mark för mat produktion.

Miriam González (Knivsta, 2021-05-05)

#177

Knivsta behöver en bättre planeringshorisont och en stadsarkitekt som ser till att den nu helt sanslösa förfulningen av ett redan fult ”kommuncenter” inte blir ännu fulare. Och att naturen som är vår tröst och som är varför man bor här inte exploateras av girighet och dåligt omdöme.

Marianne Elvander (Knivsta, 2021-05-05)

#179

Knivsta behöver en stadsarkitekt som kan hålla ihop byggnationen och göra den till en trevlig småstad som det var tänkt. Ingen ny byggnation i form av hela stadsdelar förrän en vettig pkan föreligger med vackra hus.

Therese Tangen (Knivsta, 2021-05-05)

#180

Den övervägande anledningen till att vi bosatte oss i området Tarv var just närheten till naturen - och då inte bara en träddunge med en stig igenom utan både öppen natur och riktig skog. Människan behöver natur för både kropp och själ, kanske speciellt i vår stressiga tillvaro!

Ewa Byström (Knivsta, 2021-05-05)

#181

Behöver lite natur

Fredrik Borglund (Knivsta , 2021-05-05)

#185

Bevara ett uppskattat naturområde både för promenader, löpning, ridning och skidåkning.

Ann-Sofie Wijnvoord (Knivsta, 2021-05-05)

#188

Jobbar och motionerar i området

Dana Vlad (Knivsta , 2021-05-05)

#193

Vi vill ha skog och mark kvar inte en massa nya hus.

Liselott Ericsson (Knivsta , 2021-05-05)

#194

Förstör inte denna underbara landsbygd!!

Ingegerd Olsson (Näsum, 2021-05-05)

#195

De som sitter som politiskt styre i Knivsta nu är hel vridna med bostads byggandet man förstör Knivstas fina miljö.
Se bara hur det blir i centrum inte trevligt.
😩

Eva Bouveng (Knivsta, 2021-05-05)

#199

Jag bor i området och vill ha naturen till rekreation

Marie Jons estin (Knivsta, 2021-05-05)

#200

Området är ett viktigt naturområde. En av dem få kvar i Knivsta.

Tiina Holmberg Bergman (Knivsta , 2021-05-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...