Vi som vill att gång- och cykelbanan till Nyckelby färdigställs snarast

Kommentarer

#2

Jag vill att cykelbanan ska bli klar

Magnus Fräs Dåderman (Stockholm, 2021-05-04)

#7

På tiden

Carl Ståhle (Ekerö, 2021-05-04)

#9

För det är förenat med livsfara att gå på vägen.
Så det behövs verkligen en cykel och gångbana.

Eva Blomkvist (Kiruna, 2021-05-04)

#10

Jag vill att mina barn ska kunna cykla till skola, idrottsaktiviteter och kompisar utan att riskera livet på Ekerövägen. Även för egen del vore det önskvärt då jag cykelpendlar till jobbet varje dag.

Evelina Topan (Ekerö Sommarstad, 2021-05-04)

#11

Vägen mellan Sommarstan och Nyckelby är hårt trafikerad och livsfarlig att cykla eller gå på. Bygg gång/cykelbana eller bredda vägrenen.

Johan Mölleborn (Ekerö, 2021-05-04)

#12

Syftet med att bygga cykelbanan var väl att man på ett säkert sätt skulle kunna cykla till och från Ekerö Sommarstad till Centrum och omvänt. Det kan man inte göra nu, då cykelvägen slutar tvärt före och man är tvungen att övergå till bilvägen som är för smal för både bilar och cyklar, därmed blir farlig för cyklister.

Maria Gerle (Ekerö, 2021-05-04)

#13

Jag skriver under för att barnen ska ha en trygg resväg.

Desiree Björk (Ekerö, 2021-05-04)

#14

Jag skriver under för att skolbarn (och vuxna) ska slippa cykla via den hårt trafikerade och kurviga sträckan. Hoppas att kunna rädda liv innan det är försent...

Susanne Åsander (Ekerö, 2021-05-04)

#17

Att tvinga ut cyklister och gående i körbanan på den smala Ekerövägen där gång- och cykelvägen mot Ekerö sommarstad slutar är förenat med livsfara!

Kristina Nilsson (Ekerö, 2021-05-04)

#24

Det är bra för säkerhet och natur!

Federico Romano (Svartsjö, 2021-05-04)

#29

Ökad säkerhet för alla cyklister och fotgängare

Lise Norrman (Ekerö , 2021-05-04)

#30

Det är dags att kommunpolitikerna vaknar och hör något åt GC mellan Vikvägger och mot Sundby.

Jan-Hugo Nihlén (Ekerö, 2021-05-04)

#31

Jag vill kunna cykla utan risk att bli påkörd av bil,

Mariana Johansson (Ekerö, 2021-05-04)

#33

Galenskap att cyklar tvingas ut i vägbanan på denna sträcka. Under sommarhalvåret finns det alltid cyklister på den vindlande, smala vägen mellan Nyckelby och Sommarstan, vilket leder till alltför många osäkra omkörningar. Barnen kan inte ta sig med cykel på sträckan överhuvudtaget; som förälder vågar man inte låta dem cykla på vägbanan under dessa förhållanden. De går miste om såväl motion som frihet då de alltid hänvisas till bilskjuts eller buss.

Viktoria Lind (Ekerö , 2021-05-04)

#34

Anser det nödvändigt!

Caisa Nilsson (Ekerö, 2021-05-04)

#38

För att vi bor på helgö med två barn, och för att jag har ett önska om att kunna cykla till jobbet nära drottningholm, men som det ser ut nu, våger jag inte.

Mia Holtegård Andersen (Ekerö, helgö, 2021-05-04)

#40

Det är på tiden innan någon skadas.

Kristian Harsanji (Ekerö, 2021-05-04)

#42

Att det saknas GC denna sträcka är en stor trafiksäkerhetsfråga då det framförallt idag saknas ett säkert sätt att för barn att ta sig till Nyckelby skola med cykel. Även en fråga för en levande landsbygd.

Oscar Fritzell (Ekerö, 2021-05-04)

#44

Jag skriver under!

Emy Kårfors (Stockholm, 2021-05-04)

#47

Som boende i Nyckelby är cykel idag ett färdmedel som känns väldigt osäkert då man måste trängas med bilar som kör i hög hastighet på smala och kurviga vägar.

Både ur aspekten miljö, och för att minimera belastning på kollektivtrafik i dessa pandemi-tider, är cykel egentligen ett utmärkt sätt att ta sig till Ekerö centrum från Nyckelby, men pga det saknas ordentlig och säker cykelväg känns detta inte riktigt görbart.

Marie Hammar (Ekerö, 2021-05-04)

#48

Jag tycker det vore bra med en GC utåt.

Rickard Sandholmen (Ekerö, 2021-05-04)

#49

Trafiksituationen är jättedålig för oskyddade trafikanter på sträckan.

Anders Olsson (Ekerö, 2021-05-04)

#55

Längtar efter att få bort cyklisterna från vägen. Vill också själv ha möjlighet att cykla från helgö till jobbet i sandudden. Det gör jag inte idag då jag inte vill riskera livet ute på bilvägen.

Pia Hanses (Ekerö , 2021-05-04)

#64

Vi borde i nyckelby och vill kunna cykla utan att beblanda sig med biltrafiken.

Johannes Waern (Ekerö, 2021-05-04)

#66

Mer cykelbanor. Bra sätt att transportera sig och vardagsmotion!

Per-Erik Eriksson (Bromma, 2021-05-04)

#68

Jag cyklar året runt och det är många fler samt barnen
Livsfarligt att cykla på landsvägen
Bilarna och lastbilarna kör så nära och hög hastighet det har varit nära att jag blivit prejad många gånger

Eila Wängelin (Ekerö , 2021-05-04)

#75

Jag och mitt barn vill inte riskera livet när vi cyklar till nyckelby.

Malin Forell (Stockholm , 2021-05-04)

#78

Min son jobbar i Nyckelby och cyklar från Ekerö centrum ett par dagar i veckan. Det är en smal väg där bilister kör orimligt snabbt och farliga omkörningar.

Charlott Lundberg (Ekerö, 2021-05-04)

#80

Jag skriver under därför att cykelvägen efter winab vikväggar känns osäker att cykla på.

Anne Melin (Ekerö, 2021-05-04)

#83

Jag bor i sommarstan och det finns inget vettigt sätt att ta sig härifrån utom med bil. Mina barn kommer inte kunna cykla/gå härifrån som det är nu. Det finns ju inte ens en väggren och många kör VÄLDIGT fort...

Louise Petersson (Ekerö, 2021-05-04)

#86

Barnen behöver en trygg väg.

Tobias Nordberg (Ekerö, 2021-05-04)

#95

Jag vill att jag och min familj ska kunna cykla till Ekerö tätort på ett tryggt och säkert sätt! I dagsläget får vi cykla på en 70-väg där bilarna ofta kör i 90 eller mer!

Frida Hamilton (Ekerö, 2021-05-04)

#98

Farlig väg från nyckelby fram till cykelbanan mycket bra och kul att så många använder cykeln men fram ditt är det rätt farligt då det blir mer biltrafik.

Sakis Dalaklis (Ekerö/Helgö , 2021-05-04)

#106

Det behövs verkligen en gång- & cykelväg fr det tvära avslutet vid Vikab vidare förbi Nyckelby & fram till Rastaborg iaf. Det är i dagsläget många som cyklar & går utmed 70-80- väg & det är förenat med stor olycksrisk. Det måste även bli enklare för barn boendes i Sommarstan att ta sig till skolan i Sundby. Detta behövs NU! Vi har väntat alltför länge redan.

Johanna Osberg (Ekerö, 2021-05-04)

#108

Åker ofta moppe där och bildar långa köer och stressade bilförare som ibland gör tokiga omkörningar pga att det inte finns cykelbana ännu.

Ewa Wahl (Ekerö, 2021-05-05)

#109

Gång- och cykelvägen verkligen behövs på hela den sträckan! Det är väldigt många barn och ungdomar som idag tvingas gå i vägrenen vilket är helt livsfarligt på den trafikerade vägen! Extra farligt under mörkare årstider...

Linda Mölleborn (Ekerö, 2021-05-05)

#113

Vi behöver säkrare skolvägar för barnen. Knyt ihop de små samhällena på Ekerö för en bättre helhet.

Cemille Üstün (Ekerö , 2021-05-05)

#117

Mina barn har en livsfarlig väg till och från busshållplatsen när de ska till skolan och sen hem. Vi har 4 barn i vår familj och bor nära denna farliga sträcka.

Johanna Nordmark (Ekerö , 2021-05-05)

#119

Den här gång och cykelvägen skulle underlätta otroligt för barn, ungdomar och vuxna som bor längre ut än Ekerö Sommarstad och vill cykla till skola, jobbet eller fritidsaktiviteter. Idag är det förenat med livsfara.

Lena Larsson (Ekerö , 2021-05-05)

#120

Så klart att det ska finnas en säker väg för barn, vuxna och cyklister hela vägen från träkvista till nyckelby

Christina Ahlerup (Ekerö, 2021-05-05)

#125

Vägen är livsfarlig för cyklister

Reine Bengtsson (Ekerö, 2021-05-05)

#131

På tiden!

Peter Molin (Ekerö, 2021-05-05)

#133

Jag uppskattar cykling från Nyckelby när jag är och besöker föräldrarna på Helgö

Lovisa Westbacke (Göteborg , 2021-05-05)

#142

Jag skriver på för att jag bor i området Nibbla Backe och känner att en cykelbana verkligen saknas. Även en säker övergång från Nibbla backe till busshållsplats och koloniområdet saknas.

Sarah Fröhler (Ekerö , 2021-05-05)

#146

Jag vill att mina barn ska få en säker cykelväg till skolan.

Sara Adamek (Ekerö, 2021-05-05)

#147

Trafiksäkerhet samt modernare mobilitet kräver det NU!

Per Nilsson (Ekerö, 2021-05-05)

#150

Det bor mycket barn i området som utsätts för livsfara om de är tvungna att cykla på Ekerövägen. Idag finns inget annat alternativ.

Peter Färnlund (Ekerö , 2021-05-05)

#155

För att barn och vuxna på ett säkert sätt kan ta sig till och från Ekerö sommarstad, Nibbla, Sundby/Nyckelby och Helgö.

Johan Schönning (Ekerö, 2021-05-05)

#159

Det måste till en cykelbana snarast! Just nu är det med dödsförakt att cykla!

Lena Jonsdon (Ekerö, 2021-05-05)

#162

Endast Ekerö-Moderaterna är ju så puckade att de påbörjar ett infrastrukturprojekt av detta slaget utan att dessförinnan säkra markrätten.

Kenneth Ekholm (Ekerö, 2021-05-05)

#168

Vi behöver ett säkert och snabbt sätt att kunna cykla eller promenera in till Ekerö tätort.

Peter Örneholm (Ekerö, 2021-05-05)

#169

Min dotter och hennes familj bor på Ekerö och jag vill att hon och hennes familj kan cykla säkert. Och jag vill kunna cykla med mina barnbarn när jag ärpå besök. Hälsningar Morfar / Pappa

Helmuth Fröhler (Linköping , 2021-05-05)

#170

Det är helt rimligt att låta cykelvägen fortsätta från sommarstaden till Nyckelby. Jag skulle önska att den fortsatte hela vägen fram till Rastavägen också så att vi som bor här också kan cykla till affären från vårt håll. Att bygget av cykelvägen avslutades vid sommarstaden har jag tyckt varit märkligt i många år.

Kajsa Ottosson (Ekerö, 2021-05-05)

#176

Cyckelbanan behövs!

Carl Gustafsson (Stockholm, 2021-05-06)

#177

Cykel- och gångbana behövs ända fram till Nyckelby! Det är en trafikfara att det inte finns någon!

Elin Jansson (Ekerö, 2021-05-06)

#180

Tänker främst på skolbarnens säkerhet till och från Sundby.

Kalle Brunnberg (Ekerö, 2021-05-06)

#184

Bor på Helgö, tycker det är märkligt att det inte finns redan.

Susanne Jonsson (Ekerö, 2021-05-06)

#189

Jag bor i närområdet

Camilla Melcherson (Stockholm , 2021-05-06)

#191

Ekerö är min sommar utflyktsÖ underbart att cykla där, fler cykelbanor behövs

Heidi Brandtner (Bromma, 2021-05-06)

#192

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-05-06)

#194

Christina Righetti

Christina Righetti (Ekerö , 2021-05-06)

#195

Alla har rätt att kunna cykla och gå på ett säkert sätt!

Nicole Williams (Ekerö , 2021-05-06)

#197

Det här är en trafiksäkerhetsfråga!

Lena Berglow Elm (Ekerö, 2021-05-06)

#200

Jag vill att det ska finnas ett säkert sätt för våra barn att cyckla och gå på. Som det är nu så är det en trafikfara.

Jenny RYDÉN (Stockholm , 2021-05-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...