RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Kommentarer

#4

Det är ett för våldsamt ingrepp, station med spår år inte bästämt

Carl Jönsson (LUND , 2021-04-27)

#10

Stoppa förfulningen av Lund.

Dick Eriksson (Järfälla , 2021-04-27)

#13

Det är synd att alla de tre stora förslagen innehåller hus som är på tok för höga! Hade husen varit på en sisådär max fem vångar hade varit en helt annan femma.

För vad hände med filosofin om inga höghus i lunds stadskärna? Det är ändå tack vare den som Lund är vad det är idag, en mysig stad där människan får ta plats och inte försvinner bland höghusen.

Hjalmar Grip (Lund, 2021-04-27)

#16

Tycker det är fullständigt vansinnigt att förstöra vår älskade stad med detta totalt onödiga bygge! Det som absolut "måste" byggas kan läggas i Lunds utkanter, där det inte förstör!

Maria Dilton (Lund, 2021-04-27)

#20

Värna det småskaliga i Lunds stadskärna

Ylva Rosen (Lund, 2021-04-27)

#22

att bevarandeskälen väger tungt över de av kommunen redovisade för nybyggnation

Finn Bergstrand (Lund, 2021-04-27)

#23

Jag tycker det är synd och skam att ta bort ytterligare grönytor i Lund, denna vackra gamla gröna stad.

Lykke Lundgren Sassner (Lund, 2021-04-27)

#29

Jag vill bevara ett område som ligger direkt intill den medeltida Klosterkyrkan.

Frank Zintl (Lund, 2021-04-27)

#30

Förstör inte det som är Lunds karaktär. Bygg istället småskaligt med respekt för omgivande miljö och byggnationer. Spara den centrala marken för bostäder och mötesplatser för lundaborna istället för tillfälliga kongressbesökare.

Julia Hallström (Lund, 2021-04-27)

#35

förslagen är helt oacceptabla.

Eva Aspecren (Lund, 2021-04-27)

#38

Byggnaden passar inte in i omgivningen.
Digital verksamhet kommer nog att ta över, så att denna stora byggnad inte behövs.

Björn Brådvik (Lund, 2021-04-27)

#41

Född och uppvuxen i Lund minns jag när gamla tingshuset byggdes och väckte uppmärksamhet för sin tilltalande arkitektur. Miljön måste bevaras!

Carin Stenström (Stockholm, 2021-04-27)

#45

Lund har fått ett enormt nytt hotell i Ideon Gateway och ett befintligt kongresscenter i World Trade Center bara de senaste tio åren. Dessutom läser jag att ett kongresscenter TILL är beslutat på brunnshög? Dags att lugna sig nu! Kvarteret idag är rätt trist, och jag är inte motståndare till förändring. Till skillnad från initiativtaggarna i ARGT tycker jag dagens parkering borde försvinna till fördel för något nytt. Även den senare tillbyggnaden av tingshuset kan nog stryka på foten men Westmans tingssal är en pärla som även i framtiden måste ha en framträdande plats i kvarteret. Jag ser helst att ingen byggnad tillåts vara högre än den.

Något har blivit fel om exploateringskalkylern förutsätter kolosser i denna stil. Ge oss ett område som uppmuntrar till medborgerlig kontakt över generationerna, inte ännu en plats för inbjudna kongressdeltagares mingel. Min uppfattning är att Sverige redan svämmar över av dessa. Behåll en boulebana och den trevliga skulpturen med lite vattenporl. Utegym finns i närheten i bjerredsparken men jag hade gärna sett en stor, ambitiös plats under öppen himmel för gemensam intellektuell kontemplation. Beställ stenskulpturer av betydande dignitet, likt den som lyfter Bantorget och ger den platsen en tydligare identitet. Det behövs fler och större offentliga, tunga skulpturer. Bygg också gärna nya huskroppar men i vettig relation till polishus, tingshus och kyrka, inte alls såhär som Hybrid höga. Justera gärna vägar och cikrulationsplats och uppför bussbullerreducerande element mot vägarna för att förbättra den mycket centrala platsens lugn. Förslaget Stad i Sten har vissa kvaliteter, möjlighet att strosa runt i kvarteret finns.

Tänk "plats för kontemplation och medborgerlig förströelse", varför inte utvidga den del av kvarteret som tillhör kyrkan och ge den västra sidan av staden en modernare plats för andlighet såsom den absoluta mittpunkten fått i domkyrkoforum?

Björn Håkansson (Lund, 2021-04-27)

#47

Den föreslagna byggnaden passar inte alls in i miljön och skulle ligga alldeles för nära den medeltida stadskärnan och Klosterkyrkan.
Tingshuset är fint och värt att bevara.
Sist men inte minst, kommer behovet av kongresslokaler att minska med ökad digitalisering.

Louise Brådvik (Lund, 2021-04-27)

#49

Platsen runt gamla tingsrätten bör behållas som den är. Denna typ av byggnader kan man bygga i utkanten av Lund.

Magnus Schalin (Veberöd, 2021-04-27)

#50

Inget av de förslag som nu lagts fram är ok Inga höghus eller konferansanläggning passar in där

Lisa Dahlin (Lund, 2021-04-27)

#51

Platsen är vacker som den är, och skönhet i Lund ska bevaras. Dessutom är jag trött på att man jämt ska bygga på höjden.

Anna-Frida Abrahamsson (Lund, 2021-04-27)

#52

Dessa byggnader förfular min stad

Sebastian Godskesen Olavarria (LUND, 2021-04-27)

#55

Jag vill behålla vår gamla fina stadsbild - det räcker nu med all nybyggnad av stora lådor!

Sigrun Isaksson (Lund, 2021-04-27)

#56

Varsamhet

Margareta Brattvall (Göteborg , 2021-04-27)

#57

Stort och högt byggkomplex passar illa i den lågamälda skalan av de centrala delarna i Lund, speciellt inte kloss intill den medeltida klosterkyrkan med dess kyrkogård.
Eventuella konferenslokaler bör byggas i nyare stadsdelar.

Istvan Ulvros (Lund, 2021-04-27)

#61

Jag vill att det gamla och unika i Lund ska få vara kvar.... annars blir det ju som vilken småstad som helst där inget sticker ut!

Yvonne Marberg (Lund, 2021-04-27)

#62

Tidigare Lundabo och medl i Skånekraft är viktigt att Lund som stad bevarar sin unikhet och att nyskapande relaterar till och förstärker den själ och anda som existerar idag.

Lena Olsson (Landskrona , 2021-04-27)

#66

Lund är ett unikum bland Sveriges städer, med en egen särpräglad själ. Det vore grovt olämpligt att införa vulgäramerikanska höghus i den fortfarande medeltida stadskärnan.

Alexander Andrée (Lund, 2021-04-27)

#72

Förslaget på ett enormt konferenskomplex av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus våldför sig på den låga skalan i de centralare delarna av Lund, och riskerar att skada hela kulturmiljön. Alldeles invid kvarteret ligger också den medeltida klosterkyrkan och dess kyrkogård. Något stort kontors- och konferenscenter får inte byggas här.

Ingrid-Marie Jonson (Lund, 2021-04-27)

#76

Lund behöver inte ett fult konferenscentrum mitt i stan. Förslagen är dessutom fula, smaklösa och monstruösa och passar överhuvudtaget inte in i resterande bebyggelse.

Frauke Weitkämper (Lund, 2021-04-28)

#77

Stänga stadsbilden med höghus och skugga
där enbart kapitalistiska motiv får låta sig höras. Inte en enda plätt av park eller öppenhet får vara kvar

Ola Åkerberg (Lumd, 2021-04-28)

#85

Oklokt att förekomma vad som kan och ska ske med hela stationsområdet. Ytterligt fegt att på nytt köra över lundaborna med listiga upplägg. Ställa oss inför tre likartade alternativ att välja emellan, "vilket tycker du är bäst" för att kunna utse lundabornas favorit. Uselt! Att vräka upp sådana volymer intill stadskärnan är att våldföra sig på Lunds själ. Innerstadens tusen år är vad vi har av unicitet här i världen.
Papperskorgen. Gör om, gör nytt, men vänta till alla kort är på bordet!

Lennart Nord (Lund, 2021-04-28)

#87

Jag tycker det är vansinne att förstöra miljön vid Klosterkyrkan o Tingshuset.

Ulla Nord (Lund, 2021-04-28)

#89

Ett pråligt bygge är ofta politikers våta dröm. Tänk att få berätta för barnbarnen vad farfar/mormor har ”gjort”. Synligt och mätbart.
Harmoniska och stolta kommuninvånare smäller inte lika högt...tyvärr.
Visa nu lite hänsyn för f-n. Om inte mot oss som bor här så mot staden själv!

Mattias Lennartsson (Lund, 2021-04-28)

#90

Hyckleriet är stort o ett land som låtsas bry sig om sina grönområden och uppskatta det vackra, när man på så många platser river gamla och vackra byggnader, raserar skog och grönområden, för att sätta upp YTTERLIGARE en stor grupp lådor.
Jag studerar i Lund, och älskar denna stad, jag vill inte se den deformeras till ytterligare en död betongöken

Philippa Paulsson (Trelleborg, 2021-04-28)

#92

Jag skriver under för jag anser inte att Lund behöver två nya konferensanläggningar. I det nuvarande läget med en pandemi som inget vet konsekvenserna av för tiden efter - kommer konferenser att anordnas på samma sätt - tycker jag inte det är försvarbart med två bygge av den storleken.
Jag anser inte att platsen kring gamla tingshuset ska förtätas. Lund har en fantastisk stadskärna med låg bebyggelse som ger en fantastiskt känsla av rymd, ger fina utrymme kring historiska byggnader som Klosterkyrkan och gröna område insprängda.
Att utnyttja området kring Brunnshög anser jag är en bättre lösning och då finns också en bra anledning att använda spårvagnen fullt ut.

Marie Nordahl (Lund, 2021-04-28)

#93

Förslagen från kommunen är urusla

Ann-Kristin Örnö (Lund, 2021-04-29)

#95

Frivilligt

Solveig Nive’n (Lund, 2021-04-29)

#96

Det är en fantastisk miljö som måste bevaras. Det skulle förstöra vår fina stad med ett så stort komplex där.
Bygg det på Brunnshög. Dit går ju spårvagnen plus att sjukhuset sannolikt hamnar där och det är lätt att nå med bil.
Vem är det som driver på detta bygge? Sjukhuset och universitetet är min gissning. Låt inte dessa intressen få styra.
Lund behöver bevara vackra miljöer också för framtidens människor.

Eva Lundin (Lund, 2021-04-29)

#102

Jag vill värna Lunds stadskärna. Denna är av riksintresse. Klosterkyrkan från medeltiden och Tingshuset skall inte skymmas av
8-12 våningshus. Bygg bostäder på max 5 vån på norra delen av kvarteret

Bodil Nielsen (Lund, 2021-04-29)

#106

Jag betvivlar att det behövs ett konferenscentrum vid stationen när det finns ett 20 minuter borta vid stationen i Malmö.

Knut Deppert (Lund, 2021-04-29)

#109

Gör fd Länsrätten till säte för Institutet för mänskliga rättigheter!
En värdig placering i vår stad!

Roland Esaiasson (Lund, 2021-04-30)

#112

Tingshuset är en vacker byggnad som ger mig glädje varje gång jag passerar det. Dess utformning speglar lunds image och själ. Den öppna ytan omkring är en viktig mental paus i ett hårdexploaterat centrum. De föreslagna byggnaderna är tunga och brutala i sitt uttryck. Gagnar inte staden, inte heller dess innevånare.

Ann-Sofi Högborg (Lund, 2021-04-30)

#113

För att Lund är min älskade hemstad och denna byggnad är så vacker

Christel Dahre Nilsson (Vankiva, 2021-04-30)

#114

Lund är inte i behov av denna typ av nybyggnation.

Mattias Lundin (Malmö, 2021-04-30)

#116

VANSINNE! Ska man verkligen behöva upplysa om det??
Ska den vackra gamla staden Lund mer och mer förvanskas av giriga okänsliga klåpare helt utan snille och smak??

Margareta Bengtson (lund, 2021-04-30)

#119

Den fina Klosterkyrkan kan inte döljas av nybyggnad.

Ulla Hård (Malmö, 2021-05-02)

#121

Jag anser att marken ska användas annorlunda

Johan Björck (Lund, 2021-05-02)

#123

Bevara tingshuset och klosterkyrkan! Bygg denna typ av hotellkomplex på Brunnshög och utnyttja spårvägen.

Eva Bolinder (Lund, 2021-05-03)

#128

Återigen vill man förfula Lunds känsliga miljö med enorma höghus som inte alls smälter in i miljön. Detta måste stoppas!

Lena Friberg (Lund, 2021-05-03)

#132

Området måste bevaras. Fastighetskolosser passar inte in i miljön.Bygg ute vid ESS och utnyttja den dyra spårvagnen med få resande och nästintill tomma vagnar.

Britt Kjölstad (Lund, 2021-05-03)

#133

Vansinnig idé, tänk om, tänk rätt.

Karin Berggren (Lund, 2021-05-03)

#136

De 3 förslag som Lunds kommun föreslår är en skam och en förnedring av Lunds befolkning

Gustav Nilsson (Lund, 2021-05-03)

#137

Bevara Lund i Lundaskala!

Emily Åkerman (Lund, 2021-05-03)

#140

Jag skriver under på grund av att alla tre förslagen är stora, klumpiga kolosser som inte alls smälter in i Lunds stadskärna. Modernism javisst, men inte på detta okänsliga sätt som fullständigt ”mosar” tingsrätten, Klosterkyrkan och kringliggande bebyggelse. Om det verkligen finns behov av ytterligare ett jättekongresscenter (förutom det andra som planeras) måste det gå att hitta ett läge som inte förstör Lunds centrala delar på det sätt som de tre skissade jättekomplexen gör.

Cecilia Björk Tengå (Lund, 2021-05-03)

#142

Man kan inte bara bygga, bygga, bygga . Man måste bevara gammalt och ha ställen i staden som man kan andas på

Lisbeth Magnusson (Eslöv, 2021-05-03)

#145

Det är en vacker stämningsfull plats med en trygg tidlös småskalig lokal identitet. Oersättlig om den försvinner. Det man vill bygga här kan byggas var som helst på annat ställe där man inte behöver utplåna något annat.

Dora Sterner (Genarp , 2021-05-03)

#148

Född o uppväxt i Lund på väster. Gick här förbi varje dag till lilla klosterskolan.
Låt torget o tingsrätten vara!

Karin Billquist (Landskrona, 2021-05-03)

#152

Fulare och onödigare planer har sällan skådats.

Jens Åkesson (Lund, 2021-05-04)

#156

Jag älskar min stad

Mikael Blomgård (Lund, 2021-05-04)

#157

Ta tillfället och fundera på om Lund verkligen behöver ett jättelikt konferenscentrum. Pandemin har ändrat mötesrutinerna och det verkar inte som om människor kommer att resa till möten i samma utsträckning som tidigare. Om ni ändå tänker bygga, välj en mindre byggnad som PASSAR in i den befintliga miljön. Kolosser passar inte i centrala Lund.

Marianne Hedenbro (Lund, 2021-05-04)

#158

För högt och förslagen ej passande vid klosterkyrkan

Ola Citron (Lund, 2021-05-04)

#159

Förfärliga dimensioner på förslagen. Fjngerar inte alls i sammanhanget och kör fullständigt över både Ga Tingsrätten och Klosterkyrkan. Gör mer park och ett fint torg mellan klosterkyrkan och tingsrätten och komplettera med lägre byggnader. Inte fler överdimensionerade monster på väster tack, efter Hedda och LKP. Anpassa bebyggelsen efter befintliga proportioner.

Anna Neuhauser (Lund, 2021-05-04)

#167

Jag vill inte ha några höghus i närheten av Klosterkyrkan.

Gösta Petersen (Lund, 2021-05-04)

#169

Bevara den fina miljön kring Klosterkyrkan och Tingshuset!

Ulla Mårtensson (Lund, 2021-05-04)

#170

Är man verkligen villiga att offra Klosterkyrkan och Tingshuset för ett hotell och ett kongresscenter som inte behövs?

Krister Mårtensson (Lund, 2021-05-04)

#171

förslagen på kongressbyggnader är alldeles för dominerande och inte visar tillräcklig respekt för äldre bebyggelse, dessutom förmörkar de och skymmer en stor del av det centrala området samt undantränger befintliga gröna och luftiga ytor.

Antonia Hellstam (Lund, 2021-05-04)

#178

Jag skriver under pga en dag i framtiden kommer de politiker som tar beslutet att bygga dessa hemska husklossar att skämmas.
Detta omformar den vackra stadskärnan Lund som är K-märkt på ett mycket negativt sätt.

Katja Virdalm (Lund, 2021-05-04)

#184

Den medeltida Klosterkyrkan och den unika arkitekturen i Tingshuset uppslukas med höga hus runt om.

Christina Tovoté (Lund, 2021-05-04)

#185

Megalomana ideer.

Ingemar Helin (Lund, 2021-05-04)

#193

Bevara Lunds unika miljö

Ann-Charlotte Eriksson (Lund, 2021-05-05)

#194

Stolleri måste stoppas! Kontor och konferens kan va varsom.

Carita Maldenvall (Teckomatorp, 2021-05-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...