Placering av vindkraftverk i Korsnäs

Kommentarer

#2

Avståndet till Bebyggelsen är för litet dom måste flyttas längre bort om det är möjligt annars kan dom byggas på annat ställe.

Janne Nordlund (korsnäs, 2021-04-13)

#5

Anser att avståndet är för kort till min bostad!Gynnar knappast inflyttning till Korsnäs centrum!

Olav Andtfolk (Korsnäs, 2021-04-13)

#6

8 Eiffeltorn mitt i Korsnäs med ljud, ljus och blinkningar. Inga vindkraftverk så nära bebyggelsen

Kerstin ROSENDAHL (Korsnäs, 2021-04-13)

#9

Jag har personligen hört hur högt ljud möllorna för.

Börje Maars (Petalax, 2021-04-13)

#11

Vindmöllor ska placeras på så långt avstånd från bebyggelse att ljudet inte riskerar störa boende.

Birgitta Sandholm (Korsnäs, 2021-04-13)

#12

Poikelområdet för nära bebyggelse samt att de nu planerade vindkraftverken är avsevärt högre än vad som uppgetts vid den första planeringen av området

Kjell Måtts (Vasa, 2021-04-13)

#15

Jag vill inte förstöra landsbygden genom att bygga vindkraftverk i närheten av bebyggelsen och på det sättet förstöra levnadsnivån för befolkningen. I nuläget vet vi redan att folk kan bli negativt påverkade av vindkraftverkens ljud och ljuseffekter.

Katarina Wester-Bergman (Korsnäs, 2021-04-13)

#19

Oacceptabelt nära bebyggelsen, dessa stålkonstruktioner bör placeras på längre avstånd från bebyggelsen på områden där de inte förorsakar försämrad livskvalitet för befolkningen.

Tobias Andtfolk (Åbo, 2021-04-13)

#21

Det är fel att placera vindmöllor sådär nära bebyggelsen.

Patricia Nygård (Åbo, 2021-04-13)

#23

Ägare av fritidsbostad

Leif Wester (Korsholm , 2021-04-13)

#24

För nära bebyggelsen

Tore Bergström (Korsnäs , 2021-04-13)

#54

Anser att vindkraftsparken är på bekostnad av människors livskvalite och trivsel.

Elin Rosendahl (Korsnäs, 2021-04-14)

#55

Jag vill inte ha vindmöllorna till havs heller utanför vårt fritidshus

Jens Mattans (Harrström, 2021-04-14)

#61

Jag vill inte att byns lugna atmosfär förstörs, placera dem längre bort.

Eva Mattlar (Korsnäs, 2021-04-15)

#66

Vi vill inte bo bland vindkraftverk!

Jenny Norrgård (Korsnäs, 2021-04-15)

#82

Jag är från korsnäs och vill stöda min familj och andra.

Jessica Bäckman (Närpes, 2021-04-26)

#89

Placeringen av vindkraftsparken, i liggande förslag, är alldeles för nära bebyggelsen i Korsnäs och Korsbäck.

Roger Bergström (Korsnäs, 2021-05-03)

#96

Jag inte vill ha surrande vindkraft i närheten av eget hus eller andras hus.

Johanna Sjöberg (Korsnäs, 2021-05-07)

#98

Vill int ha na oljud i hemorten

Axel Sten (Korsnäs, 2021-05-07)

#104

Vindkraftverk kan inte placeras så nära bebyggelse !

Margherita Zilliacus (Raseborg, 2021-05-15)

#109

Störande förvmiljön och inte ekonomiskt försvarbart.

Mats Bylund (Nämpnäs, 2021-05-19)

#110

Jag skriver under detta eftersom vi har erfarenhet av att bo intill. Vindkraftsparken Hedet i Övermark Närpes. Vindmöllorna har ett enerverande ljud som stör dag som natt och mest skrämmande är att tjänstemän och politiker i Österbotten kör över bybor för att gynna utländska vindkraftsbolag. Möllorna bör inte placeras nära bebyggelsen utan passar bäst nära större motorvägar!

Gun-Maria Biskop (Karleby, Närpes , 2021-05-19)

#115

Jag är från Korsnäs och önskar inte mina föräldrar eller någon annan det irriterande väsande från vindmöllorna. Blev förskräckt då ja såg hur mycket det kommit upp i bla Övermark och önskar inte detta till Korsnäs. Släck lamporna och sänk värmen en grad istället för att spara el, konsumera mindre osv.

Maria Sten Lindqvist (Jomala, 2021-05-20)

#119

De vindkrafts"parker" som nu planeras i Korsnäs kommer att dramatiskt försämra boendemiljön inte bara i Korsnäs utan också i Petalax.

Gunilla Bergström (Petalax, 2021-05-21)

#122

-Ingen vet hur mycket vindkraftverk på 290m kommer att påverka boendemiljö och människors hälsa därför att det inte finns så höga vindkraftverk till lands.
-10 m per total vindkraftverk-meter
är ett minimum till närmaste boende.

Gunnel Westerback (Korsnäs, 2021-05-22)

#126

Vindkraftsparken som är ett industriområde kommer för nära bebyggelsen. Finland har ofattbart stora ytor med ödemark, möllorna ryms nog, dock inte där folk skall bo och leva. Inkomsten från några möllor är inte hisnande, kräver stor volym för att inkomsterna skall bli märkbara.

Stefan Storgård (Korsnäs, 2021-05-31)

#132

Lägg ner vindkraftverken!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-06-02)

#139

Som villaägare, ägare i bostad i Korsnäs centrum och delägare av skogskiften anser jag att den nära bebyggelsen skall inte utsättas för vindkraftverk.
Ta vara på den natur och fridfullhet som ännu i finns i Finland.

Anna Westerback (St Lieux les Lavaur, 2021-06-03)

#140

Det här känns inte bra.Om man hänvisar till vindkraft,och så stora som Dom tänkas bli ,kommer det här att på allvar påverka oss människor,men även djurlivet.Djur försvinner från området,för mycket oväsen,och Dom har känsligare hörsel än oss människor.Gå inte med på detta! Bara bolag som försöker utnyttja detta.Jag vet,jag bor inte därMen har sommarstuga i Korsnäs .Men tänk .Varför vill Bolagen just dit ,Korsnäs? Österbotten? Tänk nu.Vilket ansvar har Dom efter en etablerad vindmöllan? Går den i vinst eller förlust? Vem tar kostnaden? Vem ska sen ta hand om skrotet/reparationer /underhåll? Vilka kontrakt gäller? Nej,det här är en riktig bluff.Gå inte på det här.Lite pengar för markägare en liten stund,sen kommer räkningen.För hela samhället,byn.Ta reda på nu först.Tänk!Med vänlig hälsning, Christian Westerback.

Christian Westerback (Stockholm, 2021-06-03)

#141

Behövs inga vindkraftsverk någonstans !
Dumheter ......

Carl-Johan Rudberg (Västerås, 2021-06-03)

#143

Jag vill inte förstöra för fågel och djurliv framförallt. Sen är det, fult, låter, icke effektivt och kostar mer än det smakar underhållsmässigt. Greenwashing kallad det. Man gör nått som ser bra ut, resultatet är mindre viktigt

Bert-Eric Rudberg (Västerås, 2021-06-07)

#162

Vindkraften förstör boendemiljön för folk och fä som bor nära vindkraftverken. De ca jättelika 300 m höga kraftverken förstör också miljön och naturen samt dödar fåglar, fladdermöss insekter och gör att de vilda djuren i närheten vantrivs.

Peter Häggblom (Vasa, 2021-09-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...