Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola.

Kommentarer

#7

Skydda våra barn från att förstöra deras relation till varandra och fröknarna.

Fatou Jobe Kanyi (Göteborg, 2021-04-13)

#9

jag inte tror att Göteborg sparar pengar på denna åtgärd. Visst, Kapellgången sparar pengar men sänkningen av kvaliteten på undervisningen kommer att flytta kostnaden någon annanstans i kommunen.

Björn Synneby (Göteborg, 2021-04-13)

#10

Jag vill skydda våra barn och stötta våra pedagoger.

Jennie Camp (Göteborg, 2021-04-13)

#13

Jag har barn på förskolan och har haft två barn där tidigare. Det är en fantastisk förskola med fantastisk personal där vartenda moment fungerar som det ska och där alla är glada och nöjda. Visa upp detta som ett typexempel på hur en förskola ska fungera istället för att på oklara grunder plocka isär den.

Nikolai Weibull (Göteborg, 2021-04-13)

#15

Vi har två barn som trivs på Kapellgången 8 förskolan!

Janine Splettstösser (Göteborg, 2021-04-13)

#16

För att min son skall ha en trygg miljö på sin förskola

Niklas Byström (Göteborg , 2021-04-13)

#18

Jag skriver under för att genom att värna om den fina personalen som skapar en trygg och utvecklande miljö för mitt och andras barn. Genom en bibehållen personalgrupp kommer jag fortsatt känna trygghet i att alla barn blir sedda och får sina behov tillgodosedda.

Kristin Walldén (Göteborg , 2021-04-13)

#21

Jag skriver under på grund av att jag vill min dotter få behålla sina trygga relationer med lärande och utveckling med samma lärare. Hon tycker om dem och trivs bra.
Jag vill att du kan visa hänsyn om vår åsikt.

Maha Faress (Göteborg , 2021-04-13)

#22

Barnen och pedagogerna hamnar i kläm när kommunen ska spara pengar. Helt oacceptabelt!

Klara Simm Sjöstrand (Göteborg , 2021-04-13)

#24

Alla personal i kapellgången förskola har ett stort betydelse för mitt barn utveckling

Maha Alshamali (Göteborg , 2021-04-13)

#25

Stödjer min brorsdotter som har barn där

Ewa Hedström (Göteborg, 2021-04-13)

#26

Förskollärare behövs och de behövs också på avd Ugglan, där det inte har funnits någon sen start och inte förrän i augusti anställs det en lärare. Ingen närvarande förskollärare på över 6 månader!!!

Madeleine Felin (Olofstorp, 2021-04-13)

#30

Anser att hela tvångsförflyttningen av personal kan leda till otrygghet för barnen som ska knyta för många nya kontakter. Sätt barnens behov först! Se till så att de som tar hand om våra barn/barnbarn får en bra arbetsmiljö, oavsett var i kommunen de arbetar.

Margaretha Simm (Stockholm, 2021-04-13)

#41

Personalanpassningarna på Kapellgången 8 kommer att påverka barnens trygghet och utveckling. Då förskolan styrs av både skollagen och läroplanen så strider detta beslut mot dessa i många punkter.

Natalia Forsberg (Göteborg , 2021-04-13)

#43

Barnen har rätt till omsorg med pedagoger som hinner se dem och stimulera dem. Förskola är ingen förvaring av barn för föräldrarnas behov.

Caisa Landahl (Göteborg, 2021-04-13)

#45

Mitt barnbarn skall få fortsätta ha en trygg uppväxt på förskolan och få behålla sina favoritfröknar

Helene Brembeck (Göteborg, 2021-04-13)

#47

Det är en självklarhet

Magnus Gustavsson (Göteborg , 2021-04-13)

#57

Education is very important

Rishi Sreedhar (Göteborg, 2021-04-13)

#87

Jag anser att barngrupperna och antalet pedagoger i nuläget är anpassade utifrån trygghet och behov vilket kommer vara en omöjlighet om tjänster kapas från verksamheten

Karolina Byström (Göteborg , 2021-04-13)

#88

Den planerade nedskärningen på förskolan Kapellgången 8 är ett effektivt sätt att förstöra det som tagit många många år att bygga upp.

Staffan Johansson (Göteborg, 2021-04-13)

#92

Våra barn är det viktigaste vi har. Att spela med deras trygghet är att spela med deras och i förlängningen Sveriges framtid.

Annika Danielsson (Göteborg , 2021-04-13)

#93

Barn behöver mötas av förutsägbarhet och kontinuitet i sin vardag för att känna trygghet. Utan trygghet som grund finns inte förutsättningar för varken hälsa eller lärande. Våra barns förskola behöver präglas av stabilitet och även utgå från kompetent och utbildad personal som kan tillgodose våra barns behov på allra bästa sätt. Genom politikernas nedskärningar så urholkas samhällets allra yngsta individers möjlighet till en trygg anknytning. Dessa nedskärningar riskerar även till att bidra till kostsamma personalomsättningar som i slutändan blir totalt kontraproduktivt mot dessa sk besparingar.

Therese Olsén (Göteborg, 2021-04-13)

#95

Om det är ett underskott i budgeten för att vi har kompetenta förskollärare vid vår förskola så är det budgeten och inte andelen utbildade förskollärare som är problemet.

Christopher Bäckström (Göteborg, 2021-04-13)

#99

Göteborg Stad och Sveriges regering borde prioritera upp läraryrket, även på förskolenivå, genom höjda löner och bättre arbetsvillkor såsom mindre barngrupper och fler förskoleplatser generellt. Vi ska jobba FÖR människor, inte mot dem! Gör om, gör rätt.

Alexander Simm (Stockholm, 2021-04-13)

#101

Jag är själv förskollärare i staden och känner starkt medlidande med barn, vårdnadshavare och personal!

Åsa Johannesson (Göteborg , 2021-04-13)

#110

Tycker det är total galenskap att förstöra väl fungerande förskolor på detta sätt.

Tobias Forsberg (Göteborg, 2021-04-13)

#114

Både jag och min dotter har varit så nöjda med personalen och den trygga glädjefyllda miljö som de skapat för barnen. De är naturligtvis ett team som under många år byggt upp det här. Man splittrar inte ett samarbete som fungerar så väl. Ni kan fråga både tidigare barn och föräldrar om åren de varit här är.. år som är oförglömliga med så mycket positiva minnen. Det ligger till grund för en trygg fortsättning in i skolvärlden sen. Vi vill ha trygga barn för det gynnar samhället och utvecklingen i övrigt inte bara enskilda barn, föräldrar och personal. Rasera inte det fina dom byggt upp, snälla!

Pernilla Wiberg (Göteborg , 2021-04-14)

#116

Behåll antal pedagoger, tänk på barnen och deras framtid.

Felicia rodehn Rodehn (Göteborg , 2021-04-14)

#127

Håller med er.

Ing-Britt Lind (Vänersborg, 2021-04-14)

#129

För att varför förändra en förskola som är trygg, stabil och omtyckt!

Sofia Olsson (Göteborg , 2021-04-14)

#133

Värna om barnens behov av trygg personal!

Emma Lind (Uddevalla , 2021-04-14)

#135

Det är en fantastisk förskola och vi har haft våra barn där i 12 (!) år. Personalen är engagerade och har byggt upp en trygg och pedagogisk verksamhet under så många år. De har kämpat och inte alltid haft det lätt men ändå tagit hand om våra barn på bästa sätt. Personalen trivs och har ett bra samarbete, låt dem fortsätta tillsammans och utbilda flera barn.

Monica Johansson (Göteborg , 2021-04-14)

#142

Denna person är bra medborgare som lär barn så att de utvecklas till folk som väljer rätt väg i livet

Apti Dzhamurzaev (Göteborg, 2021-04-14)

#145

Viktigt

Gunilla Grundström (göteborg, 2021-04-14)

#146

Jag vet hur väl förskolan fungerar i nuläget och det är inte rimligt att spara in pengar och minska kvaliteten mer än redan gjorts. Barnen är vår framtid och måste få kosta pengar!

Elin Ringh (Lerum , 2021-04-14)

#152

Mitt barn går på förskolan och det är en fantastisk förskola med underbara pedagoger, fröknar och vikarier. Alla trivs bra med varandra och jag vill bevara en trygg och fin miljö för mitt barn och de som tar hand om honom under dagarna.

Lisa Jansson (Göteborg , 2021-04-14)

#160

Min gamla förskola. Finns inga bättre förskollärare där❤️

Freja Siering (Göteborg , 2021-04-14)

#163

Att en av mina vänner som är anställd drabbas av detta

Klara Hertram (Landvetter , 2021-04-14)

#176

Min vän har sina barn på förskolan. De vill ha kvar sina pedagoger som de är trygga med.

Astrid Friborg (Stockholm , 2021-04-14)

#177

Jag har ingen förståelse för att man tycker att tvångsförflyttning är ett ok alternativ för någon. Likvärdigförskola verkar mer handla om budget i balans och de som får betala priset är våra barn och pedagoger som väljer att lämna kommunen istället.

Petra Andersson (Göteborg, 2021-04-14)

#187

Ja

Marcus Sjöstrand (Göteborg, 2021-04-14)

#193

Det skall vara tryggt för barnen att få ha kvar sina förskolelärare som dom känner

Ingela Maliniemi (Göteborg, 2021-04-14)

#195

Detta hände oss i höstas 2020 på Skepparegångens förskola och vår avdelning är helt förstörd. Läraren som blev uppsagd bytte kommun så det är bara ett svepskäl att det ska fördelas resurser mer "jämlikt".

Beata Rydén (Göteborg , 2021-04-14)

#200

Barnen ska ha rätt till att ha kvar sina pedagoger!

Johanna Wising (Göteborg , 2021-04-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...