Bevara Hjalmarsmuren Säg NEJ till byggplanen.

Kommentarer

#1

Jag vill att skogen och ängarna ska få vara kvar som dom är idag.

Jenny Abrahamsson (Sandviken , 2021-04-08)

#3

För att jag inte vill ha hus på tomtgränsen. Och jag vill inte ha någon genomfart på min gata.

Jari Anddrsson (Sandviken , 2021-04-08)

#6

Förstör inte landsbygden!

Maria Lénström (Sandviken , 2021-04-08)

#7

Vi måste bevara det djurliv, natur i dessa områden..

Helena Nyberg (Sandviken , 2021-04-08)

#8

Våldtäkt på hela området runt omkring för både människor o djur! Finns en anledning till att vi byggde där , skog o natur runt husknuten. Hemskt o bedrövande o se att det skall tryckas in så mkt bostäder. Skall det inte få finnas några grönområden kvar??? Bygg i utkanterna av Sandviken så blir det attraktivt för dem också. Järbo, Kungsgården, Storvik mm.
Tack!!!

Linda Persson (Sandviken, 2021-04-08)

#12

Vill inte ha någon byggnation och skogen ska vara kvar

Elisabeth Kejerhag Olsson (Sandviken, 2021-04-08)

#14

Jag stödjer INTE kommunens planer för Hjalmarsmuren.

Niklas Hammarberg (Sandviken, 2021-04-08)

#17

Vi köpte tomt och byggde alldeles intill skogen just pga att den fanns där!

Sarah Lööv Koskitalo (Sandviken, 2021-04-08)

#18

Jag skriver under för att området behövs för att människor som bor runtomkring ska må bra. Där gås det hundpromenader och barn leker och spelar fotboll.

Anette Sikstrom (Järbo , 2021-04-08)

#22

Jag vill inte ha en huvudväg och byggnation i naturen i princip runt husknuten. Hela miljön kommer bli förstörd.

Helena Wilson (Sandviken, 2021-04-08)

#23

Denna plan kommer att förstöra det naturområde, den biologisk mångfalden och avskildhet som de bofasta verkligen uppskattar. Läget har varit en stor orsak till att många flyttat hit

Magnus Dahlqvist (Sandviken, 2021-04-08)

#25

Jag vill ha skogen och det lantliga området kvar

Linda Bleckert (Sandviken , 2021-04-08)

#27

Jag bor i ett av husen som kommer ligga närmast detta område. Jag har natur som min närmaste granne och vill inte ändra på det. Samt att jag inte vill lyssna på byggarbete i flera år.

Linnéa Andersson (Sandviken , 2021-04-08)

#29

Jag vill att naturen bevaras🌲🌲🌲🌲🌳🌳🌳🌳🌳

Karin Oxelstål (Uppsala. Född i Sandviken, 2021-04-08)

#30

Bevara skogen för djurens skull!

Linda Norgren (Sandviken, 2021-04-08)

#31

Låt naturen vara kvar , låt stensätra Säljan Sätra inte bli mer utbyggt!! Det räcker väl med alla nybyggnationer i Säljan!!

Maria Berg (Torsåker, 2021-04-08)

#32

Jag vill bevara den gamla fina naturliga miljön i Säljan.

Anders Ågren (Sandviken, 2021-04-08)

#33

Bevara vårt fina grönområde och alla våra vilda djur som huserar där.

Eva Andersson (Sandviken, 2021-04-08)

#34

Bevara grönområdet

Micke Persson (Sandviken, 2021-04-08)

#35

Stensätra/sätra/säljan är området lite utanför med härlig miljö och natur, ’bonnkänslan’ finns kvar och den behövs. Om det byggs sönder försvinner känslan! Alla som bor här har valt området för att inte bo som packade sillar.

Catarina Kutka (Sandviken , 2021-04-08)

#36

Bevara skog och natur i våra närområden.

Marie Pettersson (Sandviken, 2021-04-08)

#42

I dont want them to build

Gary Wilson (Sandviken, 2021-04-08)

#43

Vi behöver naturen för att må bra, behövs verkligen i dessa tider.

Ester Rossetto (Gävle, 2021-04-08)

#52

Jag skriver under på grund av att jag tycker att man förstör nå fruktansvärt om man genomför dessa planer.

Madelene Hedström (Sandviken, 2021-04-08)

#53

Jag tycker området ska bevaras som det är.
Mysiga promenader med barn och ett behagligt lugn kommer bli ett minne blott om detta byggförslag får gå igenom.

Tony Lindberg (Sandviken, 2021-04-08)

#58

Jag vill inte att det ska byggas på Hjalmarsmuren! Bevara naturlivet!

Sofie Persson (Sandviken, 2021-04-08)

#59

Annars förstörs området som vi valde att köpa hus i. Nära stan men lantligt. Skulle vara förfärligt om åkermarken skulle gå åt för att bygga radhus på.

Måns Skog (Sandviken, 2021-04-08)

#63

Bor på Blodstensgatan och önskar inte denna byggnation alldeles inpå där jag bor. Här ska ej heller göras nån genomfart på våra fina och lugna gator som vi har idag.. Fokusera på annat. Låt bli Hjalmarsmuren..

Jonas Westman (Sandviken, 2021-04-08)

#65

Jag vill att skogen i närområdet bevaras!

Anette Klein (Sandviken, 2021-04-08)

#66

Bevara naturområden.

Erik Steen (Sandviken, 2021-04-08)

#68

Jag vill att skogen och dess djurliv behålls som den är.

Agneta Österberg (Sandviken, 2021-04-09)

#71

Går ofta med hunden på stigarna i skogen mellan södra Björksätra och Stensätra och det är ett bra sätt att varva ner på. Det finns ett stort värde i att ha lugna naturliga grönområden kvar och en väg skulle förstöra otroligt mycket.

Marcus Seger (Sandviken , 2021-04-09)

#73

Jag har vuxit upp på alabastergatan och mina föräldrar bor fortfarande kvar där och jag har spenderat ett x antal timmar i den skogen, med start på förskolan och upp i min nuvarande ålder 31 och när jag fick veta att den skulle försvinna för att ge plats åt betong och asfalt, så trodde jag inte på det. Helt absurt, på andra sidan skogen byggde ni ju för ett tag sen. Räckte inte det? Behöver ni verkligen ta bort all skog för att vara nöjda?

Nä, utveckla Storvik istället och satsa där istället där folk vill och behöver att det ska satsas. Sandviken behöver inte ett nytt område i söder för där ligger våran skog och löpning/promenad stigar som dessutom blir skidspår på vintern, dom få gånger det blir vettiga snö temperaturer.

Gör om gör rätt och rör inte ”min” skog.

Johanna Persson (Mölndal, 2021-04-09)

#78

Jag vill att området ska finnas kvar och ej bebyggas.

Susanna Ljungberg Andersson (Årsunda , 2021-04-09)

#80

Säljan och Sätra behöver inte mer bebyggelse, då försvinner anledningen till att människor flyttade hit från början. Bygg bostäder i närheten avTunaområdet istället, där butiker osv byggs! Så har man gjort i Gävle Hemlingby för att minska resandet vid handel.

Jenny Olsson (Sandviken, 2021-04-09)

#81

Det finns ett rävgryt i skogen där jag brukar titta på rävungarna när de börjar gå ut, Räv mamman är fin och har inte skabb,

Yvonne Andersson (811 52 Sandviken, 2021-04-09)

#85

Området ska vara orört. Det måste få finnas oaser i en stad .

Peter Olsson (Sandviken , 2021-04-09)

#87

Förslaget kommer att helt förändra min boende miljö. Vid flytten hit 1977 var anledningen just miljön.Urangatan 15 är sista utposten ner mot Seljansvägen. Vår utsikt ner mot Storsjön har krympt på grund av det hysteriskt byggandet. Det må räcka med det.

Eva Sjöström (Sandviken, 2021-04-09)

#88

Vi behöver en grön oas mellan dom bostadsområden som redan finns där.
Så många människor har glädje av den.

Christina Rokka (Sandviken , 2021-04-09)

#93

Bevara skogen i sin helhet

Kenneth Hedström (Sandviken, 2021-04-09)

#94

Jag tycker att det ska vara ett naturområde med skog där människor kan vistas och barn kan leka. Det finns andra områden att bygga på till exempel smassens i Björksätra där hus revs för många år sedan där kan man bygga hus. Och kanske vid Tuna-området.

Helen Thörnqvist (Sandviken , 2021-04-09)

#95

Jag vill bevara den lantliga miljön som finns kvar och de fina djurlivet som är fortfarande kavr här ute i Säljan.

Andreas Berg (Sandviken , 2021-04-09)

#96

Jag önskar att den lantliga känslan i området bevaras, det behövs inte mer bebyggelse här - denna lantliga idyll som förut fanns här är totalt förstörd med bl.a. stora vita parhus. Vi valde att flytta från centrala Sandviken till Säljan pga lugnet och närheten till naturen och den lantliga känsla som förut fanns här. Nu området mer och mer sönderbyggt, fortsätter dessa byggnationer kommer vi troligen inte att vilja bo kvar här utan bli tvungna att söka oss vidare.
Det finns så många andra områden att bygga på, mark som tidigare varit bebyggd som man kan bygga på igen. Ute vid Tunaområdet finns alla möjligheter att bygga bostadsområde,även runt BJ arena och i Norrsätra...
Även i områdena där skolorna och affärer som riskerar nedläggning ligger, bygger man i dessa områden ökar antalet invånare där och dessa har en chans att överleva.
Förstör inte den orörda marken i detta område! I prospektet målas Hjalmarsmuren upp som en blivande idyll - detta kunde inte vara mer fel! Idyllen fanns innan alla dessa byggnationer och planer på utbyggnad, men fortsätter detta så kommer idyllen att förstöras. Bevara den natur och det djurliv som finns här, bygg inte sönder området mer!!!

Alexandra Berg (Sandviken, 2021-04-09)

#97

Jag som Stensätra bo kommer inte alls känna mig lika trygg här hemma ifall skogen tas bort. Den ger oss flera fördelar här borta, bland annat att vi ligger lite mer avskilt Från C och Björksätra områderna, områden jag helst undviker.

Emmy Kutka (Sandviken, stensätra , 2021-04-09)

#99

Tänk på allt djurliv som finns i denna vackra miljö!!

Ulrika Ågren (Gävle , 2021-04-09)

#100

Det måste finnas grönområden för boende att vistas i. Säljan och Hjalmarsmuren är vackra naturområden och öppna landskap som skall bevaras och tas om hand för kommande generationer.

Urban Nyberg (Sandviken , 2021-04-09)

#103

Vi vill ha kvar våra grönområden som ger oss möjlighet att vistas med våra barn och äldre i en lugn miljö.

Stefan Swee (Sandviken , 2021-04-09)

#106

Jag vill bevara hjalmarsmuren då jag bor bredvid och rör mig dagligen i den skogen med hunden. Jag vill att den får vara kvar då jag inte vill ha upp någon bilväg bakom huset och bevara hemmen åt alla de djur som bor samt rör sig i området. Jag flyttade hit för att få bo i ett lugnt område och så vill jag att det fortsätter.

Julia Timmerholm (Sandviken, 2021-04-09)

#110

Vi vill inte få vårt närområde förstört av genomfartstrafik och försämrad trafiksäkerhet. För våra barns skull skriver jag under.

Johan Hedberg (Sandviken , 2021-04-09)

#114

Jag bor i det drabbade området, och ser gärna att skogen blir kvar.

Roger Söderlind (Sandviken, 2021-04-09)

#116

Jag skriver under som djurvän, medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-04-10)

#118

We have to make our law heard in a European way.
See case law Czech Republic 2 days ago when it comes to vaccines passport
in the EU without choice.
Sign for you and your country:
https://www.petities.com/bbb2021no_build_back_better_say_no

d EU vaccin passport petition (Amsterdam, 2021-04-10)

#119

Planen kan inte anses följa hållbar livsstil enl. Mål 2. För oss boende är detta en ”grön lunga”. Hjalmarsmuren idag, är som pollinering för oss boende likaväl som humlor och bin som än så länge pollinerar våra vilda växter. Det lugn och den stadsdel vi är kända för idag minskas ej. Den försvinner, om detaljplanen fullföljs. Jag älskar uv, rådjur, kråkor, bin. T.o.m huggormar är mina grannar. Ska vi fortsätta förstöra och försöka tillrättalägga Moder Jord?

Inger Dahl (Säljan, Sandviken, 2021-04-10)

#120

Jag vill bevara skogen som den är. Den är en oas för rekreation och utflykter samt ett rikt djurliv.

Cecilia Åkelid (Sandviken, 2021-04-10)

#121

Mer grönområden!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-04-10)

#123

Jag vill att natur- och kulturmiljön bevaras.

Eva Friman (Sandviken, 2021-04-10)

#124

För att bevara skogen

Helen Flink Breisch (Sandviken , 2021-04-10)

#125

Mitt släktgård/barndomshem ligger i anslutning till skogen

Elin Rokka (Sandviken , 2021-04-10)

#127

Jag vill bevara skogen och åkrarna. En trygg miljö för mitt barn och mina djur att vistas i!

Elina Sten (Sandviken , 2021-04-11)

#134

Bygget kommer att göra min gata till en genomfartsled och mitt grönområde till radhus.

Christina Therése Andersson (Sandviken , 2021-04-11)

#136

Anledningen till vi bosatt oss här är just det lantliga läget med skogsområden lättillgängliga för alla.
Att bygga bort den känslan gör att man bygger bort attraktiviteten i området.

Tiina Palm (Sandviken, 2021-04-11)

#142

Jag tycker att det är fel att bygga så nära bebyggelse. Och fel med vägar genom alla bostadsområden.

Charlotta Setterholm (Sandviken , 2021-04-12)

#143

För bevarande av natur ,djurliv och vackra promenadstråk.

Maria Jansson Qvarnström (Sandviken, 2021-04-12)

#144

Vi behöver en orörd natur.

Håkanvi Björklund (Storvik, 2021-04-12)

#147

Jag vill ha kvar ett vackert omväxlande och avstressande naturområde för alla naturälskande flanörer, motionärer, hundägare, barnfamiljer, pensionärer m fl. En tillgång för hela Björksätra ner till Säljan och Storsjön. Förstörs området går det inte att återställa.

Lars-Gunnar Lundell (Sandviken, 2021-04-13)

#148

Anser läget är olämpligt. Vill inte att våra barnbarn ska få det farligt o besvärligt ta sig till o från skolan- inga andra barn heller!

Maud Oxelgren (Sturefors, 2021-04-14)

#149

En mur med ett så fint namn måste bevaras. Jag säger NEJ :-)

Hjalmar Östman (Borlänge, 2021-04-14)

#150

Jag vill verkligen inte se vårt fina område med natur försvinna med alla konsekvenser det skulle innebära för oss som bor här nu.

Pierre Larsson (Sandviken, 2021-04-15)

#152

Sluta förstöra vår natur.

Linda Lundgvist (Fridlevstad, 2021-04-17)

#156

Jag skriver under pga att jag inte vill att det ska byggas där. Det ska var skog att ströva i!

Maria Olofsson (Sandviken , 2021-04-24)

#159

Jag skriver under på grund av att jag anser att det är viktigt att det finns bevarade naturnaturområden i anslutning till bebyggelse. Säger därför nej till planeterna av bebyggelse
till bebyggelse.på
HJALMARSMUREN

Inger Sjödin (Sandviken, 2021-04-28)

#161

Jag vill att skogen ska få vara kvar. Går mycket i den skogen.

Ewa Lindqvist (Sandviken, 2021-05-04)

#162

Jag skriver under p g a att jag och mina barn nyttjar skogen flitigt. Jag köpte mitt hus här förra sommaren just med tanke på att det är nära till naturen vilket kommer att förstöras med bebyggelse i området.

Charlotta Fällene (Sandviken , 2021-05-05)

#163

Skog är viktig för djur och människor! Även för klimatet och planetens överlevnad!

Mathilda Stigenberg (Uppsala, 2021-05-06)

#165

Jag vill verkligen ha naturen kvar i Säljan

Chatarina Berglund (Sandviken , 2021-07-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...