Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#1603

Vi behöver fler gröna lungor inte färre!

Anders Carlström (Örebro , 2021-03-29)

#1609

Jag och många använder skogen dagligen. Skolor använder den i sin undervisning. Den ska stå kvar för samhällets och individers bästa/hälsa.

Edvin Skoglund (Örebro , 2021-03-29)

#1611

Jag vill värna om alla stadsnära skogar så att det är enkelt för alla att få tillgång till naturen runt knuten.

Jörgen Ericson (Örebro , 2021-03-29)

#1620

Sorgligt om detta fina strövområde med fantastisk skog och ett mysigt sommarstugeområde skall förstöras. Det är otroligt att även utan bil kunna komma ut i oförstörd natur så nära där du bor.

Meta Franzén (Örebro, 2021-03-29)

#1622

De naturskogar som finns måste få ökat skydd.

Bo Hägerås (Örebro, 2021-03-29)

#1627

Det är viktigt att bevara friluftsområden i närheten av centrum. Dessa gröna oaser är ovärderliga, med sitt växt och smådjursliv. Gör inte hela örebro till ett betong o asfaltsträsk!

Anders Ljunggren (Örebro , 2021-03-29)

#1632

Det handlar om min barndoms "jaktmarker"!
Jag är uppvuxen i Sörby.

Jan Bergström (Uppsala, 2021-03-29)

#1633

Därför att Örebro kommun väljer att bebygga varenda liten ledig plätt, skog och äng. Staden behöver inte förtätas utan vi behöver öppna områden, skogar och fria ytor också.

Angelica Bölja (Örebro, 2021-03-29)

#1636

Nästa generation ska kunna få uppleva skogen

Daniel Gustavsson (Degerfors, 2021-03-29)

#1641

Vill inte se mer skövling av Örebros omgivningar.Är uppvuxen i närheten.

Gertrud Nilsson (Örebro, 2021-03-29)

#1646

Jag vill bevara citynära grönområden

Karl Lindell (Örebro, 2021-03-29)

#1649

Jag vill värna om all skog och naturområden i min hemstad.

Amanda Östman (Örebro, 2021-03-29)

#1654

Sluta skövla skogar! Vi behöver de få grönområden som finns kvar i stan.

Åsa Engström (Vintrosa , 2021-03-29)

#1668

Var gång jag vistas i den skogen så förs tankarna åt ett verk av John Bauer. Man borde snarare göra den skogen mer tillgänglig för oss örebroare än att göra sig av med den.

Kjell Engelhjelm (Örebro, 2021-03-29)

#1672

Vi måste ha kvar vår lunga,vår livskraft,vår omsorg om vårt ursprung,vår natur..Om allt tas ifrån oss vad har vi då kvar?Absolut inget.

Anette Österberg (Örebro , 2021-03-29)

#1677

Det är värdefullt att ha ett sånt vackert naturområde så nära stan.

Johanna Tun (Örebro, 2021-03-29)

#1678

Det behövs mera grön natur med tanke på klimatuppvärmningen .

Ingrid Grip (Örebro, 2021-03-29)

#1680

Värdefull stadsnära skog som denna bör bevaras för framtida djur, växter och människor. Tack för engagemanget!

Ia Malmqvist (Örebro , 2021-03-29)

#1681

Jag vill fortsätta använda Sörbyskogen som strövområde.

Martin Flyckt (Örebro , 2021-03-29)

#1683

Jag skriver under på grund av att det är tröttsamt vilken dubbelmoral politiska instanser ännu använder. Det går emot sig självt att hävda att man som kommun är mån om naturen, men ändå väljer att utrota ett naturområde för bostadsbygge.

Josefin Albinsson (Norrköping, 2021-03-29)

#1685

Jag vill ha kvar den delen av skog! Det är bra cykelstigar där

Andreas Jonsson (Örebro, 2021-03-29)

#1686

Jag tror att reträtten området skulle påverkas negativt om Sörbyängen försvinner. All skog är unik och särskilt den som finns inom gång och cykelavstånd.

Malin Paulsson (Örebro, 2021-03-29)

#1692

Jag skriver på att bevara detta vackra skogsparti just p.g.a närheten till stora bostadsområden och centrum. Varje gång jag besöker Örebro bor jag i Sörbyängen och promenerar eller cyklar i detta område. Det är lite av en grön lunga på söder.

Inger Elfstrom (Valsamoggia, 2021-03-29)

#1695

Bevara skogen

Kerstin Jacobsson (Godegård, 2021-03-29)

#1697

Jag älskar att cykla i Sörbyskogen

Fernando Freire (Örebro , 2021-03-29)

#1711

Det är förmodligen stadens närmaste skog. Så sorgligt att löftet om gröna lungor är bortglömt.

Marie Brodin (Örebro, 2021-03-29)

#1713

Vi behöver naturen mer än någonsin i dessa tider. Och en skog som Sörbyskogen med dess närhet till city gör den unik. Runt omkring i Örebro byggs det som aldrig förr och det blir färre i grönområden pga alla husbyggen. Därför är det så viktigt att bevara den fina Sörbyskogen som är på promenad/cykelavstånd från centrum.
Här är vi MÅNGA som strosar runt och stressar ner / laddar batterierna efter en hektisk arbetsdag på ett sätt som man bara kan göra i en skog som är tillräckligt stor och med en vildmarkskänsla som faktiskt Sörbyskogen erbjuder
Snälla politiker! Lyssna på oss som protesterar, Sörbyskogen är unik!
Vi kan aldrig få tillbaka naturen! Rör inte örebroarnas finaste möjlighet till avkoppling och hälsosammare liv

Anette Stjernkvist (Örebro, 2021-03-29)

#1714

Skydda rödlistade arter samt nära till skog centralt

Elin Lewin (Örebro , 2021-03-29)

#1717

Sörbyskogen måste skyddas pga att den är viktig för rekreation för människor och för bevarande av artrika miljöer

Ann-Marie Carlberg (Örebro, 2021-03-29)

#1718

Denna skogen är underbar att vandra och cykla mtb i. Skogen ger livskvalitet för de som bor i stan men ändå vill ha nära till fina leder i skogen. Skogen var en bidragande orsak att jag flyttade till detta område.

Tony Svensson (Örebro, 2021-03-29)

#1721

Så vacker skog måste finnas kvar! Bevara grönområden i Örebro!

Rani Roosling (Örebro, 2021-03-29)

#1724

Bevara skogen!

Jessica Sydner (Örebro , 2021-03-29)

#1728

Det är otroligt viktigt att det finns unik o härlig skog så nära stadsmiljö.

Annica Johansson (Hampetorp , 2021-03-29)

#1729

Det är otroligt viktigt att bevara sörbyskogen både för människan och för alla djur som lever där. Att ha närhet till naturen som främjar människors hälsa. Där alla kan njuta av den lugna miljön genom olika typer av motion, långa sköna promenader, eller bara titta på den vackra utsikten, borde verkligen prioriteras av Örebro stad. 🌲🦅♥️

Ulrika Löwendahl (Örebro , 2021-03-29)

#1734

”Min” skog under barndom och ungdom som givit mycket till mig och förhoppningsvis till andra i framtiden

Lars Gillberg (Åhus, 2021-03-30)

#1736

Jag vill att vi får behålla sörbyskogen!

Ester Zsido (Örebro, 2021-03-30)

#1744

Jag är i Sörbyskogen varje vecka. Skogen är en del av min barndom och betyder mycket för mig. Bevara Sörbyskogen!

Eva Lindblad (Örebro, 2021-03-30)

#1754

Jag vistas mkt uppe i den fina skogen o nu tycker jag att det får vars färdigbyggt. Det är ju också ett naturreservat o något måste sparas till stadens lungor.

Maud Wallander (Örebro, 2021-03-30)

#1761

Levande Skog är livsviktigt

Cim Norr (Stockholm , 2021-03-30)

#1762

Hej, naturskogarna försvinner i snabb takt. Varje år omvandlas naturskog med ett rikt ekosystem till produktionsskogar med monokultur och plantering.
Ekosystemet i naturskogarna tar väldigt lång tid att bildas. När man gör om till produktionsskog tar man bort ekosystem och möjligheten för ekosystem.
Tyvärr har en väldigt stor del av Sverige redan omvandlats till produktionssskog och vi skulle behöva skydda alla kvarvarande naturskogar och restaurera en del av produktionsskogarna för att nå upp till internationella överenskommelser för skydd av biologisk mångfald.
Förutom för biologisk mångfald är det också väldigt viktigt för klimatkrisen. Livskraftiga ekosystem är bäst rustade att stå emot klimatförändringarna. Monokulturer i produktionsskogar klarar inte klimatförändringarna lika bra.
Hoppas det finns möjlighet att bygga bra bostäder på en bra plats någon annanstans. Om ni inte redan tagit med den tyvärr allvarliga situation i Sverige om skogsekosystem som snabbt börjar ta slut gör gärna det.
Vänliga hälsningar Martin

Martin Arnsten (Uppsala, 2021-03-30)

#1769

Jag vill värna om Örebros naturområden för mig, mina medmänniskor.

Viktor Westberg (Örebro, 2021-03-30)

#1777

Ett skogsutrymme som ger allt vad mänsklighet, natur och djur behöver.
Naruren nära staden innebär tillgänglighet vilket värnar jämnlikhet. Barn kan lätt ta sig på egen hand till skogsmiljön. Sist men inte minst tänk på vad Astrid Lindgren hade förespråkat i frågan.

Camilla Eriksson (Sjövik , 2021-03-30)

#1780

En fantastisk skog för mtb och vandring som ligger stadsnära. Närheten utan att behöva ta bil för att hitta leder.

Olle Higårds (Örebro, 2021-03-30)

#1785

Det är självklart att vi inte ska platta till all skog runt stan.

Johan Eriksson (Örebro, 2021-03-30)

#1790

Så enkelt att Örebro behöver behålla stadens alla "lungor" och skogsområden.

Lars Söderström (Örebro, 2021-03-30)

#1792

Ett fantastiskt strövområde i tämligen orörd natur nära sta'n. Inte minst när man har hund!

Peter Beijer (Örebro, 2021-03-30)

#1794

Jag bor på andra sidan av golfbanan så jag är i den här skogen flera gånger i veckan och laddar mina batterier. Är helt underbart att det finns en skog så nära staden.

Susanne Jonsson (Örebro , 2021-03-30)

#1795

Att vi behöver skogen/naturen för rekreation.

Mattias Andersson (Örebro , 2021-03-30)

#1798

Tätortsnära naturskogar, de kommun som har det bör vårda den.
Efter EU-domstolen 4 mars 2021 skulle avverkning även vara ett brott mot Artskyddsförordning och än.mer direktiven
Svensk praxis att ödelägga skog är inte förenligt med det ofta missbrukade ordet hållbarhet

Rune ni Geistrand (Hässleholm, 2021-03-30)

#1799

Fantastisk grön lunga nära staden. Dessutom på gång-avstånd. Njuter av den ofta

Sven-Olof Johansson (Örebro, 2021-03-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...