Rädda naturen vid Vallentunasjön

Kommentarer

#201

Vänd din blick in i skogen, andas in och lyssna! Var rädd om mångfald och de mjuka upptrampade stigarna. Stoppa betongen.

Barbro Nordenstein (Täby, 2021-03-06)

#211

Jag skriver under, för det är mitt barndoms kvarter. Att ha växt upp nära och kunnat leka och gått promenader nära sjön har varit underbart med en sådan natur.

André Nordenstein (Stockholm, 2021-03-06)

#214

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara naturområden kring vallentunasjön.

AnnChristin Fahlander (Täby, 2021-03-06)

#218

Nej till utbyggnad av Nygårdsområdet Täby Kyrkby

Lena Boström Skog (Täby, 2021-03-06)

#223

Jag vill bevara naturen

Anders Carlsson (TÄBY, 2021-03-06)

#227

Varit kyrkbybo i 44år. Långt ifrån arbeten och service men möjligheten att lätt nå naturen har att fått avgöra.
De senaste åren har mycket förändrats. Utveckling brukar det kallas men avveckling kan kännas som det rätta för många.
Det räcker nu, låt oss i kyrkbyn behålla det de flesta av oss ”här ute”värdesätter.

Anneli Öhrstedt (Täby, 2021-03-06)

#234

Jag vill bevara grönområdet sjöberg vid vallentuna sjön som det är. Jag vill behålla de få skogsområden som finns kvar i Täby idag. Ingen bebyggelse tack!

Ulrika James (Täby kyrkby, 2021-03-06)

#236

Jag vill bevara naturen orörd vid campingen , Nygårdsåmrådet , inga bostäder!!!

Annika Nyholm (Täby, 2021-03-06)

#238

Jag delar intentionen att skydda naturen vid Vallentunasjön.

Anders Carlsson (Täby, 2021-03-06)

#239

Vill bevara naturen i Täby-Kyrkby

Anne-Marie Olsson (Täby, 2021-03-06)

#249

Bevara den fantastiska naturen, den behövs i denna stressiga värld.

Carina Ekblom (Täby, 2021-03-06)

#252

Vill bevara naturområdet runt Vallentuna.

Ivve Dahlgren (Vallentuna , 2021-03-06)

#258

Tycker det är helt fel att skövla den lilla natur skog som finns kvar. Plus att det är helt fel plats att bygga på. Djurlivet kommer bli ledande och många djur är redan förvirrade pga all nybyggnation som skett de senaste 10 åren. Låt våra barn och barnbarn och kommande generationer få ha kvar närheten till naturen i skogen.

Eva-Lena Lange (Stockholm, 2021-03-06)

#259

De få naturområden som fortfarande finns kvar i Täby skall bevaras för oss och för kommande generationer. De som inte behöver natur omkring sig för att leva har möjlighet att välja andra ställen att bosätta sig på.

Sven-Erik Jesperson (Täby, 2021-03-06)

#260

Vill behålla naturen, samt att jag tror det kommer bli mycket mer biltrafik i området.

Ewa Alvarsson (Täby, 2021-03-06)

#267

Jag skriver under därför att jag bor i Täby kyrkby och vill bevara grönområden och motverka ytterligare trafikköer genom kyrkbyn när människor ska till och från jobbet. Det är redan ett ansträngt läge och jag tror inte att människor kommer att köra mindre bil efter pandemin, snarare tvärtom!

Anrtte Norddjö (Täby, 2021-03-07)

#270

Jag vill bevara miljön orörd och ej bebygga området ytterligare

Anders Övergaard (Täby, 2021-03-07)

#274

Jag vill bevara skogen som behövs för rekreation

Hans Ring (Täby, 2021-03-07)

#276

Ytterst angeläget att utifrån miljöhänsyn (skydda biologisk mångfald och bevara skog och naturmark utifrån klimathänsyn) undvika ytterligare bebyggelse i området. Detta gäller både Nygård och Täbyberg (Skrotskogen).

Göran Sandberg (Täby, 2021-03-07)

#278

Vi vill inte få vårt vackra närområde förstört med villor där
många människor är ute och går med sina hundar morgon, middag och kväll.

Dag Harling (Täby kommun, 2021-03-07)

#279

Vi vill inte ha villor i det natursköna närområdet i skogen där många människor är ute och går med sina hundar.

Birgitta Harling (Täby kommun, 2021-03-07)

#282

Spara denna lunga. Bevara naturen orörd med djurliv, bär och svamp. Bygg inte bort hela Täby

Martin Roth-Lundin (Täby, 2021-03-07)

#284

Det är inte otillgängligt bara för att det är riktig natur. Anordnade vägar mm skapar endast mindre tillgång till vild skog med djur och natur. Dessutom mycket misstänkt när de kallar sig Stadsbyggnadsbolaget. Väldigt likt Stadsbyggnadskontoret/nämnden. De vill att vi ska koppla ihop detta med kommunen.

Lena Roth Lundin (Täby , 2021-03-07)

#287

Jag skriver under på grund av att jag vet att många med mig finner ro och lugn i de obebyggda områdena av skog och lugn för rekreation. Specielt platser nära vattnet där hus och lägenheter blir dyra och många vill ha och göra pengar på. Men väll gjort går det inte att göra ogjort. Låt det vara orörd natur närmast sjön som ALLA kan ta del av och känna den ro och lust som den naturen ger. Den mångfald i naturen som vatten och orörd strand nära stranden ger bör vi alla vårda.

Anna-Lena Larsson (Täbykyrkby, 2021-03-07)

#288

Jag skriver under för att jag håller med uppropet och jag tycker det är viktigt att kommunen är ärlig i sin kommunikation.

Marie Wikman (Täby, 2021-03-07)

#294

Som jag skrev till Stadsbyggnadsbolaget så tycker jag man kan hålla sig till redan bebyggd mark och där rusta upp, samt hålla sig till ängen/åkern så vi sparar så mycket skog som möjligt.
Vill inte att det ska bli som det blev med skogen bakom Byle (Odens förskola)! Där var det en jättevacker skog som i dag ser ut som Desperate Housewifes.

Björn Övergaard (Täby, 2021-03-07)

#295

Vill fortsätta kunna promenera längs sjön.

Mats Palving (Vallentuna, 2021-03-07)

#301

Bevara naturen som den är! Mer bebyggelse=mer bilar=dåligt.

Sophia Karlsson (Täby, 2021-03-07)

#302

Planerna är negativa för både människa och miljö och går inte alls i linje med ambitionerna i förslaget till översiktsplan som pratar sig varmt för biologisk mångfald, bevarande av skogar och rekreationsområden och att halva Täby ska vara grönt.

Kajsa Marsk Rives (Täby , 2021-03-07)

#304

Jag bor i området och nyttjar grönområdet dagligen och vill inte att det ska exploateras av bostäder.

Ulrika Frisk (Täby, 2021-03-07)

#309

Tänts stolta slogan ”Minst halva Täby grönt” förpliktigar och: Täby Kyrkby måste kunna få förbli den lilla ”Kyrkbyn” den är! Någon del av Täby måste få förbli småskaligt om naturnära. Kyrkbyn har ändå exploaterats stort sista åren iom bebyggelsen i Byle. Mer bostäder medför också oundvikligen fler vägar och mer trafik. Genomfarten på Vikingavägen är redan alldeles för omfattande!
En annan aspekt är att miljön runt sjön och de gamla gårdarna Nygård och Fittja, skogen och åkrarna är skyddsvärda som dom är. På markerna rör sig mycket vilt och i och runt sjön finns ett rikt fågelliv.
Skydda detta!
Det går att på ett försiktigt och hänsynstagande sätt göra delar av området mer tillgängliga och en upprustning av badplatsen på campingen vore toppen! En allmän rustning av campingen är också önskvärd. Men ABSOLUT INTE BOSTÄDER.
Det finns mycket att diskutera i frågan men det är viktigt att från början stoppa större byggen!!

Anne Kemhagen (Täby, 2021-03-07)

#313

Viktigt ! grönområdet nära Vallentunasjön är en oas som inte får byggas bort!

Ingegerd Lundin (Täby, 2021-03-07)

#323

Jag vill att naturen vid Vallentunasjön skyddas för nuvarande och kommande generationer!

Charlotte Bode (Torgnyvägen 40, 2021-03-07)

#324

Jag vill att naturen vid Vallentunasjön skyddas för nuvarande och kommande generationer

Peer Weding (Täby , 2021-03-07)

#325

Jag har bott alldeles nära skogen i snart 50 år. Plockat bär och svamp, promenerat ensam och i sällskap och aldrig någonsin känt mig otrygg. Bara glädje att ha tillgång till denna natur!

Sonja Flodin (Täby kyrkby , 2021-03-07)

#327

Jag skriver under för att det är viktigt att spara naturen till friluftsliv och till de djur som finns - det är en ära att få ha naturen runt hörnet - låt den vara. Den ger syre till vår stad och renar luft. Skogen Renar även vattnet. Ge en god miljö till framtiden. Sen vikingaområde - bevara det. Våga stänga ner projektet - det är mod och hållbart för alla träd, människors hälsa o djur.

Lisbeth Dahlin (Täbykyrkby, 2021-03-07)

#331

Detta är det enda närområde som erbjuder både tystnad och mörker vid naturvistelse!

Henrik Öhman (Täby, 2021-03-07)

#338

Jag tycker det ska vara så tydligt som möjligt vad ska hända till de naturområderna som finns runtom i Täby, speciellt de som är lite mer 'ovårdad', det ska inte byggas en massa hus där, vi ska värna om fauna och flora vi har runt omkring oss.

Robin Ljungdell (Täby, 2021-03-07)

#344

Tänker på bävrarna vid sjön, de behöver träd att gnaga på även på östra sidan

Johan Fagerhem (Vallentuna, 2021-03-08)

#346

Bevara den biologiska mångfalden och de naturområden som finns.

Jan Larsson (Nacka, 2021-03-08)

#349

Naturen kring Vallentunasjön är fantastiskt skatt för oss som bor i Täby och Vallentuna. Vi måste vi bevara och vårda detta fina område.

Lina Petrell (Vallentuna , 2021-03-08)

#353

Vill bevara grönområdet i mitt bostadskvarter!

Jonathan Svendsen Stribrny (Stockholm, 2021-03-08)

#354

Jag håller fullständigt med Pernilla Strids text ang naturen vid Vallentunasjön!

Gunilla Wågström Lundqvist (Täby, 2021-03-08)

#359

Naturen är balsam för själen

Lauresha Tarhanoglu (Täby, 2021-03-08)

#364

Värdefull natur och kulturmark får inte gå förlorad på grund en cynisk syn på tillväxt.Lägg pengar på att säkerställa Vallentunasjön och den biologiska mångfalden i dess närområden

Lars Sjöberg (Täby , 2021-03-08)

#365

Täby Kyrkby var hela min uppväxt och är fortfarande mitt smultronställe.

Claes Osterman (Stockholm, 2021-03-08)

#367

Bevara Täby grönt,det byggs för mycket här!

Lena Winberg (Täby, 2021-03-09)

#368

Bevara och Utveckla med försiktighet och med de boende i kommunen/områdets röst som högsta prioritet vid beslut! Rensa upp och Behåll naturtillgångarna, skogar och strövområden för folket!
Täby Stan på Landet är ledordet i Täby och skall så förbli!

Petra Wahlström (Täby, 2021-03-09)

#370

Har precis flyttat till skogsgränsen för det unika läget vid den fint bevarade skogen och strandlinjen vid sjön. Att det skulle vara otrygga miljöer är ett väldigt missvisande påstående och felkrediterande inmarknadsföringsyfte. Det är ett jättefint naturområde med gamla fina ekar och riktig skogsmark med höjdskillnader till skillnad från planterad furuskog och föreslagen plan. Strandskyddet är viktigt för att Vallentunasjön ska ha chans att återhämta sig från gamla miljöskador och marken viktig för fåglar, djur och oss som bor i kyrkbyn. Uthamra i vallentuna där liknade bebyggelse finns kan statuera som exempel för hur dåligt det blir för alla som inte fått en egen tomt vid stranden när naturmark mark exploateras.

Joel Fagerhem (Täby, 2021-03-09)

#371

Att förhindra exploatering av högt värderat naturområde. viktigt att bevara pga biologisk mångfald samt tillgänglighet till naturen och bevarandet av Täby kommuns anseende som i min mening är ständigt sjunkande.

Philip Krantz (Täby , 2021-03-09)

#375

Ett jättevackert och relativt orört naturområde som jag ofta njuter av både till fots, på cykel och med hund.

Mats Håkansson (Täby, 2021-03-09)

#386

Jag anser att området är skyddsvärt.

Christoffer Stavenow (Täby, 2021-03-10)

#390

I was force in my home house to write over on this

Mohammed Ongobongue osas (Moharaamka, 2021-03-10)

#391

Det behövs bostäder, men inte på skyddsområden.

Ulrika Nyberg (Vallentuna , 2021-03-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...