Rädda naturen vid Vallentunasjön

Kommentarer

#4

Jag skriver under för att skydda och behvara skogen och våra historiska kulturarv. Men tänker även på djurens hem. Det är helt fel att vilja bryta mark som redan används, den behöver inte förstöras eller brytas upp endast på enstaka ställen rustas upp, etc. Gamla dansbanan

Malin Lange (Stockholm , 2021-03-03)

#5

Jag är helt enig i texten Pernilla har lagt ut. Och jag känner mig ganska arg över att man presenterar borttagning av natur som om man förbättrar närheten till naturen för alla. Jag tycker vi ska tänka mer langsiktigt.

Iben Christiansen (Kragstalund, 2021-03-03)

#8

Jag tror att vi måste skydda vår natur där vi kan, särskilt vid sjöar

Timothy Houghton (Vallentuna, 2021-03-03)

#11

Varför skövla denna den allra vackraste delen av natur vid Vallentunasjön!?Jag blir så sorgsen!

Amelie Bendz (Vallentuna, 2021-03-03)

#14

Detta område är det enda sammanhängande skogsparti som är tillgängligt vid Vallentunasjön, hyfsat nära kommunikation men ändå avskilt och lugnt. Planen som ligger nu tar bort hela skogsområdet och förstör viktiga kulturvärden, biologisk mångfald, och ströområden som används flitigt av cyklister, löpare och familjer. Dessa planer går emot en hållbar utveckling av kommunen.
Inte väljer man att bosätta sig ute långt från Stockholm för att uppleva tätort överallt och skog skövlas mer och mer.

Isabelle Staub (Vallentuna, 2021-03-03)

#17

Nygårds skogen ger en tillgängliget till sjön som blir mer och mer begränsad. Ett område för att promenera, springa och röra sig i. En förtätning av området kommer inte kommunen till godo då det saknas större sammanhängande orörda skogs områden.

Thore Wahlin (Vallentuna, 2021-03-03)

#19

Jag tycker det är fel att förstöra mer skog för att bygga mer hus. Vi måste bevara naturen för en frisk värld och hjälpa djuren. Jag älskar att gå i skogen med min hund. Har massor av härliga minnen. Jag bor på kanten av skogen och det är så skönt att kunna gå in ditt för att komma till naturen. Vill inte behöva åka någonstans med bil för att komma till naturen! Sjön är äntligen på bättringsvägen, ifall det byggs nära vid den så kommer den blir förorenad igen! Skogen används redan, den behöver inte tars bort för att blir användbar!

Kimberlie Ward (Vallentuna , 2021-03-04)

#22

Vallentunasjön är redan hårt exploaterad, det räcker!

Annika Larsson (Upplands Väsby, 2021-03-04)

#30

Jag håller med Pernilla. Dessutom var ska alla djur ta vägen. Låt bli att bygga flera hus.

Nona Eriksson Tezcanli (Vallentuna , 2021-03-04)

#31

Någon natur vill vi ha kvar runt sjön. Rekreation är viktigt och inte bara rika ska ha möjlighet att se sjön och naturen vid sjön. Den ska vara öppen för alla.

Louise Grass (Vallentuna , 2021-03-04)

#34

Vi måste återställa Vallentunasjöns kvalitet, färdigställa gång och cykelvägen runt sjön, utveckla bad- möjligheter, spara bär och svampskogar etc. Görs detta minskar behovet av att åka på semester till andra platser. Klimatet kräver att vi ändrar våra vanor. Det finns bara denna planet.

carl-johan rosén (täby, 2021-03-04)

#35

Stadsbyggnadsbolagets ambitioner är provocerande

Christian Ifvarsson (Täby, 2021-03-04)

#44

Rädda skogen mellan Täby Kyrkby och Vallentunasjön!

Catarina Bergwall (Täby, 2021-03-04)

#46

Jag håller med till 100%.

Annica Aurich (Täby, 2021-03-04)

#47

Vallentuna är stort och vi måste värna om grön områderna så inte Bygger bort det vi är stolta över

Kenneth Ericsson (Vallentuna, 2021-03-04)

#48

Enig till100%

Klaus Aurich (Täby, 2021-03-04)

#49

Naturen runt Vallentunasjön måste skyddas. Däremot är det önskvärt att Täby kommun rustar upp badet i kyrkbyn och gör vattnet i sjön badbart igen. Det är mer än 30 år sedan sist!

Mats Sundqvist (Täby kyrkby, 2021-03-04)

#52

Naturen här är vår oas & skatt, var rädd om den.

Carina Gure (Täby , 2021-03-04)

#56

Jag skriver under pga att vi behöver mer natur inte mer betong! Vi måste skydda naturen för planetens skull.

Fiona Hugosson-Miller (Täby , 2021-03-04)

#57

Jag skriver under eftersom vi måste rädda den fantastiska skogen mellan kyrkbyn och Vallentunasjön från exploatering.

Elisabeth Johansson (Täby, 2021-03-04)

#58

Jag går, springer och är i detta område nästan varje dag.

Monica Peyron (Täby , 2021-03-04)

#59

Jag skriver under på grund av att jag vill att Skrotskogen och naturen vid Vallentunasjön
ska förbli som de är, naturligt tillgängliga och en källa till rekreation för ung som gammal.

Helena Ehgartner (Täby kyrkby, 2021-03-04)

#62

Vill bevara naturen runt Vallentunasjön!

Malou Hedebro (Vallentuna , 2021-03-04)

#65

Jag skriver under då jag anser att skogen och naturen vid Vallentunasjön ska bevaras som den är. Den är av stort värde för oss boende i Täby Kyrkby

Maria Lialia (Täby, 2021-03-04)

#72

Bevara skog och natur i området Nygård till nästkommande generation! För att nå Sveriges miljömål där etappmålet biologisk mångfald är prioriterat måste vi bevara naturstråket öster om Vallentunasjön. Skogen bidrar till biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.

Louise Ivstam (Täby, 2021-03-04)

#77

Jag håller med uppropet att rädda naturen vid Vallentunasjön.

Rikard Olsson (Täby, 2021-03-04)

#86

Jag cyklar och vandrar i skogen och vill att den ska vara kvar.

Hans Andreasson (Täby, 2021-03-04)

#91

Jag vill att den helt underbara naturen längs Vallentunasjön ska bevaras och inte exploateras.

Maria Sundström (Täby, 2021-03-04)

#94

Jag skriver på denna protest för att jag anser att den skogsmark som nu hotas av exploatering är värdefull för kyrkbyborna och bör få lämnas orörd eller till och med göras mer tillgänglig.

Ylva Mårtensson (Täby, 2021-03-04)

#98

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-03-04)

#102

Detta måste stoppas till varje pris. Ekonomism och tillväxttro måste nu bytas till nerväxt och minskad befolkning i kommunen. Vi har bara en Täbykommun/en planet som behöver räddas nu! Tillväxtfesten är över!

Richard Althoff (Täby, 2021-03-05)

#109

Jag anser att det är viktigt att bevara naturområdet vid Vallentunasjön. Stora sammanhängande naturområden är viktiga för rekreation, friluftsliv och människors välbefinnande. Stora sammanhängande naturområden är även avgörande för att bevara biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Ett av de största hoten mot biologisk mångfald är fragmentering av landskapet. Om naturen vid Vallentunasjön bebyggs kommer besökstrycket, och därmed slitaget, i skogen vid IP att öka.

Karin Lönnberg (Täby, 2021-03-05)

#111

Jag håller med till tusen procent!

Lena Forsmark (Täby, 2021-03-05)

#112

Jag vill att värdefull natur bevaras och värnas om. Jag vill veta exakt vilka planer kommunen och privata aktörer har för området. Transparens och ansvarstagande, tack.

Lisa Engberg (Täby, 2021-03-05)

#113

Jag skriver under pga att det är närheten till naturen runt sjön som är täby-vallentuna borna i kyrkbyns plats för återhämtning, familjeliv i naturen och en stor del av anledningen till att vi valt att flytta hit o bosätta oss.

Maria Hammarlund (Vallentuna , 2021-03-05)

#121

Jag har sagt nej till Stadsbyggnadsbolaget och jag älskar skogen och vill att allt som är möjligt görs för att stoppa dessa planer som det bolaget står för.

Eva Block Holmgren (Täby, 2021-03-05)

#124

Det är viktigt att bevara Täbys unika natur till kommande generationer.

Lisbeth Säther (Täby, 2021-03-05)

#125

Jag vill bevara naturen som den är.

Monica Andersson Haglund (Stockholm Täby, 2021-03-05)

#133

Det är inte hållbart att ta ned skog för att bygga bostäder. Det slår EU taxonomin fast.

Pia Stoll (Täby, 2021-03-05)

#134

Jag ser ingen anledning till att behöva bebygga vårt älskade skogsområde nedåt Vallentunasjön, ingen annan än girighet! Vi människor som bor och eller vistas i Täby Kyrkby behöver detta naturområde för rekreation och då vill vi ha riktig natur med vilda djur, fåglar, stigar, ängar och träd! Det framkommer alltmer hur viktig naturen är för vår psykiska och fysiska hälsa låt oss få behålla vår skog!

Eva Bergström (Täby, 2021-03-05)

#139

Bott vid sjön i hela mitt liv och vill ha den orörd.
Regina Ströhm Säby-Uthamra

Regina Ströhm (Stockholm, 2021-03-05)

#143

Alla mina barndoms minnen och den underbara naturen

Rolf Olofsson (Stockholm, 2021-03-05)

#148

Vi behöver göra allt vi kan för att bevara den biologiska mångfalden, skydda våra krympande grönområden, inte minst för barnens skull, och kunna njuta av tystnad eller fågelsång istället för trafikljus. En skövlad skog kommer inte tillbaks.

Lennart Dock (Täby, 2021-03-05)

#149

Jag och min familj njuter av den här skogen och sjön varje dag och vill verkligen bevara den lilla natur som finns kvar i vårt område!

Alexandra Cameron (Täby, 2021-03-05)

#155

Jag vill behålla de naturområden i Täby Kyrkby. De gör så mycket gott för välbefinnande. De dämpar ljuden, gör området tillgängligt till alla. Speciellt hänsyn behövs tas till natur områden vid Vallentuna sjö och längst motionsspåren. Det gröna området vid Jarlebankes väg skydda de ängar som finns bakom. Dessa områden behövs behållas naturligt

Mark Howser (Täby Kyrkby, 2021-03-05)

#156

Vill absolut behålla de gröna områdena i Täby. Det känns som de börjar byggas bort, vilket inte är i enlighet i Täby Kommuns vision.

Madeleine Burén (Täby, 2021-03-05)

#158

Vill bevara naturen vid vallentunasjön

Kristina Enerus (Täby kyrby, 2021-03-06)

#160

Jag vill höja min röst för att värna de få skogsområden som finns kvar i Täby kyrkby, inte bara för min egen skull utan för kommande generationer. Jag värnar också om djur- och växtlivet som inte kan föra sin egen talan.

Annette Dock (Täby, 2021-03-06)

#163

Vi behöver natur att vistas i och träna, gå med hunden osv. Ta inte bort detta!

Eva Heljesten (Vallentuna , 2021-03-06)

#169

Jag vill bevara vårt vackraste rekreationsområde

Lilian Halvarsson (Täby, 2021-03-06)

#172

Jag skriver under för att jag vill slå vakt om värdefull natur vid Vallentunasjön

Mats Nilsson (Täby, 2021-03-06)

#177

Jag vill bevara naturen och området så som det är i dag vid Vallentunasjön.

Kristin Reinholdsen Busk (Täby, 2021-03-06)

#180

Har familjemedlemmar som bor i området och är ofta där och går med hunden och området hade förlorat sitt värde helt utan dessa små naturområden. Det är redan för exploateras och avstyckat, så "stora vägen" i omtådet/täby klarar redan inte av dagens mängd av fordon och köerna är oumbärliga. Bygger ni ut mer så blir den redan ohållbara situationen ännu mer ohållbar!

Jonas Anderlund (Lidingö, 2021-03-06)

#182

Exploatera inte skrotskogen. Bevara naturen vid Vallentunasjön.

Kenneth Jealmo (Täby, 2021-03-06)

#186

Jag skriver under pga vi måste bevara naturområden för oss människor och för djurens skull. Allt kan inte byggas på.

Ulrika Karlgren (Täby, 2021-03-06)

#187

Oerhört viktigt att naturområdena i Täby kyrkby bevaras som det fina och värdefulla naturområde det är. Viktigt att behålla stora sammanhållna grönområden för ett rikt djur- och växtliv. Detta inte minst viktigt inför klimatförändringarna då fler träd behövs, inte färre.

Cristina Landin Lundevall (Solna, 2021-03-06)

#189

Detta är är en mycket viktigt fråga och alla som bor i Täby bör få reda på sanningen. Skall Täby's '50% grönt' innehålla de rikaste grön områdena eller inte?

Felicity Nenander (Täby, 2021-03-06)

#193

Jag skriver under pga att jag vill skydda och spara naturen vid Vallentunasjön och samtliga närområden i Täby Kyrkby.
Mats Öström

Mats Öström (Täby, 2021-03-06)

#194

Som boende i kyrkbyn så vill jag att det värnas om naturen,stigarna och det orörda.

Desiree Ösmark (Täby, 2021-03-06)

#195

detta är en mycket viktig fråga och jag håller 100% med åsikterna i skrivelsen

Lars Nenander (Täby, 2021-03-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...