Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

Kommentarer

#201

Många är vi stora som små som vistas här dagligen.
En helt onödig höghastighetsbana inpå bebyggelsen genom Stehags finaste närnaturområde är helt otänkbart

Britt-Marie Hansson (Stehag, 2021-02-14)

#202

Gyaskogen är Stehags populära plats för promenader och motion. Själv promenerar jag eller motionerar i Gyaskogen ett par gånger varje vecka och då träffar jag alltid någon mer där. Det är ett brott att förstöra skogen.

Nataliya Thell (Stehag, 2021-02-14)

#207

Värnar om djur och natur. Hållbar utveckling ska värderas högre än ekonomiska intressen.

Anton Jönsson (Malmö, 2021-02-14)

#213

Vill inte förstöra närmiljön i vår by, varken för oss eller våra barn. Gyaskogen är ett viktigt rekreationsområde och det skulle sabotera hela bykänslan om man korkat nog skulle få för sig att dra en järnväg där!

Mikael Westerström (Stehag, 2021-02-14)

#218

Gyaskogen är en stor del av Stehags själ och en STOR anledning att vi trivs så bra här. Detta hade påverkat byn fruktansvärt negativt, precis som det hade för alla andra byar, gårdar, familjer, människor, djur, miljö osv som detta vansinne till projekt drabbar.

Jonas Jakobsson (Stehag, 2021-02-14)

#219

Vill inte se vår by och strövområde bli fördärvat. Det räcker med 1 järnväg genom byn

Jonas Olsson (Stehag, 2021-02-14)

#221

En HH-bana skulle vara förödande för miljön i Stehag. Barn och vuxna, förskolor och idrottsföreningar, friidrottare, orienterare, vanliga motionärer, alla nyttjar Gyaskogen, och njutwr av den under alla årstider. Bygge av en HH-bana skulle skära som en kniv och riva upp själen i vår vackra lantliga by. Värdet på våra hus skulle dessutom sänkas eftersom ingen vill ha en sådan bana nära sitt boende. Snälla, var förnuftiga och tänk med hjärtat!

Charlotta Åberg (Stehag, 2021-02-14)

#222

Jag skriver under för att Gyaskogen betyder så väldigt mycket för mig. Det är rekreation och att lätt kunna ta mig ut i skogen. Jag uppskattar den oerhört mycket och jag ser den som jätteviktig för byn! Jag tycker hela idén om höghastighetståg är mycket dålig, då det finns starka argument (ekonomiska, miljömässiga) för att hitta alternativa lösningar istället (rida vidare på digitaliseringstrend i samband med pandemin samt stärka och bygga ut befintlig stambana istället). Många möten tror jag kan köras digitalt och låt inte befintlig stambana (som används av så många) sättas i andra rummet ekonomiskt (med utgångspunkt från hur det har blivit i många andra länder med höghastighetståg). Vi har inte befolkningsmässigt underlag för den här satsningen, det är min bild. Jag hoppas innerligt den inte blir av, men framför allt inte genom Gyaskogen!

Hälsningar,
Anna

Anna Funke (Stehag, 2021-02-14)

#229

Jag tycker det är olyckligt att Stehag förutom befintlig stambana får en höghastighetsbana tätt på orten.

Christer Mellrin (Stehag, 2021-02-14)

#236

Ännu ett projekt som skattebetalarna ska stå för. Inte då bara ekonomiskt utan påverkan på natur, miljö osv, och inte minst människors hälsa. Om jag inte har fel uppgifter satsades nyligen ca 2 miljoner på att anlägga ny belysning och beläggning på motionsspåret. Hur tänkte man där?

Kenneth Olofsson (Stehag, 2021-02-15)

#240

Jag bor i vackra o natursköna stehag o vill att det förblir så.

Svante Arvidsson (Stehag, 2021-02-15)

#241

Gyaskogen ger oss lugn å ro å rekreation.

Camilla Stoltenberg (Eslöv, 2021-02-15)

#244

Jag vill ha kvar Gyaskogen. Jag vill inte ha något höghastighetståg 😡

Susanne Jensen (Stehag, 2021-02-15)

#253

Den enorma skada det kommer innebära för boende och besökare samt djuren...

Alexandra Jonsson (Helsingborg, 2021-02-15)

#256

Skogen är Stehags lunga och är oersättlig.

Annika Lagström (Stehag, 2021-02-15)

#258

jag vill inte att den fina natur ska förstöras i Stehag. Naturen här var ett skäl till att jag nyligen flytta hit.
Sen anser jag att hela iden med dessa tåg är löjlig. från malmö till sthl sparar man 2 timmar, löjligt. Kostar extremt mycket pengar. miljöpopulistisk politik..

dan nilsson (eslöv, 2021-02-15)

#259

Det är viktigt att bevara vår fina natur. Man kan inte bygga bort allt.....

Linn Ylivainio (Stehag , 2021-02-15)

#261

Jag har bott i Stehag och det är en underbar skog, där både barn och vuxna älskar att promenera/gå på upptäckt/motionera. Helt galet att förstöra en sådan vacker natur!

Susanne Sköld (Landskrona , 2021-02-15)

#264

Min son med familj bor i Stehag och jag själv har rötter i trakten

Wivie Lilja (Malmö , 2021-02-15)

#275

Jag tror inte på en höghastighetsbana. Priset vår natur får betala är för högt.

Anette Rosén-Pålsson (Lund, 2021-02-15)

#278

Bevara skogen

Tessi Bergholm (Malmö , 2021-02-15)

#280

Givetvis måste rekreationsskogat sparas, folkhälsa är viktigare än allt annat.

Cia Larsson (Bjärnum, 2021-02-15)

#285

Jag är rädd om vår miljö på lång sikt. Jag är rädd om den lilla natur vi har som vi kan röra oss i.

Marianne Larsson (Hässleholm , 2021-02-15)

#290

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-02-16)

#291

Jag har växt upp i Stehag och är väl medveten om vilket värde miljön där med skog och bymiljö har för oss alla.

Ann Bettner (Eslöv, 2021-02-16)

#294

Att detta jätteprojekt kommer att förstöra naturvärden som inte kan ersättas för det finns inget att ersätta dem med. Skånes natur och dess biologiska mångfald är starkt tillbakaträngd. Banan kommer att skada den biologiska mångfalden och en sådan skada är irreversibel. Banan bör skrotas. Det behövs inte för målgruppen kommer inte att resa som förr efter pandemin. Rusta upp befintlig järnväg och bygg ut så att den kan ta mer än ett hundratal tåg om dagen. Ingen skulle bygga en ny motorväg för att det går ett par hundra bilar om dagenpå den befintliga. Skrota förslaget

Charlotta Rasmusson (Stehag, 2021-02-16)

#304

Fina rekreationsområde blir totalt förstörda.

Jan Hallberg (Stehag, 2021-02-16)

#314

Finns ingen mening med fler tåg då de ni redan har inte går!
Förstöra ett helt samhälle..

Viktor Jansson (Stehag , 2021-02-16)

#325

Detta gör stora skador på naturen där man växt upp.

Mikael Pettersson (Eslöv, 2021-02-16)

#327

Gyaskogen är ett väldigt viktigt rekreationsområde för oss Stehagsbor!

Helena Lensell (Stehag, 2021-02-16)

#329

Jag vill bevara naturområdet för rekreation och friluftsliv.

Eva Mellby (Eslöv, 2021-02-16)

#330

Rädda naturen i vår näromgivning

Sven-Erik Mellby (Eslöv, 2021-02-16)

#331

Projektet riskerar att förstöra värdefull natur och rekreationsområden. Urbaniseringen bör stoppas och alternativ att ev. spår längs tidigare spår eller vägnät bör utredas. Om det inte anses möjligt att dra i luften längs befintliga spår eller vägnät bör projektet läggas ner.

Tomas Vensryd (STAFFANSTORP, 2021-02-16)

#339

Vi flyttade till Stehag från Malmö för lugnet samt friheten och önskar behålla detta!

Anna Gärd (Stehag, 2021-02-16)

#340

Jag tränar där och de är en härlig plats att träna på.

Madicken Nyander (Eslöv, 2021-02-16)

#346

Vill ha kvar Gyaskogen som den är.

Christian Sitar (Stehag, 2021-02-16)

#348

Höghastighetsbanan kommer att dras genom ett rekreationsområde, Gyabjär, som för Stehagsborna har ett mycket högt bevarandevärde.
Stehag är idag redan delat av södra stambanans barriäreffekt och behöver inte ytterligare en "järnridå".
Höghastighetsbanan kommer enligt förslaget dras genom Rönneholms mosse/Sjöholmen. Området har en hög potential, efter det att torvbrytningen har avslutats, att kunna utvecklas till ett nytt "Vattenrike" med Kristianstads kommuns projekt som förebild. Mossen är en rastplats för många flyttfåglar bl.a tranor.

Sven Nilsson (Stehag, 2021-02-16)

#352

Påverkar Skånes naturmiljöer

Tore Pålsson (Eslöv, 2021-02-16)

#361

Jag anser att nyttan av höghastighetstågen inte står i proposition till förstörelsen av natur och förstörelsen av jordbruksmark. Sverige klarar inte ens av självförsörjningen till 50 %

Karin Jakobsson (ESLÖV, 2021-02-16)

#371

Höghastighetsbana genom Skåne är rena vansinnet. Att klyva ett landskap på det viset för att några få skall få kortare restid till Stockholm. Förstöra natur för både människor och djur.

Sofie Mether (Eslöv, 2021-02-16)

#376

Detta verkar inte vara helt genomtänkt.

Kristoffer Nilsson (Klövedal, 2021-02-16)

#385

-Gyaskogen är viktig för Stehagsborna!

Peter Appelqvist (Stehag, 2021-02-16)

#388

Jag motionerar regelbundet i Gyaskogen och vill att den ska kunna användas även i framtiden.

Anna Mårtensson (Furulund, 2021-02-16)