Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#2603

Viktigt för de barn och ungdomar som kämpar för att klara en vardag

Henrik Edström (Solna, 2021-02-20)

#2607

Specialskolor behövs för autistiska barn. Annars sviker man/politikerna dessa barn och deras familjer!

Claes Gränström (Stockholm, 2021-02-20)

#2609

Jag har ett barn som går i en resurs skola och är orolig för hans skolgång.

Mats Engman (Stockholm , 2021-02-20)

#2612

Självklarhet att barn med svårighet får hoppas stöd. Lik ärlighet i möjligheten att utvecklas.

Nathalie Parmegiani (Stockholm , 2021-02-20)

#2622

Jag känner nybliven tonårig med med ofrivilliga problem med sitt liv.

Bo Hammarlind (Stockholm, 2021-02-20)

#2626

Jag skriver under eftersom samhällets mest grundläggande mänskliga värden hotar att raseras om vi inte hjälper och stöder hela basen för att bygga upp det och då måste vi utgå från våra barn.
Mvh Kjell

Kjell Svedborg (Stockholm, 2021-02-20)

#2632

Leg. psykolog

Malin Castenfors (Stockholm , 2021-02-20)

#2634

Ser barn i vanlig kommunal förskola vaje dag som inte får rätt stöd för sina behov och personal som vänder ut och in på sig för att räcka till för alla barn.

Erica Widerkrantz (Sköndal, 2021-02-20)

#2642

Vill att mina barnbarn ska få gå i en bra skola.

Lena Jansson (Stockholm, 2021-02-20)

#2647

Jag skriver under för att så länge som inte alla grund- gymnasieskolor har resurser och därmed förmåga att stötta och hjälpa elever med särskilda behov är resursskolor extern viktiga. Resursskola är för många elever den ända vägen till att nå målen i kunskapskraven.

Michaela Wide (Stockholm, 2021-02-20)

#2661

Varje barn är olika och behöver olika hjälp.

Jasmine Posti (Bromma, 2021-02-20)

#2665

Jag har själv ett barn med stödbehov och förstår vikten av resursskolor.

Linda Klarström (Mora, 2021-02-20)

#2666

Frivilligt

Elisabeth Jakobsson (Visby, 2021-02-20)

#2671

Jag jobbar med barn och unga som lever i konsekvenserna avskiljande nedskärningar för elever med behov av annat stöd än vad ”vanliga” skolan kan erbjuda. Jag träffar rektorer och pedagoger som sliter men ändå misslyckas med att fånga upp dessa barn som behöver annat stöd. Det behövs alternativ! Det behövs resurser! För att dessa barn ska klara sig helskinnade och bli fungerande vuxna. Vi måste se sambandet.

Camilla Lundström (Stockholm , 2021-02-20)

#2673

För att varje människa är unik och har rätt att få det stöd som de behöver!!!

Maria Backteman Zetterlund (Stockolm, 2021-02-20)

#2677

Alla barn har rätt till att känna sig trygga på sin skola, samt få de fungerande resurser som krävs för att nå målen.
Det blir inte billigare för kommunen om barnen rycks ur sin trygga plats och kanske blir ”hemmasittare” som kommunen måste lägga mängder av pengar och resurser på. Vad blir billigast i längden. Jo låt barnen gå där det fungerar och de når sina mål då kommunala skolan inte verkar kunna då dessa barn att nå sina mål utan enbart gör barnen oroliga för det som ska fungera inte gör det.
Barnens rätt!!

Emilia Andersson (Bergvik , 2021-02-20)

#2679

Det är viktigt att alla barn får en bra skolgång. När det finns en befintlig fungerande lösning, stöd den. Slå inte sönder fungerande relationer och ett system som byggts upp under lång tid för att ni vill uppfinna hjulet igen.

Anna Andersson (Södertälje, 2021-02-20)

#2690

Det är idioti på hög nivå

Michael Perry (Stockholm , 2021-02-20)

#2695

Alla barn är olika och behöver olika skolformer för bästa inlärning. Dra inte in viktig, viktig verksamhet, det kostar barnens mående och inlärning./ Carola

Carola Nilsson Selin (Skellefteå, 2021-02-20)

#2698

Jag arbetar inom skolan och menar att dessa skolor är självklara om alla barns rätt till utbildning ska tillgodoses.

Kerstin Petterson (Stockholm , 2021-02-20)

#2700

Mina barn klarar inte att gå i en sk vanlig skola. Kämpade i 4 år innan vi fick chansen att börja i särskola och det har gett dom chans om hopp för framtiden.

Mari Janhammar (Sundbyberg, 2021-02-20)

#2701

Jag skriver under på grund av att det är självklart att det finns ett stort behov av resursskolor! De måste finnas kvar.

Signe Fredricson (Farsta , 2021-02-20)

#2710

Jag skriver under p g a att resursskolor är oerhört viktiga.

Alice Eklund (Huddinge , 2021-02-20)

#2716

För att alla barn har rätt till en skola som är anpassad för deras behov.

Sanna Sagvik (Bromma, 2021-02-20)

#2717

Alla barn har rätt till en värdig skolgång.

Lovisa Criborn (Solna, 2021-02-20)

#2718

Snälla, ta inte bort fungerande verksamheter!

Jill Lidholm (Hägersten, 2021-02-20)

#2726

Jag upplever att skolan konsekvent svikit mitt barns behov och rätt till utbildning. Nu har vi äntligen fått rätt hjälp kommit in på en fantastisk resurskola och mitt barn fpr äntligen växa och lära sig som det är tänkt. För mig är det oförlåtligt att inte värna om dessa skolor. Se deras och barnens behov. Ni som är ansvariga har en skyldighet att sätta er in i och ta ansvar över era hanslingar.

Linda Mossberg (Stockholm , 2021-02-20)

#2728

barnen är framtiden, det är viktigt

sacha Elder (Stockholm, 2021-02-20)

#2729

Arbetar i resursskola men även att jag ser att våra elever behöver dessa skolor för att få vad de behöver

Helena Malm (Stockholm , 2021-02-20)

#2731

För att jag med egen erfarenhet vet hur viktiga resursskolarna är för barn med NPF.

Susanne Åkesson (Karlskrona, 2021-02-20)

#2736

Jag skriver under för att jag tycker det är ett stort svek mot de svagaste barnen att motarbeta den skolform som faktiskt fungerar för dem. Man river inte upp en fungerande verksamhet för barn innan man har ett fullt fungerande alternativ för dem!

Jenny Holm (Stockholm , 2021-02-20)

#2740

Sverige måste ha en skola där alla har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar!

Marianne Ankersjö (Stockholm , 2021-02-20)

#2742

Det finns så många familjer som är beroende av att det finns resursskolor till deras barn!

Petra Petef (Rimbo, 2021-02-20)

#2748

Alla barns rätt att få stöd efter behov !
Enligt gällande lagar o riktlinjer i skollagen !

Maria Arwidson (Lidingö, 2021-02-20)

#2752

Elever i skolan ska få rätt förutsättning i att lyckas i skolan.

Daniel Ivarsson (Stockholm, 2021-02-20)

#2754

Alla barn har rätt till en skola som fungerar för dem.

Sara Lundblad (Stockholm , 2021-02-20)

#2762

Alla oavsett sina hinder har rätt till en human tillvaro anpassad så att de kommer till sin rätt och fungerar som fullvärdiga individer. Vi kommer alltid ha funktionsvariationer i vår population.
Att ta bort anpassad skolgång pga kostnader är att gå tillbaka i utvecklingen och så urbota korkat då det minskar möjligheten till att flera av dessa barn kan bli fungerande arbetstagare och bidra till samhället istället för att bli en belastning.
ALLA individer har rätt till ett bra liv!

Åsa Axén (Järfälla , 2021-02-20)

#2764

Så viktigt att dessa resursskolor finns kvar

Agnes Kosoñ (Stockholm, 2021-02-20)

#2770

Alla barn har rätt att få utbildning utifrån sina egna förutsättningar!

Åsa Hedlund (Solna, 2021-02-20)

#2780

Jag vet hur mycket dessa skolor behövs för att våra barn med svårigheter ska få en chans till en bra, lugn och anpassad skolgång.

Anna Goude (Stockholm , 2021-02-20)

#2782

Varje barn behöver få blomstra i sin unikhet. Bemöter vi inte detta nu, så kostar det mer sen.

Karolina Axelsson (Stockholm , 2021-02-20)

#2784

Som förskollärare och lärare i förskoleklass så möter jag många barn som inte klarar den vanliga skolan. Jag vet hur viktigt det är att de får ett mindre sammanhang med fler vuxna som är utbildade inom deras speciella behov.
Alla barn har rätt att utvecklas efter sin förmåga.

Madeleine Malmberg Norrsell (Stockholm , 2021-02-20)

#2787

Jag har arbetat i flera år på en resursskola och vet med säkerhet hur viktig dessa skolor är för de elever som har turen att få sin utbildning där!!

Maria Blom (Bjuråker , 2021-02-20)

#2788

Fel beslut.

Marita Tunemar (Gräsö, 2021-02-20)

#2790

Barn som går i resursskola

Niklas Kvarnström (Stockholm , 2021-02-20)

#2792

Alla barn har rätt till en bra skolgång. Detta påverkar inte bara barnen, utan hela samhället i framtiden.

Cecilia W (Solna, 2021-02-20)

#2794

Jag skriver under därför att jag tycker resursskolor är viktiga och jag ser vilket enormt behov det finns. Det är viktigt att de finns kvar!

Carl Lidberg (Stockholm, 2021-02-20)

#2795

Jag skulle ha önskat att andra skrev under för mina barns skull oavsett var i landet de fanns

Madeleine Backlund (Sandviken, 2021-02-20)

#2800

FRISTÅENDE Resursskolor. Vi måste med kunnig personal
Ge stöd så tidigt som möjligt i barnens skolgång för att barnen skall bli sedda och ej bli undanskuffade och bli ett problem man inte vill engagera sig i. Det är utbildningsansvarigas skyldighet tillsammans med föräldrar att engagera sig i sina barn. Men alltför ofta läggs alldeles för mycket ansvar på föräldrar som har barn med speciella behov. Barnen orkar inte med tempot och kraven i skolan vilket ofta resulterar i att barn tidigt i livet hamnar fel i samhället, ett exempel är att de kan bli hemmasittare, skolkar från jobbiga lektioner mm.
Behovet av att dessa resursskolor är av största vikt för många av dessa barn ”därför måste tillräckligt med stöd ges till resursskolorna”. Vi anhöriga måste få stöd från skolan och inte ha ansvar för vad skolan skall göra. Ge tillräckligt med pengar till resursskolorna så att det finns plats för att ta emot våra barn. Hälsar en farmor som önskar sina barnbarn ett positivt liv att se fram mot.

Gunilla Liman (Stockholm, 2021-02-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...