Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#2203

Har en nära vän som berörs.

Helena Grundström (Enskede, 2021-02-19)

#2208

Jag skriver under pga att jag är förälder till ett barn på resursskola och jag vågar inte ens fundera på hur vårat liv kommer att se ut om skolan får lägga ner.

Frida Åkerström (Åkersberga, 2021-02-19)

#2209

Båda mina barn går och har behov av att få vara en del av en miljö som är anpassad för deras behov

Margaretha Linder-Rosén (Vaxholm , 2021-02-19)

#2213

Resurs skolorna behöver mkt stöd. De resurser som läggs nu på eleverna betalar sig mångfalt i senare år.

frans volcz (Saltsjö-Boo, 2021-02-19)

#2218

För att ALLA ska få gå i skolan

Signe Cedergren (Lund, 2021-02-19)

#2220

Jag anser att resursskolorna behövs och det skulle bli en katastrof för alla barn som inte skulle få den hjälp och undervisning de behöver. Det finns i dagsläget inget fungerande alternativ till resursskolorna så de bör behållas.

Jonas Pils (Skarpnäck, 2021-02-19)

#2227

Jag skriver under därför att barn med NPF ska har rätt till en adekvat utbildning i resursskolorna. Det ska inte vara en frågan om pengar. Har ett barn en dokumenterad NPF diagnos ska barnet har rätt till utbildning i en resursskola.

Gabriel Bakk (Stockholm, 2021-02-19)

#2228

Resursskolorna kommer att behövas oavsett om särskilda undervisningsgrupper blir obligatoriska på alla skolor

Katja Mikkelsen (Stockholm, 2021-02-19)

#2231

❤️

Linda J (Stockholm , 2021-02-19)

#2233

Pga att jag ser hur viktigt det är med resursskola för de barnen som inte klarar att gå i vanlig skola. Inte bara att de ska sitta av tiden i en skrubb på vanlig skola
Lärare på resursskolor har kunskap om diagnoser och svårigheter som dessa elever har
Min dotter går på resursskola och jag hade önskat att hon börjat tidigare
Hon har haft det jättetufft när hon gick i vanlig skola och det satte sina spår
Slå inte undan benen för dessa barn , utan se till att de får samma förutsättningar att klara skolan utefter sina behov

Jenny Pettersson (Stockholm, 2021-02-19)

#2239

Alla barns rätt till en för dem fungerande skolgång!

Caroline Tegerstrand (Stockholm, 2021-02-19)

#2241

Det är rätt och viktigt.

Monika Björk (Stockholm, 2021-02-19)

#2242

Alla barns rättigheter till en utbildning som passar det specifika barnet, Allas barns lika värde.

Eva Matsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2243

Resursskolorna är livsviktiga för många barn och deras framtid!

Karin Jangard (Nacka, 2021-02-19)

#2245

Har 2 barn med AST diagnos. Behöver stöd i form av bl a resurs skola.
Dessa barn behöver få godkända betyg i grundskolan och gymnasium

Helena Volcz (Saltsjö Boo, 2021-02-19)

#2254

Barnen är vår framtid.
Nu är det vi vuxna som måste skapa en skola för alla barns olika förutsättningar.

Majsan Elisabeth (Stockholm, 2021-02-19)

#2258

Min son går på resursskola och det har räddat vårat liv. Jag vill att alla barn som behöver ska få denna möjlighet till ett bra liv, och bra skolgång.

Filippa Aplemark Karlsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2263

Majoriteten av våra elever elever på Lunaskolan Bromma kommer från kommunala skolor som inte hållt måttet ur våra elevers och vårdnadshavares synvinkel. Att jaga dåliga privata eller kommunal skolor och se till att de blir bra skall vi alltid fortsätta med men att tvinga bra skolor att lägga ner genom att helt sonika inte betala något gynnar ingen elev på något sätt. Således ett dåligt beslut. I synnerhet när det inte finns någon plan för hur eleverna skall få en bra skolgång.

Nils Henningsson (Ekerö, 2021-02-19)

#2265

För jag fattar inte ens att detta är uppe till diskussion i detta land! De här skolorna gör en STOR skillnad för alla inblandade elever, deras familjer och samhället i stort.

Inari Johansson (Skellefteå, 2021-02-19)

#2268

Mitt barn fick plats på resursskola efter två års hemmasittande och en lång knagglig skolgång. Det format och kunskap resursskolan besitter gjorde att han kom tillbaks till skolan igen och de lyckades ganska snabbt med det vanliga skolan inte lyckats med på ca sju år. Nu går det bra. Annars hade jag sett ett liv för honom i utanförskap och isolering. Jag önskar att alla barn som inte passar i vanlig skolform ska få den chans som mitt barn fick. Platsen på resursskolan har förändrat hans liv och han har nu hopp och framtidstro. Resursskolorna måste kunna finnas kvar. Det är många barns och föräldrars sista hopp när allt annat har misslyckats i skolan.

Anna-Karin Björk (Stockholm, 2021-02-19)

#2272

Anna Demetriades

Anna Demetriades (Örebro , 2021-02-19)

#2273

Dessa skolor behövs för de elever som har störst behov!!!!

Karin Furbrink (Stockholm , 2021-02-19)

#2277

När den kommunala skolan sa att de inte klarade av vår son och att vi måste hitta en annan skola, hade vi turen att få plats på en resursskola Liljanskolan).
Tack vare det stöd vi erhöll där fick vi kunskap och kraft att kämpa vidare för att sonen skulle få det stöd han senare behövde i 'vanliga' skolan.

Lovisa Bylund (Stockholm, 2021-02-19)

#2294

Alla barn och unga måste f den hjälp dom behöver!

Annica Sjöö-Ivarsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2301

Det är en mänsklig rättighet att få utbildning och få delta i samhället. För att den rättigheten ska vara lika för alla måste de som behöver stöd få stöd.

Ulla Bohman (Älvsjö, 2021-02-19)

#2304

Jag har ett barn med anpassad studiegång i en grannkommun. En fungerande skolgång är helt avgörande både för barnet och resten av familjen.

Helena Kristiansson-Torp (Rönninge, 2021-02-19)

#2307

Min son går på Lunaskolan i Bromma och utan den skolan klarar han inte sin utbildning som ALLA har rätt till att genomföra!

Daniel Näsman (Stockholm, 2021-02-19)

#2312

Det är djupt orättvist att barn med särskilda svårigheter inte får den hjälp och det stöd de behöver för att klara sin skolvardag.
Kostnaden för detta (resursskoleplats med tilläggsbelopp) är avsevärt lägre än de merkostnader som kommer med att eleven blir kvar i sin vanliga skola, utan stödet denne behöver, och vad det innebör för de andra eleverna som får mindre tid från pedagogen då denne behöver lägga en stor del av sin tid till eleverna med störst svårigheter.

Jonas Lumén (Stockholm, 2021-02-19)

#2316

För att mina barn har behov av resursskola för att de ska kunna klara av att gå till skolan, på deras villkor med rätt stöd och anpassningar vilket borde vara en rättighet för alla barn.

Marie Af Geijerstam (Stockholm , 2021-02-19)

#2321

Detta är Skandal!!!

Stephanie Robinson (Stockholm , 2021-02-19)

#2322

Jag har barn som går och har gått på en fri resursskola. Utan denna möjlighet till stöd vet jag inte hur vi skulle gjort. De alternativ som kommunen ger är inte fungerande. Dras möjligheten in är jag orolig för hur framtiden kommer se ut för barn med NPF och andra resurskrävande diagnoser!

Johan Schalin (Stockholm, 2021-02-19)

#2343

Min son går i en resursskola eftersom han aldrig skulle kunna få samma hjälp i vanlig skola. Resursskola är ovärderlig. Ta inte dom ifrån oss

Viktoria Mossberg (Vällingby, Stockholms län, SE, 2021-02-19)

#2347

Jag har en son i resursskolan Lunaskolan. De vanliga skolorna han gått på har inte fungerat trots att de gett extra stöd och han ville inte gå till skolan. Nu klarar han av att pendla flera timmar tack vare att skolan ger rätt förutsättningar för honom.

Rasmus Ivehult (Strängnäs, 2021-02-19)

#2355

Vi kan inte lämna hundratals barn utan möjlighet till skolgång! De elever som går i resursskolor har redan slagits ut i kommunala skolor, det är därför de har kommit till resursskolor.

Tea Gustavsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2360

Stödskolorna behövs! Min son hade haft andra förutsättningar att klara skolan om han inte fått stöd i rätt tid . Han fick stöd till språkförskola på Lidingö, Stockholm hade inte egen kapacitet då heller och det är 13 år sedan

Fredrik Rindesparr (Stockholm , 2021-02-19)

#2361

Min son går i resursskola och är helt beroende utav detta.

Erik Kallur (Stockholm, 2021-02-19)

#2362

Jag ser dagligen hur resursskolan förmår nå fram till unga som sedan länge givit upp på sig själva och sin skola och lyckas där ingen annan gjort det. I den bästa av världar borde dessa möjligheter rymmas inom den vanliga grundskolan. Resursskola blir aktuell först när alla andra försök redan testats och misslyckats. En resursskola med sitt höga pedagogiska kunnande och möjligheter till konkret individuell anpassning kan ge dessa barn både en tilltro till sin egen förmåga, andras förmåga och vilja att hjälpa och utbildning som alla har rätt till. Det är också bevisat gynnsamt samhällsekonomiskt då dessa unga kommer kosta samhället mångfalt mer om de inte får detta stöd.

Anna Jedler (Stockholm, 2021-02-19)

#2363

Alla barn måste få chans att gå i skolan utifrån sina förutsättningar. Resursskolorna är för många barn den enda kvarvarande möjligheten.

Maria Erfors (Stockholm, 2021-02-19)

#2373

Jag skriver under för jag har själv en son som inte hade klarat skolgången alls, om inte denna typ av skolform fanns. Idag har han precis sökt till gymnasiet med toppbetyg!

Josephine Olsson (Solna, 2021-02-19)

#2378

Har beslutsfattare någon aning om dessa barns behov ? Tänker någon överhuvudtaget på barnens säkerhet?

Anneli Isaksson (Stockholm , 2021-02-19)

#2387

Mamma till pojke som går på aspdammskolan och äntligen får allt det han behöver för att klara skolan.

Kristina Högdahl (Stockholm , 2021-02-19)

#2389

Min egna familj inte skulle överleva utan resursskolan

Helga Hedén (Nacka, 2021-02-19)

#2393

Vad är det för mening att jobba och betala skatt om mina barn ändå inte får någon framtid?

Ann Nilsson (Sundbyberg, 2021-02-19)

#2395

Alla barn har rätt till en utbildning.

Andrea Bergman (Enskede, 2021-02-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...