Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#2003

I have 2 children with disabilities who were not accepted into regular schools.

Gisselle Borgards (Enskede, 2021-02-18)

#2005

Allas rätt till utbildning och anpassning utefter sina egna behov.

Veronica Wikström (Furudal , 2021-02-18)

#2009

Arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatrin och får många berättelser till mig om hur barn med NP-diagnoser far illa i den vanliga skolan med bristande förståelse, stöd och anpassningar vilket i sin tur, i vissa fall leder till ökad ångest, skolvägran och utåtagerande som de sen måste medicinera för att fungera i skolan.

Heidi Kankaanranta (AStockholm rockholm, 2021-02-18)

#2021

Alla barn har rätt till fungerande skolgång!

Lena Bülund (Huvudstad, 2021-02-18)

#2023

Jag tycker att det är otroligt viktig fråga!

Jenny Svanelid (Stockholm, 2021-02-18)

#2027

Min dotter går nu i en resursskola som har betytt en mycket stor förbättring för henne efter att pga sin NPF-diagnos ha haft stora problem att trots extra stöd följa undervisningen i en vanlig skola och delvis varit hemmasittare. Hon skulle inte klara att gå tillbaka till en vanlig klass igen.

Thomas Eriksson (Sundbyberg, 2021-02-18)

#2029

Den stora vikten av att alla barn ska ha rätten till en bra utbildning vare sig man har special behov eller ej.

Nina Kotikoski (Stockholm , 2021-02-18)

#2039

Allas rätt att kunna gå i skolan!

Matilda Nylén (Stockholm, 2021-02-18)

#2040

Min dotter behöver en plats!!

Merja Wassholm (Stockholm, 2021-02-18)

#2041

Dra inte undan mattan för dessa barn och deras familjer! Behoven är uppenbar och det går inte att skapa bra förutsättningar på en vanlig skola. I förlängningen mynnar ett sådant beslut ut i sorgsna hemmasittare med utbrända föräldrar. Tänk smart och tänk med hjärtat❤️! /Speciallärare på annat håll

A Goebel (Sundsvall, 2021-02-18)

#2042

Alla barn ska ha rätt till en skola och undervisning som passar den individens förutsättningar. Att ta bort en sån viktig del för ett barn är som att ta bort en del av barnets liv...

Cecilia Garding (Forsbacka , 2021-02-18)

#2044

Min son går på Lunaskolan södra. Var ska han ta vägen om resursskolan stänger?

Mari Granlund (Enskededalen, 2021-02-18)

#2048

Min son klarar inte av att gå i en vanlig skola.

Peter Halldin (Stockholm , 2021-02-18)

#2055

Min som äntligen har en fungerande skolgång. Endast på resursskolan har det gjort det!

Catrin Rodosi (Stockholm, 2021-02-18)

#2057

Alla barn har rätt till skolgång utifrån deras förutsättningar!

Angela Lindström (Stockholm, 2021-02-18)

#2063

Jag har barn med npf diagnos och vet hur svårt allt kan vara!

Joanna Solvall Helenius (Göteborg, 2021-02-18)

#2065

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång!

Ia Sundberg Lac (Gustavsberg, 2021-02-18)

#2081

Elever med särskilda behov och som går i resursskola har farit illa i den kommunala skolan. Riskera inte deras utbildning och deras psykiska hälsa genom att de ska tvingas riskera
Åter till den skola och den miljön som skapade beteendeproblem hos eleven.

Fredrika Engqvist (Tumba, 2021-02-18)

#2083

En förutsättning för många barn med särskilda behov, då den ordinarie skolan inte lever upp till målet om en skola för alla.

Therese Forsberg (Stockholm, 2021-02-18)

#2091

Jag är trött på att nedskärningar drabbar behövande.

René Pollak (Stockholm, 2021-02-18)

#2093

Barnens behov måste styra- låt resursskolorna vara kvar!

My Wåhlander (Bålsta, 2021-02-18)

#2095

Resursskolan kan inte ersättas. Inte inom överskådlig framtid. Sluta spela spel med barnens mående som insats. Det handlar om ett förebyggande arbete. Som sparar de verkliga miljonerna.

László Fodorpataki (Stockholm, 2021-02-18)

#2101

Katastrof om resursskolorna stänger!

Sofia Lewandrowski (Stockholm , 2021-02-19)

#2107

Min son har autism/asperger och hyperaktivitetsstörning. Jag tror han skulle må mycket bra av att få gå på resursskola och ville ställa honom i kö

Anna Kindefält (Järfälla Stockholm , 2021-02-19)

#2110

Det är lättare att bygga trygga barn än att laga trasiga vuxna

Maria Bergström (Stockholm, 2021-02-19)

#2112

Så viktig investering för många enskilda, och definitivt för hela samhället!

Charlotte Röberg (Värmlandsvägen 440, 2021-02-19)

#2115

Alla barn har rätt till det stöd som den enskilda behöver.

Katarina Stråhle (Stockholm , 2021-02-19)

#2118

Trygghet, välmående och respekt för barn behov är viktigare än pengar.

Magnus Mellström (Enköping , 2021-02-19)

#2120

Barn och unga är vår framtid. Alla ska ha rätt till skola, oavsett förutsättningar och behov.

Susanne Marie Åkerberg (Stockholm, 2021-02-19)

#2125

Vi behöver mer resursskolor
Förstår inte hur ett Sverige 2021 inte ser hur våra barn far illa i skolan. Skolan som det är lag på, tvingar många av våra barn att gå till, men den säkerställer inte trygghet utbildning eller social samhörighet utan för en del barn är det en förvaring, kränkning och total misär med missad utbildning. Då lägger de ner resurskolorna 🤬😥

Jessica Ehrnlund (Stockholm, 2021-02-19)

#2126

Det är redan nu för lång kö, ca 4 års väntan för att få en skola där eleven kan trivas. I lugnare sammanhang och med rätt bemötande.

Pamela Lönnblad (Spånga, 2021-02-19)

#2129

Jag arbetar som rektor i en ”vanlig” grundskola. Jag möter barn varje år som verkligen behöver stödet av en resursskola! Allt annat vore katastrofalt för dessa barn.

Frida Martinsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2133

Då jag är både förälder till barn på resursskola men också anställd och ser vilken nytta dessa skolor gör.

Sanna Ulander (Märsta, 2021-02-19)

#2139

Alla de barn som misslyckats i större sammanhang som ör värda en skolgång på sina villkor!

Lotti Sundström (Sollentuna , 2021-02-19)

#2145

Har barn i resursskola.

Julian Read (Vaxholm, 2021-02-19)

#2146

Det är hänsynslöst att låta skolor hotas med stängning trots att barnen inte ens fått chansen att gå klart. Det är historielöst att inte erkänna att se att man själv tvingat fram utvecklingen med privata alternativ när man stängde motsvarande verksamheter för ca 20 år sedan. Och det är naivt och ett tecken på okunskap att tro att samma lösning - en mindre grupp men på en stor skola - ger förutsättningar för alla barn att tillgodogöra sig undervisning.

Marit Gisselmann (Stockholm , 2021-02-19)

#2152

Att jag ser vad det gör med eleverna att få detta extra stöd.

Lena Tallberg (Gustavsberg, 2021-02-19)

#2158

Om alla barn har skolplikt ska skolan anpassas efter alla barn.

Lotta Gustafsson (Örebro , 2021-02-19)

#2173

Resursskolor behövs!!!

Ulrica Pettersson (Sundbyberg, 2021-02-19)

#2175

Jag har närstående barn med särksilda behov och har sett betydelsen av (och avsaknaden) resurserna.

Catharina Nyqvist Ehrnrooth (Stockholm , 2021-02-19)

#2177

Känner att det är nödvändigt

Kalpanie Ratnayake (Stockholm, 2021-02-19)

#2180

Min dotter hade aldrig – ALDRIG – klarat sin gymnasieexamen om hon inte gått i resursskola!

Rickard Klinthäll (Stockholm, 2021-02-19)

#2182

Det är en självklarhet att skriva på den här listan. När ska politiker, beslutsfattare, kommuner och skolvärlden förstå och inse de här barnens behov och rätt till en trygg skolmiljö? När ska eleverna och vi föräldrar få vila ut i tryggheten att dessa skolor kan bedrivas utan hot om nedläggning?

Yvonne Odervång (Täby , 2021-02-19)

#2183

Jag arbetar med barn och anser att alla barn har rätt till sin utbildning

Maria Nilson (Stockholm , 2021-02-19)

#2185

Jag har barn med NPF i Skövde å vet hur det blir när resursskolor läggs ner. Vill inte att något barn ska behöva ha det så.

Viktoria Pappila (Varnhem, 2021-02-19)

#2194

Jobbar på resursskola och vet att vi behövs och gör ett bra jobb

Ki Sjöblom (Stockholm, 2021-02-19)

#2200

Alla barn ska ha möjlighet att lära & umgås oavsett förutsättningar

Hanna Borulf (Stockholm , 2021-02-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...