Vi som vill ställa regeringen till svars för Corona-hanteringen

Kommentarer

#205

Regeringen bryter mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och smittskyddslagen genom att ha tillåtit/tillåter en omfattande smittspridning i Sverige. Detta framgår av regeringens egen formulering på regeringens hemsida, där det står att ” Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt”. Det framgår även tydligt genom att man hållit skolor öppna, inte iakttagit försiktighetsprincipen genom att vidta alla tillgängliga skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning. Detta framgår även i email där Anders Tegnell (FHM) skrivit att ”En poäng skulle tala för att hålla skolorna öppna för att snabbare nå herd immunity”. Mailet är daterat till den 14 mars 2020. Befolkningen har alltså blivit utsatt för ett flockimmunitetsexperiment, utan lov.

Margareta Råberg (Tingsryd , 2021-02-11)

#209

Regeringen måste lyssna på andra t ex WHO och inte bara de rekommendationer som FoHM säger. Samt att dessa ska föregå med gott exempel och bl a inte gå till Gallerior, med livvakter som blir tvingade till att utsätta sig för smittorisk. Även som Anders Thysell visade att det inte är så viktigt med munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid!

Ann Lindeborg (Torshälla , 2021-02-11)

#210

Att behandla människor på detta sätt, att offra dem för att man inte har ryggrad att kämpa, är inte värdigt för något land i världen.

Shahin Kordasti (Stockholm, 2021-02-11)

#215

Jag är chockad och djupt bedrövad över det sätt som pandemin hanterats av Sveriges regering och svenska myndigheter och av att palliativ vård med morfinpreparat som sätter ner andningen använts för att avliva våra äldre istället för att ge dem syrgas, dropp och antibiotika! Trodde sådant beteende hörde hemma i Tyskland under andra världskriget.

Lena Svensson (DALSJÖFORS, 2021-02-11)

#216

Det är hemskt hur denna pandemin har sköts av vår regering. Hemskt hur de har behandlat alla dessa äldre som fått kvävas till döds.

Ann Christiansen (Vinslöv, 2021-02-11)

#227

Hemskt dåligt skött i jmfr med våra grannländer. Har man mist sin nära och kära ser man på det med ett annat perspektiv.

Rune Nilsson (Växjö, 2021-02-11)

#231

Min farbror dog av Covid. Hade hemtjänsten haft munskydd hade han kanske klarat sig från att smittas.

Mikael Nordström (Karlstad, 2021-02-11)

#233

Regeringen är helt Okompetenta.

Richard Möller (Norrahammar, 2021-02-11)

#234

anser detta är dåligt skött innkompetent

sten österberg (kristianstad, 2021-02-11)

#237

Våran regering borde stå inför krigsrätt 😤

Ingrid Doyle (Västerås , 2021-02-11)

#241

Allt som som är skrivet ovan håller jag om .

Kristina Strandlund (Gävle, 2021-02-11)

#254

Vi har beslutsfattare som leker med folks liv. Dom räknar kallt med att si och så många tusen ska dö. Dom är vidriga, Tegnell, Carlsson, Lövén, Hallengren m fl

Annica Nordered (Hägersten, 2021-02-12)

#259

Så många gamla nekats sjukhusvård och avlidit på SÄBO.
Besöksförbud av anhörig varat för lång tid utan insyn. Smittan kom in med personal, ej anhörig.
Regeringen tillåtit ”herd immunity”, avsaknad av mtrl m.m.

Susanne Berseus (Linköping, 2021-02-12)

#268

Vår regering är oansvariga

Anders Hagekrans (stockholm, 2021-02-12)

#276

Regeringen måste ställas till ansvar för bristande intresse för att förvalta medborgarnas intressen.

Carina Jansson (Höganäs , 2021-02-12)

#277

Ett totalt haveri från sittande regering.

Torbjörn Ytterholm (Varberg, 2021-02-12)

#279

Gillar inte diktaturer. Fött i Sverige å vill bort från det om jag kunde....

Lars Berglund (Stockholm , 2021-02-12)

#284

Dagens Regering är landsförädare mot sitt folk och land.

Eklund Roger (Sävsjö, 2021-02-12)

#288

Jag är orolig och förfärad över hur Corona pandemin hanterats i mitt hemland. Många har dött helt i onödan, många lider av långtids Covid. Människors liv och ekonomi har blivit ruinerade. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bara kört på i sina spår trots att vetenskapliga fakta säger motsatsen. Det som upprör mig mest är att man inte erkänner att man gjort fel trots att sanningen stirrar dem i ansiktet.

Carina Ladas (London, 2021-02-12)

#289

Det är anmärkningsvärt att regeringen och FHM kan kring våra lagar som är tillför att skydda oss. Våra grannländer bryr sig om sin befolkning, detta gäller tyvärr inte Sverige!

Cristhine Hellsten Kerslow (Stockholm , 2021-02-12)

#293

Ett experiment med det svenska folket, med ett okänt virus ska man iaktta försiktighetsprincipen, använda munskydd som FHM och regeringen avvisat, regeringen bryter mot Europa konventionen som Sverige är part av, bryter mot smittskyddslagen och de mänskliga rättigheterna och FN konventionen artikel 12 rätten till liv och hälsa och utrustning som Sverige undertecknat. Sverige har skrivit i sin grundlag, står i regeringsformen att Europa konventionen är svensk lag. Sveriges radio är inte obunden och opartisk när man försöker lägga lock på ifrågasättande av den svenska hänt av pandemin. Saknades från början skyddsutrustning och lager. Varför granskar inte Sveriges radio De som publicerar the great Barrington declaration, där man förespråkar flockimunitet, något som strider mot alla lagar, varför granskar man inte AT fan club?

Percy Stoltz (Perstorp , 2021-02-12)

#294

Tycker absolut att de ska ställas till svars!!!

Lotta Björkman Rydell (Karlskrona, 2021-02-12)

#296

Alla myndigheter och politiker har behandlat skolan som ett parallellt universum genom pandemin och fullkomligt struntat i att säkra arbetsmiljön för elever, pedagoger och övrig personal. Litet svinn får man räkna med, eller?

Nina Brättemark (Sollentuna, 2021-02-12)

#298

Den chockerande svenska oetiska hanteringen av covidpandemin måste få ett slut. Än kan vi troligtvis rädda människoliv och förhindra svår sjukdom genom att ändra strategi. Förutsättningen är dock att beslutsfattarna i denna frågan som regeringen, Fhm och Socialstyrelsen avgår och ersätts. De ska ställas till svars för de skador de åsamkat med död eller svår sjukdom som följd.
Det är helt ofattbart och bisarrt att detta sker i Sverige,. Att en liten grupp makthavare har så stor makt att fatta livsavgörande beslut utan transparent diskussion och att alla andra specialister och forskare sågas vid fotknölarna och tystas. Skrämmande är också svenska folkets tigande och rädsla för att stå för sin åsikt samt den blinda tilltron till myndigheterna.

Ingrid Foors (Sollentuna, 2021-02-12)

#305

Jag har skrivit under p.g.a. regeringen tillsammans med Fohm har inte reglerat strategin efter situationenens allvar genom snabba, starka åtgärder likt Norges eller Danmarks strategier.
Och att inte ta reda på mer omfattande etenskap som presenteras av världsledande ex.WHO riktlinjer strider mot flera lagar och att Fohm går emot smittskyddslagens grunder med slarviga riktlinjer som regionerna får tolka dom de vill!

Ann Carlén (Stockholm, 2021-02-12)

#307

Håller med på alla punkter

Gunn Vilhelmsson (Kungsbacka, 2021-02-12)

#308

Den svenska strategin som är ett monumentalt misslyckande måste få konsekvenser för de ansvariga

Christer Nersjö (Potchefstroom, 2021-02-12)

#309

Regeringen bär det yttersta ansvaret, och gjort många fel i denna bekämpning av pandemin

Tomas Wågberg (Kiruna , 2021-02-12)

#318

Jag skriver frivilligt och vid mina friska sunda tanke förmåga då en övertro till svenska myndigheterna har själv hållit att förlora livet.
Legat på sjukhus i nästan terminal tillstånd i omgångar s nu i 3 månader och är inte frisk
Enl 1177 skal man behandla sig själv med Alvedon så länge det går och inte söka sjukhus, vård!! Sen visar sig vara för sent!!

Hanna Probierz Zak (Stockholm, 2021-02-12)

#319

Mitt liv är också värdefullt.

Märta Sannerblom (Sollentuna , 2021-02-12)

#320

Jag anser att regeringen inte tagit något som helst ansvar gällande rådande coronapandemi i Sverige utan att det är ett pågåebde folkmord som sker.Dom som tagit beslut borde tvingas avgå och ställas införa rätta för mord.
Hade Fhm agerat korrekt och stängt ner vårat land direkt smittan kom så hade vi haft en chans att bespara massa oskyldiga liv som nu tyvärr offrats och haft smittan u det kontroll, nu tror jag dock er är för sent för Sverige

Caroline Johansson (Trollhättan , 2021-02-12)

#322

Sveriges corona hantering är under all kritik, dessutom utöver de punkter i denna underskrift så är restriktionerna mot restaurang och bar- verksamheter ovärdiga. Människors liv förstörs utan att vi värnar om våra riskgrupper. Total katastrof.

Johnny Gustafsson (Luleå , 2021-02-12)

#323

Mycket. Ring gärna 0706267680

Alexander Roxell (Stockholm, 2021-02-12)

#330

Regeringen har utsatt befolkningen för ett experiment utan vårt medgivande, och har därmed svikit sin första plikt gentemot befolkningen: att skydda oss.
Regeringens ovilja att inhämta tillgänglig information, i Sverige och utomlands är exempellös. Dessutom reagerar regeringen för långsamt i alla lägen, och reagerar arrogant på kritik från proffs, och sina egna utredningar.
Avsätt regeringen och byt ut ledande personal i FHM.

Inger Odell (Löttorp, 2021-02-12)

#331

Regeringen har utsatt alla medborgare för ett livshotande virus, som även orsakar skador man än idag inte vet är reversibla eller inte.

Silke Andersson (Svenljunga, 2021-02-12)

#333

Jag skriver under för att jag vil att regeringen ska stå till svars för vad som utsatt oss svenskar för under pandemin!

Ulrika Hjerpe (Täby, 2021-02-12)

#334

Jag känner att jag och min familj är hotade av svenska experimentet "flockimmunitet" där varken jag eller min familj har givit tillåtelse att bli utsatta för!

Birgit Holma (Kiruna, 2021-02-12)

#336

Detta är katastrof och snart 13.000 döda!!!!

LisbethDetta är KATASTROF f Lindgren (Svenljunga, 2021-02-12)

#338

För att en regering och ett litet inkompetent gäng med låtsas forskare bestämmer över liv och död och sjukdom utan att stå till svars för propaganda och hot mot våra allas hälsa. För S diktatur i ett tvistat samhälle.
För att sanningen alltid segrar.

Lars Nurkkala Hyttel (Kungälv, 2021-02-12)

#350

Jag vill ha bort nuvarande regering.

Margareta Cederholm (Göteborg, 2021-02-13)

#351

att Sverige har flera döda i Covid19 än hela resten av Skandinavien tillsammans och ändå vägrar att ta emot erbjuden hjälp av båda Finland och Norge t.ex. HÖGMOD!!

carmen ceder (göteborg, 2021-02-13)

#352

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-02-13)

#357

Regeringen och FHM är skyldiga till alla dessa beskrivna brott genom senfärdigt och alldeles för svagt agerande. Internationell & nationell expertis och medborgaras varningar har fullständigt ignorerats.

Stefan Ivehammar (Linköping, 2021-02-13)

#360

Min farbror gick bort av covid-19 tack vare regeringen...

Sofia Mattsson (Stockholm, 2021-02-13)

#365

The way Tegnell and the Swedish government has handled the Corona Situation has been irresponsible and criminal because they have done things intentionally while knowing the risks and not caring about them and so putting the lives of millions of people at risk and killing thousands unnecessarily.

Michelle Taylor (Hörby, 2021-02-13)

#372

Regeringens strategi har kostat onödigt många dödsfall och lidande m långvarig påverkan. Samt ingen planering förvaccineting

Marie Lenreus (Bromma, 2021-02-13)

#378

Jag håller med!

Lennart Pihl (Uddevalla, 2021-02-13)

#384

Regeringen har inte gett äldre den vård de har rätt till. De har inte haft någon fast och tydlig linje i bekämpningen av viruset. De har överlämnat åt medborgarna att helt själva ta ansvar mot smittan.
De har varit sakktfärdiga med provtagning och smittspårning

Ulla Halvarsson (Göteborg , 2021-02-13)

#391

Står för varje ord.

Marina Turial (Hässelby , 2021-02-14)

#393

I want Sweden to become the country I thought it was when I moved here; democratic, fair and respecting of human rights.

Neil Sang (Lund, 2021-02-14)

#397

Håller med om skrivelsen

Hans Rydberg (Västerås, 2021-02-14)

#399

Under all kritik hur de har skött sig under pandemin

Susanne Höyer (Eslöv, 2021-02-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...