Rädda naturområdet i norra Ljunghusen

Kommentarer

#6

Naturen börjar snart ta slut

bengt lundgren (Skanör, 2021-01-13)

#7

Vi skövlar sakta men säkert våra sista naturområden. Marken är oersättlig och långt viktigare som naturmark än som bebyggelse.

Daniel Johnsson (Skanör, 2021-01-13)

#9

Skövlingen av Näset måste få ett slut! Exploateringen av skog och unik natur måste stoppas, här är så många olika aspekter som majoritetspartiet nonchalerar.

Magdalena Nour (Skanör, 2021-01-13)

#16

Den omdömeslösa expansionen måste stoppas då detta förstör viktiga narurvärden samt skapar ohållbara trafiksituationer.

Anders Lerning (Skanör, 2021-01-13)

#20

Vill inte att det exploateras på fel sätt och i en takt som inte infrastrukturen klarar av

Sofia Johnfors (Skanör, 2021-01-13)

#21

Jag vill skydda och bevara Falsterbonäset för efterkommande som kommer att behöva naturen här

Pia Jeppsson (Ljunghusen, 2021-01-13)

#27

Exploatering av denna mark är förfärlig. Fina naturområden med sällsynta djur arter förstörs! Medför massiv ökning av trafik!

Agneta Staaf (Höllviken , 2021-01-13)

#29

Rädda naturen

Zita Frising (Falsterbo, 2021-01-13)

#30

Inga åtgärder kan kompensera för den förlust av naturmiljöer som exploateringen innebär. Utredningarna visar att planområdet hyser lokala värden för natur och friluftsliv. Föreslagen utbyggnad tar större delen av planområdet i anspråk.

Angela Everbäck (Höllviken, 2021-01-13)

#31

Det är vansinnigt att fortsätta bygga bort naturområden, öka folkmängden, öka biltrafiken på det lilla unika näs.

Hélène Rolf (Höllviken, 2021-01-13)

#39

Jag skriver under för att jag vill bevara de naturvärden som gör näset unikt och ett eftertraktat besöksmål att åka till.

Torbjörn Grimsholm (Skanör, 2021-01-13)

#43

Skanör o Falsterbo förstörs sakta men säkert! Det är högt på tiden att folket reagerar. Har 8 generationer bakom mig, på båda mina föräldrars sidor. Förr hade vi affärer 4 livsmedels affärer i Skanör + 2 charkuterier och mycket annat.I Falsterbo 3 livsmedels affärer + 1 charkuteri affär . Nu har vi ingenting kvar! Det sista stora bygget vid Clemensager vägen är enormt, där låg tidigare 3 små röda hus med ” natur tomt” runtom.

Marie Selander Johansson (Skanör, 2021-01-13)

#50

Det är ett fullkomligt tanklöst idiotiskt förslag!

Ulla Wolter (Falsterbo, 2021-01-13)

#53

Det är helt barockt att exploatera detta naturområde!

Maria Theander (Malmö/Falsterbo, 2021-01-13)

#54

Jag bor i Ljunghusen och vill inte att fina skogen ska försvinna. Jag vill dessutom inte ha mer trafik.

Sara Levin (Höllviken, 2021-01-13)

#56

Jag vill inte att man bygger bort naturområden.

Lars Ewers (Falsterbo , 2021-01-13)

#60

Absolut

Zaid Nilsson (Skanör, 2021-01-13)

#62

Expoloatera inte vår kommun till varje pris. Jag har delvis samsyn med moderat politik men i denna kommun går det bara inte att acceptera sättet frågor bedrivs.

Malin Schmitz (Falsterbo, 2021-01-13)

#66

Jag skriver under för att jag vill bevara den uinika naturen i Skanör-Falsterbo

ola kullengren (Skanör, 2021-01-13)

#68

Jag skriver under för att vi måste värma om naturen. Att skövla detta vackra naturområde för att bygga bostäder vore en katastrof!

Kerstin Wiegert Bucquet (Skanör, 2021-01-13)

#74

Det är en unik natur som måste få vara orörd. Dessutom lär det inte vara lämpligt att bygga något där med tanke på att klimatförändringen kommer att orsaka allvarliga översvämningar där.

Camilla Osterman (Blentarp, 2021-01-13)

#83

Ett rent vansinne att förstöra naturen i stället för att värna om den!

Eric Lund (Krefeld, 2021-01-14)

#84

Naturen är viktig och oersättlig

Dorte Kjeldmand (Skanör, 2021-01-14)

#87

50 års hårdexploatering av Näset måste upphöra. Förstörelsen av Näsets natur och boendemiljö drabbar både vuxna och alla barn. Barnen berövas det som vi så gärna ville ge dom.

Bo Johnsson (Skanör, 2021-01-14)

#88

Som f d boende på Näset, Falsterbo, i många år med början 1972 tycker jag att det är viktigt att behålla vackra naturområden och en genuin miljö. Låt den unika miljön vara så "orörd" det bara är möjligt. Bygg inte sönder Näset - behåll det vackra i detta uppskattade område, med vångar och ömtåliga strandvallar! Jag protesterar å det starkaste mot 4-våningshus och ökning av fordonstrafik! Helt fel att exploatera Näset på detta vis!

Lena Mandelkorn (Sankt Ibb, 2021-01-14)

#90

Naturen och miljön på Näset måste ges en chans innan det mesta gått förlorat.

Roongfa Johnsson (Skanör, 2021-01-14)

#95

säger sig självt.

Johan Röing (Trelleborg, 2021-01-14)

#100

Viktigt att behålla naturen

Ann-Sofie Bond (Skanör, 2021-01-14)

#102

Biologisk mångfald är avgörande för vår överlevnad på den här planeten!

Olof Kolte (Malmö, 2021-01-14)

#104

Nån gång får det fan va nog..

Maria Font Lööv (Falsterbo, 2021-01-14)

#106

Ta vara på och värna om våra naturområden. Jag röstar mot en exploatering.
Med vänlig hälsning,
Åsa Timelin

Åsa Timelin (Höllviken, 2021-01-14)

#112

Liberalernas förslag mycket bättre

henrik thorsell (Ljunghusen, 2021-01-14)

#113

Vill bevara naturen!

Barbro Stenfot (Falsterbo, 2021-01-14)

#114

Moderaterna står ensamma bakom beslutet som kommer ge tillstånd till den privata markägaren att bygga. Det finns även en jävsituation inom Moderaterna som man starkt kan ifrågasätta hur det bidragit till att driva på processen så här långt, trots stora protester genom åren och trots att exploateringen går helt emot kommunens eget naturvårdsprogram som ni kan läsa mer om nedan. Det kallas "De små stegens tyranni". Vi måste återigen skapa opinion!

Mats Holtne (Falsterbo, 2021-01-14)

#116

Det är för jävligt att förstöra det enda urskogsområdet i Ljunghusen samt där finns en mängd fridlyst fauna.

Jonas Appelkvist (Ljunghusen , 2021-01-14)

#118

Området visar en hög grad av biodiversitet med många fågelarter som häckar där. Det kan ses som en vildvuxen park. Förekomsten av ramslök (Allium ursinum)är anmärkningsvärt stor. Byggplanerna måste karakteriseras som en våldtäkt på den rest av skör natur som finns på Falsterbonäset. Måste stoppas!

Stefan Lundin (Höllviken, 2021-01-14)

#125

För att stoppa den hänsynslösa exploatering som moderaterna genomdriver i kommunen på såväl jordbruksmark som områden med höga naturvärden. Dessutom kommer trafiksituationen och boendemiljön för invånare som redan bor i kommunen att påverkas negativt. Vi har ett ansvar inför kommande generationer!

Kristian Svensson (Hököpinge , 2021-01-14)

#126

Trafiksituationen som redan är förfärlig

Britt Hallgren (Höllviken, 2021-01-14)

#127

Det är nog med skövling nu!

Björn Andersson (Höllviken , 2021-01-14)

#130

Det är av stor vikt att detta område sparas för viltet och skydda de udda arterna som finns här. Kaos i trafiken när alla ska över bron samtidigt.

Margareta Svensson (Skanör, 2021-01-14)

#131

Det bör inte tillåtas att bebygga bördig odlingsmark, speciellt inte eftersom vi inte ens är i närheten av att vara självförsörjande när det gäller mat

Anders Larsson (Vittsjö, 2021-01-14)

#135

Innan någon utbyggnad är aktuell måste trafikproblemen lösas. Dessutom ifrågasätter jag om naturen verkligen ska offras för att bygga mer. Det finns väl gott om utrymme mot Räng och Vellinge?

Sebastian Andersson (Ljunghusen , 2021-01-14)

#137

Jag är boende i området och vill gärna bevara området som det är. Är oxå orolig för ytterligare buller och mer trafik

Maria Larsson (Höllviken , 2021-01-14)

#138

Jag skäms som det går till nu.

Michael Söderberg (Vellinge, 2021-01-14)

#139

Anser att området är ej korrekt detaljplanerat och att för mycket naturvärden går om intet. Ljunghusen har även inte samhällsstruktur för denna byggnation i form av skola förskola

Matthias Wennerström (Höllviken, 2021-01-14)

#143

Är boende i Ljungskogen sedan väldigt många år och är oerhört angelägen om att bevara nuvarande miljö.

Kirsten Ahlgren (Höllviken, 2021-01-14)

#145

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-01-14)

#147

Jag tycker det är viktigt att värna om vår natur!

Ann Kellheim (Höllviken , 2021-01-14)

#149

För att bevara det natur och djurliv som finns i Ljungskogen.

Sofie Sinteus (Höllviken, 2021-01-14)

#164

Jag skriver under då jag anser det mycket värdefullt att bevara de orörda naturområdena med högt naturvärde och med nyckelbiotoper.

Eva-Marie Rönnquist (Höllviken, 2021-01-15)

#170

Jag skriver under att vi ska inte förstöra vårt grönområden i Norra Ljunghusen

Patrik Falk (Höllviken, 2021-01-15)

#173

Vill bevara naturen o den vackra bygden
vi har här inte förtäta som kommunen gör .

Pia Jeppsson (Skanör, 2021-01-15)

#180

Familjen har en gammal stuga ärvd från min mormor och min familj spenderar sommrarna i Ljunghusen. För övrigt låter detta byggförslag extremt löjligt och utan någon omtanke.

Fredrik Roos (Helsingborg, 2021-01-15)

#185

Jag är gärna här om det finns natur kvar. Har varit här ofta sedan jag föddes. Men om naturen så småningom inte finns kvar finns nog jag inte heller kvar. Känner inte andra så att om skogen och naturen försvinner försvinner något inom en och man kan aldrig få tillbaka det. 30 åriga träd växer inte på en helg, och många har ju sett de växa under decennier. Ta inte bort något så viktigt.

Birgitta Roos (Ljunghusen, 2021-01-16)

#187

Värnar starkt om den unika naturmiljö som finns (tyvärr snart fanns) på Falsterbonäset.

Höllviken har total förstörts pga kraftig exploatering.

Camilla Nilsson (Ljunghusen - Höllviken , 2021-01-16)

#188

För att jag vill behålla naturen och landskapet som det är.

Helene Nilsson (Malmö, 2021-01-16)

#190

Varför fälla hundratals träd för att bygga villor som vi inte behöver?

Lindq Eriksson (Höllviken , 2021-01-16)

#191

Att jag inte vill att Ljunghusen exploateras. Jag tycker även att det är tillräckligt med trafik redan

Pontus Jacobsson (Höllviken, 2021-01-16)

#196

Jag har fritidshus i Ljunghusen och finner det hela bisarrt att exploatera Norra Ljunghusen som är av ekologisk betydelse något som helt kommer att försvinna i exploateringen. Därtill så passar ju inte radhus och höghus in i miljön. Befängt .

Jessica Sebag-Montefiore (London, 2021-01-16)

#199

Underbar natur.

Åke Kjellkvist (Höllviken, 2021-01-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...