STOPPA HELIKOPTERBASEN I TJUSTVIK-VÄRMDÖ

Kommentarer

#1

En helikopterbas som ligger i närkontakt med det av kommunen anlagda ridvägarna kommer att ha farliga olyckor som konsekvens för ryttare i området. Det bor drygt 100 hästar i områdets omgivning. Mycket tråkig utveckling på alla sätt.

Lucia Eklöf Jonasson

Lucia Eklöf Jonasson (Ingarö , 2021-01-08)

#3

Det borde finnas bättre ställen att placera denna bas, än I ett av de sist orörda områdena på Värmdö. Lägg den på Mölnvik istället.

johan Sundström (Gustavsberg , 2021-01-08)

#5

Är inte emot helikopterbas, det basens tilltänkta placering.

Eva Evaldt (Värmdö, 2021-01-08)

#7

Vi måste få bevara våra fina naturområden!

Berit Wendler (Gustavsberg, 2021-01-08)

#9

Bevara naturområdet - det finns redan en existerande helikopterplatta på Värmdö.

Fredrik von Tell (Gustavsberg, 2021-01-08)

#12

Katastrofalt att man tänker göra denna typ av bebyggelse på detta naturområde.

Tim Johansson (Gustavsberg , 2021-01-08)

#15

Jag anser att det är ett vettlöst förslag att placera en helikopterbas i ett så betydelsefullt naturområde. Man borde i stället ta upp planerna på att göra det till naturreservat.

Ingrid Börge (Gustavsberg, 2021-01-08)

#24

Jag bor precis intill ....

Sol-Britt Scheding (Värmdö , 2021-01-08)

#33

Det finns bättre alternativ enligt utredningar. Värmdö kommun ska inte svika sitt löfte att ge området status som naturreservat!

Klas Eriksson (Godenius väg 10, Gustavsberg, 2021-01-08)

#39

Vi behöver friluftsområden!

Ulla Hjelm (Värmdö, 2021-01-08)

#41

Självklart är det viktigt med en ambulanshelikopter men kommunen bör ta fram annat förslag på bas än i ett planerat naturreservat som många Gustavsbergsbor kan ta sig till utan bil.

Jessica Lindeberg (Gustavsberg , 2021-01-08)

#44

Naturreservat och strövområden bör bevaras orörda!

May Dahlgren (Värmdö, 2021-01-08)

#45

För att bevara den enda större skog + motionsspår vi har i anslutning till Gustavsberg. Gothaholms rundan har en historia med fornlämningar ända från vikingatiden dvs historik mark & enda platsen för våra vilda djur att leva på utan att dom ska behöva vi mellan husen. Vore en katastrof att förstöra ett naturreservat för helikopter platta. Hur Värmdökommun Ens kan komma på en otroligt obildad & korkat förslag att förstöra vårt naturreservat kring Gothaholm & tjustvik !
Skäms !!!

Leyla Undin (Värmdö , 2021-01-08)

#53

Självklart så placerar man inte en helikopterbas i ett sådant område.
Tillbaka med den i Mölnvik!

Håkan Wästerlid (Gustavsberg , 2021-01-08)

#55

Det föreslagna området för helikopterplattan är olämpligt då det är en oersättlig naturresurs med unikt och vackert landskap som behöver bevaras. Det utgör ett andningshål och rekreations- och motionsområde för boende i hela Gustavsberg. Detta har inte minst varit tydligt under pandemin.

Sara Fritzell (Gustavsberg, 2021-01-08)

#60

Det känns vansinnigt att starta ett enormt bygge, spränga berg och sedan ha en enormt bullrig verksamhet på just denna plats. Tjustviksrundan är en otroligt välbesökt naturrunda där vi som bor i Gustavsberg promenerar, springer, rider, rastar hundar och njuter av naturen. Förstör inte den för oss!
En helikopterplatta skulle också allvarligt störa omgivningen och upplevelsen av konsthallen Artipelag, som drar många besökare och verkligen har satt Gustavsberg på kartan.
Det är naturen och närheten till havet som ger Gustavsberg dess särart, tillsammans med kulturen och porslinstillverkningen. Hur är det möjligt att ni politiker, som funderar över att lägga en helikopterplatta mitt i invånarnas mest natursköna område, inte ser vad som är hjärtat i er byggd?

Krillan Ahlsén (Gustavsberg, 2021-01-08)

#69

Miljö och natur skydd

Rolf Wassing (Nacka, 2021-01-08)

#71

Älgar, bävrar lodjur bor där. Många fina promenad och ridstigar...

Therese Sindt (Gustavsberg , 2021-01-08)

#76

Med den snabba takt Gustavsberg vuxit är det av högsta vikt att de naturområden som finns kvar runt samhället bevaras. Vi boende måste kunna få behålla vår natur!
Värmdö är stort, det finns mängder av mer lämpliga platser där man inte bygger på mark som ska vara naturreservat.

Maria Ekström (Gustavsberg, 2021-01-08)

#80

Värna om naturen och gång/ridstigarna i området

Sofia Palm (Ingarö, 2021-01-08)

#81

Det kommer vara en omöjlighet att rida ut med ridskolans elever och för alla övriga som vill rida ut med sina hästar. Hästarna kommer aldrig att vänja sig vid helikoptrar så det kommer att vara förenat med direkt livsfara.

Annelie Svalenborn (Gustavsberg , 2021-01-08)

#83

Skrämmer alla hästar i området

Elina Silver (Stockholm, 2021-01-08)

#92

Jag skriver under pga att det är väldigt många hästar och ridande ute på Värmdö. Både barn och vuxna skulle påverkas enormt inom hästsporten ifall det skulle starta och landa helikoptrar varenda dag och skrämma och stressa hästar. Jätte bra med helikopterbas men inte så nära en ridskola då det hade bidragit till mycket stress hos djur och människor.

Alvina Jakobsson (Värmdö, 2021-01-08)

#94

Tjustvik med omgivning är ett väl etablerat område inom ridsporten. Här finns en ridskola och 3 olika stall samt till och med anlagda ridvägar. Att anlägga en helikopterbas här är att ta ifrån hundratals personer sin möjlighet att utöva sin sport.

Att det dessutom tar ifrån 1000-tals Värmdöbor möjlighet till natur och rekreation säger sig självt.

Åsa Karyd (Nacka, 2021-01-08)

#95

Jag skriver under för tjustviksområdet betyder så mycket för mig och många andra. Ett vackert och lättillgängligt område där jag kan vila, hämta kraft, motionera, njuta. Ta inte bort det!

Anna Brooks (Gustavsberg, Värmdö, 2021-01-08)

#96

Den kommer att störa naturen och landskapet.

Esther Rooth (Gustavsberg , 2021-01-08)

#97

Jag har nyligen flyttat till Gustavsberg för den fantastiska naturen. Att ta bort ett sådant attraktivt område för friluftsliv samt det naturvärde som där finns kan inte vara något annat än ett totalt tankemässigt haveri.

Lena Wiklund (Gustavsberg, 2021-01-08)

#100

Helikoptern kan vara kvar i mölnvik, bättre läge än i naturreservatet

Camilla Kjell (Gustavsberg, 2021-01-08)

#106

Vi måste värna den biologiska mångfalden, vi kan inte ytterligare förstöra den. Läget för helikopterbasen skulle förstöra den gröna filen in mot stan som är så viktig. Tjustvik är ett så viktigt friluftsområde för så många - och för hela ridsporten runt Gustavsberg.

Kitty Sahlén (Gustavsberg, 2021-01-08)

#110

Helikopterbas ja, men INTE i naturreservat!.
- Området är av riksintresse!
- Oersättliga och ovärderliga naturvärden förstörs!
- Oersättliga och ovärderliga kulturvärden förstörs!
- Värmdös största rekreationsområde förstörs!
- Placeringen där strider mot de förutsättningar Värmdökommun själv satt upp för en helikopterbas!

Gertrud Berglund (GUSTAVSBERG, 2021-01-08)

#115

1/ Placera inte helikoptern vid Tjustvik. Många Gustavsbergsbor och Värmdöbor använder detta område för rekreation och återhämtning.
Lägg helikoptern i Mölnvik istället.
2/ Om förslag 1 ovan ej fungerar använd en redan befintlig anläggning, nämligen Arlanda flygplats, där alla faciliteter redan finns.

Stig Söderström (Gustavsberg, 2021-01-09)

#116

Vi måste bevara våra naturreservat

Mikael Svensson (Nacka, 2021-01-09)

#117

Jag har häst i samma område och vill fortsätta rida vid tjustvik!

Jennifer Bergman (Nacka, 2021-01-09)

#118

Vi självklart vill ha helikoptern ut till Värmdö, men inte just i naturreservatet!

Marie Zachrison (Värmdö, 2021-01-09)

#120

Gör att det finns andra platser bättre lämpade för detta.
Skydda djur, natur och friluftsliv i nära anslutning till bebyggelse.

Anna Jacobsson (Gustavsberg, 2021-01-09)

#122

Med den kraftiga befolkningsökningen och byggandet av nya bostäder som Värmdö kommun nu har, behövs de orörda markerna än mer få vara just orörda. Dessutom i ett Naturreservat !

Eva Lagerqvist (Ingarö, 2021-01-09)

#123

Jag skriver på för att jag är uppväxt i Gustavsberg och tillbringat mycket tid i det här naturreservatet och hade tyckt att det va tråkigt om det försvann.

Fanny Björkman Sjölund (Trelleborg , 2021-01-09)

#129

Förstör inte naturområdet med en helikopterbas

Carina Hammarberg (Gustavsberg, 2021-01-09)

#131

Jag vill stoppa helikopterbasen som planeras i naturreservatet.

Annelie Roos (Stockholm, 2021-01-09)

#132

Självklart ska vi ha helikopterbasen på Värmdö men inte här.

Annelie Carlsson (Gustavsberg , 2021-01-09)

#135

Vill ha helikopter på Värmdö, men denna plats är helt fel då det finna massor av hästar i närheten som inte kommer må bra av detta ljud av att landa och starta

Pierre Gärd (Gustavsberg, 2021-01-09)

#136

Nature should be prioritized over helicopter place.

Katalin Popovicsne Pongo (Gustavsberg, 2021-01-09)

#144

Insikt om utsikt

Lars Eriksson (Nacka, 2021-01-09)

#148

För helikopter men inte i Tjutsviksområdet, det bästa naturområdet i Gustavsberg!

Kerstin Rehnberg (Gustavsberg , 2021-01-09)

#149

Skräm inte hästarna och bevara naturen!

Katarina Sunnerstig (Gustavsberg, 2021-01-09)

#151

Jag vill att helikoptern kommer tillbaka till Värmdö, men inte i Tjustvik.

Pia Andersson (Värmdö, 2021-01-09)

#156

Det finns gott om andra platser på Värmdö där det ej är naturreservat. Låt naturreservatet vara.

Emelie Rosander (Stockholm, 2021-01-09)

#158

Jag skriver under pga att det finns så få bra ridvägar runt om Stockholmsområdet och därför är det viktigt att bevara dom. Att ha bra ridvägar är väldigt viktigt för hästarnas hälsa och det skulle vara ett rent utsagt korkat beslut att beröva denna fantastiska möjligheten från den växande hästnäringen.

Tova Lind (Haninge , 2021-01-09)

#159

Bevara ridvägar, då intresset är väldigt stort för ridning och det försvinner mer och mer mark för byggen etc

Anna Sundqvist (Stockholm , 2021-01-09)

#160

Jag vill ha ridvägar kvar!

Annika Löfstrand Ianni (Värmdö, 2021-01-09)

#175

Vi behöver bevara naturområdet som används av många för motion, rekreation och naturupplevelser.

Eva Svensson (Nacka, 2021-01-09)

#179

Jag bor precis där de vill bygga. Här finns otrolig natur och MÅNGA barn som växer upp i en trygg, fin och lugn omgivning! Barnen älskar att gå i skogen, titta på djur och leka i det gröna. JAG har ett socialt jobb och behöver lugnet när jag kommer hem, hemma sitter jag och studerar till det som blir min framtid och skattepengar. Allt som gjort att vi bor här försvinner om det flyger 30 luft fartyg över vårat hus. Bevara naturen och låt bebodda områden i natur sköna områden vara!

Veronica Filipsson (Gustavsberg , 2021-01-09)

#180

Jag vill att det ska kunna fortsätta vara möjligt att röra sig i detta område med sin häst utan att riskera att den blir skrämd av helikoptern och på så vis riskerar både sin egen och sin ryttares hälsa. Det verkar också konstigt att ha en helikopterplatta i ett naturreservat med den ökade trafiken det skulle medföra.

Therese Dackeby (Gustavsberg , 2021-01-09)

#186

Bor periodvis i Nacka kommun 2 varje månad.Politikerna i Värmdö kommun måste hålla sitt löfte ochinte bygga där.Snart finns inga grönområden kvar...

Marita Giden (Storå, 2021-01-10)

#188

Närheten till naturområden vid Gottholma och Tjustvik är en av anledningarna till att jag valde att flytta till Farsta Slottsvik. Om en helikopterbas skulle byggas skulle detta vara en katastrof för mig personligen och för alla boende i området. Vi motionerar i området, grillar vid grillplatserna, badar etc och detta skulle inte kunna fortsätta med denna anläggning placerad enligt förslaget.

Alexandra Larsson (Gustavsberg, 2021-01-10)

#189

Det är en populärt och välbesökt friluftsområde och finns inte liknande i närheten till de som bor i hamnen, farstaviken osv.

Virag Budane Karsai (Stockholm, 2021-01-10)

#190

Behålla vackert naturområde och möjligheten att rida i fantastisk natur.

Gunvor Hedström (Stockholm, 2021-01-10)

#192

Jag värnar naturen, boenden och hästidrotten. Det är ingen lämplig plats för en helikopterbas.

Stina Juhlin (Gustavsberg , 2021-01-10)

#195

Då min dotter, tillsammans med sin ponny och deras vänner dagligen vistas i och runt området blir jag djupt berörd av som komma skall. Området är ett privilegium, både för människor och djur. Låt det vara så!!

Therese Milefors (Stockholm/ Värmdö , 2021-01-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...