STOPPA BERGTÄKTEN och ASFALTSÅTERVINNINGEN vid Helgesjön i Åre kommun!

Kommentarer

#606

Vill att en underbar fjällnära natur med fina sjöar bevaras orörd föt vår och kommande generationer. Trafiksituationen blir absurd med många tunga transporter på.lång sträcka utanför ett för sådana transporter dimentionerat vägnät.

Lars Svensson (Tibro, 2021-01-14)

#608

Denna plats är viktig för många, boende som besökare. Dess natur och bilder av denna är rogivande och nödvändig för många.

Anna Sterner (Göteborg, 2021-01-14)

#613

Känslig natur som är värd att bevaras.
Bostäder hamnar inom både buller & damm geografier som inte blir hälsosamma.

Åsa Eklöv (Linköping , 2021-01-14)

#615

Det är viktigt att bevara våra naturvärden!

Maria Liimatainen (Tibro , 2021-01-14)

#617

Har många fina minnen från denna fantastiska Natur

Thomas Hansson (Vejbystrand, 2021-01-14)

#621

Räcker det inte redan?

Tomas Miranda (Malmö, 2021-01-14)

#624

Vi vill kunna fortsätta njuta av helgesjön och dess vackra natur.

Emma Thuresson (Järpen, 2021-01-14)

#632

Bevara känslig skogs och fjällmiljö!

Frederick Schmidt (Falkenberg , 2021-01-14)

#634

Jag skriver under därför vi behöver rädda så mycket av Moder jord som möjligt.

Annica Agnefeldt (Västerås , 2021-01-14)

#635

Sluta förstöra Åre med byggen som förstör det som är värdefullt för fast boende och turister!

Charlott Nyman (Handöl, 2021-01-14)

#638

Vackra området bör bevaras!

Petra Danielsson (Undersåker, 2021-01-14)

#640

Detta är ett underbart stycke vildmark som måste bevaras som det är!!!

Henrik Svensson (Tyresö, 2021-01-14)

#644

En självklarhet att skriva under. Naturen måste tas om hand, räddas och bevaras.

Katrina Larsson (Göteborg, 2021-01-14)

#654

Andrummen i Sverige måste bevaras inte minst med tanke på att den psykiska ohälsa ökar.

Lillvor Munkstedt (Karlsborg, 2021-01-14)

#659

Naturområdet bör få vara fredat!

Maud Färnström (Upplands Väsby , 2021-01-14)

#663

Jag skriver under för att Sverige alltför kortsiktigt slaktar natur som åldrig går att återskapa. Ofta med mycket lömska metoder, som vid byggandet av dammen Trängalet, som dödade Österdalälven. De arkeologiska undersökningarna som skulle påvisa om det fanns lämningar vilka gjorde bygget olämpligt, manipulerades till byggets fördel. Lär av misstagen, Sverige.

Mikael Vallin (Stockholm, 2021-01-14)

#665

Sambon jagar i det området!

Solveig Nordell (Östra Vålådalen, 2021-01-14)

#668

Att skog och mark måste finnas nära människan . För vi har ett stort behov av att vara där.

Veronica Nilsson (Vårgårda , 2021-01-14)

#669

Jag har bott i Hålland och har vänner kvar som är bofasta. Deras önskan och min egen vetskap om hur mycket trafiken kommer förstöra det naturliga lugnet gör att jag skriver under detta upprop

Jonas Högblad (Uppsala , 2021-01-14)

#672

MILJÖN ÄR VIKTIG

PEDER STEENBERG (LIDINGÖ, 2021-01-14)

#676

Jag är boende i nära anslutning till den tilltänkta bergtäkten

Monica Hallström Lundgren (Järpen, 2021-01-14)

#682

Vi behöver orörda naturområden nu och i framtiden

Agneta Johannesson (Hönö, 2021-01-14)

#690

Trött på kortsiktig exploatering.
Hög tid att höja blicken och tänka stort och långt.

Jens Comén (Östersund , 2021-01-14)

#691

Att naturen behöver allt skydd den kan få!

Ingrid Alegren (Stockholm , 2021-01-14)

#692

Bevara området

Markus Bergås (Undersåker, 2021-01-14)

#694

Asfaltåtervinning bör ej placeras i fjäll och sjöområden.
Logistiks sett är det oxå en felaktig placering.

Fritjof Kronblad (Edsåsdalen, 2021-01-14)

#696

Jag har en stuga i Ottsjö där vi som familj varit i ca 40 år, jag har studerat i Östersund när jag var ung - Jämtland är mitt andra hem! Blir SÅ sorgsen och bedrövad över att får läsa om denna bergtäkt med inkluderande asfaltsåtervinning i Åre kommun. Skäms - ni tänker inte hur det kommer att bli för kommande generationer och på vår dyrbara vildmark.

Erika Forsberg (Sundsvall, 2021-01-14)

#698

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-01-14)

#700

För att jag är helt emot en bergtäkt och asfaltsåtervinning vid helgesjön!

Aleksandra Ahlgren (Undersåker, 2021-01-14)

#705

Övergrepp mot vår natur och människor påverkar i generationer.

Ann-Christin Westin Viklund (Ullånger, 2021-01-14)

#720

Som boende och fastighetsägare längs transportvägen mellan Slagsåbron och E14 för tänkta tung trafik;
och med tanke på fiske, rekreation samt som guide i naturområdet där bergtänkten är planerad invänder jag mot planerna på en bergtäkt med följande argument:

-Störning och påverkan på rika naturlivet i de obrutna skogarna norrut mot Kallsjön och runt tjärnar och sjöar i området;
-Störningar och påverkan i friluftslivet i ett område som är mycket använt som rekreationsområde för mig som bofast och gäster i hela Slagsån, Helgesjö- och Hållandsområdet;
-Orimlig trafikökning av tung trafik längs en vägsträcka Slagsåbron- E14 om ca 1 km med minst 12 utfarter från fastigheter och där utfarterna delas av ännu fler fastigheter och boende.
-Vägsträckan används kontinuerligt under dagen av motionärer, cyklister och lokala bybor för att undvika E14 och den omfattande trafiken där för att ta sig runt mellan byarna;
-vägen fram till E14 i Slagsån är krokig med flera dolda kurvor vilket gör trafiksituationen än svårare med tungtrafik. På sina ställen är vägen dessutom smal.
-det finns en folkhögskola någon km västerut med nästan 200 elever varav ca 80 boende på skolan. Många av dessa rör sig dagligen längs vägen där tung trafik ska ta sig ner mot E14;
-Undersåkers kyrka med tillhörande kyrkogård ligger längs vägen fram till E14. Det blir en orimlig negativ påverkan på trafiksituationen runt kyrkan, kyrkogården och kyrkogårdvaktmästarnas lokaler och arbetsområden;
-Bron över E14 vid Undersåkers kyrka är en flaskhals. Möten kan inte göras, kurvorna är trånga, och de sammanfaller med in-och utfart på kyrkogårdar samt kyrkogårdslokaler samt parkering för kyrkan;
-verksamheten vid Undersåkers kyrka, vigslar, begravningar och andra evenemang kommer att påverkas både bullermässigt samt med tanke på trafiksituationen och parkeringsmöjligheter nedanför kyrkan längs vägen som tung trafik kommer att använda.

Erik Persson (Järpen, 2021-01-14)

#731

Jag skriver under för att jag anser att det vore en katastrof om Råsjö Kross fick genomföra sina planer i ett område med så stort naturvärde som denna vackra plats har.

Mikael Eklöv (Hålland, 2021-01-14)

#732

Helig mark för en kommun som är helt beroende av sin besöksnäring.
Stoppa nu!

Per Stadigh (Uppsala, 2021-01-14)

#746

All skövling av vackra naturområden är otillåtligt... människan behöver naturen. Det borde vara en rättighet för alla barn att växa upp nära naturen ❤️

Susanne J.Rasmussen (43362 Sävedalen , 2021-01-14)

#756

Vi måste värna den natur vi har kvar!

Kristina Georgson (Trollhättan , 2021-01-15)

#766

Man kan inte förstöra en av de vackraste ställena på jorden på ett sånt sätt!!!! Fy skäms!

Karin Jämting (Donsö, 2021-01-15)

#776

Naturen är större en oss.
Naturen går före.

Anton Hermansson (Östersund , 2021-01-15)

#783

Jag skriver under pga av jag vill bevara naturvärdet i området

Mattias Hemmingsson (Örebro, 2021-01-15)

#784

Det är dags att se naturvärden för det de är, ett allmänintresse! Inte ett ekonomiskt särintresse.

Peter Andersson (Halmstad, 2021-01-15)

#786

Det förstör friluftupplevelsen och djurlivet och skönheten i naturen.

Hillevi Herrmann (Järpen, 2021-01-15)

#788

Visa något form av ansvar tack!
Fullkomligt vansinniga planer!

Chatarina Bergman (Solna, 2021-01-15)

#798

Bor i närheten. Flyttade hit för naturen

Björn Sylvén (Åre, 2021-01-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...