Stöd åt Kulturtemplet

Kommentarer

#4

Jag har varit på mycket givande konserter o evenemang i kulturtemplet. Anser också att det är värdefullt att lokalen finns!

Margareta Lindholm (Göteborg , 2020-12-21)

#7

Kulturtemplet är en kulturskatt och en mötesplats viktig att bevara.

Sofia Mathsdotter (Göteborg , 2020-12-21)

#13

Vi behöver fler, inte färre, kontaktytor för konst och kultur. I kulturtemplet är inramningen och historien en del av den unika upplevelsen - något som blir allt viktigare i en samtid av likriktning och försök att göra kulturen behändig och standardiserad.

Frei von Fräähsen zu Lorenzburg (Göteborg, 2020-12-21)

#21

unik verksamhet

Filip Stenberg (Göteborg, 2020-12-21)

#22

Låt kulturen leva!

Sonja Bahlenberg (Örebro, 2020-12-21)

#26

Unika konserter i en unik kulturmiljö

Jon Lindell (Strömstad, 2020-12-21)

#27

Kultur är bland det viktigaste vi har!

Cassandra Hedberg (GÖTEBORG, 2020-12-21)

#30

Låt templet vara kvar, snälla. Bor på Kabelgatan 10 och besökt flera gånger. Sköts fantastiskt bra. Låt det leva!!!

Arild Hanssen (Göteborg , 2020-12-21)

#31

För att det inte finns någon annan lokal i Göteborg som kan jämföras med Kulturtemplet. Det behövs!

Fanny Rapp (Göteborg, 2020-12-21)

#34

Stället är magi! Påminner mig om ett tidigt röda sten.

Axel Hållén (Göteborg, 2020-12-21)

#39

Jag har varit där flera gånger. En unik plats som måste få finnas kvar.

Cecilia Andersson (Göteborg, 2020-12-21)

#41

Sånt här behöver finnas. Kulturarv behöver visas och udda scen finns för få i Göteborg!

Sandra Ottersten (Göteborg , 2020-12-21)

#43

Som företedda elev på Högskolan för Scen och Musik kan jag instämma om vikten av att bevara denna unika kulturplats. Frågan är enkel, det finns helt enkelt inte någon plats i Göteborgs, och kanske Sveriges, kulturliv som kan ersätta den unika upplevelsen som Kulturtemplet har. Det är en säregen källa för ny kreativitet och nya intryck. Skulle denna trångsynta nedstängning ske så stryper Göteborg Stad medvetet utvecklingen av kultur och konst.

Rasmus levin (Uppsala, 2020-12-21)

#49

Stället bidrar till kulturella livet i Göteborg

Silviu Margoi (Göteborg , 2020-12-21)

#52

Ett fantastiskt ställe! Har varit där både som musiker och besökare och kan inte komma på någon annan scen och spelplats i Sverige som påminner om denna. Många intressanta projekt kan skapas i en ljudmiljö som Kulturtemplet.

Ellinor Fritz (Vega, 2020-12-21)

#63

Kulturtemplet är en unik spelplats där själva rummet spelar med som en egen karaktär i de föreställningar, konserter och performances som framförs där. Jorge Alcaide har gjort ett enastående arbete som arrangör och föreståndare. En sådan unik plats bör utvecklas vidare. Det utvecklar även scenkonsten i sig.

Maria Hansson (Trollhättan , 2020-12-21)

#65

Det blir en stor förlust för göteborg om detta unika scenrum försvinner. Då Göteborg vill vara en kultursstad är det ytterst beklagligt att man ens funderar på att stänga igen kulturtemplet. Det finns inget scenrum liknande detta.

Anki Ebonsdotter (Göteborg, 2020-12-21)

#79

Undrar: vad fan kan brinna där annat än kulturen?

Harald Svensson (Göteborg, 2020-12-21)

#81

Vill ha kvar kulturen i Göteborg

Jill Andersson (Göteborg, 2020-12-21)

#89

Kulturtemplet är en unik och mycket speciell kulturell samlingsplats.

Robin Johansson (Göteborg, 2020-12-21)

#93

Jag skriver under pga att detta stället är unikt, nästan så man tror att man är i nån kulturmetropol som Berlin el London.
Fantastiska alternativa arrangemang.

Azra Moric (Göteborg, 2020-12-21)

#94

Det är ett fantastiskt ställe att skapa och improvisera ljud och musik på. Det vore katastrof att stänga eller använda till något annat än just ett tempel för kultur.

Magnus Marcinkowski Pettersson (Göteborg , 2020-12-21)

#96

Jag har bott som granne med kulturtemplet sedan dess invigning och tycker det ytterligare en förlust för stadens kulturliv om den försvinner.

Alex Spielhaupter (Jonsered , 2020-12-21)

#98

Kulturtemplet bara måste få finnas kvar!

Lars Lundberg (Göteborg, 2020-12-21)

#99

Klart en så viktig kulturverksamhet måste finnas kvar! Något annat är ju rentav absurt.

Hanna Lundgren (Göteborg , 2020-12-21)

#103

Kulturtemplet har tillfört stort värde till Göteborgs kulturliv. Det är en unik kulturarena som sticker ut även i internationella sammanhang. Att en sådan verksamhet skulle försvinna på grund av orimliga och ogrundade tolkningar av säkerhetsföreskrifter vore djupt tragiskt och klingar illa med Göteborgs ambitioner att vara en levande och dynamisk stad.

Martin Persson (Önningeby, 2020-12-21)

#105

Kulturtemplet är viktigt på så många sätt; en oas och ett akustiskt vattenhål.

Konrad Swenninger (Göteborg , 2020-12-21)

#119

Kulturtemplet är en fantastisk kultursamlingsplats med stor potential och gemenskap.

Johanna Lundegård (Karlstad, 2020-12-21)

#122

Kulturtemplet är en fantastisk plats för fri kultur. Det är precis som namnet beskriver ett tempel för kultur. Jorge har under dessa år rustat upp och gjort platsen till en levande och generös mötesplats för kulturskapare och publik. Många av Göteborgs fria konstnärer har på olika sätt verkat i kulturtemplet på olika sätt både live och genom filminspelningar. Vi vill inte mista denna mycket speciella plats!

Gilda Stillbäck (Göteborg , 2020-12-21)

#127

Det här är en fantastisk samlingspunkt för spännande kulturyttringar i Göteborg!

Marianne Holmboe (Göteborg, 2020-12-21)

#131

"Det brinner i vattenreservoaren!"Som man brukar säga...

Gabriel Castro (Göteborg, 2020-12-21)

#135

Ett unikt rum som gjorts tillgängligt för allmänheten, och tagits omhand om, på ett fantastiskt sätt av Jorge. Låt Kulturtemplet leva vidare!

Jesper Af Trolle Svensson (Alafors, 2020-12-21)

#137

Kulturtemplet är en av de där sakerna som ÄR Göteborgs kulturliv. Jag har själv varit där vid några tillfällen och det hat alltid varit en magisk upplevelse. Döda inte kulturen, Göteborg.

Robin Olsson (Göteborg, 2020-12-21)

#140

Behåll vår kultur!

Elin Ingblom (Göteborg , 2020-12-21)

#141

Because kultur templet is a unique performance space with qualities that give performers and audiences so much to enjoy.

Rob Griffith-Jones (Göteborg, 2020-12-21)

#148

Mångsidighet i mellanrummen gör kulturen och samhällen bättre

Anders Thorén (Hålta, 2020-12-21)

#149

Dom erbjuder unika saker i den här i övrigt stendöda kulturstaden.

Olle Trens (Göteborg, 2020-12-21)

#162

En så unik plats för unik konst är omöjlig stt skapa någon annan stans. Har varit med om fantastiska upplevelser där som varit uppförda under sträng säkerhet.

Maria Sjöberg (Göteborg, 2020-12-21)

#163

Kulturtemplet är ett helt unikt rum och tillför något mycket annorlunda till Göteborgs kulturella scen. Templet för vidare gråbergets och reservoarens historia och visar hur något nytt kan växa fram ur det gamla. Detta berikar miljön runt det bostadsområde som nu byggs på Gråberget.

Johannes Milich (Göteborg, 2020-12-21)

#169

Liknande lokaler har funnits i kranskommuner, men försvunnit. Låt inte denna unika och fantastiska plats försvinna, utan låt det bli en resurs för hela regionen!

Thomas Morkvist (Uddevalla , 2020-12-21)

#171

Alla städer behöver ta tillvara de ovanliga rum som finns och innan kulturtemplet startade var det mesta ett bortglömt skrymsle - Ge Kulturtemplet några år på sig att skapa sin plats i Svensk kulturhistoria

Joakim Stampe (Göteborg, 2020-12-21)

#181

Jorge Alcaide upptäckte en dold skatt i Göteborg när han förstod vilken akustik som fanns i den tomma vattenreservoaren i Majorna. Med stort engagemang och ideellt arbete har han skapat en viktig och unik plats för musik, scenkonst och konstnärlig kontemplation genom att uppmärksamma platsen som ”Kulturtemplet”. Platsen har blivit ett nav för nyskapande konstnärlig verksamhet som engagerar det fria kulturlivet och i hög grad även Högskolan för Scen och Musik (HSM)/GU. Förutom konserter och föreställningar av lärare och studenter på HSM så är Kulturtemplet en plats där flera projekt av konstnärlig forskning äger rum. Nämnas kan t.ex. Marina Cyrinos (Brasilien) avhandling An Inexplicable Hunger (2019) och mitt eget pågående projekt Spaces om rummet som musikalisk medspelare. Att verksamheten nu hotas av fastighetskontorets planer är mycket oroande. Min uppmaning till Göteborgs stad och kulturförvaltningen är istället att ge Kulturtemplet ett årligt verksamhetsstöd för att på ett professionellt sätt kunna fortsätta att presentera unika konstnärliga upplevelser med nationella och internationella artister.

Anders Hagberg

Professor of Musical Performance, Improvisation.

Academy of Music and Drama,

University of Gothenburg

Anders Hagberg (Göteborg , 2020-12-21)

#185

Jag vill att Kulturtemplet forsätter i Göteborg.

Mauricio Garay Cid (Göteborg, 2020-12-21)

#187

Kultur är viktigt! För precis alla.

Marcus Hugosson (Holm, 2020-12-21)

#193

För att detta är en magisk kulturverksamhet som måste få finnas kvar!

Tove Starfelt (Stockholm , 2020-12-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...